ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > El-Bidaye Ven Nihaye > Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi  (Okunma Sayısı 682 defa)
08 Aralık 2010, 15:48:09
Esila

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 967


« : 08 Aralık 2010, 15:48:09 »Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi

Rasûlullah (S.A.V.)´In Arzi Mucizeleri

Kuba´daki Kuyuda Görülen Bereket

Peygamber (S.A.V.)´İn Yemekleri Çoğaltıp Bereket Katması

Peygamber (S.A.V.)´În Ümmü Süleymiçîn Yağı Çoğaltması

Ebu Talha El-Ensârî´nîn, Rasûlullah´a Ziyafet Vermesi

Hz. Fatımatntın Evinde Yemeğin Çoğaltılması

Rasûlullah (S.A.V.)´In Evinde Cereyan Eden Başka Bir Olay.

Ebu Bekir Eş-Sıddık´ın Evindeki Yemek Tabağında Görülen Bereket

Yolculukta Yemeğin Bereketlenip Çoğalması

Cabîr´in Babasının Borcu Ve Hz. Peygamber´in Hurmaları Bereketlendirmesi

Selman-I Farisî´nin Mükâteblîk Borcunun Karşılanması İçin Altın Parçasının Çoğaltılması

Ebu Hüreyre´nîn Dağarcığındakî Hurmalarının Çoğaltılması

Yemeğin Bereketlenmesine Dair Diğer Bazı Hadîsler.

Paçanın Bereketlenmesi

Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi

Hurma Ağacının Rasûlullah"A Olan Sevgisi Ve Ayrılığına Dayanamayışı Yüzünden İnlemesi

Rasûlullah´ın Avucunda Çakıl Taşlarının Tesbîh Edîşî

Hz. Peygamber´în Nübüvvet Delillerinden Olan Hayvanlarla İlgîli Mucizeleri Kaçan Devenin Gelip Rasûlullah´a Şikayette Bulunarak Secde Etmesi

Deve Kıssasıyla İlgili Garîb Bir Hadis.Rasûlullah (S.A.V.)´In Arzi Mucizeleri


Bu mucizelerin bir kısmı, cansız varlıklarla ilgili olup bir kısmı da canlı varlıklarla ilgilidir. Cansız varlıklarla ilgili mucizesine örnek ola­rak birçok yerde ve çeşitli şekillerde suyu çoğaltmasını gösterebiliriz. Bu hadiseleri senedleriyle nakledeceğiz. Önce bundan işe başladık, çün­kü bu daha münasiptir. Zira daha önce.Rasûlullah´ın yağmur duası yap­tığını ve Cenâb-ı Allah´ın da onun bu duasına icabet ettiğini söylediği­miz için şimdi de bunu, o mucizesinin peşi sıra zikretmemiz gerekiyor.

Buharı, Abdullah b. Mesleme tariki ile Enes b. Malik´in şöyle dediği­ni rivayet etmiştir:

"Rasûlullah (s.a.v.)´ı gördüm. İkindi namazının vakti gelmişti. İn­sanlar abdest almak için su aradılar. Ama bulamadılar. Rasûlullah (s.a.v.)´a bir su kabı getirildi, elini o kabın içine koydu. İnsanların o kap­tan su almalarını emretti. Parmaklarının altından su fışkırdığını gör­düm. İnsanlar abdest almaya başladılar, son nefeslerine kadar hepsi o kaptan abdest aldılar."

Bunu Müslim, Tirmizî ve Neseî, çeşitli yollarla Malik´ten rivayet et­mişlerdir; Tirmizî, bunun hasen ve sahih olduğunu söylemiştir.

İmam Ahmed b. Hanbel, Yunus b. Muhammed kanalı ile Enes b. Malik´in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah (s.a.v.), bir gün ashabından birkaç kişiyle birlikte bir yere gitti. Yolda gitmekte iken namaz vakti geldi. Abdest alacak su bula­madılar ve:

- Ya Rasulallah, abdest alacak su bulamadık, dediler.

Rasûlullah da ashabının yüzüne bakarak bu durumdan hoşlanma­dıklarım gördü. Topluluktan bir adam gidip bir bardak getirdi. Barda­ğın içinde azıcık su vardı. Allah´ın peygamberi, o suyu alıp abdest aldı. Sonra dört parmağını bardağın üzerine uzatarak şöyle dedi:

- Gelin abdest alın.

Yanındaki topluluk gelip o bardaktan akan su ile abdest aldılar.

Hasan dedi ki: Enes´e, o topluluğun kaç kişi oldukları soruldu, o da yetmiş veya seksen kişi olduklarını ifade etti.»

İmam Ahmed b. Hanbel, îbn Ebi Adiy tarikiyle Enes b. Malik´in şöy­le dediğini rivayet etmiştir:

«Namaz için ezan okundu. Evi mescide /akın olanlar kalkıp evlerine giderek abdest aldılar. Evleri mescide uzak olanlar da mescitte kaldı­lar. Rasûlullah (s.a.v.)´a taştan yapılma küçücük bir su kabı getirildi. Küçük olduğu için ellerini açarak kabın içine sokamadı. Bunun üzerine yumarak ellerini kabın içine koyup su aldı ve abdest aldı. Kendisinden sonra oradaki cemaat da o küçücük kaptaki su ile abdestlerini aldılar.

Hümeyd dedi ki: Oradaki cemaatın kaç kişi oldukları Enes´e soru­lunca; o, cemaatın seksen veya daha fazla kişi olduklarını ifade etti.»

İmam Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. Cafer kanalı ile Enes b. Ma­lik´in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah (s.a.v.), Zevrâ´da idi. Ona, içinde su bulunan bir kap ge­tirildi. Parmakları o kabın üstünü kapatamıyordu. Ashabına o kaptaki su ile abdest almalarını emretti. Kendisi de avucunu suyun içine koydu. Su, parmak aralarından ve uçlarından fışkırmaya başladı. Nihayet ora­daki cemaatın tamamı o su ile abdest aldı.

Katade diyor ki: Ben, Enes´e şöyle bir soru sordum:

- Orada bulunan sizler kaç kişiydiniz

- Biz 300 kişiydik.»

Buharı, Malik b. İsmail tariki ile Bera b. Azib´in şöyle dediğini riva­yet etmiştir:

Hudeybiye gününde 1400 kişiydik. Hudeybiye bir kuyudur ki, on­dan su çektik. Öyle ki, içinde bir tek damla bile su bırakmadık. Sonra Rasûlullah (s.a.v.) gelip kuyunun yanı başına oturdu. Biraz su getiril­mesini emretti. Getirilen suyu ağzına alıp çalkaladı. Sonra kuyuya bo­şalttı. Çok beklemeden kuyudan su çekmeye başladık. Kana kana su iç­tik, bineklerimiz de suya kandılar.»

İmam Ahmed b. Hanbel, Affan ve Haşim kanalı ile Bera b. Azib´in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Bir seferde Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber idik. Yolda suyu az bir kuyuya geldik. Sonuncuları ben olan altı kişi, su çıkarmak için o kuyuya indik. Üst taraftan bize bir kova sarkıtıldı. Kovayı sarkıtan adam:

- Rasûlullah, kuyunun yanı başındadır, dedi. O kovaya yarıya, ya da üçte ikisine kadar su koyduk ve Râsûlullah´a gönderdik. Ben de boğa­zıma biraz su akıtabilmek için kabımı dibe daldırdım, ama birşey bula­madım. Kabı, Râsûlullah´a gönderdik. İçine elini daldırdı. Birşeyler söyledi. Sonra kovayı tekrar bize gönderdi. Kuyudan sular fışkırmaya başladı. Öyle ki içimizden birinin kuyunun içinde elbiselerini çıkardığı­nı gördüm. Sonra o kuyu taşarak nehir gibi akmaya başladı.»

Bunun senedi, sağlam ve kuvvetlidir. Öyle anlaşılıyor ki bu, Hudey­biye gününde vuku bulan hadiseden başka bir kıssadır. Doğrusunu Al­lah bilir.

İmam Ahmed b´. Hanbel, Sinan b. Hatim kanalı ile Cabir b. Abdullah el-Ensârf nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Rasûlullah´m sahabeleri, susuzluklarını dile getirip şikayette bu­lundular. Rasûlullah da büyük bir su tası getirilmesini emretti. Getiri­len su tasma biraz su döktü, elini de tasın içine koydu ve:

- Haydi gelin de su alın, dedi. İnsanlar gelip su almaya başladılar. Rasûlullah´m parmakları arasından, pınardan fışkırır gibi su fışkır­makta olduğunu gördüm.»

Müslim, Cabir b. Abdullah´ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: «Rasûlullah. (s.a.v.)la birlikte bir yolculuğa çıktık. Geniş bir vadiye indik. Orada mola verdik. Rasûlullah (s.a.v.), def-i hacete gitti. Peşi sıra bir ibrik su götürdüm. Etrafına bakındı. Kendini örtecek bir şey göreme­di. Vadinin yamacında iki ağaç gördü. Onlardan birine doğru gidip dal­larından birini tuttu ve: "Allah´ın izniyle bana itaat et." dedi. Ağacın dalı da güdücüsüne itaat eden, burnu tahtayla bağlanmış yularlı deve gibi itaat etti. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), diğer ağaca gidip dalların­dan birini tuttu ve: "Allah´ın izniyle bana itaat et." dedi. Ağacın dalı da ona itaat etti. Rasûlullah (s.a.v.), iki ağaç arasındaki orta yere gelince, dalları birbirine yaklaştırdı ve: "Allah´ın izniyle birbirinize kaynayın." dedi. Her iki ağacın dallan da birbirine kaynadılar. Rasûlullah´m, yakı­nında olduğumu hissetmesinden ve bu sebeple oradan uzaklaşmasın­dan korktuğum için bîr kenara çekilip kendi kendime konuşmaya başla­dım. Aniden yan taranma bakınca Rasûlullah´m orada durduğunu gör­düm ve ağaçların birbirlerinden ayrıldıklarım fark ettim. Ağaçlardan her biri diğerinden kopup kendi gövdesi üzerinde doğruldu. Rasûlullah (s.a.v.) da durdu ve ağaçlara başıyla sağa ve sola doğru işaret etti. Sonra yanıma gelip durdu ve şöyle dedi:

- Ey Cabir! Sen benim nerede durduğumu gördün mü

- Evet, ya Rasulallah.

- Öyleyse şu iki ağaca git ve herbirinden birer dal kopar. Buraya gel, durduğum yerde durduktan sonra dallardan birini sağma, birini de soluna koyarak yere dik.

Ben de kalkıp bir taşı elime aldım, ucunu kırıp keskinledim. Bunu rahatlıkla yaptım. Bıçak gibi yaptıktan sonra iki ağaca gittim. Her bi­rinden bir dal kopardım. Dalları alıp Rasûlullah´m durduğu yere gel­dim. Dallardan birini sağımdaki, diğerini de solumdaki yere diktim. Sonra Rasûlullah´m yanma giderek:

- Emrini yerine getirdim ya Rasulallah, dedim ve:

- Peki ama bunu yapmamı niçin bana emrettin diye sordum. Ba­na şöyle cevap verdi:

- îki mezara uğradım. Mezardaki adamların azab çekmekte olduk­larım gördüm. Bu iki taze daim mezarları üzerinde durduğu sürece şe­faatim sayesinde üzerlerinden azabın kaldırılmasını istedim.

Ordugaha geldik. Rasûlullah (s.a.v.), bana şu buyruğu verdi:

- Ey Cabir, abdest almaları için insanlara çağrıda bulun. Ben de şöyle çağrıda bulundum:

- Haydi abdest alın, haydi abdest alın, haydi abdest alın. Abdest al­mayacak mısınız

Ben de Rasûlullah´a şöyle dedim:

- Kervanda bir damla dahi su göremedim,

Ensâr´dan bir adam, Rasûlullah (s.a.v.) için üç ayaklı bir sehpada kab içinde suyu serinletiyordu. Rasûlullah bana dedi ki:

- Falan Ensârf nin yanma git. Onun su serinletme kabında su bu­lunup bulunmadığına bak.

Ben de o adamın yanına gittim. Kabına baktım. Kabındaki çatlak yerde sadece bir damla su vardı. Eğer onu da boşaltsaydım kuru yerler onu içerdi. Rasûlullah´a gelip şöyle dedim:

- Ya Rasulallah, o adamın kabında sadece bir tek damla su gör­düm. Eğer onu da oynatsaydım kuru yere geçen o damla su kaybolurdu.
<...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi
« Posted on: 18 Ekim 2019, 18:52:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi rüya tabiri,Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi mekke canlı, Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi kabe canlı yayın, Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi Üç boyutlu kuran oku Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi kuran ı kerim, Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi peygamber kıssaları,Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi ilitam ders soruları, Ağaçların Rasûlullah´a İtaat Etmesi önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &