ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Ahlaki Eserler > Gıybet > Nemimenin Tedavisi
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nemimenin Tedavisi  (Okunma Sayısı 1868 defa)
11 Haziran 2010, 14:02:11
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 11 Haziran 2010, 14:02:11 »Nemimenin Tedavisi

 

Nemimenin tedavi yollan, gıybetin tedavisinde anlatı­lan çarelerdir: Koğucu, sana gelse, "falan kimse sana şöyle şöyle yaptı; şöyle şöyle dedi" derse, bu durumda sana altı şey yapmak düşer:   

1- Onun sözüne inanmamalısın. Çünkü koğucu, ittifakla fasıktır ve şahitliği makbul sayılmaz. Nitekim Allah u Teala şöyle buyurdu:" Ey iman edenler, eğer fasıkın biri size bir ha­ber getirirse onu inceleyin. Yoksa bilmeyerek bir kavme fena­lık edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz."[98] Yani bir fasık size bir haber getirirse, durumunu inceleyin. Acele etmeyin, yanlışlıkla bir kavme sataşmayasınız.

2- Koğucuyu çirkin olan o işinden vazgeçirmeli ve nasihat etmelisin. Çünkü bir münkeri engellemek vaciptir. Nemime ise münkerlerin büyüklerindendir. Nitekim Allah u Teala şöy­le buyurdu:" Sizler, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet­siniz. İyiliği emreder, kötülükten de nehyedersiniz ve Allah'a inanırsınız.[99]

3- Tevbe etmediği takdirde koğucuya Allah için buğzetme-lisin. Çünkü o kimse, asidir. Asiye buğzetmek ise vaciptir.

4- Aleyhinde konuştuğu için senin yanında bulunmayan durumunu bilmediğin kimseye kötü zan beslememelisin.

Çünkü müslüman bir kimseye kötü zan beslemek haramdır.

Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

" Zannın çoğundan sakınınız, muhakkak zannın bir kısmı günahtır."[100]

5- Koğucunun o sözünü araştırma cihetine gidip casusluk etmemelisin. Onun sözü, doğru mu, değil mi? Bu yolda bir araştırma yapmamalısın.

Çünkü, Allahu Teala buyurdu ki:

"Sakın tecessüs etmeyiniz"

Yani, kardeşinizin gizli yanını araştırmayınız.

6- Koğucuyu menettiğin nemmamlığı kendin yapmamalı­sın. Yani sen de, sana getirdiği bir haberi başkasına anlatmak­la, aynı duruma düşmemelisin. Böyle yapmak da, koğuculuk-tur.

Seleften birisi bir arkadaşını ziyarete gider. Sohbet esnasın­da bir dostu hakkında dedikodu yapar ve onu çekiştirir. Bu­nun üzerine ziyaret olunan zatın canı sıkılır ve şöyle der:

Bu ziyaretinle bana yük oldun. Bana üç eziyet getirdin:

1- Sevdiğim kardeşime beni düşman ettin.

2- Huzurumu kaçırdın ve kalbimi bu işlerle meşgul ettin.

3- Seni, emin, güvenilir bir insan biliyordum. Onu da sarstın.

Resul-i Ekrem(s.a.v) şöyle buyurdu:

" Benim katımda en sevimliniz, ahlakça en güzel olan ve çevresi ndekilerle en güzel geçinenİzdir ki, onlar herkesi sever ve herkes te onları sever. Benim katımda en sevimsizleriniz ise koğuculuk yapan, dostların arasını açan ve temiz kimselerde kusur arayanlardır."[101]

Rivayet ediliyor ki, Ömer b. Abdulaziz'e bir adam gelerek: "Senin hakkında falan kimse şöyle dedi" der. Bunun üze­rine Ömer b. Abdulaziz şöyle dedi:

"İstersen bunu tahkik edelim. Eğer yalancı çıkarsan şu ayetin hükmü altına girersin; "Eğer bir fasık, size bir haber ge­tirirse inceleyin."[102] Eğer duyduğun doğru çıkarsa, şu ayetin hükmü altına girersin. "Halkla çok alay eder ve haber gezdir­mek suretiyle çokça koğuculuk yapar.[103]

Her iki halde de mesulsün. Eğer istersen, tetkik etmeden seni affedelim de bu iş böyle kalsın!"

Adam şöyle dedi:

"Beni affet, ya emir el müzminin' Bir daha böyle bir şey yapmayacağım"'

Kendisine dedikodu ulaşan kimseye düşen, onu tasdik et­memek, aleyhinde konuştuğu söylenen kimseye karşı kötü zanda bulunmamak, söyleneni araştırmaya kalkmamak, laf getireni ayıplayıp, bunu bir daha yapmamasını söylemek, eğer vazgeçmezse ona öfkelenmek ve nemmamın söylediğini yaymaya kalkışmamaktır. Aksi takdirde kendisi de nemmam olur.

Hasan Basri diyor ki:

"Bir başkasının sözünü sana ulaştıran; senin sözünü de bir başkasına ulaştırır. Yani koğucu yüz verilecek insan değildir. Ona hiçbir surette güvenilmez. Ona nasıl nefret duyulmasın ki, yalandan, gıybetten, iftiradan, hainlikten, karıştırmaktan, çekememezlikten, hile ile insanların arasını bozmaktan hiçbir vakit kurtulamaz. Koğucu, Allah u Teala'nm birleştirmek iste­diğini ayırmak için uğraşan ve yeryüzünde bozgunculuk ya­pan kimsedir. Nitekim Allah u Teala şöyle buyurmuştur:

"Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere

tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte can yakıcı azab bunlaradır."[104]

Eğer kardeşiniz hakkındaki hüsnü zannımızm su-i zanna, sevgimizin nefrete ve dostluğumuzun düşmanlığa dönüşmesini istemiyorsak koğucuyu konuşturmamalıyız.

İbni Mesud (r.a) anlatıyor: Resul-i Ekrem(s.a.v) buyurdu ki:" Bana kimse ashabımın birinden ( canımı sıkacak ) bir şey getirmesin. Zira ben, sizin karşınıza, içimde hiçbir şey olmadığı halde çıkmak istiyorum."[105] Hadiste Resul-i Ekrem(s.a.v), Ashabından herhangi biri hakkında hoşuna gitmeyecek bir söz, bir davranış veya kötü bir sıfatın kendisine ulaştırılması­nı, ashabı hakkındaki hüsnü zannını rencide edecek bir şikâ­yetin olmamasını talep etmektedir.

Lokman Hekim oğluna dedi ki:

" Senin arkadaşların o kimseler olsun ki, sen onlardan on­lar da senden ayrıldıkları zaman, ne sen onlann aleyhine, ne de onlar senin aleyhinde konuşsunlar."

Dilimin ve nefs-i emmarenin şerrinden Allah u Tealaya sı­ğınırım.

Velhamdu lillahi rabbil alemin.

 

[1] Ahmed

[2] Buharı ve Müslim

[3] Buhari

[4] Tirmizi

[5] Tirmizi

[6] İbn-i Ebi Dünya

[7] Taberani

[8] İbn-i Ebi dünya

[9] İbn-i Mace

[10] Tirmizi

[11] Tirmizi

[12] Heraiti

[13] Müslim, 4/2001 ; Tirmizi, 4/239

[14] Tirmizi, Ebu Davud

[15] Tirmizi, Ebu Davud

[16] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/506

[17] İbn-i Ebi Dünya

[18] Taberani

[19] Hücurat:12

[20] Et-Tergib ve't-Terhib,3/506

[21] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/505

[22] Hücurat:12

[23] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/506, Taberani

[24] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/504, Beyhaki

[25] Müslim, 2/889

[26] Buhari ve Müslim

[27] Ebu Davud, Tirmizi

[28] İbn-i Eb-i Dünya

[29] Ebu Davud

[30] Taberani

[31] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/509, İbn-i Hibban

[32] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/518, Isbahani

[33] Kırk Hadis Şerhi

[34] Kırk Hadis Şerhi

[35] Tirmizi, 4/327

[36] Müslim

[37] Beyhaki

[38] Hücurat:12

[39] Taberani

[40] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/239

[41] Hucurat:12

[42] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/511, Ahmed

[43] Ebu Davud, 4/271

[44] El-Mihaccet El-Beyza, c.5, $.251

[45] Tirmizi

[46] Kırk Hadis Şerhi

[47] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/513, İbn-i Cerir

[48] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/510, Beyhaki

[49] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/507, Taberani

[50] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/508, Taberani

[51] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/510, Ahmed

[52] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/500, İbn-i Hibban

[53] Ahmed

[54] Hücura

[55] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/515, Isbahani

[56] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/507, Ebu DAvud

[57] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/507, Ahmed, Beyhaki

[58] Cami ej- Ahbar, s.171

[59] Kırk hadis şerhi

[60] EI-Mi^a'ccet El-Beyza, c.5, s.264

[61] İfham (he ile)anlatmak; ifham (ha ile) ikna ile iskât etmek

[62] Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?" Hucurât Sûresi, 49:12

[63] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/503, Taberani

[64] Nebeil8

[65] Beyhaki, Nesai, ibn-i Ebi Dünya

[66] İbn-i Mace

[67] İbn-i Ebi Dünya

[68] Bezzar

[69] İbn-i Mace, 2/850

[70] Tirmizi, 4/378

[71] Tirmizi, 4/378

[72] Heraiti

[73] Buhari ve Müslim

[74] Mümin:l-2

[75] Buhari ve Müslim

[76] Buhari ve Müslim

[77] İbn-i Ebi Dünya, Kırk Hadis Şerhi

[78] Buhari ve Müslim

[79] Müslim ve Tirmizi

[80] Peygamler Tarihi, Mustafa Asım Koksal

[81] Et-Tergib ve't-Terhib,3/515,Taberani

[82] Müslim,4/1997

[83] Buhari ve Müslim

[84] Nur:12

[85] Nur:16

[86] Buhari ve Müslim

[87] Nisa:59

[88] Hücurat:6

[89] İbn-i Ebi Dünya

[90] Buhari ve Müslim

[91] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/497, Taberani

[92] Ahmed

[93] Buhari ve Müslim

[94] Buhari ve Müslim

[95] Nesai, Ahmed

[96] İbn-i Ebi Dünya

[97] Et-Tergib ve't-Terhib, 3/498, Taberani

[98] Hücurat:6

[99] Al-iİmran:llü

[100] Hücurat:12

[101] Taberani, Bezzar

[102] Hücurat:6

[103] Kalem:ll

[104] Şura:42

[105] Tirmizi, Ebu Davud

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Nemimenin Tedavisi
« Posted on: 17 Şubat 2020, 12:01:32 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nemimenin Tedavisi rüya tabiri,Nemimenin Tedavisi mekke canlı, Nemimenin Tedavisi kabe canlı yayın, Nemimenin Tedavisi Üç boyutlu kuran oku Nemimenin Tedavisi kuran ı kerim, Nemimenin Tedavisi peygamber kıssaları,Nemimenin Tedavisi ilitam ders soruları, Nemimenin Tedavisiönlisans arapça,
Logged
20 Nisan 2016, 18:16:45
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #1 : 20 Nisan 2016, 18:16:45 »

Hicbir sekilde tasvip edilmeyen cok cirkin bir haslet.
Kogucular hem dinde hem de toplumda sevilmezler.
Rabbim bizleri uzak kilsii n insallah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
20 Nisan 2016, 19:06:18
Damla
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 3.120


« Yanıtla #2 : 20 Nisan 2016, 19:06:18 »

#Esselamu aleykum..Her zaman iyilikte yarışmalıyız..Kötü şeyler yaptığımızda insanlar bizi sevmez ve uzaklaşmaya başlar..Bu da helallik alma yönünden çok disavantaj olur..O yüzden insanlığa faydalı şeyler yapmak için uğraşmalıyız..Rabbim bizi hayırlı kullarından eylesin inşAllah..Rabbim razı olsun..#
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
20 Nisan 2016, 19:39:12
Melda
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.670


« Yanıtla #3 : 20 Nisan 2016, 19:39:12 »

Selamün aleyküm .Konuyu okudum şifre istedi o yüzden şimdi direkt yorumumumu yapacağım inşallah ... Hani derler ya şeytana pabucunu ters giydirir diye işte böyle insanlarda benim gözümde bu konumda . bu kişilerin sözlerine itibar etmemeli tuzaklarına düşmemelidir . taaassubta bulunmamalı . rabbim serlerinden korusun...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
20 Nisan 2016, 19:58:16
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« Yanıtla #4 : 20 Nisan 2016, 19:58:16 »

 Benim katımda en sevimliniz, ahlakça en güzel olan ve çevresi ndekilerle en güzel geçinenİzdir ki, onlar herkesi sever ve herkes te onları sever. Benim katımda en sevimsizleriniz ise koğuculuk yapan, dostların arasını açan ve temiz kimselerde kusur arayanlardır.

Ya Resulullah ; Ne güzel söylüyosun bizlere bizlerde seni senin sözünü yaşar rabbimize bu amellerle iltica eder hakiki bir müslüman mümin gibi yaşayanlardan oluruz.

Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &