๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => El-luluu Vel Mercan => Konuyu başlatan: Ekvan üzerinde 11 Eylül 2010, 06:27:15Konu Başlığı: Kader
Gönderen: Ekvan üzerinde 11 Eylül 2010, 06:27:15
KADER

Abdullah b. Mesûd (r.a.) şöyle anlatır:

Bize daima doğru söyleyen ve kendisine de doğru bildirilen Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizin birinizin yaratılışı kırk gün anasının karnında toplanır. Sonra orada bir o kadar zaman içinde asılı bir parça hâlini alır. Sonra yine o kadar zaman içinde bir çiğnem ete dönüşür. Sonra bir melek gönderilir ve kendisine ruh üfürür. Melek, dört kelime yani rızkını, ecelini, amelini şaki ve said olduğunu yazmakla emrolunur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah´a yemin ederim ki, sizden biriniz Cennet ehlinin ameli ile amel etmekte devam eder, nihayet kendisi ile Cennet arasında bir arşından başka mesafe kalmaz. Bu sırada yazısı o kişinin önüne geçer de Cehennem ehlinin ameli ile amel etmeğe devam eder ve Cehenneme girer. Ve yine sizden biriniz Cehennem ehlinin ameli ile amel eder, nihayet kendisi ile Cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır. Bu sırada yazısı önüne geçer de Cennet ehlinin ameli ile amel eder ve Cennete girer."
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4781

Enes b. Malik (r.a.) hadisi Allah Resulü´ne nisbet ederek:

Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur, demiştir: "Şüphesiz Aziz ve Celil Allah rahime bir melek görevlendirmiştir. Melek: Ey Rabbim! Bir nutfedir. Ey Rabbim! Bir alakadır. Ey Rabbim! Bir çiğnem ettir der. Allah bir mahluk yaratmak istediğinde melek: Ey Rabbim! Erkek mi, yoksa dişi mi? Bedbaht mı, yahut mesut ve bahtiyar mıdır? Rızık ne olacak? Ecel ne olacak? Sorularını sorar. Böylece bunlar anasının karnında iken yazılır."
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4785

Hz. Ali (r.a.) şöyle anlatır:

Bakiu´l-Ğarkad mezarlığında bir cenazede idik. Allah Resulü (a.s.) yanımıza gelip oturdu, biz de etrafına oturduk. Beraberinde bir asa vardı. Allah Resulü başını eğdi. Elindeki asayla yeri çizmeye başladı. Sonra: Sizden hiç bir kimse ve yaratılmış hiç bir nefis yoktur ki, muhakkak Cennetteki ve Cehennemdeki yerini Allah yazmış olmasın. Ve herkesin bedbaht veya bahtiyar olduğu muhakkak yazılmıştır! buyurdu. Bunun üzerine bir kimse: Ey Allah´ın Resulü! Öyle ise bizler ameli terk edip yazımız üzere durmayalım mı? dedi. Allah Resulü: "Saadet ehlinden olan kimse saadet ehlinin ameline varacak, şekavet ehlinden olan ise şekavet ehlinin ameline varacaktır," buyurdu ve şunu ilâve etti: "Sizler amel edip çalışın. Çünkü herkese imkan verilmiştir. Saadet ehline, saadet ehlinin ameli müyesser olacaktır. Şekavet ehline de, şekavet ehlinin ameli kolay gelecektir." Sonra Allah Resulü şu ayetleri okudu: Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendisini müstağni görür ve en güzeli yalan sayarsa biz de onu en güç olana hazırlarız.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4786

Imran b. Husayn (r.a.) şöyle anlatır:

Ey Allah´ın Resulü! Cennet ehlinin ateş ehlinden ayrıldığı bilindi mi? diye soruldu. Evet, buyurdu. Öyle ise amel edenler niye böyle amel edip duruyorlar? denildi. Allah Resulü: "Herkese niçin yaratıldıysa onun için imkan verilmiştir," buyurdu.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4789

Ebu Hureyre´den (r.a.) rivayet edildiğine göre:

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: Adem ile Musa münakaşa ettiler. Musa Ey Adem! Sen bizim babamızsın. Sen bizi mahrumiyete düşürdün ve Cennetten çıkarttın! dedi. Adem de ona: Sen, Allah´ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve eliyle yazdığı Musa´sın Öyle iken sen, Allah´ın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime takdir buyurduğu bir işten dolayı mı beni kınıyorsun? dedi. Bunun üzerine Peygamber: "Böylece Adem, Musa´ya galip geldi. Adem, Musa´ya galip geldi," buyurdu.

Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4793

Ebu Hureyre´nin (r.a.) anlattığına göre:

Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Allah, Adem oğluna zinadan nasibini takdir etmiştir. Hiç şüphesiz bu akıbete erişecektir. İmdi göz zinası bakmaktır, dil zinası da konuşmaktır. Nefis temenni eder ve iştahlanır. Tenasül uzvu ise bunu ya tasdik eder gerçekleştirir, yahut (bırakarak) yalanlar."
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4801

Ebu Hureyre (r.a.)

Allah Resulü´nün (a.s.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Her doğan ancak fıtrat üzere doğar. Bundan sonra anası, babası onu Yahudi yaparlar, Hristiyan yaparlar, Mecusi yaparlar. Nitekim hayvanın, derli toplu bir hayvan doğurduğu gibi. Bu hayvanda hiç bir kesik aza görüyor musunuz?"
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4803

Ebu Hureyre´nin (r.a.) anlattığına göre:

Allah Resulü (a.s.)´ne müşriklerin çocuklarından soruldu. Allah Resulü (a.s.): "Allah onların ne işleyeceklerini en iyi bilendir" buyurdu.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4808


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Ruhane üzerinde 21 Mart 2016, 02:08:49
Selamun aleykum.. Kader her insan için ayrı ayrı yazılmıştır ve değişmez..ayrıca doğan her çocuk müslüMan olarak dünyaya gelir ancak sonrasında hristiyan yahudi olmSina ailesi sebep verir..R abbime şükürler olsun müslüman olarak doğup o şekilde de yaşıyoruz. .
Allah razi olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Sevgi. üzerinde 21 Mart 2016, 08:57:31
  Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Hiç şüphesiz ki her kişinin kaderini Allah ( c.c ) yazmıştır ve değişmez. Bizler bu dünyaya geliş sebebimizin Allah'a kulluk etme ve Rızasını kazanmak olduğunu unutmamalıyız. Mevlam bizleri kendine lâyık kul olanlardan eyler inşaAllah. Amin


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Yağmur Gmş üzerinde 21 Mart 2016, 15:33:45
Bismillah...
Kader insanın alın yazısıdır. Ve bu değişmez. Herkes kaderinde ne varsa onu yaşar. Rabbim hepimizin kaderini güzel eylesin.
Allah cc. razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Damla üzerinde 21 Mart 2016, 16:43:29
#Esselamu aleykum..Tabii ki kader alın yazısıdır ve değişmez..Rabbim böyle dilediyse böyle olur..Rabbim razı olsun..


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Ceren üzerinde 21 Mart 2016, 19:21:31
Aleykumselam.Kader insanin yaşayacaklarının doğmadan once belirlenmesidir.Insan kaderine mudahale edemez ve kaderinde ne varsa onu yasar.Rabbim razi olsun bilgilerden kardesim....


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Melda üzerinde 21 Mart 2016, 19:39:13
Selamün aleyküm. Bizim kaderimiz daha biz doğmadan yazılır. Rabbim kaderimizi güzel eylesin inşallah . Rabbim cennete girecek kulları arasında eylesin nefsin arzularına uydurmasın inşallah...


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 21 Mart 2016, 20:18:18
Ve aleykum selam;
Kader ,rızık hatta bizim cehenneme mi yosa cennete mi gideceğimiz anne karnında biz doğmadan ,biz dünyaya gelmeden önce yazılmış....Rabbim önceden yazılmış kaderimizi ileride daha iyi etsin inşallah....Rabbim kaderi kötü olduğu için isyan edenlerden etmesin inşalalh...


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Ramazan. üzerinde 26 Ağustos 2016, 17:20:25
Ve Aleykümüs Selam. Kimin said veya şaki olacağı ana karnında belli oluyormuş . Rabb'im bizleri saidlerden eylesin . Şaki gibi yaşamaktan uzak eylesin.
Rabb'imizin rızasını kazanmak için çalışalım inşALLAH .

ALLAH cc razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Kader
Gönderen: Sefil üzerinde 26 Ağustos 2016, 23:03:26
Esselamu aleykum ; İnşaallah rabbimizin ana rahminde hayırlı bir kader yazdığı hayırlı kullarından olur rabbimizin yazdığı mübarek kader programı çerçevesinde ona yüzü pak olarak kavuşanlardan oluruz.

Allah razı olsun