ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hanefi Fıkhı > Fetavayi Hindiyye > Taharet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Taharet  (Okunma Sayısı 6246 defa)
05 Temmuz 2010, 02:14:20
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.278


« : 05 Temmuz 2010, 02:14:20 »Fetavay-i Hindiyye Taharet
FETEVAY-İ HİNDİYYE

Önsöz.
Giriş.
KÎTÂBU’T -TAHARET.
(Temizlik Kitabı)
1- ABDEST.
1- Abdestîn Farzları
1- Yüzü Yıkamak.
Yüzün Hududu.
2- Elleri Yıkamak.
3- Ayakları Yıkamak.
4- Başı Meshetmek.
2- Abdestin Sünnetleri
1- Besmele Çekmek.
2- Önce Bileklere Kadar Elleri Yıkamak.
Eller Nasıl Yıkanır
3- Ağzı Yıkamak.
4- Burnu Yıkamak.
5- Misvak.
6- Parmakların Aralarını Ovmak (Hilallemek)
7- Sakalı Hilallemek.
8- Yıkanması Gereken Uzuvları Üçer Defa Yıkamak:
9- Başın Tamamını Bir Defa Defa Meshetmek.
10- Kulakları Meshetmek.
11- Niyet
12- Tertibe Riayet Etmek.
13- Müvâlât
Abdestin Müstehapları
1- Abdest Alırken, Uzuvları Yıkamaya Sağdan Başlamak.
2- Abdest Alırken, Enseyi Meslıetmek.
Abbestin Âdabı
Abdestîn Çeşitleri :
1- Farz Olan Abdest:
2- Vacib Olan Abdest:
3- Mendub Olan Abdest:
Abdestin Mekruhları
Abdesti Bozan Şeyler
1- Sebîleynden İdrar, Dışkı, Yel, Vedi, Nıezi, Meni, Kurt Ve Taşcıklar
II- Sebileyden (Ön Ve Arkadan) Başka Bir Yerden, Çıkipta, Etrafa Dağılan Kan, İrin, San Su Ve Hastalıktan Dolayı Çıkan Su.
III- Kusmak.
IV- Uyku.
Uyuklama Hâli :
V- Baygınlık, Delirmek, Aklın Gitmesi Ve Sarhoşluk.
VI- Kahkaha İle Gülmek.
Kahkaha Teyemmümü Bozar mı?.
VII- Mübâşeret
Erkeğin Kadına, Kadının Erkeğe Dokunması Abdesti Bozar mı?.
Abdest Alırken Şübheye Düşmek.
2- GUSÜL.
Guslün Farzları
Tırnak Arasındaki Hamurun Durumu :
Kadınların Örülü Saçlarının Durumu:
Göbeğe Su Ulaştırmak:
Guslün Sünnetleri
Guslü İcab Ettiren Haller
1- Meninin, Dıfk İle (Atılarak), Dokunma Sebebi İle Girme, Olmaksızın Şehvetle Birine Bakmaktan Dolayı Veya İhti-Lâmla Veyahut Da İstimna İle (Elle Meni Çıkarmak Sureti İle) Çıkması
İhtilâm Olan Kimsenin Durumu :
Bayılan Kimsenin Durumu :
2- îlâc (Girmek)
Guslün Çeşitleri
Farz olan gusüller ;
Sünnet Olan Gusüller :
Müstehab Olan Gusül :
Mendub Olan Gusüller :
Gusülle İlgili Bazı Meseleler:
3- SULAR VE HÜKÜMLERİ
Kendisi İle Abdest Caîz Olan Sular
1- Akarsular:
İçine Pislik Atılan Suyun Durumu :
Hava- Sağır = Küçük Havuzun Durumu :
Akar Suyun Vasıflarından Birinin Bozulması :
2- Durgun Sular :
Küçük Havuzun Ölçüsü :
Ark Ve Su Oluğu.
3- Kuyu Suları :
Kuyuya Koyun ve Deve Kığısı Düşmesi :
Kuyuya Bir Canlı Düşerse :
Kaynayan Kuyunun Suyunu Boşaltmak:
Tavuk, Kedi, Güvercin ve Benzerlerinin Kuyuya Düşmesi :
Kuyudan çıkarılması müstehab olan suların miktarı:
Kendisi İle Abdest Almanın Caiz Olmadığı Sular
Ma-İ Müstamel (Kullanılmış Su)
Bu Konu İle İlgili Diğer Bazı Meseleler
4- TEYEMMÜM..
Teyemmüm Hakkında Bilinmesi Zorunlu Olan İşler
Teyemmümde Ellerî İki Defa Vurmak.
Teyemmüm Edilen Azaların Tamamını Meshetmek.
Kendisi Île Teyemmüm Yapılan Temiz Toprakla İlgili Meseleler
Toz İle Teyemmüm Nasıl Yapılır:
Toprağın Bir Başka Şeyle Karışık Halde Bulunması:
Teyemmüm Ederken Üç Parmakla Meshetmek.
Suyu Kullanmaya Gücü Yetmeme, Teyemmümün Sebeplerindendir
Mil, Nasıl Bir Uzunluk Ölçüsüdür :
Teyemmümün Sıhhati İçin, Talep De Gereklidir
Teyemmümü Bozan Şeyler
Teyemmümle İlgili Çeşitli Meseleler
Teyemmümün Yapılışı :
5- MESTLER ÜZERİNE MESHETMEK..
Meshin Caiz Olması İçin Gereken Şeyler :
Meshin Yapılacağı Yer:
Mesh Nasıl Yapılır :
Hangi Halde Mestler Üzerine Meshedîlir :
Meshin Müddeti :
Mestlerin Delik, Yırtık Veya Sökük Olması:
Meshi Bozan Şeyler :
Sargılar Üzerime Meshetmek :
6- KADINLARA MAHSUS BAZI HALLER..
Hayız.
Hayzın Müddeti :
Nifas.
İstihâze.
Hayız, Nifas Ve-İstıhâze Hakkındaki Hükümler :
Hayız Ve Nifas Hakkında Müşterek Olan Sekiz Hüküm:
1- Namaz.
2- Oruç Tutmak.
3- Mescide Girmek.
4- Ka’beyi Tavaf
5- Kur’an Okumak.
6- Kur’an’a Dokunmak.
7- Cima.
8- Kan Kesilince Gusul
Hayza Mahsus Hükümler :
İstihâza Kanı :
Özürlü İle İlgili Bazı Hükümler :
7- NECASET VE HÜKÜMLERİ
Necasetleri (Pislikleri) Temizlemek.
1- Yıkamak:
2- Silmek:
3- Ovalamak:
4 - Sürtmek:
5- Kurumak :
6- Yakmak:
7- Bir Şeyim Mahiyetini Değiştirerek, Temizlemek:
Temizleme İle İlgili Diğer Bazı Mes´eleler :
Görünen Necaset (Pislikler)
1- Necaset-iGalîza :
2- Necaset-i Hafîfe (Hafif Pislikler)
Bu Konu İle İlgili Diğer Bazı Meseleler :
İstincâ.
İstinca Çeşitleri
Tuvalete Girileceği Zaman :
Heladan, Çıkıldığı Zaman.


FETEVAY-İ HİNDİYYE
(Fetâvâyi Alemgiriyye)


Sunar...


İslâm fıkıh tarihinde Fetâvâyî Hîndîyye ismi ile meşhur olan bu eser, gerek muhtevası ve gerekse hazırlanışı bakımından eşine ender rastlanan bir şaheserdir.

Eser hakkındaki açıklayıcı bilgi, kitabın ön sözünde verilmiş­tir.

Fetâvâyi Hindiyye´nin elinizdeki bu tercümesi aslına tamamen sadık kalnarak, Emekli Müftü Mustafa Efe tarafından yapılmış ve Ankara Merkez Vaizi İsmail Karakaya tarafından tamamen göz­den geçirilerek yayına hazırlanmıştır.

Bu muhteşem eser 16 ciltde tamamlanacaktır.

Eserde geçen ıstılahların açıklamaları, kitabların ve şahısların tanıtılması, mevzulara göre umumî fihrist gibi hususlar son ciltte verilecektir.

Akçağ, böyle şerefli bir hizmeti yapmakla gurur duymakta­dır.

Gayret bizden, tevfikse sadece Allahu Teâlâ´dandır.[1]ÖnsözBu kıymetli kitap, hüküm verme durumunda olan kâdîler ve hâkimler, fetva verme makamında olan müftîler, ilim öğren­mek isteyen talebeler ve bütün insanlar için, kolay istifâde edile­bilecek bir me´haz, kaynak kitap olarak hazırlanmıştır.

Bu kıymetli eserin meydana getirilmesine, bütün bilgilerin bir araya toplanıp, bir kitap halini almasına, insanların bir emsalini görmediği ve bu gibi hizmet sahasında bir benzeri bulunmayan, Hindistan´ın büyük sultanı yüce halîfe Muhammed Evrengzîb Âlemgir sebep olmuştur. Her şeyden haberdar bulunan, lütfü ve keremi bol olan Allahu Teâlâ´nm rahmeti onun üzerine olsun.

Şüphesiz ki o, bütün şer´î hükümlerin âlimler arasında yayıl­masını arzu ediyordu. Ve o, insanların amellerinin, Ebû Hami? (R.AJ´nin mezhebi dahilinde, müftâbih (kendisi ile fetva verilen) oian kavle uygun düşmesini istiyordu.

Âlemgii" Şah, zamanındaki kitapların ekserisinin zayıf riva­yetlerle dolu olduğunu ve bunlara hilâfiyât (üzerinde görüş ayrılı­ğı bulunan mes´eîelerj m da karışmış bulunduğunu görmüş ve bu kitaplardan istifâde etmenin pek zor olduğunu anlamıştı. Bu durum ise, ilmî mes´eleleri zaöt-u rabt altına alma imkânının azalması­na sebep oluyordu. Bu boşluktan istifâde eden bazı liyakatsiz kim­seler, yanlış ve hatalı şeyleri doğru imiş gibi ortaya atıyorlardı.

Âiemgir Şah, fer´i mes´elelerin hepsinin mu´teber brr kitapta, toplanmasını ve bu kitaptan her isteyen kimsenin kolayca, iste­diğini alabilmesinin, aradığını bulabilmesinin temin edilmesini ar­zu etti.

Hindistan´ın yüksek bilginlerinden en meşhurlarım bir ara­ya top´ayarak, bu kitabı telif etmelerini emretti. Bu âlimlere baş­kan olarak da Mevle´l-Hümâm Şeyh Nizâm´ı tensib etti. Ve bu âlimler topluluğu büyük bir gayretle işe başladılar. Niyyetleri te­mizdi ve Cenâb-ı Hakk´a güvenleri tamdı.

Âlemgir Şah, kütüphanesinde mahfuz bulunan, geniş lafsî-lath olan veya tahsüatsız bulunan, bu konu ile ilgili bütün kitapları okudular. Ve hükümdarın, bu kitap hakkındaki arzusunun, yerine gelmesine gayret ettiler. Cenab- Hak, bu çalışma ve gay­retlerinin sonucu olarak, eserin vech-i mahsus üzere tamamlanma­sını onlara nasip eyledi. Böylece de, kendisinden başka hiç bir fıkhî kitaba ihtiyaç hissettirmeyen ve bütün mes´elelerî için­de toplayan bu nadide kitap meydana geldi.

Bu kitap, hakikatleri en son noktasına kadar tamamen açık­layan, fer´î mes´elelerin en doğrusunu içinde toplayan bir ki­taptır.

Bu kitabın meydana getirilmesi ile, ilim talep edenlerin fıkhî mes´elelerde doğruyu öğrenmek isteyenlerin, takip edecekleri yol müracaat edecek^ri kaynak da ortaya çıkmış oldu. Fikhî bilgiler, âlimler için bu kitapla açıklık kazandı.

Alimler, bu kitabın adını, Âlemgir Şah´a nisbet olsun diye Fetevâ-î Âlemgîrîyye koydular.

Bu, büyük hayrın, bu muhteşem eserin meydana gelmesine sebepolduğu için, AUahu Teâlâ onu, en yüce makamlarla mükâ­fatlandırsın. Sebep olduğu bu hayır sayesinde, fıkıh İlminden talep edilen büyük menfâatlerin tamamı hâsıl olmuştur.

Kendilerine verilen vazifeyi yerine getirerek, bu eserin mey­dana gelmesini te´min eden bu âlimler topluluğundan her bir mü­ellife AUahu Teâlâ bol bol rahmet eylemiştir. Inşaallah.

Nakledildiğine göre, bu kitabın maliyeti yaklaşık olarak— 200000 gümüş ruble´ye baliğ olmuştur.

AÜah-u Teâlâ, o sultam, Cennet´inde dilediği her şeye eriştir­sin.

Peygamberlerin Efendisi Hz. Muhammed (S.A.V.)´in yüzüsuyu hürmetine, bizi bu sonuca ulaştıran AUahu Teâîa´ya hamdolsun.

Selâmın tamamı, salâtm en üstünü, Peygamber C3.A.V.) Efen­dimizin ve âl-i ashabının üzerine olsun/ Âmîn...

Günahlarının bağışlanmasını dileyen Abddurahman el - Hanefî el - Berâvî[2]Giriş


Her türlü hamd, tek başına şer´î hükümleri koyan Allah-u Teâlâ´ya mahsustur.

Alla...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.320


View Profile
Re: Taharet
« Posted on: 21 Nisan 2018, 22:34:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Taharet rüya tabiri,Taharet mekke canlı, Taharet kabe canlı yayın, Taharet Üç boyutlu kuran oku Taharet kuran ı kerim, Taharet peygamber kıssaları,Taharet ilitam ders soruları, Taharetönlisans arapça,
Logged
05 Kasım 2015, 21:06:45
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.439


« Yanıtla #1 : 05 Kasım 2015, 21:06:45 »

Esselamu Aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, evet fıkıh ilmi çok geniş ve tafsilatlı bir ilimdir. Allah c.c razı olsun bu hassasiyeti yaşantımıza geçirmeyi nasip eylesin.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &