ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ)  (Okunma Sayısı 1945 defa)
10 Mart 2009, 20:41:11
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 10 Mart 2009, 20:41:11 »«(Hz. Ebû Bekir'in Kızı Esma (R. Anhâ)»

 

«— (Allah (C.C), bu kuşağını Cennette iki kuşak­la değiştirsin) diye Rasûlüllah S.A.VJ'în duasına lâyık olan mübarek hanım sahâbî...»

Bu hanım sahâbîmiz; şerefi bütün yönlerinden elde etmiştir. Ba­bası sahâbîdir, dedesi sahâbîdir. Kizkardeşi sahâbi ve mü'mirilerin an-nesidir. Kocası sahâbîdir, oğlu sahâbîdîr...

Babası; sağlığında Rasûlüllah (S.A.V)'in dostu, vefatından sonra halîfesi olan Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk'tır...

Dedesi; Hz. Ebû Bekir'in babası Ebû Atîk'tır... Kızkardeşi; mü'minlerin annesi Hz. Âişe (r. anhâ)dır.   , Kocası; Rasûlüllah (S.A.V)'in dostu ez-Zubeyr İbnu'l-Avvâm'dır. Oğlu; Abdullah İbnu'z-Zubeyr'dir...

Annesi; Kayle (Kuteybe) Bent Abdiluzza İbn Abdilesed el-Kure-şiyye'dir... Hicretten yirmi yedi sene önce doğmuştur...

Esma {r. anhâ), İslâm'a ilk giren kadınlardandı. Bu büyük fazilete 17 kişinin dışında kimse onun önüne geçmemişti...

Mekke'deki müşriklerin işkenceleri, dayanılmaz boyutlara ulaştı­ğından müsİümaniarın Medine'ye hicretine izin verilmişti... Ve müs-lümanlar yavaş yavaş Medine'ye hicrete başlamışlardı.

Müslümanların Medine'de toplanmaya ve Medîne'lilerin de onla­ra yardım ettiğini gören Mekke'li müşrikler bu gelişmeye son vermek için «Dârun-Nedve» denen meclislerinde toplanıp, Hz, Peygamber'in her kabileden birer gencin iştiraki ile evinde öldürülmesine karar ver­diler,..-                          .                              . 

Müşriklerin bu kararı Cebrail vasıtası ile Hz. Peygamber'e haber verildi ve gece yatağında yatmaması tavsiye edildi...

Müşriklere Hz. Peygamber'in öldürülmesi kararının alındığı gün, Peygamberimize Mekke'den Medîne'ye'hicret etmesine izin verildi...

Hz. Âişe (r. anhâ) der ki :

«Rasûlüllah (S.A.V); Hz. Ebû Bekir'in evine ya akşam, ya sabah gelmediği bir gün olmadı. Mekke'den hicret etmesine izin verildiği gün ise, öğle vaktinin sıcağında., hiç gelmediği bir saatte zeval vakti­nin ilk saatinde, Ebû Bekir'in evinde, evimizde oturuyorduk.

Ev halkından Esma (R.A) Rasûlüllah (S.A.V)'in geldiğini görüp, Ebû Bekir'e : «İşte! Rasûlüllah (S.A.V} bize hiç gelmediği bir saatte başını bir örtü iie örtmüş olarak geliyor!» dedi:..

Hz. Ebû Bekir: «Babam, anam ona feda olsun! Vallahi o, yeni bir hâdise olmadıkça, bu saatte gelmezdi!» dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) gelince, içeri girmek için izin istedi. İzin veril­di.. İçeri girdi. Ebû Bekir'in yanında benimle Esmâ'dan başka kmse yoktu.

Rasûlüllah (S.A.V) Ebû Bekir'e :

—  «Yanındaki kimseleri dışarı çıkar!» buyurdu. Ebû Bekir:

—«Yâ Rasûlellah! Babam, anam sana feda olsun! Onlar iki kı-zımdır. Senin ehl'in ve mahremindirler. Bizi gözetleyen yabancı kimse yok!» dedi.

Bunun üzerine Rasûlüllah (S.A.V): «Benim buradan çıkıp Medine'­ye gitmeme Yüce Allah tarafından izin verildi.» buyurdu.

Hz.Ebû Bekir:

«Yâ Rasûîellah! Benim için, seninle yoldaşlık, arkadaşlık etmekte var mı?» dîye sordu. Rasûlüllah (S.A.V) :

—  «Evet! var!» buyurunca Hz. Ebû Bekir sevincinden ağladı. Val­lahi, ben Ebû Bekir'in o gün ağladığını görünceye kadar, bir erkeğin sevincinden ağlayacağını bilmiyordum.»

Rasûlüllah (S.A.V) ile Ebû Bekir'in sefer levazımını çarçabuk ha­zırladık...

Esma (R.A) anlatır:

—  Medine'ye hicret etmek istediğinde Peygamber (S.A.V) için babam Ebû Bekir'in evinde yol azığı hazırladım. Azıkla su "kaplarını bağlayacak birşey bulamadım. Babama: Kemerimden başka birşey bu-lamadım, dedim. Babam da : Kemerini ortadan ikiye böl. Birisiyle azık torbalarını, diğeriyle su kaplarını bağla, dedi.

Esma (R.A), içine pişirilmiş koyun etini koyduğu azık torbasını, ikiye böldüğü kemerinin bir parçasıyla bağlamış, su kabını da öbür par­çasıyla bağlamıştı. Rasûlüllah (S.A.V) onun bu yaptığını görünce:

—  Allah cennette, bu kemerin yerine sana iki kemer versin, bu­yurmuştu.

O günden itibaren Esma (R.A)'e «iki kemerli» adını vermiştir...

Peygamberimiz (S.A.V) Mekke'den ayrılıp, Medine'ye gideceğini Hz. Ali'ye haber verip, kendisinden geriye kalarak yanında bulunan ve Mekke'lilere ait olan emânetleri sahiplerine teslim etmesini, sonra da gelip kendisine kavuşmasını emr etti... Çünki, Mekke'de Peygamberi­mizin emînliğini, doğruluğunu bilmeyen ve saklayamamaktan korktuğu şeyini ona teslim etmeyen bir kimse yoktu...

Peygamberimiz (S.A.V) o gece, kendisine ait döşekte yatıp uyu­masını Hz. Ali'ye emr etti ve sana onlardan hiçbir zarar gelmeyecektir diye de tenbîh etti;

Kabilelerden seçilen cellatlar, gece yarısndan sonra Peygamberi­mizin kapısının önünde toplandılar ve Peygamberimiz uyuyunca saldır­mak için beklemeye başladılar... Döşekte yatan Hz. Ali'yi Peygamberi­miz sandılar...

Peygamberimiz (S.A.V) ise, müşriklerin yanma çıktı, eline yerden bir avuç toprak aidi ve (Yâsîn) sûresini okuyarak müşriklerin başlarına saçtı. Başına topraktan isabet etmeyen hiç kimse kalmadı ve Yüce Al­lah müşriklerin gözlerini aldı da Peygamberimiz aralarından geçtiği halde göremediler...

Hz. Ali sabah namazı için döşekten uyanınca onu yakaladılar, sor­guya çektiler ve hapsettiler, sonra her yerde Hz. Peygamberi aramaya çıktılar...

Peygamberimiz ise; Hz. Ebû Bekir'le birlikte yola çıkmış ve Sevr mağarasına gizlenmişlerdi...

Rasûlüllah'ın (S.A.V) evinin önünde müşrikler kılıçları yanında beklerlerken, o aralarından çıkıp gidince müşrikler çılgına döndüler. Onu, Mekke'nin altındaki ve üstündeki Haşim oğulları ve taraftarları­nın evlerinde aramaya1 başladılar. İçlerinde Ebû Cehl İbn Hişam'ın da bulunduğu bir Kureyş topluluğu gelip Ebû Bekr'in kapısının önünde durdular. Esma çıknca :

—  Baban nerede Ebû Bekr'in kızı? dediler; Esma (R.A) :

—  Babamın nerede olduğunu bilmiyorum, dedi.

Ebû Cehl elini kaldırıp Esmâ'nın yüzüne bir tokat vurdu ve küpe sini düşürdü. Daha sonra Rasûlüllah(S.A.V) ve Ebû Bekr es-Sıddîk'i aramaya koyuldular...

Rasûlüllah'la (S.A.V) Hz. Ebû Bekr üç gün üç gece mağarada kal­dılar. Esma (R.A) geceleri Rasûlüllah'la babasına yiyecek ve içecekle­rini getirirdi. Erkek kardeşi Abdullah İbn Ebî Bekr de onlara Kureyş'in efendilerinden duyduğu haberleri aktarır, Hz. Ebû Bekr'in azatlı kölesi Amir İbn Fuheyre de sürüyle iz takip ederdi...

Hz. Esma (R.Anhâ); Allah (C.C) yolunda ve Hz. Peygamber (S.A.V)'in dâvası olan İslam uğrunda Ebû Cehil'den yediği tokada hiç aldırmadığı gibi, ihtiyacı olduğu halde malını da Allah dâvası yolunda feda etmekten hiç kaçınmamıştı. Kemerini onlara heba ettiği gibi, Hz. Ebû Bekir yola çıkarken yolda lâzım olur diye evdeki tüm paraları da yanına almış ve eve birşey bırakmamıştı...

Ebû Cehil'in tokadından sonra, Ebû Kuhâfe (yani Hz. Ebu Bekir'in babası) ki, o sırada âmâ idi ve henüz müşrikti eve geldi ve dedi ki :

—  «Ebû Bekir'in bütün paraları götürdüğünü zannediyorumi»

Herşeyini Allah'ın yoluna harcamış olan Esma (R. Anhâ), dedesini tesellî ediyor ve ona şöyle diyor:

—  «Asla dedeciğim! O bize çok mal ve para bıraktı.» Sonra kü­çük taşlar toplayarak babasının parasını koyduğu kaba dolduruyor ve üzerini bir bezle örterek «dedeciğim, elle de gör, bize ne kadar çok mal bıraktı» dedi. O da ellerini taşların üzerine koyarak, «Size yeteri kadar para bırakmış» diye söylendi. Esma (r, anhâ) ihtiyarı böylece teskin ediyor ve durumlarını Yüce Allah'a havale ederek, O'na teslim olarak sabrının faziletini Yüce Allah'tan diliyordu...

Esma (r. anhâ) anlatıyor :

«Bir gün, Peygamber Efendimizin Benî Nadtyr yahûdilerine âit ara­ziden, gelirini Ebû. Seleme ile Zübeyr'e tahsis ettiği tarlanın başında idim. Kocam Zübeyr, Peygamber Efendimizle birlikte yolculuğa çık­mıştı. Bir yahûdî ailesi de bizim komşumuzdu. Bir davar kesmişlerdi. Etini pişirirlerken kokusunu duydum ve canım o kadar et istedi ki, ömrümde böyle bîr şey görmemiştim. O sırada kızım Hatice'ye hâmile idim. Belki bana biraz verirler, diye kalkıp ateş bahanesiyle evlerine gittim, halbuki ateşe ihtiyacım yoktu. İçeri girdiğim ve etin kokusunu yakından aldığım zaman, ete karşı arzum daha da arttı. Bunun için, eve döndüğümde ateşi söndürdüm ve bir daha ateş almak bahanesiyle ge­ri döndüm ve bunu üç kez tekrarladıktan sonra oturup ağladım ve Al­lah'a dua ettim. O sırada yahûdî evine gelip, karışma:

—  Bize hiç kimse geldi mi? diye sormuş. .Karısı da :

—Şu komşumuz olan Arap kadın, ateş almak için geldi, demiş.

Bunun üzerine karısına :                             «

—  Sen bu etten ona göndermedikçe, ben ağzıma almam, deyince bana o etten bir kepçe göndermişler.

Yediğim zaman bana o kadar lezzet verdi ki, ömrümde o k zetli bir şey görmemiştim.»

Esma (R.A), ez-Zubeyr İbnu'l-Avvâm'm hanımıydı. Rasûlüllah [S.A.V) hicret edip mescidi ve odalarını inşa edince Zeyd İbn Hari-se'yle azatlı kölesi Ebû Raf e î ailesini getirmeleri için Mekke'ye gön­derdi.'Uz. E^û Bekr de onlarla Ebû Bekr ailesini Medine'ye getirmesi için oğlu Abdullah'a bir mektup gönderdi.. Hep birlikte Medine'ye gel-diier.

Esma oğlu Ab...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ)
« Posted on: 18 Temmuz 2019, 14:51:33 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ) rüya tabiri,Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ) mekke canlı, Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ) kabe canlı yayın, Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ) Üç boyutlu kuran oku Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ) kuran ı kerim, Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ) peygamber kıssaları,Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ) ilitam ders soruları, Esma Bînt Ebi Bekr (R.Anhâ)önlisans arapça,
Logged
10 Mayıs 2019, 02:17:18
Esila Esma
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 415


« Yanıtla #1 : 10 Mayıs 2019, 02:17:18 »

Ne güzel bir kıssa Rabbım nasiptar eylesin inş
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Mayıs 2019, 04:00:09
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.475« Yanıtla #2 : 10 Mayıs 2019, 04:00:09 »

Aleyküm selâm Esma Bint Evi Bekr Efendimizin övdüğü bir hanım sahabedir Allah ondan razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Mayıs 2019, 12:59:35
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 565« Yanıtla #3 : 10 Mayıs 2019, 12:59:35 »

Rabbim razı olsun selametle inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Mayıs 2019, 16:34:54
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.853Site
« Yanıtla #4 : 10 Mayıs 2019, 16:34:54 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &