ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ)  (Okunma Sayısı 1866 defa)
11 Mart 2009, 01:40:05
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 11 Mart 2009, 01:40:05 »«Hakîm İbn Umeyye'nin Kızı Havle (R. Anhâ)»
 

Doğudan sabahın ışıklan belirmiş Rasûlüllah'ın ordusu Malik İbn Avf en-Nasrî'nin ordusundan, Sakiften ve onlara katılanlardan bozguna uğrayanları kovmak için Taife doğru yürümeye hazırllanmıştı. Havle Bint Hakîm'in hayalî Mekke'ye gitti...

Havle kendini kocası Osman İbn Maz'unûn neş'eli olarak yanın; geldiği günde buldu. Osman'a :

—  Ne var ne yok Ebu's-Saib? diye sormuş. Osman îbn Maz'un da:

—  İyilik var, Ummu Şerîk! Muhammed'e (S.A.V) tabi oldum. Evet, onüç kişiden sonra ben de müsiüman oldum. İnşaallah gece olunca kardeşim Kudame ve Abdullah'la birlikte ona gideceğim, demişti.

Bunun üzerine Havle Bİnt Hakîm :

—  Ben de Ebu's-Saîb! demiş. Osman İbn Maz'un gülerek:

—  Sen de Kudame'nin hanımı Safiyye Bintu'l-Hattab'la demişti.

Osman İbn Maz'un Cahiliye'de içkiyi kendisine haram kılanlar­dan birisiydi. O şöyle derdi:

—Ben aklımı gideren, benden daha düşükleri benimle alay etti­ren ve beni kızımla yatmaya kadar götüren içkiyi içmem.

Havle Bint Hakîm, Safiyye Bintu'l-Hattab, Maz'un'un oğullan Os­man, Kudame ve Abdullah çıkıp Rasûlüliah'a (S.A.V) geldiler. Rasûlü[ah onlara Kur'an okudu, onları İslâm'a davet etti ve onlar da kelime-i şahadeti getirdiler.

Kureyş'in Rasûlüllah ve ashabına düşmanlığı artınca Osman İbn Maz'un'Ia beraberindeki on erkek ve dört kadın Habeşistan'a hicret ettiler. Osman onlara başkan olmuştu. Habeşistan'da üç ay kaldılar. Ömer İbnu'l-Hattab'ın müslüman olduğunu, Rasûlüilah'ın (S.A.V) as­habının Mescid-i Haram'da güven ve huzur içinde namaz kılıp Kur'an okuduklarını duyunca Mekke'ye döndüler. Fakat Kureyş'in düşmanlığı daha da arttı ve bütün kabileler aralarında müslüman olanlara saldırdı­lar. Osman İbn Maz'un, oğlu Saib ve Maz'un'un oğulları Habeşistan'a tekrar; ikinci defa hicret için Rasûlüllah'tan izin istediler. Rasûlüllah (S.A.V) onlara izin verdi. Onlarla birlikte aralarında Peygamber'in (S.A.V), Ebu Sufyan İbn Harb, en-Nadr İbnu'l-Haris, Süheyl İbn Amr, Zem'a İbnu'i-Esved, ei-As İbn Vail gibi en azılı düşmanlarının oğulları ve kızlarının bulunduğu 80 müslüman da hicret etti.

Ramazan ayında Hz. Hadîce ölünce Havle Bint Hakim Rasûlüllah'a gitti ve ona :

—  Ya Rasûleilah! Evlenmek istemez misin? dedi.

Peygamber (S.A.V) :

—  Hadîce'den sonra kiminle? diye cevap verdi. Havle Bint Hakîm :

—  İstersen bakire, istersen dulla, dedi. Rasûlüllah (S.A.V) sordu :

—  Bakire olan kimdir? Havle Bint Hakîm :

—  Allah'ın yarattıklarının sana en lâyık olanı. Seni İlk tasdik ve sana ilk inanan adam olan Ebû Bekr'in kızı, diye cevap verdi.

Peygamber (S.A.V) :

—  Dul olan kimdir ya? dedi. Havle Bint Hakîm :

—  Şevde Bint Zema'dir. O da sana îman etmiş ve söylediğin şeylerde sana tabi olmuştur, dedi.

Peygamber [S.A.V) şöyle buyurdu :

—  Git, onlara beni anlat.

Havle  Bint Hakîm, Zem'a İbn Kays İbn Abdişerns'in evine gitti. Sevde'nîn odasına girip ona :

—  Allah'ın sana hangi iyilik ve bereketi getirdiğini biliyor musun? dedi.

Şevde Bint Zem'a :

—  Söyle Ummu Şerik! O nedir? dedi. Havle Bint Hakîm :

—  Rasûlüllah (S.A.V) beni, sana dünürlük için gönderdi, dedi. Şevde Bint Zem'a kulaklarına inanamayıp :

—  Memnun oldum.. Babamın yanma git, ona da anlat, dedi.

Havle Bint Hakîm, Zem'a İbn Kays'ın yanına gitti. Çok yaşlı oldu­ğu için Zem'a :

—  Bu kim? diye sordu. Havle Bint Hakîm :

—  Havle Bint Hakîm İbn Umeyye'yim, dedi. Zem'a İbn Kays :

—  Senin bize gelmene sebep nedir? dedi. Havle Bint Hakîm :

— Hz. Muhammed S.A.V) beni, Sevde'ye dünürlük için gönderdi, dedi.

Zem'a îbn Kays :

—  İyi ve şerefli bir eştir, dedi. Zem'a tekrar sordu :

—  Peki arkadaşın Şevde ne diyor? Havle Bint Hakîm :

—  Bunu istiyor, dedi.

Zem'a İbn Kays :

:— Ona benim yanıma gelmesini söyle, dedi.

Havle Sevde'yi çağırdı. Şevde gelince babası ona:

—  Kızım!   Havle, Muhammed  İbn  Abdillah İbn Abdilmuttalib'in kendisini sana dünürlük için gönderdiğini söylüyor. O, iyi ve şerefli bir eştir. Seni ona vermemi ister misin? dedi.

Şevde Bint Zem'a :

—  Evet, diye cevap verdi.

Zem'a İbn Kays Havle Bint Hakim'e :

—  Muhammed'e benîm yanıma gelmesini söyle, dedi.

Peygamber (S.A.V) geldi. Zem'a İbn Kays kızı Sevde'yi ona verdi. Rasûiüllah (S.A.V) ona dörtyüz dirhem mehir verdi.

Hav!,e Bint Hakîm Aişe Bint Ebî Bekr'in annesi Ummu Rûman'a gitti. Ona : dedi.

Allah'ın size bereket ve hayırdan ne verdiğini biliyor musun?

Hz. Ebu Bekr'in hanımı :

—  Havle! Nedir o? dedi. Havle Bint Hakîm :

—  Rasûlüüah (S.A.V) beni Aîşe'ye düşünürlük için gönderdi, de-

—   Ummu Rûman :

—  Ebû Bekr'i bekle, dedi.

Hz, Ebû Bekr gelince Havle Bint Hakîm :

™ Ebü Bekr! Allah'ın size hayır ve bereketten ne verdiğini biliyor musun? diye sordu.

Hz. Ebû Bekr sordu :

—  Ne verdi? Havle Bint Hakim :

—  Rasûiüllah (S.A.V) beni Aîşe'ye dünürlük için gönderdi, diye cevap verdi.

Hz. Ebu Bekr:

 —  Aîşe ona helâl olur mu? O, kardeşinin kızıdır, dedi.

Havle Peygamber'in (S.A.V) yanına dönüp bunu ona anlattı lüilah (S.A.V) şöyle cevap verdi:

—  Ona git ve şöyle de : Biz dîn kardeşiyiz. Kızın bana helâldir.

Havle Bint Hakîm Hz. Ebû Bekr'in yanına döndü. Rasûiüllah'ın (S.A.V) söylediğini ona aktardı.

Ummu Rûman :

—Mut'im İbn Adiyy onu (Aîşe'yi) oğlu Cubeyr'e istedi ve ona söz kesildi. Vallahi, o (Ebû Bekr) şimdiye kadar hiçbir sözünden cay-mamıştı. Ama şimdi sözünde durmadı, dedi.

Hz. Ebu Bekr kalkıp el-Mut'im İbn Adiyy İbn Nevfel'in evine gitti. Ona :

—  Bu kızın (A'şe'nin) durumu hakkında ne diyorsun? dedi. El-Mut'im İbn Adiyy hanımına dönüp :

—  Hanimi Sen ne diyorsun? dedi. El-Mut'im İbn Adiyy'in hanımı Hz. Ebu Bekr'e :

—Herhalde, bu oğlanı (Cubeyr İbn Mut'im'i) sizin kızınızla evien-dirirsek, onu dininden döndürür şimdiki dînînize sokarsınız, dedi.

Hz. Ebu Bekr, el-Mut'im İbn Adiyy'e :

—  Sen ne diyorsun ya? dedi, El-Mut'im İbn Adiyy :              

—O duyduğunu söyle, dedi.

Hz, Ebu Bekr el-Mut'im İbn Adiyy'e verdiği sözden caydıran Al­lah'a hamd ederek, Havle Bint Hakîm'e tekrar gidip:

—  Rasûlüllah'a (S.A.V) benim yanıma gelmesini söyle, dedi.

Havle Bint Hakîm Peygamber'e (S.A.V) gidip Hz. Ebû Bekr'in söy­lediğini ona bildirdi. Rasûiüllah (S.A.V) dostu Ebû Bekr'in evine gitti.

Hz. Aîşe'y'e nikâhı kıyıldı. Rasûlüllah ona beşyüz dirhem mehir verdi.

Rasûlüllah (S.A.V), Aîşe henüz küçük olduğu için düğününü son­ra yaptı...

Habeşistan'daki Muhacirler Ensar'ın Akabe'de Rasûlüllah'a (S.A.V) bey'at ettiklerini öğrenince Osman İbn Maz'un ez-Zubeyr İb-nu'I-Avvam, Kudame İbn Maz'un, es-Saîb İbn Osman İbn Maz'un, Ab­dullah İbn Mes'ud, Osman İbn Affan, hanımı Rasûlüllah'ın kızı Rukay-ye ve başkaları geri döndüler.

Osman.İbn Maz'un Peygamber'e {S.A.V) :

—  Ya Rasûleilah! Ben, bekârlığa dayanamayan bîr kişiyim. Benim iğdiş olmama müsaade eder misin? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) şöyle cevap verdi:

—  Hayır! İbn Maz'un! Ancak oruç tut. Çünkü oruç hanıma yaklaş­maktan alıkoyar.

Osman İbn Maz'un ibâdeti çok seven çalışkan bir kimseydi. O Hz. Ali ve Ebu Zer el-Gıfarî'yle birlikte iğdiş olup zahid olmaya karar verdi. Rasûlüllah (S.A.V) onları bundan menetti ve onlar hakkında şu âyet indi: «İnananlara ve yararlı îş yapanlara daha önceleri tatmış oldukla­rından dolayı bir sorumluluk yoktur»  [1]

Havle  Bint Hakîm  Pegamber'in (S.A.V) şöyle dediğini  duymuştur:

—  Kim bir yerde konaklar ve «yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınıyorum» derse konakladığı o yerden ay­rılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez.»

Osman İbn Maz'un'un bi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ)
« Posted on: 19 Temmuz 2019, 03:04:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ) rüya tabiri,Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ) mekke canlı, Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ) kabe canlı yayın, Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ) Üç boyutlu kuran oku Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ) kuran ı kerim, Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ) peygamber kıssaları,Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ) ilitam ders soruları, Havle Bint Hakîm İbn Umeyye (R.Anhâ)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &