ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Bilim Dunyası ๑۩۞۩๑ > Eğitim Dünyası > Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım  (Okunma Sayısı 430 defa)
12 Mart 2017, 18:51:15
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« : 12 Mart 2017, 18:51:15 »Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım

Tevhidi nazarla söz konusu hadiselere bakıp olaylar arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışacağım.

Risale Haber-Haber MerkeziDoç. Dr. Furkan Aydıner’in yazısı:Değerler Boyutunda Hadiseleri Değerlendirmekİslam aleminde ve Türkiye’de son birkaç yıldır içler acısı hadiseler yaşanıyor. Bu hadiselerin failleriyle ilgili binlerce yazı kaleme alındı. Yüzlerce komplo teorileri dillendirildi. Birçok hamiyet sahibi bu yangını nasıl söndüreceğine ilişkin fikrini paylaştı. Bu yazıda, Tevhidi nazarla söz konusu hadiselere bakıp olaylar arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışacağım. Öncelikle, bu olayların arkasında kim var ve niye yapıyor sorularına cevap arayacağım. Daha sonra neler yapabiliriz sorusunu irdeleyeceğim.Perde Arkasında Olayları Yönlendiren Kim?Tevhidi nazarla bakınca sadece fiziki olaylar değil, bireylerin başına gelen hadiseler ve toplumsal olaylar da kaderin sahibinin takdiri ile oluyor. Fiziki olarak bir yaprak dahi O’nun ilmi ve iradesi dışında yere düşmediği gibi, bireysel ve içtimai hadiseler de O’nun izni ve kudreti olmadan gerçekleşemez. Dolayısıyla, her şey, her şeyinde ve her şeninde O’nun ilim, irade ve kudretiyle cereyan ediyor. Tabir yerindeyse kainat tiyatrosunda oynanan bütün oyunların yazarı da yönetmeni de O’ndan başkası değil. Komplo teorileriyle vakit kaybetmeye gerek yok. Her şeyin senaryosu İlahi Takdir ile belirleniyor. Bizler sadece İlahi Senaryoda hangi rolü oynayacağımızı cüzi irademizle tercih ediyoruz. Gerisi O’nun takdiri. Ancak tercih bizden olunca neticeden de biz mesul oluyoruz.Evet, kaderin tecellisinde (senaryonun oynatılmasında) sebepler zahiri perde oluyor. Perde arkasında asıl iş gören sadece Kudret-i İlahiyedir. Önemli olan perdeyi aralayıp arkasındaki gerçeği idrak etmektir. Hakikatte, elma ağaçtan gelmeyip ağaçla bize gönderildiği gibi dünyevi musibetler de doğrudan doğruya Allah’tan geliyor. Sebepler sadece görüntüsel bir rol oynuyor. Örneğin, yürek parçalayan Suriye’deki musibetin zahiri sebebi Esad ve paydaşı dış güçler olmakla beraber, hakikatte Allah’tan geliyor. İslam alemini yıllardır kasıp kavuran musibetler hep O’nun takdiriyle oluyor. Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan hadiseler de yine aynı ilahi senaryonun parçası. Çünkü, Bediüzzaman’ın tabiriyle, ‘Sultan-ı Kâinat birdir. Herşeyin anahtarı Onun yanında, herşeyin dizgini Onun elindedir. Herşey Onun emriyle halledilir.’Kısacası, İlahi Senaryo’yu yazan da, yaratan da, yöneten de, Kudret-i İlahiye’dir. Peki o zaman bize zahiren yapılan haksızlıkları kime vereceğiz? Gerçekte, Kaderin Sahibi hadsiz ilim, hikmet ve adalet sahibi olduğu için ilahi senaryoda rolleri belirlerken herkese layık olduğunu verir. Bu hem bireyler için hem de toplumlar için geçerli. Toplumlara gelen musibetler ekserin hatasına cevaben gelir. Arada masumlar da telef olur. Ancak, onların hakları fazlasıyla telafi edilir (şehitlik gibi). Evet, İlahi Kudret, hiç kimseye zulüm etmez. Hiçbir topluma haksızlık yapmaz. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, şahıslar zulüm etse de kader daima adalet eder: ‘tecrübe ile sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazan o kusur, işlenmemiş başka kusurun sûretinde kendini gösterir, o adam mâsum iken cezaya müstehak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hâkim ona ceza verir, zulmeder.’Kader hadiseleri takdir ettiğinde adalet ederken, insanlar kendi iradeleriyle şer olan rollere talip olunca zulüm yapmış olur. Bunun içindir ki insan her kötülüğü nefsinden bilmeli. Doğrusu, kim ne kötülük yaparsa kendine yapmış olur. Başkasına gerçekte kötülük yapamaz. Çünkü, Sonsuz Adalet herkesin hukukunu muhafaza ediyor. Kimsenin hakkını kimsenin yanında bırakmıyor.  Onun için kadere iman eden kederden emin olur.Müslümanların Başına Neden Bu Kadar Musibet Geliyor?Madem her şey Kudreti İlahiyenin takdiriyle oluyor, o halde bir şeyin niye olduğunu anlamak için O’nun neyi niye takdir ettiğini bilmek gerekir. Kanaatimce, kaderin sahibi fiziki alemdeki icraatlarını belirli kanunlara göre takdir ettiği gibi beşeri ve sosyal hadiseleri de belirli kanunlara (değerlere) göre takdir ediyor. Örneğin, umumiyetle çalışanı başarılı kılıyor, tembeli değil. Hakkaniyete ve adalete göre hareket edeni muvaffak kılıyor, zalimi değil. Kendi aklını kullananı icatlarla ödüllendiriyor, başkasının cebine aklını koyanı değil. Ekiple çalışanı ihsanıyla muzaffer kılıyor, bireysel hareket edeni değil.Bence Müslümanlar, beşeri ve sosyal ilişkilerinde ilahi kanunlara (değerlere) riayet etmediği için kaderin tokadına maruz kalıyor. İslamiyet’i sadece belirli ritüellere indirgeyip muamelatta ilahi değerleri gözetmediği için muvaffak olamıyor. Derin mefkureye dayalı değerleri üstün tutmak yerine menkıbelere dayalıbireylere değer verdiği için sıkıntılardan kurtulamıyor. Bunun içindir ki, bir araştırmaya (İslamicity) göre, değerler boyutunda Gayrı-Muslim ülkeler Müslüman ülkelerden daha İslami sayılır. İslamın öngördüğü değerleri onlar bizden daha iyi hayata geçirmiş. Onun için de dünyevi işlerinde bizden ileri gitmişler.[1]Kanaatimce ilahi senaryo değerler üzerine kurulmuş. Kaderin Sahibi bireylere ve toplumlara değerler boyutunda neyi hak etmişse onu takdir ediyor. Gerçekte kim neye değer veriyorsa ona göre muamele görüyor. Hatta denilebilir ki, yaşanan bütün hadiseler kimin hangi değerlere gerçekten inandığını ortaya çıkarıp kayda almak içindir. Yaşanan hadiseler müthiş bir değerler sorgulaması aslında. Bireyleri öyle bir şekilde değerler testine tabi kılıyor ki, kimin adil, kimin zalim, kimin dürüst, kimin yalancı, kimin hakperest kimin hırsız olduğunu ortaya çıkarıyor. Kim gerçekte neye inanıyorsa İlahi senaryoda ona göre kendine bir rol tercih ediyor. Menfaat ve korkudan dolayı oynadığı yapmacık rolleri terk edip, gerçekten inandığı rolleri seçiyor. Kaderin Sahibi en yüce değerlere göre hareket ettiği için hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapmıyor. Umumiyetle bu dünyada ve tam anlamıyla öte alemde değerler boyutundaki değerlendirmeye göre mükafat veya ceza veriyor.O halde can alıcı nokta, beşeri ve sosyal olaylarda İlahi takdire kaynaklık eden yüce değerleri bilmektir. Kanaatimce, muamelata ilişkin yüce değerler adalet, hakkaniyet, meşveret, hürriyet, sıdk (doğruluk) gibi değerlerdir. Bu değerlere sahip çıktığı oranda Allah bireyleri ve toplumları mükafatlandırır. Aksine hareket ettiği oranda ceza verir. Onun içindir ki, Bediüzzaman meşhur Şam Hutbesinde İslam dünyasını Avrupa’nın gerisinde bırakan altı hastalığı sıralarken dış düşmanları değil içimizdeki düşmanları saymıştı. İstibdadı, adaveti, bencilliği, yalancılığı, ümitsizliği ve cehaleti yenmedikçe makus kaderimizi değiştiremeyiz demişti. Yani, dış düşmanın çokluğuna değil içimizdeki değerlerin yokluğuna dikkati çekmişti. Sorunun değerlerde olduğunu ifade etmişti. Çünkü, ‘Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez (Rad, 11)’ ayetinin sırrını iyi anlamıştı. Gerçek değişimin ancak bireylerde değerler boyutundaki değişimle olacağına inanmıştı. Siyaset ve silah yerine, ilim ve marifetle ölü değerleri yeniden canlandırmak için mücadele vermişti.Doğrusu, İslamı kısa sürede üç kıtaya hakim kılan beşeri ve sosyal ilişkilere yönelik getirdiği yüksek değerlerdi. Örneğin, Hz. Peygamber (asm) ve örnek sahabeleri daima güveni, doğruluğu, adaleti ve hakkaniyeti esas almış. Hiçbir şekilde bu değerlerden taviz vermemişti. Hırsızlık yapan zengin bir aileden birine af dilemek için aracı olanlara ‘kızım Fatma dahi olsa hırsızlık yapsa elini keserim’ demekle adalet ve hakkaniyet dersi vermişti. Hz.Ömer (ra) halife olarak hutbe verirken, ona eğer bir yanlış yaparsan seni kılıcımla doğrulturum demişti bir sahabe. İslami değerleri her türlü şahıslardan üstün tuttuğunu ilan etmişti.  Hz. Ali (ra), Hz. Osman (ra)’ı katletmekle itham edilen bir grubu toplu halde cezalandırmayı adalete aykırı gördüğü için reddetmiş. Masum birini cezalandırıp zalim olmaktansa, kendine bunu dayatanlarla savaşıp mazlum olarak ölmeyi tercih etmişti. Adaleti değer olarak sahabenin hayatından bile üstün gördüğü için adalet uğruna sahabe ile savaşmıştı.Bediüzzaman, meşrutiyete önem verdiği için ekip halinde çalışan karıncalara çorbasının tanelerini vermişti. Meşrutiyetin ilanında Doğuya gidip insanlara meşrutiyetin faziletini anlatmıştı. Hürriyeti imanın hasası kabul edip ‘ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşamam’ diyerek hürriyete ne kadar değer verdiğini ifade etmişti. Adalet duygusu o kadar gelişmiş ki, kendine zulüm eden savcıya beddua etmekten bile sakınmıştı. Eskişehir Hapishanesi’nde kışın ortasında kendisini camı kırık tek kişilik bir hücreye atıp, idamla yargılanması için iddianame hazırlayan Eskişehir savcısına hiddet edip beddua etmek istemişti. Ama bahçede oynayan çocuğun, savcının kızı olduğunu öğrenmesi üzerine, o masum yavrunun zarar görmesinden ürktüğü için beddua etmekten vaz geçmişti.Aynı Bediüzzaman, Uhuvvet Risalesi’nde,  zalimlerle mücadele ederken masumların hukukunu muhafaza etmenin ehemmiyetini gemi misaliyle ders vermişti: ‘Nasıl ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ birtek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz.’Bediüzzaman’dan değerler dersi alan talebesi Binbaşı Asım, dürüstlüğü hayatından bile kıymetli bilmiş. 1935 senesinde Isparta’da Mahkeme koridorunda sorgulanmasını beklerken, ‘Herşeyi dosdoğru söylesem, belki sevgili Üstadıma zarar gelebilir, doğruyu söylemezsem yalana girme ihtimali vardır’ diyerek, Cenab-ı Hak’tan o anda ruhunu teslim alınmasını niyaz etmiş. Ve hemen orada ruhunu Rahman’a teslim etmiştir.” Yalancı olarak yaşamaktansa dürüst olarak ölmeyi tercih e...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım
« Posted on: 09 Nisan 2020, 10:38:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım rüya tabiri,Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım mekke canlı, Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım kabe canlı yayın, Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım Üç boyutlu kuran oku Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım kuran ı kerim, Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım peygamber kıssaları,Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalım ilitam ders soruları, Hadiseleri değerlendirirken ‘Tevhid’i unutmayalımönlisans arapça,
Logged
12 Mart 2017, 22:27:53
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.002


« Yanıtla #1 : 12 Mart 2017, 22:27:53 »

Esselamu aleykum.Rabbim bizleri tevhid inanci ile yasayip onun yolunda giden peygamber efendimizin hadislerine uygun yasayan kullardan olalim insallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Mart 2017, 22:38:06
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.699Site
« Yanıtla #2 : 12 Mart 2017, 22:38:06 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri tevhidden ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
13 Mart 2017, 06:51:16
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.491« Yanıtla #3 : 13 Mart 2017, 06:51:16 »

Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Mevlam bizleri tevhidden Peygamberimiz'in yolundan hiç ayırmasın inşaAllah. Amin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Mart 2017, 14:00:00
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #4 : 13 Mart 2017, 14:00:00 »

Aleykum selam Amin sevgi anla Allah paylasim icin razi olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &