ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Efendimiz > İki kervanın şehadeti
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İki kervanın şehadeti  (Okunma Sayısı 627 defa)
04 Mayıs 2011, 16:04:13
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 04 Mayıs 2011, 16:04:13 »İki Kervanın Şehadeti

Halbuki Allah, her şeye kadirdi ve risaletle görevlendirdiği en sevgili kuluna böyle bir yolculuk yaşatarak, hem bu kudre­tini insanlara da gösteriyor hem de iç içe geçmiş alernlerin ara­sında aslında çok ince bir perdenin olduğunu ortaya koyuyor­du. O istedikten sonra, olmayacak hiçbir mesele yoktu ve Allah (celle celaluhü), alernlere rahmet olarak gönderdiği Son Nebi'sini, bütün olumsuzluklara rağmen muzaffer kılmak istiyordu. Böy­lelikle hem Nebi'sine, önceki hiçbir peygambere nasip olma­yan nice turfanda ve doyumsuz haz yaşatmış hem de ümmeti için O'nun, Hakk katındaki konumunu anlatmış oluyordu.

- Peki, bunun alameti ne ey Muhammed, diye sordular.

"Bugüne kadar biz böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık." diyor­lardı.

Gerçi bu, bir ikram-ı ilahi idi ve meseleyi bütünüyle kav­rayabilmek için güçlü bir iman lazımdı; Allah'a olan itimat ve güven tam olmadan bu anlaşılamazdı. Ancak, gördüğünün dışında bir başka meseleye şüphe ve kuşkuyla bakan kimse­lerin, anlayacaklan dilden de konuşmak gerekiyordu. Bunun için Allah Res-mü (sallalIalıu aleyhi ve sellem):

- Bunun alameti, falan kabilenin filan vadideki kervanı­dır, buyurdu. Arkasından da şu aynntıyı anlattı onlara:

- Beni görünce kervandaki devenin birisi ürktü ve ker­vanı terk ederek kaçmaya başladı; ben de, gittiği yeri onla­ra göstererek develerini bulma konusunda yardımcı oldum. Yönüm, Şam cihetine idi ve sonra döndüm, Dacinan tarafına yöneldim. Burada, filanlara ait başka bir kervana rastladım; mola vermiş uyuyorlardı. Hatta, üzerini bir bezle örtlükleri

kırbalanndan SU içtim ve yeniden üstünü kapatarak olduğu yere koydum. Bunun ispatı da, o kervan. Şu anda Tenım'deki Beudô. denilen yerden Mekke'ye şu an girmek üzere; en önde de boz bir deve var. Devenin üzerinde ise, birisi siyah diğeri de alaca iki çuval var.

Gerçekten de bunlar, şaşılacak şeylerdi! Bu kadar detay, göz alıcı ve bakış bulandıncı bu kadar sırlarla dolu bir yolcu­lukta nasıl fark edilir ve unutulmadan gelinip muhataplanna anlatılabilirdi? Acaba, gerçekten bütün bunlar doğru muydu? Yok, yok. .. Bu kadar da olamazdı! Bu sefer Muhammedü'l­Emin'in anlattıklan, kesinlikle doğru çıkmayacak ve mahcup olacaktı. Kendileri ise, büyük bir fırsat yakalamış ve Muham­med'in anlattıklanna bir daha muhatap olmamak üzere bu defteri kapatacaklardı!

Heyecanla tarifi verilen yere yönelip beklerneye durdular; acaba, Beyda tepesinden ilk gelen devenin rengi ne olacaktı ve üzerindeki yük de gerçekten Muharnmedü'l-Emin'in anlattığı gibi miydi?

Çok geçmeden Ten'im'deki bu tepenin üzerinde, yavaş yavaş bir kervan beliriverdi; en önde ise, gerçekten anlatıldığı gibi boz bir deve vardı. Büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Ancak, henüz pes etmiş değillerdi; çünkü, bu bir raslantı olabilirdi. Onun için, kervanın yaklaşmasını beklediler. Devenin üzerin­deki yükle çuvallann rengini de görmek istiyorlardı. Aman Al­lah'ıml Gerçekten de, en öndeki boz devenin üzerinde iki tane çuval vardı ve bunlardan birisinin rengi siyah, diğerinin rengi ise de alaca idi. Mekkeliler, büyük bir bozgun yaşıyorlardı!

Ancak, yine de pes etme niyetinde değillerdi; ikinci bir kervandan daha bahsedilmişti ve Muhammedü'l-Emin'in an­lattıklanna inanabilmeleri için bunu da test etmeleri gereki­yordu. Hemen Mekke'ye inip kervanı bularak, yabancı bir bi­neğin hızından ürküp de kaçan devenin halini ve su kırbasının akıbetini sordular:

- Gerçekten de doğru; biz yolda giderken bir aralık, de­venin birisi ürktü ve kervandan aynlarak uzaklaşıp gözden kayboldu. Sonra da, devemizin olduğu yeri haber veren bu adamın sesini duyduk ve devemizi bulup bağladık. Su kırba­sına gelince onu, uyumadan önce ağzını kapatıp koymuştuk; uyandığımızda suyundan içmek istedik. Ancak, üzeri açılma­dığı halde kırbamn içinde su yoktu; gerçekten buna bir anlam veremedik, diyorlardı. 447

Kureyşlilerin Meseld-i Aksi'yı Tarif Talepleri Kureyş adına, tutunulabilecek en küçük bir dal kalma­mıştı; bir ümit deyip üzerine gittikleri kapılar teker teker yüz­lerine kapanmış ve kabulle inkar arasında bir tercih yapmak zorunda kalmışlardı. Bu tercihi yapmamak için makül baha­neler bulmalan gerekiyordu. Çünkü, zaten kabullenmek is­temiyorlardı; bu kadar açık emareler varken inkar etmek de makül değildi. Onun için aralanndan birisi ileri atıldı:

- Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyorsun; madem onu bize bir anlatıversen! Mescidin kaç kapısı, ne kadar penceresi var, deyiverdi.

Rahat bir nefes almışlardı. Evet ya, madem gittiğini söy­lüyordu, öyleyse pencere ve kapılanm da anlatmalıydı. Ken­dilerince haklıydı; zira maneviyata kapalı kalpleri maddenin ötesindeki bir delile itibar etmiyordu.

Ancak Efendiler Efendisi, işin mekan boyutunu nazara alan bir seyahat yapmamıştı; onun için de pencere ve kapıla­nyla ilgili istatistiki herhangi bir bilgiye sahip değildi. Her tür­lü delili gördükleri halde bir türlü inanmayan ve hala yeni yeni deliller talep edip zorluk çıkarma peşinde koşan bu inatçı in­sanların tavn karşısında büyük bir sıkıntı yaşamaya başlamış, mahz-ı küfür kokantavırlanndan da oldukça bunalmıştı.

447 Bkz. İbn Hişam, Sire, 2/248, 249

Ancak, O'nun Rabb-i Rahim'i vardı ve böyle bir durumda da imdadına koşacak ve Mescid-i Aksa'yı getirip karşısına di­kiverecekti. Sanki Kabe'ye dev bir ekran kurulmuş ve Mescid-i Aksa'nın her bir köşesi de bu ekrana yansıtılıvermişti. O kadar ki Allah Resülü (sallallahu aleyhi ve sellern), müşriklerin sordukla­n her bir soruya Mescid-i Aksa'ya bakarak cevap veriyor ve böylelikle gelebilecek bütün itiraz noktalannı kapatmış olu­yordu.ss"

Küfrün kin ve nefretini zirveye çıkaran bir manzaraydı bu ... Tam, şimdi işini bitirdik, dedikleri yerde Efendimiz hiç ihtimal vermedikleri bir hamle yapıyor ve yine müşrikler işin en gerisinde kalıveriyorlardı! Zaten imana niyetleri yoktu; bü­tün bunlan, bir açığını çıkarır da önünü kesebilir miyiz diye yapıyor ve akla gelmedik entrikalarla etrafındaki insanlan uzaklaştırmanın planlannı kuruyorlardı.

Bu sırada, Ebu Cehil'in yolu da Kabe'den geçiyordu. Ka­labalığı görünce o da yaklaştı; kendince bir laf daha sokuştu­racak ve Allah'ın Resülü ile alayedecekti. Yaklaştı ve alayvari bir eda ile:

- Bu gece yine ne var? Yeni bir şey mi var, diye sordu. Efen­diler Efendisi, yüzünü ona doğru çevirdi ve olanca vakanyla:

- Evet, dedi önce ve arkasından ilave etti:

- Allah (celle celaluhü) Beni, gecenin bir anında Beyt-i Mak-

dis'e götürdü.

Ebu Cehil'in de kafası kanşmıştı ve:

- Sonra da aramıza geri geldin, öyle mi, diye tepkisini dile getirdi. Zira onlar bu yolculuğu, aylar süren yorucu ve meşak­katli seferler sonucu yapabiliyorlardı. Efendimiz (sallallalıu aleyhi ve sellern), tereddütsüz cevap verdi:

- Evet, hem de, diğer peygamber kardeşlerimle namaz kıldım.

448 İbn Sa'd, Tabakat. 1/215

Duyduklan karşısında önce, sevinçten bir çığlık kopardı Ebu Cehil. Onun için bu, bulunmaz bir fırsattı. Kendince bu işin sonu gelmişti. Alttan alan bir ses tonuyla Efendimiz' e yö­neldi ve:

- Kavmini toplasam, bana anlattıklannı onlara da anlatır mısın, dedi.

Bunda gizlenecek bir durum yoktu ki!.. Zaten, anlatıyor­du; zira, Allah'ın lutfettiği bir ikrarnı, insanlara anlatmamak olmazdı. Bunun için:

- Evet, dedi.

Bu garantiyi de almıştı ya, Ebu Cehil'in keyfine diyecek yoktu. İnsanlan toplamak için avazı çıktığı kadar bağınyor­du:

- Ey Ka'boğullarıl Hemen buraya gelin!

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İki kervanın şehadeti
« Posted on: 21 Eylül 2019, 22:11:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İki kervanın şehadeti rüya tabiri,İki kervanın şehadeti mekke canlı, İki kervanın şehadeti kabe canlı yayın, İki kervanın şehadeti Üç boyutlu kuran oku İki kervanın şehadeti kuran ı kerim, İki kervanın şehadeti peygamber kıssaları,İki kervanın şehadeti ilitam ders soruları, İki kervanın şehadetiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &