ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ)  (Okunma Sayısı 1792 defa)
12 Mart 2009, 19:34:40
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 12 Mart 2009, 19:34:40 »«Yezîd İbni's-Seken'in Kızı Esma (R. Anhâ)»
 

Esma b. Yezîd {r. anhâ)nm amcasının oğlu Muaz İbn Cebel müslüman olunca, ona İslâm'ı ve Muhammed'in davet ettiği şeyi sordu. Muaz ona Kur'an-ı Kerîm'den âyetler okudu. Onun (S.A.V) tek olan ve ortağı olmayan Allah'a.İbâdete ve iyiliği emrederek kötülüğü yasaklıyarak putlara tapmamaya davet ettiğini söyledi. Esma (r. anhâ) Rasûlüllah'a gelip müslüman oldu ve bey'at etti. Bey'at ettiği sırada kolla­rında iki altın bilezik vardı .Rasûlüllah (S.A.V) onların parıltısını gördü ve şöyle dedi:

—  Esma! Bilezikleri,at. Allah'ın sana ateşten bilezikler takmasın­dan korkmuyor musun?

Esma onları attı ve onlara ait hiçbir eser göremedi. Sanki yer ya­rılmış, onları yutmuştu. Onları kimin aldığını anlıyamadi.

Esma ve yanındaki kadınlar Peygamberle (S.A.V) tokalaşmak is­tediler. Rasûlüllah (S.A.V) şöyle buyurdu :

—  Ben kadınlarla tokalaşmam.

Esma Bint Yezîd İbnu's-Seken Rasûlüllah'a (S.A.V) beyat eden ilk kadın olmuştu.

Esma Bint Yezîd İbnu's-Seken mü'minlerin annesi Âîşe Bint Ebî Bekr'i süsleyip Rasûlüllah'a geldi. Onu Aîşe'yle oturmaya çağırdı. Ra­sûlüllah (S.A.V) geldi. Âîşe'nin yanına oturdu. Ona büyük bir bardak süt getirildi. Sütü içti sonra Âîşe'ye verdi. Âîşe utandığı için başını eğ­di. Esma Bint Yezîd ona :

—  Rasû!ü!Iah'ın (S.A.V) elinden al, dedi. Âîşe aldı ve biraz içti. Rasûlüllah (S.A.V) ona :

—  Arkadaşına ver, dedi. Ensarii kadınlar :

—  Bizim iştahımız yok, dediler. Peygamber (S.A.V) :

—Açlıkla yalanı biraraya getirmeyin, dedi. Esma ve Ensarlı kadınlar Hz.Âîşe'yi gerdek için Rasûlüllah'ın evi­ne götürdüler.                                                                                     .

Bir gün, Peygamber (S.A.V) akşam namazını Abduieşhe! oğulları­nın mescidinde kıldı. Esma (r. anhâ) kendi evine gitti. Et ve ekmek ge­tirdi ve :

—  Anam, babam feda olsun, ye, dedi. Rasûlüilah (S.A.V) ashabına :

—Allah'ın adiyle yeyin, dedi.

Peygamber (S.A.V), beraberinde gelenler ve ev halkından orada bulunanlar yediler. Esma Bint Yezîd gördü ki et ve ekmeğin tamamı ol­duğu gibi duruyordu. Halbuki kırk kişi vardı. Esma (r. anhâ) kendi ken­dine :

—  Ganim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, bu Rasûlüllah'ın be­reketinden dolayı böyledir, dedi.    •

Rasûlüllah (S.A.V) onun evindeki bir tulumdan su içip gitti. Esma bu tulumu aldı, onu yağla parlatıp kaldırdı. Onunla hastalara su verir, bereket umulduğu anda kendisi ve ev halkı ondan su içerdi.

Esma Bint Yezîd, işlerinde yardımcı olmak için Rasûlüllah'ın evi­ne çok gider gelirdi. Bir gün ona teyzesi geldi. O, kolunda iki altın bi­lezik olduğu halde Rasûlüllah'a soru sormaya başladı; Rasûlüllah S.A.V) şöyle buyurdu:

— Üzerinde ateşten bilezik bulunması sana kolay mı geliyor?

Esma (r. anhâ) teyzesine :

—  Teyze! Şu bileziklerini kastediyor, dedi.

Halası da bilezikleri attı. Esma Bint Yezîd şöyle dedi:

—  Ya Rasûlellah!  Onlar zînet takınmazlarsa  kocalarının itibarları olmaz.

Peygamber (S.A.V) gülerek :

—  Gümüşten bir halka bulup onu sofranla ovamaz mısın? O sanki altın gibi olur. Kim çekirge gözü ağırlığında birşey takınırsa kıyamet gününde onunla dağlanır.

Esma (r. anhâ) Rasûlüllah'la birlikte Hayber'in fethinde bulunmuş­tur. Esirler toplanınca Ummu Suleym ve Esma Benî Kureyza ve Benî Nadir'in hanımefendisi Zeyneb Bint Huyey İbn Ahtab'ı (Safiyye Bint Huyey İbn Ahtab'ı) aldılar. O, Ummu Suleym'le Esmâ'ya şöyle dedi:

—  Başım İbn Ebi'i-Hukayk'ın (gelin olduğu sırada kocasıyla bir­likteyken) kucağında uyuyordum. Rüyamda ayın kucağıma düştüğünü gördüm. Bu rüyayı ona anlattım. Bana bir tokat vurarak: Sen Arapların hükümdarını istiyorsun. Bu da ancak Hicaz'ın hükümdarı Muhammed'i istediğin anlamına gelir, dedi.

—  Allah'a yemin ederim. Bu o rüyadır. Doğru çıktı. Sen Rasûlul lah'la (S.A.V) evleneceksin,.dedi.

Esma Bint Yezîd İbni's-Seken bazı yerlerde Rasûlüllah'la birlikte bulunmuştur. Bir gün, ashabıyla birlikteyken Rasûlüllah'a (S.A.V) geldi:

— Anam, babam sana feda olsun, ya Rasûlellah! Ben sana kadın­lar adına geldim. Aziz ve celîl olan Allah seni, bütün erkek ve kadın­lara göndermiştir. Biz sana inandık ve tabi olduk. Biz kadınlar sizin evlerinizi bekleriz, cinsel isteklerinizi yerine getiririz ve çocuklarınızı taşırız. Siz erkekler toplanmada ve cemaatlerde, hasta ziyaretinde ve cenazede bulunmada, hacca gitmede bize tercih edildiniz. Bunlardan daha üstünü olan Allah yolunda cihadda da. Erkek hacca gitmek veya cihad etmek üzere çıktığında biz sizin mallarınızı koruruz, elbiselerini­zin ipini hazırlarız ve çocuklarınızı büyütür, yetiştiririz. Bu sevap ve hayrı kazanmada sizin gibi miyiz? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) yüzünü tamamen ashabına çevirerek şöyle de­di : ı

—  Bir kadının dini hakkında bundan daha güzel soru sorduğunu duydunuz mu?

Onlar :

—  Ya Rasûlellah! Bir kadının böylesine doğruyu bulduğunu (hidâ­yete erdiğini) tahmin etmiyorduk, dediler.

Peygamber (S.A.V) ona dönüp şöyle dedi :

—Esma! Git, gerideki kadınlara bildir ki, sizden birinizin kocası­na iyi davranması, onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışması ve kocası­nın uygun gördüğü birşeyi yapması erkekler için söylediklerinin hep­sine denktir.

Esma (r. anhâ) lâilâhe illallah, Allâhu ekber diyerek ve Rasûlüi-İah'm (S.A.V) söylediklerini müjdeleyerek oradan ayndı. Kadınların kocalarına iyi davranmaları, onlara saygı gösterip İslama uygun olan sözlerini dinlemeleri çok değerli bir şeydir. Lâkin kadınlar bunun de­ğerini ve ecrini pek bilmiyorlar...

Rasûlüllah [S.A.V) Abdulaşhel oğulları kadınları arasındaki Esma Bint Yezîd İbni's-Seken'e uğradı ve onlara selâm verdi. Onlar da onun selâmını aldılar.

Esma Bint Yezîd bir grup Ensar kadınıyla birlikte, ona soru sormak ve dinlerini öğrenmek için Rasûlüllah'a (S.A.V) gittiler. Rasûlüllah (S.A.V) :
—  Ey kadınlar topluluğu! Siz cehennemdeki yakıtların çoğunluğu­nu teşkil ediyorsunuz, dedi.

Bir kadın :

—  Niçin ya Rasûlullah? diye sordu. Peygamber (S.A.V) :

—  Çünkü siz verildiğinde şükretmiyorsunuz, başınıza birşey gei-diğinde sabretmiyorsunuz. Size verilmediğinde şikâyetçi oluyorsunuz. Şiz nankörlükten sakının, buyurdu.

Esma Bint Yezîd :

—  Peki. Nankörlük-nedir? diye sordu. Rasûlüllah ES.A.V) :

—  Kadın, erkeğin yanındadır. O erkekten iki ve üç çocuğu olmuş­tur. Buna rağmen şöyle der: Şimdiye kadar senden hiçbir iyilik gör­medim. Nankörlükten sakının.

Yine Rasûlüllah'a (S.A.V) :

—  Nankörlük nedir? diye sordular: Rasûlüllah (S.A.V) şöyle cevap verdi:

_

—  Sizden biriniz uzun süre dul veya bekâr kalır da sonra bir koca bulur. Bu evliliğinden bir çocuğu olur. Ama o bir gün kızar ve herşeyi inkâr ederek :

Vallahi, şimdiye kadar senden hiçbir hayır görmedim, der..

Kadınlardan biri altın küpesini eliyle oynuyordu. Peygamber (S.A.V) :

—Hangi kadın, altın bir gerdanlık takarsa, kıyamet gününde ateş­ten bir benzerini boynuna takar. Hangi kadın kulağına altın bir küpe takarsa kıyamet gününde kulağına ateşten bir benzerini takar, buyur­du.

Rasûlüllah (S.A.V) akîka (doğan çocuk yedinci gün traş edilirken kesilen kurban) hakkında şöyle buyurdu :

—Her çocuk akîkasmın rehînesidir. Akîka çocuğun doğumunun yedinci günü kesilir. Çocuğun başı traş edilir ve adı konur.

Esma Bint Yezîd :

—  Ya Rasûlullah! Ne keseceğiz? diye sordu. Peygamber (S.A.V) :

—  Akîka erkek çocuk için eşit derecede iki koyun, kız için de b koyundur.

Esma Bint Yezîd Peygamber'e (S.A.V) :

—  Ya Rasulüllah! Birîmiz canının istedîğî birşeye «canım istemi­yor» dese bu yalan sayılır mı? dîye sordu.

Rasulüllah (S.A.V):

—  Yalan yalan olarak yazılır, küçük yalan da küçük yafan olarak yazılır.

Esma Bint Yezid Rasûlüllah'ın (S.A.VJ şöyle buyurduğunu duydu:

—  Kim İçki içerse Allah ondan kırk gece hoşnut olmaz, eğer ölür­se kâfir olarak ölür, eğer tekrar içmeye başlarsa Allah'ın ona cehen­nemliklerin İrinleri içirmesi hakkıdır.

O, Rasulallah'ın ashabına Deccal   hakkında   şöyle   konuştuğunu duydu :

—  Deccal konusunda sîzî uyarıyorum.  Her peygamber kavmini uyarmıştır. Ey miifet! O sîzin aramzdadir. Ben, benden önceki peygam­berlerin kavimlerine anlatmadıkları şekilde size Özelliklerini anlataca­ğım. DeccaE'în çıkmasından önce krthğı şiddetli b...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ)
« Posted on: 19 Temmuz 2019, 20:03:34 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ) rüya tabiri,Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ) mekke canlı, Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ) kabe canlı yayın, Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ) Üç boyutlu kuran oku Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ) kuran ı kerim, Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ) peygamber kıssaları,Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ) ilitam ders soruları, Esma Bint Yezid İbni's-Seken (R.Anhâ)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &