ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi  (Okunma Sayısı 768 defa)
08 Eylül 2010, 06:36:59
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 08 Eylül 2010, 06:36:59 »Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi
Mencük´ün Tutuklanması

Katiplerin Ve Divanların Gözetim Altına Alınması

Feyyaz B. Mühenna´nın Ölümü.

İbn Hilalin Kölesi Muallim Sencer İle İlgili Çok Garip Bir Olay.

Saltanat Naibi İstedmür El-Bahnavî´nin Tutuklanması

Saltanat Naibi Emir Seyfeddin Baydemir´in Dımaşk´a Gelişi

Kalenderiye Mezhebi Mensuplarının Sakal, Kaş Ve Bıyıklarını Traş Etmekten Men Edilmeleri

Hicretin Yediyüzaltmışikinci Senesi

Melik Mansur Selahaddin Muhammed´in Sultan Oluşu.

Garip Bir Olay Ve Tuhaf Bir Raslantı

Melîkü´l-Ümera Baydemirin Dımaşk´tan Çıkıp Gazze Yoluna Koyulması

Sultan Melik Mansur´un Secora Boğazı´nın Batısındaki Sekiye Gelmesi

Baydemir´in Kaleden Çıkış Sebebi Ve Çıkışının Şekli

Sultan Muhammed B. Melik Emir Hacı B. Melik Muhammed B. Melik Kalavun´un Askerleri Ve Emirleriyle Birlikte Dımaşk´a Girişi

Sultanın Dımaşk´dan Misıra Gidişi

Hicretin Yediyüzaltmışüçüncü Senesi

Cidden Garip Bir Rüya.

Halife Mutedid Billah´ın Vefatı

Mütevekkil Alâllah´ın Hilafete Geçişi

Garipliklerden Biri

Emîh Ali´nin Dîmaşk Naibliğînden Azledîlîşi

Kadilkudat Taceddin Abdülvjihhab B. Sübkî Eş-Şafiî´nîn Mısır Diyarına Çağrılışı

Bir Başka Gariplik.

Saltanat Naibi Seyfeddin Taşdemir´in Dımaşk´a Girişi

Kardeşi Kadilkudat Taceddin B. Abdülvehhab´ın Yerine Tayin Edilen Kadilkudat Bahaeddin Ahmed B. Takiyyüddinin Dımaşk´a Gelişi

Hicretin Yediyüzaltmışdördüncü Senesi

Koyun Harçlarının Yarıya İndirilmesi Müjdesi

Gariplik Ve Acaipliklerden Biri

Melikü´l-Eşref Nasirüddin Şaban´ın Sultanlığı

Hatip Cemaleddin Mahmud B. Cümle´nin Vefatı Ve Yerine Taceddin´în Hitabet Görevine Başlaması

Saltanat Naibi Mengliboğa´nın Dımaşka Girişi

Hicretin Yediyüzaltmışbeşinci Senesi

Kapatılışından Yaklaşık İkiyüz Sene Sonra Keysan Kapısının Açılışı

Şam´ın Fethinden Beri Dımaşk Surları Dahilinde İkinci Kez Hutbe Okunuşu.

Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi

Murdar Rafızî´nin Öldürülmesi

Veliyyüddin İbn Ebi´l-Bekâ Es-Sübkî´nin Kadı Naiblîğine Atanması

Kadilkudat Bahaeddin Es-Sübkî´nin, İzzeddin B.Cemâa´nın İstifasından Sonra Mısır Kadılığına Atanması

Beledi Ve Meclup Neyinden Örülmüş Pamuktan Alınan Harçların Lağvedilmesi

Hicretin Yediyüzaltmışyedinci Senesi

Lanetli Haçlıların İskenderiye´yi İstilâ Etmeleri

Kadilkudat Taceddin Es-Sübkî Sebebiyle Bir Meclîs Düzenlenmesi

Kadilkudat Taceddin Es-Sübkî´nin Dımaşk´a - Dönüşü.

Mısır Diyarındaki Emirler Arasında Meydana Gelen Bir Olay.

Bağdat İle İlgili Bir Hadise.

Kadilkudat Îzzeddin Abdülaziz B. Hatim Eş-Şafiî´nin Vefatı

Emevî Camiî´nde Tefsir Dersinin Verilmesi

Saltanat Naibi´nin Mısır Diyarına Gitmesi

Emirü´l-Kebir Yelboğa´nın ÖldürülmesiMencük´ün Tutuklanması


Bir seneden beri Dımaşk havalisinde gizlenmekte olan Mencük or­taya çıkarılıp tutuklanmıştı.

Muharrem ayının yirmiyedisinde perşembe günü Nasih, saltanat naibi Emir Seyfeddin îstedmür´ün yanma gelerek Mencük´ün Dârü´ş-Serefl´l-âlâ´da gizlendiği haberini verince naib hemen bazı haciblerini ve has adamlarını oraya gönderdi. Görevliler gidip onu gözetim altında saraya getirdiler. Öyle ki, bazı görevliler arkadan yaklaşarak onu adeta kucaklamışlardı. Saltanat naibi onunla yüz yüze gelince onu karşıladı. İkramda bulundu ve tahtında yanına oturttu. Ona lütufkâr davrandı. Meşrubat içirdi ve yanında konuk etti. Oruçlu olduğu için, yanında iftar etmiş olduğuna dair bir rivayet de vardır. Saltanat naibi ona kendi elbi­selerini vermiş, sonra zincire vurup aynı gecede yani cuma gecesinde bir grup asker ve emirle birlikte sultana göndermişti. Onu muhafaza altın­da götüren emirlerden biri Emir Hacib Hüsameddin idi. Saltanat naibi, sabahleyin Mencük´ün kılıcım oğluyla birlikte sultana göndermişti. İn­sanlar bu duruma çok şaşmışlardı. Hatta çokları onun uzak beldelerde kaybolduğunu sanmaktaydılar. Kendisinin Dımaşk´ta kılık değiştire­rek insanlar arasında dolaşmakta olduğunu hiç kimse fark edememişti. Anlatıldığına göre kendisi kılık değiştirerek insanlar arasında dolaşı­yor ve cuma günleri Dımaşk Camii´ne gelip orada namaz kıhyormuş, ama bütün bu tedbirler onu kaderden kurtaramamıştı. Her şeyin bir va­desi vardır.

Melikü´l-Ümera onun kılıcını ve kılık değiştirirken giydiği elbisele­ri de sultana göndermişti. Onu bir grup hacib, emirler ve kalabalık as­kerler refakatinde zincire vurulmuş olarak muhafaza altında Mısır di­yarına göndermişti. Melikü´l-Ümeranm oğlu Mısır´dan babasına gönde­rilmiş olan hediye, hü´at ve davarlarla birlikte babasının yanına dön­müştü. Bu arada Hacıbü´l-Hüccaba da hediyeler getirmişti. Emirler cu­ma günü bu hü´atleri giymişler, insanlar merasim yaparak mumlar yak­mışlar, daha sonra Mencük´ün, sultanın huzuruna girdiğine, sultanın onu affedip ona mükemmel bir hil´at giydirdiğin©, emanete alman klıç-lannm, nişanlı atlarının, kıymetli ©Ibiselirinin, mallanma, paralarının kendisine iade edildiğine, kendisine eman verildiğine, emirlerin ve dev­let büyüklerinin kendisine çeşitli armağanlar takdim ettiklerine dair peşpeşe sağlam haberler Dımaşk´a ulaştı. Emir Ali de Hama naibliğine atanmış olup Suğd şehrinden yola koyulmuş, Hama´ya gitmekteyken Dımaşk´a uğramış ve safer ayının dördünde perşembe gecesi Ablak Sa­rayına konuk olmuş ve pazar gecesi yani bu ayın yedisinde Hama yoluna koyularak Dımaşk´tan ayrılıp gitmişti.

Safer ayının onsekizinde perşembe-günü Kadı Bahaeddin Ebü´l-Beka, Trablus´tan Dımaşk´a eski vazifesine başlamak üzere geldi. Bu vazifesine döndüğüne dair olan sultan fermanı da yanındaydı. Babası Veliyyüddin bu görevini vekâleten yürütmekteydi. Kadilkudat Taced-din de Haristan mıntıkasına kadar gidip kendisini karşılamıştı. Daha sonra insanlar, konağına giderek onu tebrik ettiler. Vatanına dönüşün­den ötürü çok sevindiler.

Bu ayın ilk günlerinde -ki bu senenin safer ayı aynı zamanda şuba­ta denk gelmekteydi- çok miktarda kar yağdı. Aylardan beri susuz kalan bahçeler suya kandı. O zamana dek insanlar çok büyük zahmetlere kat­lanıp türlü meşakkatlere maruz kalarak ancak su elde edebiliyorlardı. Hatta bazan insanlar su yüzünden tekme tokat birbirlerine girişiyor, gürzler ile birbirlerini vuruyor ve bu yüzden de çok rezaletler meydana geliyordu. İnsanlar suya kavuşmak için çok masraflar yapıyorlardı. Aralık ve ocak aylarında, şubatın ilk günlerinde sular gayet az ve kıttı. Aynı şekilde Havran taraflarında da insanların çoğu çok uzak mıntıka­lara giderek su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Sonra Yüce Allah onlara lütfetti, kar yağdı, yağmurlar çoğaldı, dereler akmaya başladı. Nehirler suyla dolup taştı. Hamd ve minnet Allah´adır. Yağmurlar aralıksız yağ­maya devam etti. Ocağın sonlarından şubatın sonuna kadar seller ak­maya devam etti. Oysa aralıkta bir tek oluktan su akmış değildi.

Rebiyülevvel ayında Emir Seyfeddin Mencük, sultan için bir med­rese ve Mescid-i Aksa´nın batı tarafında bir hankah yaptırmak üzere Kudüs´e gitti.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2010, 06:42:51 Gönderen: LivaülHamd »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi
« Posted on: 18 Eylül 2019, 02:14:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi rüya tabiri, Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi mekke canlı, Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi kabe canlı yayın, Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi Üç boyutlu kuran oku Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi kuran ı kerim, Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi peygamber kıssaları, Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesi ilitam ders soruları, Hicretin Yediyüzaltmışaltıncı Senesiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &