Sünnet olan kesme şekli

(1/1)

Sümeyye:
Sünnet Olan Kesme Şekli:
Deveyi nahr; yani boyun ile gövdesinin bitiştiği yerden, koyun ile sığırı da boğazından kesmek (zebhetmek), sünnet olan kesim şeklidir. Bunun tersi yapılır; yani deve zebhedilir de, sığır ve koyun nahredilirse; mekrüh olmakla birlikte eti yenebilir: Allah (cc) şöyle buyurmuştur:

“Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.” [15] Bu âyet-i kerîmede kastedilen kurban deve, kastedilen kesim şekli de nahrdır, demişlerdir.

“Allah (cc) bir sığır kesmenizi emrediyor.” [16] 

“Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.” [17] Bu âyet-i kerîmede geçen ‘zibh' kelimesi; boğazlanan hayvan demektir ki, o da bir koçtu. Rasûlullah (sas) ile ashab da deveyi nahr ve sığır ve koyunu da zebh şeklinde keserlermiş. Onlardan kalan bu tatbikat günümüze kadar devam edegelmiştir. Bunun aksi yapılırsa, sünnete muhalefet edildiği için makrûh olur. Ancak helâllık şartı mevcud olduğundan dolayı, yenilebilir. O şart da; şah damarlarıyla yem ve nefes borusunun kesilmesi ve kanın akıtılmasıdır. [18][15] Kevser: 108/2.

[16] Bakara: 2/67.

[17] Sâffât: 37/107.

[18] Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd el- Mavsılî, El-İhtiyar Li-Ta'lîlî'l-Muhtar, Ümit Yayınları: 4/210-211.


Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc