ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye >  Hevatifü´l-Cann
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hevatifü´l-Cann  (Okunma Sayısı 1282 defa)
02 Şubat 2011, 03:53:05
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 02 Şubat 2011, 03:53:05 »Hevatifü´l-Cann

Hz. Peygamber (s.a.v.)´in geleceğini müjdelerken, Yemen hüküm­darı Rebia b. Nasr´a Şıkk ve Satihin söyledikleri şu söz, daha önceki say­falarda da geçmişti: "O, zeki bir peygamberdir. Yüce zat kâtından ona vahiy gelir." Peygamber Efendimiz´in doğumundan bahsederken de Sa-tih´in Abdülmesihe şöyle dediğini yine nakledeceğiz: "Okuma çoğaldı­ğında, Sava gölü kuruduğunda ve değnek sahibi geldiğinde..." Satih, bu sözlerle Hz. Peygamberi kasdetmişti.

Buharı, Abdullah b. Ömer´in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Ömer´in birşey hakkında;"Doğrusu ben, onun böyle olduğunu zannedi­yorum." dediğim duyduğumda mutlaka o şey, onun zannettiği gibi çı­kardı."

Bir ara Hattab oğlu Ömer, bir yerde oturmakta iken yanından yakı­şıklı bir adam geçti. Onu görünce şöyle dedi: "Zannını beni yanılttı." veya şöyle demişti: "Bu, adam cahiliyetteki dini üzerindedir." Veyahut şöyle demişti: "Bu onların kahinleri idi. Bunu yanıma çağırın hele." Adamı ça­ğırdılar. Geldi, Hz. Ömer, ona bu söylediklerini tekrarladı. O da şöyle de­di: "Bugüne kadar bir Müslümanm böyle karşılandığını görmemişim." Bunun üzerine Hz. Ömer kendisine şöyle dedi: "Allah aşkına sordukla­rımın cevabım ver." Adam da cevap verdi: "Ben, cahiliyette onların ka­hinleri idim." Hz. Ömer bu defa şöyle sordu: "Cinlerin sana getirdiği ha­berler arasında en çok hoşuna giden hangisiydi " Adam şu cevabı verdi: "Bir gün pazarda iken, cinim bana geldi ama kendisinde bir korku müşahede ettim. Bana dedi ki: "Cinleri ve onların şeytani aşmalarını, ümit kesmelerini, tepe üstü düştükten sonra develere ve semerlerine tutunduklarını (yani Muhammed (s.a.v.)´in zuhur edişini) görmedin mi " Hz. Ömer dedi M: "Doğru söylemiş. Çünkü bir ara ben, onların tanrı­larının yanında uyumakta iken, adamın biri bir buzağı getirip boğazla­dı. Orada bir ünleyici bağırdı, o zamana kadar o şiddette bir bağırma duymuş değildim. Bağırıp çağıran, şöyle dİ37ordu: "Ey düşmanlığı açıt olan! Bu iş başarıldı. Dili açık bir adam, Allah´tan başka ilah yok diyor.» Bu sesi duyduktan sonra oradakiler yerlerinden fırladılar. Ben de: "Bu işin arkasındaki şeyi anlamadıkça buradan ayrılmayacağım.» dedim. Sonra yine.o meçhul sesi duydum: "Ey düşmanlığı açık olan! Bu iş başa­rıldı. Dili açık bir adam, Allah´tan başka ilah yoktur, diyor." Üzerimiz­den çok geçmeden denildi 3d işte bu, peygamberdir."[2]

Hz. Ömer´in kendisiyle konuştuğu bu adam, Sevad b. Karib el-Ezdî´dir. Serat´tan Belka dağlarından Sedüsi isminde bir sahabe oldu­ğunu söyleyenler de vardır. O, bir heyetle birlikte Peygamber´Efendi­mizin yanma gelmişti. Ebu Hatmi ile İbn Mende´nin anlattıklarına göre Said b. Cübeyr ile Ebu Cafer Muhammed b. Ali, ondan rivayette bulun­muşlardır. Buharî, onun sahabe olduğunu söylemiş ve Ahmed İbn Revh el-Berzaî ile Darekutni ve diğerleri de onun adını, sahabelerin adları arasında anmışlardır. Hafız Abdülgani b. Said el-Mısrî´ye göre bu zatm adı Sevad b. Karib´dir. Osman el-Vakkasî´nin, Muhammed b. Kab el-Kurzî´den naklettiğine göre bu zat Yemen eşrafından imiş. Ebu Nuaym de "Dclailü´n-Nübüvve" adlı eserinde bundan söz etmektedir.

Muhammed b. İshak, Hz. Osman´ın kölesi Abdullah´tan rivayet etti ki; Hz. Ömer, bir ara halk arasında Mescid-i Nebevi´de oturmakta iken bir Arap onun yanma geldi. Tiz, Ömer, ona balonca şöyle dedi: "Bu adam, hâlâ müşrildiktedir. Müşriklikten ayrılmış değildir." veya: "Bu adam cahiliye döneminde kahin idi." dedi.

Adam, Hz. Ömer´e selam verip oturdu. Hz. Ömer: "Müslüman oldun mu " diye sorunca, Adam: "Evet, ya emir´ül-mü´minin." diye cevap verdi.

Hz. Ömer: "Sen cahiliyette kahin miydin " diye sordu. Adam, şu ce­vabı verdi: "Sübhanallah ya emir´ül-mü´minin! Halifeliğe geçtiğinden beri reayandan hiç birine söylemediğin bir sözü bana söyledin. Ve beni bu zan ile karşıladın!"

Hz. Ömer dedi ki: "Allahım, bağışla bizi, cahiliyet devrinde biz bun­dan daha kötü bir durumda idik. Putlara tapar, onları kucaklardık. Ni­hayet Allah, peygamber ve İslâmiyet ile ikramda bulunup bizleri yücelt­ti." Adam da; "Evet, ya Emirü´l-mü´minin. Ben, cahiliye döneminde ka- -hin idim." dedi. Hz Ömer; "Öyleyse sana bağlı olan cinin nasıl haberler getirdiğini söyle." dedi. Bunun.üzerine adanı: "İslâmiyet´ten bir ay veya daha az bir zaman önce cinim yanıma geldi ve şöyle dedi: "Cinleri ve şey-tanlaşmalarını, dinlerinden ümit kestiklerini, develere ve semerlerine tutunduklarını (yani Muhammed (s.a.v.)´in zuhurunu) görmedin mi " dedi.

İbn İshak, bu sözlerin şiir olmayıp seci olduklarını söyler.

O esnada Hz. Ömer, yanındakilere şöyle diyordu: "Vallahi ben, cahi­liye devri putlarının yanında bir kaç Kureyşli ile birlikte oturmaktay­dım. Araplardan biri, o put için bir buzağı kesip kurban etti.Biz de o kur­ban etinden bize biraz vermesini bekliyorduk. O esnada, o buzağının içinden bir ses duydum. O zamana kadar o şiddette bir ses duymuş değil­dim. Bu hadise de İslâm´dan bir ay veya daha az bir süre önce olmuştu. Ses şöyle diyordu: "Ey zehirli böcek! Bu iş başarıldı. Bir adam şöyle di­yor: Lâ ilahe illallah" İbn Hişanı dedi ki, o ses şöyle diyordu: "Adam, fa­sih bir lisanla şöyle ünlüyor: Lâ ilahe illallah, diyor." Yine İbn Hişanı de­di ki: Şiirden anlayan bazı kimseler bana şu kıtaları okudular:

"Cinlere ve şeytanlaşmalanna şaştım,

Develerini yükleyip Muhammed´e tabi olmalarına hayret ettim.

Hidayet talebiyle Mekke´ye yöneldiler.

Cinlerin mü´minleri, murdarları gibi değildir."

Hafız Ebu Ya´lâ el-Mavsilî, Muhammed b. Ka´b el-Kurezî´den riva­yet etti ki: Bir ara Hz. Ömer, bir yerde oturmakta iken adamın biri ya­nından geçti. Kendisine: ´Ya emir´ül-mü´minin! Şu adamı tanıyormu-sun " diye sorduklarında o; "Bu kimdir " diye sordu. Dediler ki: "Bu, Se­vad b. Karib´dir. Haberci cini, Rasûlüllah´ın zuhur ettiğini ona bildir­mişti."

Hz. Ömer, onu yanma getirtti. Ona: "Sen Sevad b. Karib misin " diye sorunca o da, evet, dedi. Hz. Ömer: "Sen hala kahinliğini sürdürüyor musun " de}dnce adam öfkelenip şu cevabı verdi: "Müslüman olduğum günden beri hiç kimse, bana bu soruyu yöneltmemişti ey emir´ül-mü´mi­nin!"

Hz. Ömer dedi ki: "Ey Allah´ım, sen ne münezzeh ve ne yücesin! Arkadaş, müşriklikteki günahımız, senin kahinlik günahından daha büyük idi. Hz. Peygamberin zuhuruna dair haberci cinin sana getirdiği haberleri bana anlat." Adam dedi ki: "Ey mü´minlerin emiri. Ben bir gece uyku ile uyanıklık arasında iken, haberci cinim bana geldi. Ayağıyla ba­na vurdu ve: "Ey Sevad b. Karib, kalk. Sözlerimi dinle. Eğer aklın varsa anla. Bilesin ki, Lüey b. Galip soyundan bir peygamber gönderildi. İnsanları, Allah´a imana ve O´na ibadet etmeye davet ediyor." dedi. Son­ra da şu şiiri okudu:

"Cinlere ve taleblerine şaştım,

Develerini yükleyip Muhammed´e tabi olmalarına hayret ettim.

Hidayet talebiyle Mekke´ye yöneliyorlar. Cinlerin doğruları, yalancıları gibi değildir. Haşimîlerin temiz olanına yönel. Onların öndekileri, arkadakileri gibi değildir."

Ona: "Bırak biraz uyuyayım. Akşama kadar çok yoruldum." dedim. İkinci gece yine gelip ayağıyla beni iterek şöyle dedi: "Kalk ey Sevad h. Karib! Sözlerime kulak ver. Eğer aklın varsa anlamaya çalış. Bilesin ki, Lüey b. Galip soyundan bir peygamber gönderildi. O, Allah´a imana ve O´na ibadete davet ediyor." Böyle dedikten sonra şu şiiri okudu:

"Cinlere ve haber vermelerine şaştım,

Develerini yükleyip Muhanımed´e tabi olmalarına hayret ettim.

Hidayet talebiyle Mekke´ye yöneliyorlar.

Cinlerin mü´minleri, kafirleri gibi değildir.

Haşimîlerin saf ve temiz olanına yönel.

O, Mekke´nin tepeleriyle taşları arasındadır."

Ona: "Bırak uyuyayım. Çünkü akşama kadar çok yoruldum." de­dim. Üçüncü gece yine gelip ayağıyla bana vurdu ve : "Ey Sevad b. Karib! Kalk ve sözlerime kulak ver. Eğer akim varsa sözlerimi anlamaya çalış. Bilesin ki Lüey b. Galip soyundan bir peygamber gönderildi. O, insanla­rı Allah´a imana ve O´na ibadet etmeye davet ediyor." dedikten sonra şu şiiri okudu:

"Cinlere ve haber vermelerine şaştım,

Develerini yükleyip Muhammed´e tabi olmalarına hayret ettim.

Hidayet talebiyle Mekke´ye yöneldiler,

Cinlerin hayırlıları, murdarları gibi değildir.

Haşimîlerin saf ve temiz olanına yönel,

Gözlerinle onun başına bak."

Kalktım ve dedim ki: "Allah, benim kalbimi imtihan etti." Daha son­ra da deveme binip Mekke´ye geldim. Baktım ki Rasûlullah, ashabı ara­sında oturuyor. Yaklaşıp dedim ki: "Ya Rasûlallah, sözlerimi dinle." O da: "Yaklaş ve konuş." dedi. Ben de şu şiiri okumaya başladım:

"Geceleyin sükuna erip uykuya daldığımda dostum bana geldi.

O, imtihan edildiğim hususlarda yalancı değildi.

Üç gece üstüste geldi ve dedi ki:

Lüey b. Galip soyundan sana bir peygamber geldi.

Ben de paçaları sıvayıp süratle deveme bindim.

Devem beni çöllerden aşırıp getirdi.

Allah´tan başka birşey olmadığına şahadet ederim.

Senin de bütün gaibler üzerine güvenilir olduğuna tanıklık ederim,

Ey şerefli ve temiz kimselerin oğlu!

Sen, Allah´a yaklaştıran vesilelerin en yakınısın.

Getirdiğin hükümler, saç örgülerini ağartacak kadar ağır da olsa.

Ey beşerin en hayırlısı, getirdiklerini bize söyleyip emret.

Şefaatin olmayacağı günde bana şefaatçi ol.

Sevad b. Karib´i azaptan kurtar."

Bu sözlerim üzerine Rasûlullah (s.a.v..) ile ashabı çok sevindiler. Öy­le ki; sevinçleri yüzlerinden okunuyordu. Hz. Ömer yerinden fırlayıp ya­nıma geldi. Bana sarılıp şöyle dedi: "Bu sözleri senden duymayı çok ar­zuluyordum. Haberci cinin bugün de sana geldi mi "diye sordu. Ben de şöyle c...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hevatifü´l-Cann
« Posted on: 21 Ağustos 2019, 00:08:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hevatifü´l-Cann rüya tabiri, Hevatifü´l-Cann mekke canlı, Hevatifü´l-Cann kabe canlı yayın, Hevatifü´l-Cann Üç boyutlu kuran oku Hevatifü´l-Cann kuran ı kerim, Hevatifü´l-Cann peygamber kıssaları, Hevatifü´l-Cann ilitam ders soruları, Hevatifü´l-Cannönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &