> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Esbabu Vurudil Hadis > Hadisler ve Sebepleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hadisler ve Sebepleri  (Okunma Sayısı 8710 defa)
11 Mart 2010, 13:31:44
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 11 Mart 2010, 13:31:44 »Hadisler ve Sebepleri

Sunuş


Rahman Ve Rahim Olan Allah´ın Adıyla

Giriş

Birinci Bab: Esbab-ı Vurudi´l-Hadis Hakkında.
Birinci Bölüm: Sebeb-i Vurudi´l-Hadisin Manası, Faydası Ve Çeşitleri.

Vürudun Manası:

Faidesi:


1- Umumun Tahsisi
2- Mutlak´ın Takyidi
3-Mücmelin Tafsili
4-Nesh İşinin Tahdidi (Sınırlandınlması) Ve Nasihin Mensuhtan Ayırdedilmesi.
5- Hükmün İlletinin Beyanı:
6-Müşkilin İzah Edilmesi:

Hadis Vurûdunun Kısımları:

İkinci Bölüm: Hadisin Sebeb-i Vurudunun Kur´an´in Nuzul Sebepleriyle İlgisi:

1- Konunun Favdası:
2- Sebebin Birden Çok Olması:
3- Çeşitleri Hakkındadır;
4- Sebeb-i Nüzûl Ve Vurudıın Sekli:

Üçüncü Bölüm

Hadîsin Sebeb-i Vurudunun Tarihi Ve Bu Konuda Vazilnıiş Olan Meşhur Kitaplar:

ESBÂB-U VURUDİ´L-HADIS HADÎSLER VE SEBEPLERİ

Sunuş

Rahman Ve Rahim Olan Allah´ın Adıyla

Evrensel bir dinin son elçisi olan Hz.Muhammed (s.a.v)´i doğru anlamak her asırdaki müslümanlarm önemli bir sou olmuştur. O´nu doğru anlamamanın nedeni Müslümanların bazen klasik eksik bilgilere sahip olmaları bazen de kendilerine özgü bir peygamber anlayışı Üretmelerinden kaynaklanmaktadır. Peygamberi doğru anla­mak için ileri sürülen bütün görüşlerin hem doğru hem de yanlışlarının olduğunu kabul etmek zorundayız.

Peki son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)´i doğru anla­manın yolu nedir? Elbette bu sorunun mutlak bir cevabı yoktur. Verilecek cevapların tümü birer zannı galip olmak­tan öteye geçmeyecektir. O, Kur´an´m tanımladığı birden fazla fonksiyonu ve boyutu olan bir beşer ve bir elçidir. O, hepimiz için bir model insandır.

Hatemül Enbiya olan Hz. Peygamber (a.s.)´ı Kur´an´dan ve yaşadığı dönemin şartlarından hareketle değerlendirmek doğru anlamaya en yakın yoldur diye düşünüyoruz. Onun sözlü ve fiili sünnetini, bütün insanlık ve müslümanlar için kıyamete kadar geçerliliği olan bir özelliğe sahip bir model insanın doğru anlaşılması için kendi dilinden, kendi döneminden hareketle tanınmasının önemine inanıyoruz. Bunun için tıpkı Kur´an´ı doğru anlamak için Nüzul sebebi ne kadar önemli ise Peygamber (a.s)´ı da doğru anlamak için Esbâb-ı Vurud´un da o kadar Önemi vardır.

Yayınevi olarak Kur´an ve Sünnet kültürünün temeline yönelik yayınladığımız ilk orjinal eser el-Vahidi´nin Esbâb-ı Nüzul isimli kitabıydı. İkinci kitap ise, yine ilk orjinal kay­nak olan elinizdeki bu İmam-ı Suyuti´nin Esbâb-ı Vurudul Hadis kitabıdır. Bu iki orjinal kitabı yayınlamakla Türkiyeli okuyucuya büyük bir hizmet sunan ihtar Yayıncılık olarak bundan sonra da önemli kaynak eserler yayınlamaya devam edeceğiz. Bu kitapların okuyucuya ulaşmasında emeği geçen ıymetli mütercim ve duyarlı okuyuculara da teşekkür ediyoruz.

İslam´ın yeniden gündem oluşturduğu şu yüzyılımızda insanlara gerçek dinin sunduğu huzur toplumunun gerçekleşmesi için Peygamber (a.s)´ın da bütün aşırılıklardan uzak; ilk kaynaklara bağlı olarak anlaşılmasının çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz. Temel kaynaklara ilginin arttığı bir dönemde sağlam eserlerin okuyucuya sunulması da son derece önemli bir sorumluluk olarak görülmelidir.

Kim Resul´e itaat ederse, Allah´a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (çevirsin), biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. (Nisa: 80)

Aralarında hükmetmesi için Allah´a ve elçisine çağrıldıkları zaman inananların sözü ancak "işittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte umduklarına erenler bunlardır, bun­lar. (Nur: 51)

Sadece bu ayetler bile İslâm´ı doğru anlamak ve gereği üzere yaşamak için peygamber (a.s)´m bizler için ne kadar önemli bir otorite olduğunu belirtmektedir. İşte böyle bir otoriteden en doğru şekilde yararlanmak için önemli görevlerimizin olduğunun bilincinde olmak zorundayız.

Hadislerin söyleniş maksadının daha iyi anlaşılması için hazırlanan Esbâb-ı Vurudul Hadis kitabından başka bu alan­da yapılan çalışmaları da yayınevi olarak ileride okuyucuya sunacağımızı bu arada belirtmek istiyoruz. Bir bunalım çağma dönüşen modern dünyada İslâm´ı daha iyi anlamak ve yaşamak için özgürlük Peygamber´! Hz. Muhammed
İhtar Yayıncılık[1]

Giriş

Alemlerin Rabbi olan Allah´a hamd olsun, O´na hamd eder, O´nun yardımlarını ve O´nun bize hidayet etmesini dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden O´na sığınırız. Allah, kime hidayet ederse, onu saptıracak kimse olmadığı gibi, O´nun saptırdığını da kimse hidayete erdiremez.

Efendimiz Muhammed (s.a.v.)´e, O´nun âl ve ashabına ve kıyamete kadar en güzel şekilde onlara tabi olanlara salat ve selam ederiz.

Nebevi sünnet, güneş gibi, doğuşundan itibaren hicrî 13. asrın sonuna kadar, şerefli çalışmalarla büyük itibar ve izzete nail olmuştur. Hizmet ehli onun karşısında takdir ve hayretle durmuştur.

Zira İslam Uleması, Nebevî sünnet üzerinde gerek tedvin ve cem etme gerekse şerh ve açıklamalarda bulunma, sahihini ve zayıfını ayırma konusunda oldukça bol çalışma yapmışlardır. Bu hususta özel gayret sarfederek yahut çok meşakkat çekerek bolca tasnifatta bulunmuşlardır. Alimlerin bu gayreti son asra yani hicrî 14. asra kadar devam etmiştir (Tahkik edenin asrı).

Bu çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

a) Özellikle Arap lisanının zaafa uğramasından ve birşey bilmeyen halkın İslam idaresi altına girmesinden sonra, konu ile ilgili çalışmalar, bu tasnifatı halkın anlamasına sunmak ve insanlara idrâklerinin birleştiği bir uslub ile takdim etmek şeklinde ortaya çıkmıştır.

b) Onun tahkiki ve ibaresinin zabt altına alınması, doğrusunun yahut doğruya en yakın olanının araştınlmasıyla ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar ikincisi birincisine nazaran daha önemli görünse de aslında ehemmiyet bakımından her iki iş de mühimdir. Zira bir nassı anlamak zabtı ve tahkiki ile mümkündür.

Bu münasebetle azmettim ki, bu tasnifattan birisi tahkik edilmiş olsun, bu vesileyle inceleme ve araştırmaya başladım. Nasihat aldım ye istişarelerde bulundum. Ta ki Allah´ın yardımıyla, "Ellem´u fi esbabi´l-Hadis" yahut "Esbab-u Vurudi´l-Hadis" adlı kitap hakkında doğruyu buldum. Ki, bu kitap hicri 911 yılında vefat etmiş olan Hafız Celaleddin Suyutî´ye aittir.

Aşağıdaki sebeplerden dolayı kitabı elime geçirdiğimde onu tahkik edip inceleyerek insanların istifadesine sunmayı uygun buldum.

1- Kur´an´ın esbâb-i nüzulü bilindikten sonra şüphe yok ki en önemli konu hadisin esbab-ı vürudunun bilinmesi (söyleniş sebebi)dir.

Cem veya tercihin ortaya çıkardığı tearuzu (çelişkiyi) gidermek isteyen kimse için bu bilgiye ihtiyaç vardır.

2- Bana Öyle geliyor ki araştırma ve incelemelerle bu konuyu içeren müstakil ilk kitap budur.

3- Şüphesiz ki elimizde bulunan şu kitabın nüshası tahrif ve yanlış yazımlarla doludur. Tahkikimizde ortaya çıkacağı gibi, bu zaman aşımından ve kitap nasihlerinin (kitap çoğaltanların) yetersizliğinden ortaya çıkmıştır.

İşte bu çeşitli sebeplerden dolayı ihtiyarlamış zatımı bu kitabın tahkik ve incelemesine hasrettim. Tahkik ettiğim kitabın ismi; "İnceleme Şerh ve Öğrenim Yönüyle Suyutî´nin Esbab-ı Vurûdu´l-HadisT´dir.

Fakültede ve üniversitede öncelikle tahkik işini yapmayı istedim. Allah´a hamd olsun ki, O´nun yardımı ve Kahire Usulu´d-Din Fakültesi Hadis Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebu´1-Ala Ali Ebu´l-Ala´nın gözetimi altında bu iş tamamlandı.

Kolaylık olsun diye kitabın mevzulannı iki kısma ayırdım:

Birinci Kısım: Konunun incelenmesi, bir giriş, iki bab ve bir sonuçtan ibarettir.

Girişte şu konular vardır: Konunun seçiliş sebepleri ve önemi.

Birinci Bab: Hadisin Vürûd (söyleniş) sebepleri hakkındadır. Üç fasıldan ibarettir.

Birinci fasıl: Hadis vürudunun manası, faydası ve çeşitleri.

İkinci fasıl: Nüzûlu´l-Kur´an sebebiyle hadis vürudunun sebebi hakkındaki alaka.

Üçüncü fasıl: Esbab-u Vürudi´l-Hadisin tarihi ve bu konuda yazılmış meşhur kitaplar. Birinci bab bununla sona eriyor.

İkinci Bab: Suyutî´nin Esbab-ı Vurûdu´l-Hadis adlı kitabının tanıtımı. Bu dört fasıldan ibarettir.

1. Fasıl: Suyutî´nin hayatı ve ilimdeki yeri.

2. Fasıl: Kitabın kısaca tanıtımı, tahkikin mevzuu ve musannifin bu konudaki metodu

3. Fasıl: Kitabın kaynaklan ve kaynakların önemi.

4. Fasıl: Kitabın kıymeti ve önemi.

İkinci bab ve birinci bölüm bu şekilde sona eriyor.

İkinci Kisim: Tahkik; Bu kısım bir giriş ve kaynaklan tahkik edilmiş hadislerden ibarettir.

Giriş kısmı, şu konudaki hadisleri ihtiva eder:

a) Kitabın mevcut nüshaları, bu nüshaların ta...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hadisler ve Sebepleri
« Posted on: 17 Ekim 2021, 01:15:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hadisler ve Sebepleri rüya tabiri,Hadisler ve Sebepleri mekke canlı, Hadisler ve Sebepleri kabe canlı yayın, Hadisler ve Sebepleri Üç boyutlu kuran oku Hadisler ve Sebepleri kuran ı kerim, Hadisler ve Sebepleri peygamber kıssaları,Hadisler ve Sebepleri ilitam ders soruları, Hadisler ve Sebepleri önlisans arapça,
Logged
11 Mart 2010, 13:33:03
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« Yanıtla #1 : 11 Mart 2010, 13:33:03 »

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hadîsin Sebeb-İ Vurudunun Tarihi Ve Bu Konuda Vazilnıiş Olan Meşhur Kitaplar:

Sahabe asrından günümüze kadar Seleften varid oîan eserlere bakıldığında bu ilmin epeyce eski olduğu anlaşılır. Galip olan fikre göre bu ilmin tohumlan Sahabe ve Tabiîn döneminde atılmıştır. Zerkeşî´nin el-Burhan isimli "eserinde "inanıp iyi işler yapanlara.....önceden tattıkları şeylerde üzerlerine bir günah yoktur" [64] ayeti hakkında anlattığı şu hikaye durumu açık olarak ortaya koyar.

O şöyle demiştir: Kudame b. Mahzun ve Amr b. Madi Kerb, yukarıdaki ayeti delil getirerek ayetin sebeb-i nüzulünü bilmediklerinden içkinin mubah olduğunu söylemişlerdir. Zira Hasan

O ve diğerlerinin bildirdiğine göre sebeb-i nüzul içkiden menetmektedir. İçkinin haram oluşunu beyan eden ayet indiğinde, Sahabe-i Kiram şöyle dedi: "İçki karınlarında olduğu halde ölen kardeşlerimizin durumu ne olacak? Zira AÎlah Teala içkinin pis olduğunu haber vermiştir." Onların bu telaşı üzerine Allah (cc), "İman edip salih amel işleyenler üzerine önceden tattıkları şeylerde günah yoktur" ayetini inzal buyurdu. [65]

İşte bu benim kendisini işaret ettiğim şeyin doğruluğunu ortaya koyar. Yani sebeb-i vurud mevzusu, ulemanın erken devirlerde ilgilendiği hadis ilimlerinin bir dalıdır.

Ancak bu konuda ne zaman eser verilmeye başlanmıştır? Konuyla alakalı olarak kaynakların verdiği bilgi oldukça azdır. Gerçi Miftahü´s-Saade isimli eserin sahibi Taş Köprü Zade konuyla alakalı bazı tasnifata işaret etmektedir. Fakat kendisi onları görme-rıiştir.[66]

Şu kadar var ki Suyutî, Zehebî ve İbn Hacer´den naklen bu mevzudaki bazı tasnifatları zikretmiştir. Bu konuda eser verenler şunlardır:

1- Ebu Hafs el-Ukberî (ö. H.399). Ancak bugüfl isminden başka birşey bilinmemektedir.

2-Ebu Hamid Abdulcelil el-Cubarî[67]

Ben de şu anda onun isminden başka birşey bilmiyorum.

Suyutî´nin konuyla alakalı söylediği şöyledir: "Seksen dokuzuncu nevi, hadisin sebeplerinin bilinmesi: el-Bulkunî, "Mehasinu´l-Tstılah"ında ve Şeyhu´l-Tslam (İbn Hacer) "Nuhbe"sinde şöyle demişlerdir: Bu mesele hakkında Ebu´l-Hafs el-Ukberî ve Ebu Hamid b. Kutan el-Cubarî kitap yazdılar. Bu tasnifat günümüze ulaşmamıştır." [68]

3- Suyutî´nin, el-Lem´u fi Esbab-ı Vurudu´l-Hadis´i. Bu kitap şu anda incelenmesini ve tahkikini yaptığımız kitaptır.

4- İbn Hamza ed-Dimeşkî´nin [69], el-Beyan ve´t-Ta´rif fi Esbab-ı Vurudi´l-Hadisi´ş-Şerif adlı eseri. Mezkur eser bu ilim konusunda görüp vakıf olduğum sayılı tasnifattandır.[70]

Görüldüğü özere konu ile ilgili eserler oldukça küçük çapta olup | susuzluğu giderecek, verim sağlayacak seviyede değildir. Bu sebeple anlattıklarımız, oldukça dünde kalmış olup, bugün, konuyu enine boyuna genişçe incelemeye ihtiyaç vardır. Yardım Allah´tandır.[71]

[1] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 7-8.

[2] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 9-13.

[3] Et-Tehanevî, Keşşaf-u Istılahati´l-Fünun, 3/127, Hey´etüT-Amme li´1-Kitab.

[4] İbn Manzur, Lisanu´1-Arab, 1/440, Bulak.

[5] Keşşaf-u Istılahati´l-Fünun, 3/127.

[6] a. g. y.

Menahil, su kaynağı, konaklama yeri, su içilecek yer manasına gelmektedir. (Mütercim notu)

Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 14.

[7] İbn Manzur, Lisanu´1-Arab IV, 471.

[8]Bu tarif, Suyutî´nin, Lübabü´n-Nükul fi Esbabi´n-Nüzul adlı eserinde yaptığı tanımla mukayese edilerek yapılmıştır. Sebeb-i Nüzûli´l-Kur´an´ı, "ayetin inmesine sebep olan günlük hediseler" olarak açıklamıştır. Lübabu´n-Nükul ala hasiyeti Tefsir-i Celaleyn, s. 5.

Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 14-15.

[9] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 15.

[10] Usulcüler tahsisi şu şekilde tanımlamışlardır: Ammı, şanail olduğu efradından birine hasretmektir. (Usul-u Fıkıh Dersleri, Büyük Haydar Efendi s. 152´ye bak) (Mütercim)

Buna misal olarak Kur´an´ı Kerim´den (Tevbe-5) ayetini gösterirler. Tahsis için şart ve istisna gibi bir takım edatlar daha vardır.

İbnü´s-Subkî, Cemu´l-Cevarm", 1/429. (Tahkik Dr. Mahmud Ferec Süleyman, Doktora tezi)

[11] Hadis daha ileride tekrar görülecektir. Yani oturarak namaz kılmanın sevabı ayakta namaz kılmanın yansı kadardır. Mütercim

[12] Hz. Aişe´nin rivayet ettiği, "Rasulullah (s.a.v.) ihtiyarlayıp ayakta kılmak ağır geldiğinde namazının çoğunu oturarak kılardı" hadisine bakılabilir. Nevevî, 2/385,

Müslim III Müsafirîn 2, 385.

[13] Buharı, Kitabu´1-Hars, 3/141, Müslim, Büyü1 4/49.

[14] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/178.

Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 15-16.

[15] Usulcüler mutlakı şöyle tanımlamışlardır: Yani herhangi arızî bir şeye itibar etmeksizin kayıtsız olarak asla delalet eden şeydir. İbnüs´s-Subkî´nin, el-Cevami´ adlı eserinin 1. cilt 458. sayfasına bakılabilir.

[16] Bu hadisin kaynağı ikinci kısımda zikredilecektir.

[17] Kaynağı daha sonra verilecektir.

Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 16-18.

[18] Usulcüler mücmeli şu şekilde tanımlamışlardır. Mücmel: Delaleti açık olmayan şeydir. Cemu´l-Cevami´, 1/500.

[19] Buharı, Kitabu´1-Ezan, 1, 157-158, Müslim,.Kitabu´s-Salat, 2/5, Tirmizi, Sünen, Kitabu´s-Salat, 1/369, Nesaî, Sünen, Kitabu´1-Ezan, 2/4, îbn Mace, Sünen, Kitabu´1-Ezan, 1/241, Ahmed, Müsned, 3/13, 189, Ebu Davud, Sünen Kitabu´s-Salat, 1/121.

[20] Ebu Davud, Kitabu´s-Salat, 1/316, Ahmed, Müsned, 4/42.

[21] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 18-21.

[22] Nesh, serî bir hükmün bir hitapla kaldırılması yahut, serî bir hükmün başka bir serî delille kaldırılmasıdır. (el-Gaysü´1-Hami´, I, 520)

[23] Ahmed b. Hanbel Müsned´inde ve Ebu Davud Sünen, Kitabıı´s-Siyam´da bu hadisi tahric etmişlerdir.

[24] Ahmed, Müsned, Kitabu´s-Siyam, Babu´l-Hicame 3/42-43.

[25] Ebu Davud, Kitabu´s-Siyam, 1/554.

[26] İbn Kudame, el-Muğnî, 3/103.

[27] İmam Şafiî, el-Ümm, 2/83, İbn Hazm, Ahkamu´l-Ahkam, 3/224..

[28] Fatır-18.

[29] İkinci kısım tahkik bölümünde hadisin kaynağı gelecektir.

[30] Cumhur ulema, orucun kaçmadığı, ancak sevabının azaldığı kan aa tindedirler.

[31] Müslim, Kitabu´s-Salat, 2/56.

[32] İmam Şafiî, el-Ümm, 1/151, Müslim, 12/58.

[33] Müslim, Kitabu´s-Salat, 2/53

[34] Şevkanî, Neylü´I-Evtar, 3/195.

[35] Aynı kaynak.

Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 21-24.

[36] Kaynağı ileride verilecektir.

[37] Hadisin kaynağı ileride verilecektir.

Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 24.

[38] Buharı, Kitabu´1-îlm, 1, 37, Kitabu´t-Tefsir, tnşikak Sûresi, Müslim, Kitabu´l-Cennet, 5, 726,

Ebu Davud, Kitabu´l-Cenaiz, 3, 163-164, ´

Tirmizi, Kitab-u Stfati´l-Kıyame ve Kitabu´t-Tefsir´de hadisin şahın olduğunu söylemiştir.

[39] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 24.

[40] En´am-82.

[41] Buharî-Kitabu´t-Tefsir. 6/144.

[42] Hakim, Müstedrek, 1/377.

[43] aynı yer.

[44] Şerid b. Süveyd es-Sekaff´dir, Sahabe´dendir.

[45] ibn Hacer, el-İsabe, 3/340-341.

[46] Mehasinü´l-Tstılah, s. 648.

[47] Aynı yer, hadisin kaynağı tahkik kısmında belirtilecektir

Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 24-27.

[48] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 28.

[49] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 28.

[50] ´Bakara-195.

[51] Ben diyorum ki bu söz, ayetin siyakına en uygun olan sözlerden biridir.

[52] Bakınız, Vahidî, Esbabu´n-Nüzûl, s. 38-39.

[53] Hadisin son cümlesi Taha Sîiresi´nin 14. ayetidir (Müterc). Hadis ve sebeb-i vurudu hakkında hadisler ileride tahkik bahsinde gelecektir.

[54] Talebenin hocasından işittiklerini yazdıkları kitaplar.

[55] İkinci bölümde tahkik konusunda hadisin kaynağı belirtilecektir.

[56] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 28-31.

[57] Buhari, Megazi, Bab-u Gazveti´l-Hudeybiye, 5/158, Müslim, Hacc, 2/288, Tirmizi, Tefsir, 2/181, Ahmed, Müsned, 4/242,

[58] Bakara-196.

[59] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 31-33.

[60] Bakara-221

[61] Ahmed Müsned, 3/8, Buharî Kitabu´r-Rü´ya, 9/39, 55, 4/152.

[62] Ahmed, Müsned, 3/383

[63] Celalü´d-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi?l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık: 33-34.

[64] Maide-93

[65] Zerkeşî, el-Burhan fi Ulumi´l-Kur´an, 1/28. Not: Zerkeşî Osman b. Ma´zun hakkında yanılmıştır. Çünkü o, Bedir´den sonra vefat etmiştir. el-İstiab, 3/1053, el-îsabe, 5/423.

[66] Ahmed b. Mustafa, (Taş Köprü Zade), Miftahu´s-Saade ve Misb...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Eylül 2016, 16:16:56
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #2 : 03 Eylül 2016, 16:16:56 »

Esselamu aleykum.Rabbim bizleri peygamber efendimizin yolunda giden ve hadisler isiginda yasayan kullardan olalim inşallah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Eylül 2016, 16:30:19
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.997Site
« Yanıtla #3 : 03 Eylül 2016, 16:30:19 »

Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Rabbim bizleri bu gibi ilimleri öğrenenlerden eylesin. Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &