ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler  (Okunma Sayısı 738 defa)
08 Eylül 2010, 07:41:44
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 08 Eylül 2010, 07:41:44 »Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler
Şeyhü´l-İslam Ebü´l-Abbas Takiyyüddin Ahmed B. Teymiye´nin Vefatı

Şerif Alîm İzzeddin.

Şems Muhammed B. İsa Et-Tıkritî

Şeyh Ebu Bekir Es-Salihî

Bağdatlı İbn Devalibî

Kadilkudat Şemseddin B. Harirî

Şeyh, İmam, Âlim, Kurrâ Şihabüddin Ebü´l-Abbas.

Bağdatlı İbn Akulî

Salih Şeyhlerden Şemseddin Es-Sülamî

Hicretin Yediyüzyîrmidokuzuncu Senesi

Hicretin Yediyüzyîrmidokuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

İmam Alim Necmeddin.

Emir Seyfeddin Kutlubek Et-Teşnegir Er-Rumî

Muhaddisyümn.

Necmeddin Ebü´l-Hasan.

Hacib Emir Bektimur.

Şeyh Şerefüddin İsa B. Muhammed B. Karaca B. Süleyman.

Şeyhîmîz Allame Burhaneddin El-Fezarî

Sahip Şerefüddin Yakup B. Abdullah.

Kadı Muîneddin.

Kadilkudat Alaeddin El-Konevî

Emir Hüsameddin Laçin El-Mansur El-Hüsamî

Sahip İzzeddin Ebu Ya´la.

Hicretin Yediyüzotuzuncu Senesi

Hicretin Yediyüzotuzuncu Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Alaaddinb. Esir.

Vezir Alim Ebü´l-Kasım..

Salih Abid Vasık Huşu Sahibi Şeyhimiz Şemseddin Ebuabdillah.

Büyük Emir Bahadır Âs.

Haccar İbn Şahne.

Şeyh Nbcmeddin B. Abdurrahim B. Abdurrahman.

Şeyh İbrahim El-Hedme.

Süteyte Binti Emir Seyfeddin.

Trablus Kadilkudatı Şemseddin Muhammed.

Salih Şeyhlerden Abdullah B. Ebi´l-Kasım..

Şeyh Hasan B. Alî

Muhiddin Ebü´s-Senâ^Mahmud.

Genç Reislerden Selahaddin Yusuf

Hicretin Yediyüzotuzbirinci Senesi

Hicretin Yediyüzotuzbirinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Kadîlkudat Îzzeddin El-Makdisî

Emir Seyfeddin Teclis.

Seyfeddin Ergun.

Kadı Ziyaeddîn Ebü´l-Hasan.

Ebu Debbus Osman B. Said El-Mağribî

İmam Allame Ziyaeddin Ebü´l-Abbas.

Sadrü´l-Kebir Taceddin El-Kârimî

İmam Allame Fahreddin.

Takiyyüddin Ömer B. Vezir Şemseddin.

Cemaleddin Ebü´l-Abbas.

Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesi

Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Abdurrahman B. Ebî Muhammed B. Muhammed.

Hama Sahibi Melik Müeyyed.

Kadı İmam Taceddîn Es-Sa´dî

Şeyh Radiyyüddin B. Süleyman.

İmam Alaeddin Tanboğa.

Kadilkudat Şerefüddin Ebu Muhammed.

Şeyh Yakut El-Habeşî

Nakip Nasihüddîn.

Kadı Fahreddîn Kâtibü´l-Memâlîk.

Emir Seyfeddin Olcay Ed-Düveydar El-Melikî En-Nasiri

Mahir Ve Faziletli Tabip Eminüddin Süleyman.

Şeyh İmam Alim Ve Şeyhü´l-Kurra Burhaneddin Ebuîshak.

Kadilkudat Alemüddîn.

Kutbeddin Musa.

Hicretin Yediyüzotuzüçüncü Senesi

Hicretin Yediyüzotuzüçüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Şeyh Alim Takiyyüddin Mahmud Alî

Şeyh İmam Alim İzzülkudat Fahreddin Ebu Muhammed.

Kadilkudat İbn Cemâa.

Şeyh İmam Fazıl Ve Müslümanların Müftüsü Şihabüddin Ebü´l-Abbas Ahmed.

Taceddin Abdurrahman B. Eyyub.

Şeyh Fahreddin Ebu Muhammed.

İmam Fadıl Şihabüddin Ebü´l-Abbas.

Şeyh Ali B. Hasan B. Ahmed.

Emir İzzeddin İbrahim B. Abdurrahman.

Hicretin Yediyüzotuzdördüncü Senesi

Kadı İbn Cümel Meselesi

Hicretin Yediyüzotuzdördüncü Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler.

Kıymetli Şeyh Ve Tacir Bedreddin.

Sadr Eminüddin Muhammed.

Hatip Îmam Alîm Îmadüddîn Ebu Hafs.

Sadr Şemseddin Muhammed.

Kadilkudat Cemaleddin Ez-Zeri

Şeyh Zeyneddin Ebu Muhammed.

Emir Şihabüddin.

Muvakkit Şeyh Abdullah B. Yusuf B. Ebu Bekir El-İs´irdî

Emir Seyfeddin Balaban.

Şemseddin Muhammed B. Yahya B. Muhammed.

Şeyh İmam Taceddin Ebu Hafs.

Şeyh Eymen Eminüddin.

Şeyh Necmeddin El-Kabbanî El-Hamevî

Şeyh Fethüddin B. Seyyidinnas.

Kadı Mecdüddin B. HaremiŞeyhü´l-İslam Ebü´l-Abbas Takiyyüddin Ahmed B. Teymiye´nin Vefatı


Şeyh Alemüddin el-Berzalî, tarihinde şöyle demiştir: "Bu sene zil­kade ayının yirmisinde pazartesi gecesi şeyh, imam, âlim, allame, fakih, hafız, zâhid, âbid, önder, mücahid, Şeyhü´l-İslam Takiyyüddin Ebü´l-Abbas Ahmed b. İmam Allame Müftü Şihabüddin Ebü´l-Mehasin Abdül-halim b. Şeyh İmam Şeyhü´l-İslâm Ebü´l-Berekât Abdüsselâm b. Abdul­lah b. Ebü´l-Kasım Muhammed b. Hızır b. Muhammed b. Hızır b. Ali b. Abdullah b. Teymiye vefat etti. Harranlıydı. Sonraları Dımaşk´a yerleş­ti. Zilkade ayının yirmisinde pazartesi gecesi Dımaşk Kalesi´nde tutuk­lu bulunduğu salonda vefat etti. Vefatı nedeniyle büyük bir kalabalık kaleye gitti. Yıkanmasından önce bir cemaat, cenazesinin yanında otu­rup Kur´an okudu. Onu görmek bereketine ve onu öpme saadetine erdi­ler. Sonra kaleden ayrılıp gittiler. Daha sonra da kadınlardan bir toplu­luk cenazenin yamna geldi. Aynı şeyleri yapıp geri döndüler. Artık cena­zeyi yıkayıcılarla başbaşa bıraktılar. Yıkandıktan sonra cenaze dışarı çıkarıldı. Kalede ve yolda büyük bir cemaat toplandı. Cemaatın bir ucu kalede, diğer ucu da Emevî Camii´nde idi. Caminin içi, sahnı, külase kıs­mı, Babü´l-Berid ve Babü´s-Saat kısmı insanlarla dolmuş, kalabalık Lebbadin ve Gevara kapısına kadar uzanmıştı. Cenaze gündüz saat dörtte hazırlandı ve camiye getirildi* Askerler, aşırı kalabalık ve izdiha­ma karşı onu koruyorlardı. Kalede cenaze namazı kılındı. Namazı önce Şeyh Muhammed b. Teramam kıldırdı. Sonra öğle namazının ardı sıra Emevî Camii´nde de ikinci kez cenaze namazı kılındı. Kalabalık gittikçe fazlalaşıyordu. Nihayet meydanlar, sokaklar, caddeler, insanlarla do­lup taştı. Daha sonra namazın ardı sıra cenazesi eller ve başlar üzerinde taşındı. Naaş, Babü´l-Berid´ten şehir dışına çıkarıldı. İzdiham fazlalaş­tı. Ağlayanların, feryad-ü figan edenlerin, ona rahmet dileyenlerin, dua edenlerin, övenlerin sesi göğe yükseldi. İnsanlar, mendillerini, sarıkla­rını ve elbiselerini onun naaşının üzerine attılar. Cenazeye gelenlerin ayakkabıları izdiham nedeniyle sıyrılıp ayaklarından çıkıyor, kabanla­rı, mendilleri ve sarıkları da üzerlerinden düşüyor, ancak kimse buna aldırış etmiyordu. Çünkü hep cenaze ile ilgileniyorlardı. Cenaze başlar üzerinde taşmıyor, bazan ileriye gidiyor, bazan geride kalıyor, bazan in­sanların geçebilmesi için durduruluyordu. İnsanlar büyük bir izdiham içinde Emevî Camii´nin tüm kapılarını açarak dışarı çıkabildiler. Ancak yine de sıkıştılar. Sonra insanlar şehrin bütün kapılarını açarak yine büyük bir izdiham içinde şehir dışına çıkabildiler. Lâkin kalabalık daha fazla şehrin şu dört kapısında yoğunlaşmıştı: Cenazenin çıkarıldığı Ba-bü´1-Ferec, Babül-Feradis, Babü´n-Nasr ve Babü´l-Cabiye. Sûkü´l-Hayl´e, gelindiğinde izdiham daha da büyüdü, kalabalık arttı, insanlar fazlalaştı. Cenaze oraya konuldu. Kardeşi Zeyneddin Abdurrahman orada öne geçip cenaze namazı kıldırdı. Namaz tamamlanınca cenaze, Sufiye Mezarhğı´na götürüldü. Kardeşi Şerefüddin Abdullah´ın yanı ba­şına defnedildi. Allah ikisine de rahmet etsin. Defin işi ikindiden az Önce tamamlanmıştı. Çünkü cenaze merasimine gelenler çoktu. Bahçeler­den Gota mıntıkasından, köylerden ve kasabalardan çok sayıda insan cenaze merasimine gelmiş, bu yüzden bütün dükkanlar kapatılmıştı. Gelemeyenler de ona rahmet ve dua okuyorlardı. Bunlar mazeretli kişi­lerdi. Cenazeyi teşyî etmeye birçok kadın da gelmişti. Bunların sayısı tahminen 15.000 kadardı. Damlarda ve diğer yerlerde toplananlar ha-nÇ> hepsi de İbn Teymiye´ye rahmet okuyorlar, kendisi için ağlıyorlardı. Cenazeye iştirak eden erkeklerin sayısı ise tahminen 60.000 ile 100.000 civarındaydı. 200.000 kişinin katıldığına dair rivayetler de vardır. Bir cemaat da onun yıkanmasından sonra artan suyu içmişler, geride ka­lanlar da yıkanması esnasında kullanılan sedir otunu kendi aralarında paylaşmışlardı. Kımıl nedeniyle boynuna taktığı civalı ipin değeri 150 dirhemdi. Başındaki takke için de 500 dirhem ödenmişti. Cenazede ay­rıca büyük bir gürültü ve çok yüksek sesli ağlaşma meydana gelmişti. İnsanlar tazarru ve niyazda bulunmuşlar, Salihiye´de ve şehirde onun için çok sayıda hatim indirmişlerdi. Mezarı gece gündüz denmeden ziya­ret edilmiş, bazıları sabaha kadar yanında kalıp gecelemişlerdi. Vefa­tından sonra bazıları onun hakkında çok salih rüyalar görmüşlerdi. Bir grup şair de onun için kasidelerle mersiyeler yazmıştı.

Merhum Şeyhü´l-İslâm Takiyyüddin İbn Teymiye, hicretin 661. se­nesinde rebiyülevvel ayının onunda pazartesi günü Harran´da doğmuş, babası ye ailesiyle birlikte küçük yaşta Dımaşk´a gelmişti. İbn Abdüd-daim, İbn Ebfl-Yüsr, İbn Abdan, Şeyh Şemseddin el-Hanbelî, Şeyh Ştmsaddin b, Ata sl-Hanefl, Şsyh Gsmaleddin b. Sayrafî, Mecdüddin b. Aââkir, Şeyh Cemaliddia al-Bağd&dî, Necip b, Mikdad, ton lbi´1-Hayr, îbn Allan, İbn Ebî Bakir el-¥ahudî, Kemal Abduirahim, Fahr Ali, îbn Şeyban, Şgref b, Kavvai, Zeynep binti Mskkî ve adlan burada anılma­yan çok sayıda âlımdan hadiı dinledi. Kendisi d© hadis okudu. Hadis toplamaya çalıştı. Tabakat yazdı. Hadis tespit etti, senelerce başkaları­na hadis okuyup dinletti. Dinlediği herşeyi mutlaka ezberlerdi zeki bir kimseydi. Sonraları ilimle de iştigal etti. Tefsirde ve tefsire dair bilgiler-. de büyük âlim oldu. Fıkıhta arif oldu. Anlatıldığına göre kendi zamanın­da ve diğer zamanlarda mezheplerin hükümlerini, nkhî bilgilerini mez­heplerin âlimlerinden çok daha iyi öğrenmişti. Âlimlerin ihtilafını, usûl, fürû, nahiv, ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2010, 07:42:25 Gönderen: LivaülHamd »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler
« Posted on: 18 Eylül 2019, 01:43:17 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler rüya tabiri, Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler mekke canlı, Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler kabe canlı yayın, Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler Üç boyutlu kuran oku Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler kuran ı kerim, Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler peygamber kıssaları, Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetler ilitam ders soruları, Hicretin Yediyüzotuzikinci Senesinde Vefat Eden Meşhur Şahsiyetlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &