ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Güncel Haberler & Tarihden Başlıklar ๑۩۞۩๑ > Yaşamdan Seçmeler > Uzun tesbihat nasıl yapılır?
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Uzun tesbihat nasıl yapılır?  (Okunma Sayısı 478 defa)
19 Kasım 2016, 19:19:13
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« : 19 Kasım 2016, 19:19:13 »Uzun tesbihat nasıl yapılır?

Uzun tesbihat yaparken "falem ennehü la ilahe illah" dedikten sonra "innallahe vemelaiketehü yüsallüne" deyip şu şekilde devam edilmeli ;

SABAH (AKŞAM) NAMAZI TESBİHATIEzan ve kâmetin arkasından bu dua okunur."Allahumme rabbe hâzihî'd-da'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd."Sabah namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur.Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm.Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur."Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin."Müteakiben bir defa:"Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en,.."Müteakiben on defa:"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir." denir.

Onuncusunda en sonuna "ve ileyhi'l-masîyr." eklenir.Tövbe istiğfâr duâsı okunur (Eller ders çevrilerek):Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ) Sonra şöyle devam edilir:Allâhümme ecirnâ min külli nâr.Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyehAllâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamânAllâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyânAllâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyâtAllâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmârehAllâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyehAllâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâAllâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâAllâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâAllâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbrAllâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmehAllâhümme ecirnâ min azâbi cehennemAllâhümme ecirnâ min âzâbi kahrikAllâhümme ecirnâ min nâri kahrikAllâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrânAllâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhrAllâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîynAllâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîynAllâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîynAllâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru's-sâdıkîyne fi hizmeti'l-kur’âni ve'l-imân, ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr."Burada eller yukarı çevrilerek devam edilir:"Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr. Âllâhümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr. Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrâr. Allâhumme edhılnâ ve edhı'l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-Kur’ân, el cennete meâ'l-ebrâr, salli alâ nebiyyike'l-muhtar ve âlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr ve sellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin."Bilinen namaz tesbihatına devam edilir."Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym." denir ve Ayete'l-Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir:33 Subhânallâh,33 Elhamdulillâh,33 Âllâhuekber.Tesbihlerden sonra:"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr." denir ve namazın duası yapılır.Duâdan sonra;Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.Daha sonra 10 defa: "Lâ ilâhe illallâhu'l Melikül Hakkul Mübin Muhammedün Rasulullahi Sadigul Va'dil Emin" denir.


Sonra Besmele çekilip;"İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk." denir.Müteakiben;"Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ." (Üç defa okunur)Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn. denirMüteakiben;Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ RasûllallâhElfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ HabîballâhElfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh"Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem" denir.

Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur:BismillâhirrahmânirrahiymSubhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Âziz  tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Semi' tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Mücemmil  tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânSubhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ RahmânEller açılır,"Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne (eller aşağıya çevrilir) mine'n-nâr ve min külli nâr  vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.""Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin."E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.ÖĞLE (YATSI) NAMAZI TESBİHATIEzan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiate'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.Öğlen Namazının dört rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur"Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm."Arkasından (yukarıda geçtiği gibi) "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur.İki rek'at sünnet kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir....Yukarıda geçtiği gibi,  Tercüme-i İsm-i Âzâm Duasına kadarki kısım aynen okunur.

Müteakiben İsmi Âzâm Duası okunur:Bismillâhirrahmânirrahiym.Yâ Cemilu Yâ AllâhYâ Karîbu Yâ AllâhYâ Mücîbu Yâ Al...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 19 Kasım 2016, 19:21:38 Gönderen: ♜ Halim ♜ »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Uzun tesbihat nasıl yapılır?
« Posted on: 26 Ağustos 2019, 06:27:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Uzun tesbihat nasıl yapılır? rüya tabiri,Uzun tesbihat nasıl yapılır? mekke canlı, Uzun tesbihat nasıl yapılır? kabe canlı yayın, Uzun tesbihat nasıl yapılır? Üç boyutlu kuran oku Uzun tesbihat nasıl yapılır? kuran ı kerim, Uzun tesbihat nasıl yapılır? peygamber kıssaları,Uzun tesbihat nasıl yapılır? ilitam ders soruları, Uzun tesbihat nasıl yapılır?önlisans arapça,
Logged
19 Kasım 2016, 20:52:49
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.028Site
« Yanıtla #1 : 19 Kasım 2016, 20:52:49 »

Rabbim bizleri bu zikri çekerek faziletine erenlerden eylesin 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
19 Kasım 2016, 21:21:10
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #2 : 19 Kasım 2016, 21:21:10 »

Allah razi olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
19 Kasım 2016, 22:09:05
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.157


« Yanıtla #3 : 19 Kasım 2016, 22:09:05 »

Aleykumselam.Rabbim bizleri peygamber efendimizin yolunda gidip tesbihatini yapip onun rahmetine kavusan kullardan olalim....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &