ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tefsir Eserleri > Emri Maruf Nehyi Münker > Takdim 3
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Takdim 3  (Okunma Sayısı 752 defa)
28 Mayıs 2011, 20:56:23
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 28 Mayıs 2011, 20:56:23 »TAKDİM


Varılan nokta göstermiştir ki, peygamberlerin yürüttükleri bu görev, mahiyet itibariyle küllenmiş, bu kavramların Kur'an'da ve Sünnet'te ne ifâde ettikleri eksik anlaşılmıştır. Kitabın yazarı "Mar’uf ve Münker" görevinin yeniden dirilişini ve bunun gereğini ileri sürer, İslâm'ın devlete dönüşmesinin ve söz sahibi kılınmasının yolu, "Ma'rufu emr ve Münkeri nehiy' görevinin Kur'an ve Sünnet ışığında anlaşılabileceği görüşündedir.
İslâm dâvetçesini yetiştirmek İslâm ümmetinin görevidir. Bu görevin ihmâli, Allah'ın dinine isyanı ve isyan edenlerin sayısının artması ve nihayet câhiliyenin hüküm sürmesi ve insanlara hükmetmesi anlamını taşır, İslâm ümmeti, İslâm'ın din ve dünya, din ve devlet, din ve siyaset, din ve sosyal hayat denklemini kurduğunu, evrensel bir mesaj ve çağlar üstü bir nizam olduğunu ispat etmakle yükümlüdür. İslâm'ı anlayan ve her devirde onu insanlığa sunan ilim otoritelerinin yetiştirilmesi farzdır. Bu, İslâm ümmetinin diğer ümmetler karşısındaki varlığını ve hayatiyetini ifâde eder.
Günümüzde itikad alanında müslümanlar arasında yaygınlık kazanan bid'atlerin başında "Siyaset Kavramı ile Din Kavramı" arasındaki sürtüşmenin sonucu olan laiklik gelmektedir. Bu kavram, "müslümanları, eli kolu bağlı vaziyete getirmek için dış güçlerin kullandığı en etkin silahdır" demek, asla yanlış olmaz. Bugün halkı müslüman ülkelerin insanları fikir ve otoritede kendi ülkelerinde yabancı güçlere terkel dilmiş birer mevta durumundadır. Yabancı kültürün İslâm ümmetine açtığı savaş sonucudur ki, islâm dünyasında batı kültürü standırtlarma ve eğitini felsefesine göre yetişmiş müslüman entellektüeller, laiklik kavramını ilmî verilere dayandırarak savunur hale gelmişlerdir. Hatta batı kaynaklı bu kavram diğer çağdaş kavramlar gibi müslümanlarm düşüncelerine yerleştirilmiş ve böylece entel müslümanlar ile müslüman halk arasında korkunç boyutlarda anlaşmazlık tohumları saçılmıştır. Hatta bu kavram karşısında antipatisini ifâde eden müslüman, entel müslüman tarafından hainlikle itham edilir hale gelmiştir. Bu ise Avrupalı olma, çağdaş uygarlığa kavuşma ideali uğruna yapılmıştır.
İslâm dünyasındaki düşünürler, secularism (=lâdînîlîk) konusunu işlerken genelde Osmanlı ve hilâfet meselesini de tartışırlar. Arap kökenli mütefekkirlere göre, Osmanlı, İslâm'a hizmeti inkâr edilemiyecek üstünlükte olmakla beraber, kimi eylemleriyle kendi kuyusunu kazmış ve yönetimi altındakiler! de beraberinde yıkıma sürüklemiştir. Umumî kanaat olmamakla beraber, yaygın görüş budur.
Dinde reform adıyla, İngiliz'e ve Batı'ya kucak açmayı, hatta onlarla içli-dışlı olmayı normal gördüğü halde müslüman şahsiye ti erdeki basit hataları enine boyuna tartışırken kâfirlere hoşgörü kanatlarını açan Muhammed Abduh, böyle bir konuda zikredilmeden geçilmez şüphesiz.
"el-İlmâniye" kitabının, müellifi Sefer b. Abdürrahman el Hevâlî, Muhammed Abduh'un fikir ve tavırlarını gündeme getirdikten sonra diyor ki:
"......Muhammed Abduh lâik değildi (!) ama, fikirleri Avrupa laikliği ile İslâm dünyası arasında birleştirici halkayı temsil ediyordu. Bunun içinde Haçlı-Yahudî plâncıları onu kutlamış, bilimin ve eğitimin, İslâm dünyasında laikleştirilmesi ve dinin sosyal hayattan uzaklaştırılıp, cahaliyye kanunlarına dönülerek şeriat ile amelin iptalinde bir köprü olarak kullanmıştır onu. Müslüman yığınlar da, lâikliğe geçişte onun reformcu fikirlerinin arkasına sığınmıştır. 3
Ma'ruf, İslâm nizamının hükümleri, genel prensipleri ve teşri ruhu uyarınca, yapılması ve söylenilmesi gereken her söz ve fiildir. Münkei ise, ister mükelleften, ister mükellef olmayan birisinden gelsin, İslâm hukukunun yasakladığı her türlü suç ve günah fiildir. İşlenen suç isteı gizli ister açık olsun, görenin ona engel olması vaciptir. 4Bazı hukuk bilginleri, münkeri, işlenmesi şer'an mahzurlu olan heı şey, diye tarif ederler. 5 Bu hukukçular, "işlenmesi yasak olan" tabirini suç ve günah deyimine üstün tutarlar. Zira onlara göre münker, günahtan daha çok umumiyet ifâde eden bir lafızdır.
Şu halde marufu emir, İslâm şeriatı uyarınca, yapılması veya söylenmesi gereken hususları teşvik etmektir. Münkeri nehiy ise, terkedilmesi gerekeni ortadan kaldırıp, şeriatın uygun gördüğü şeyleri teşvik etmektir. 6
Bu görev bu kadar önem arzedince, İslâm ümmetinin ihmalkâr davranmasının neye mal olacağı açıkça anlaşılmaktadır. Bugün işte korkunç boyutlarda seyreden olumsuz İslâmî hayat bu ihmalin sonucudur. Sağlam İslâmî bir hayat, elbette ki İslâm'ın kâmil anlamda söz sahibi olduğu hayattır. Bunun da İslâm'ın develet olduğu dönemlerde açıkça görüldüğü tarîhen sabittir.
Bu uzun takdimden sonra şu hususları kısaca arzetmekte fayda mülahaza ediyorum.
1- Eserin tercümesine çalışırken mümkün olduğu kadar manaya sadık kalmakla beraber, üslûbun sâde olmasına gayret ettim.
2- Lafzı tercüme yerine tefsiri tercüme yolunu tercih ettim. Yazarın ifâde ettiklerini türkçe olarak anlamağa ve öylece ifâdeye etmeye çalıştım.
3- Tercümedeki vaki hatalar bana aittir. Uyanlara ve hataların düzeltilip bildirilmesine gönlümüz açıktır.
4- Eser sekiz ana başlık altında işlenmiştir. Kitabın orijinali Urduca'dır. Arapça'ya çeviren Medine İslâm üniversitesi öğretim görevlilerinden Muhammed Ecmel Eyyûb-El-Îslahî'dir. Bize Türkçeye tercüme iznini bildiren mektubunu da kitabın baş tarafına koydum.
5- Kitap akıcı olmayabilir. Fakat anlaşılır ifâdeler kullanmağa gayret edilmiştir. Kaynaklar konuşturulmuş
3 el-İlmaniyye -Neş'etüha ve Tatavvuruha ve âsârüha fi'l-hayati'l-İslâmiyyeyti'l-Muasıra. (Sefer b. Abdurrahman e!-Hevâlî) sh: 579 Doktora tezi
4 İslâm Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk (A. Udeh) cilt: 2 sh. 9-10
5 el-İhyâ, cilt: 2, sh: 35
6 Fahru'r-Razî (Tefsîr-i Kebîr) cilt: 3, sh: 20
yorumlar getirilmiştir.
6- Dipnotlarla kitaptaki bazı önemli fikirleri açıklamaktan kendimi alamadım. Ayrıca tercüme arasında dahi bazı parantez içi açıklamalar da yapılmıştır.
Konunun çok önemli olması ve İslâmî açıdan hayatî bir önem arzetmesi nedeniyle çevirimiz umarım ki sevab kazandıracaktır.
Eğer kitap "ma'ruf ve münker" kavramlarına takdir edilen önem ve değerin anlaşılmasına yardımcı olursa görevini yapmış demektir. Bu iki kavram çeşitli kitaplarda bir takım başlıklar altında işlenmiştir. Bu muhakkak. Ama yazarın çok zengin bir bibliyografyaca başvurarak hazırladığı bu kitap, inanıyorum ki müslümanın sahip olduğu ideale bir çok açıdan katkıda bulunacak ve ufkunu daha da genişletecektir. Bazı araştırmacılara da yeni ufuklar açacağını umuyorum. Eser kendi sahasında belki ilk detaylı bilgi ile karşımıza çıkmaktadır. Bu benim sahip olduğum kanaat. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, kitap bana çok şeyler kazandırmıştır.
Cenâb-ı Hakk'tan bu nâçiz tercümeyi hayırlara vesile kılmasını dilerken, doğacak sevaptan tüm geçmiş büyüklerimin ruhlarının hisseyâb olmasını umarım. Yine İslâmi uyanışımı ve şuurumu kendilerine borçlu olduğum İslâm'ın mücâhid ulemasını, geride bıraktıkları dinî heyecan ve yaşayışlarından dolayı rahmet ve minnetle anarken şefaatlerine nail olmak ve gönüllerimizde bıraktıkları o ulvî ideallerin islâm'a susamış tüm gençliğe nasib olması da en büyük temennimdir.


Mehmet Karabulut
5.5.1991
Maîtepe/Îstanbul


3 el-İlmaniyye -Neş'etüha ve Tatavvuruha ve âsârüha fi'l-hayati'l-İslâmiyyeyti'l-Muasıra. (Sefer b. Abdurrahman e!-Hevâlî) sh: 579 Doktora tezi
4 İslâm Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk (A. Udeh) cilt: 2 sh. 9-10
5 el-İhyâ, cilt: 2, sh: 35
6 Fahru'r-Razî (Tefsîr-i Kebîr) cilt: 3, sh: 20

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Takdim 3
« Posted on: 20 Eylül 2019, 15:31:17 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Takdim 3 rüya tabiri,Takdim 3 mekke canlı, Takdim 3 kabe canlı yayın, Takdim 3 Üç boyutlu kuran oku Takdim 3 kuran ı kerim, Takdim 3 peygamber kıssaları,Takdim 3 ilitam ders soruları, Takdim 3önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &