ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Dualar ve Zikirler > Cihadın Zikirleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Cihadın Zikirleri  (Okunma Sayısı 982 defa)
23 Haziran 2010, 16:39:54
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 23 Haziran 2010, 16:39:54 »16- CİHADIN ZİKİRLERİ. 1

Şehid Olmayı İstemenin Fazileti 1

Devlet Reisinin Ordu Kumandanını Allardan Korkmaya Teşvik Etmesi Ve Ona, Düşmanla Savaş İşlerinden Gerekli Olan Şeyleri, Düşmanlarla Anlaşma Ve Benzeri 2

Devlet Reisi Ve Ordu Komutani İçin Sünnet Olan, Savaş Yapılacağı Zaman Başka Bir Şeyi Gösterip Maksadı Gizli Tutmaktır. 2

Savaşanları Savaşa Teşvik Etmek Ve Bu. 2

Savaş Zamanında Dua Edip Yalvarmak Ve Allah'dan İstemek. 3

İslam Düşmanları Karşısında Okunacak Dualar. 3

Düşmanla Karşılaşınca ve Bir Musibet Anında Okunacak Dualar: 4

Gereksiz Olarak Savaşta Sesi Yükseltmenin Yaşarlığı 5

Düşmanını Korkutmak İçin Savaş Halinde İnsanın Ben Falan Kimseyim Demesi 6

Çarpışma Halinde Şiir (Veya Ölçülü Söz) Söylemenin Müstahab Olduğu. 6

Allah Yolunda Yaralanana Sabır Ve Kuvvet Göstermek Ve Aldığı Yaradan    Dolayı Kazandığı Sevabla Ve Ulaşacağı Şehidlik Derecesi İle Onu Müjdelemek Ve Bunun Sevincini Göstermek Ve Bunda Bize Bir Zarar Olmayıp Asıl Arzu Ve İsteğimizin Bu Olduğunu Belirtmek Müstahabdır. 7

Müslümanların Üstün Çıkıp Galip Geldikleri Zaman Okunacak Dualar. 7

Kerîm Olan Allah Korusun, Müslümanların Bozguna Uğradığını Görünce Okunacak Dualar  7

Çarpışmada Üstünlük Göstereni Komutanınövmesi 8

Savaştan Dönünce Okunacak Dualar. 8

 

16- CİHADIN ZİKİRLERİ
 

Cihâda çıkış ve dönüş zikirleri, ilerde gelecek olan "Yolculuk zikirleri" bölümünde anlatılacaktır.

 

Şehid Olmayı İstemenin Fazileti
 

507- Enes'den (Radıyallahu Anlı) rivayet edildiğine göre demiştir ki: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ümmü Haram'ın evine vardı da (orada) uyudu. Sonra gülerek uyandı. Ümmü Haram ona sordu: Ey Al­lah'ın Resulü, neden güldün? Peygamber (S.A.V.) buyurdu:

"Ümmetimden bazı insanlar, şu deniz üzerinde tahtlara oturmuş neş'-eli padişahlar gibi yüzüp giden savaşçılar olarak bana gösterildi. Ümmü Haram dedi: Ey Allah'ın Resulü, benim için duâ et de, beni onlardan yap­sın. Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de ona duâ etti."[1]

(Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in teyzesi olan Ümmü Haram, hicretin yirmi yedinci yılında kocası Ubâde İbni Sâmit ile deniz aşırı Kıb­rıs'ın Fethine iştirak etmiş ve orada hayvan üzerinden düşerek şehid ol­muştur. Böylece Hazreti Peygamberin duası kabul olunmuş ve mucizesi de zahir olmuştur.)

508- Mu'az'dan (Radıyallahu Anh) rivayet, edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu dinlemiştir: "Kim içinden sıdk ile Allah yolunda ölmeyi Allah'dan dilerse sonra ölürse, yahut öldü-rülürse, muhakkak onun için şehid sevabı vardır.[2]

509- Enes'den (Radiyallahu Anlı) rivayet edildiğine göre demiştir ki Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellcm şöyle buyurdu:

“Kim sâdık olarak şehâdcii isterse, düşman tararından öldürülmesc bile kendisine şehidlik sevabı verilir.[3]

510- Sehl İbnj Huneyf'den (Radıyallahu AnJı) rivayet edildiğine göre Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Kim Allah Tealâ'dan şehid olmayı sıdk ile isterse, yalağında ölse bi­le,-Allah onu şehidler mertebesine ulaştırır.”[4]

 
Devlet Reisinin Ordu Kumandanını Allardan Korkmaya Teşvik Etmesi Ve Ona, Düşmanla Savaş İşlerinden Gerekli Olan Şeyleri, Düşmanlarla Anlaşma Ve Benzeri
 

511- Büreydç'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle-de-miştir: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir ordu yahut bir birlik üzerine bir kumandan görevlendirdiği zaman, kendi tutumu hakkında Al­lah Tealâdan korkmasını ve beraberinde olan müslümanlara iyi davran­masını tavsiye ederdi, sonra şöyle buyururdu: Allah'ın adını anarak Al­lah yolunda savaşın, Allah'ı inkâr edenlerle çarpışın, yağmacılık yapma­yın, ahde vefasızlık etmeyin, burun-kulak gibi uzuvları kesmeyin, çocuk öldürmeyin. Müşriklerden düşmanlarınla karşılaştığın zaman, onları üç şeye davet et."[5] Böylece uzun boylu olan hadisi şerifi anlattı. (Hadi­si şerifin devamında davet edildikleri üç şey: İslâmı kabul, yındlarından hicret ve İslâm hâkimiyetine girip cizye vermektir.)

 
Devlet Reisi Ve Ordu Komutani İçin Sünnet Olan, Savaş Yapılacağı Zaman Başka Bir Şeyi Gösterip Maksadı Gizli Tutmaktır.
 

512- Kâb İbni Malik'dcn (kadıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: (Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, savaş için bir sefere çık-mak istediği zaman sırrım saklar, başka şey açığa vururdu."[6]

savaşan kimseye yahut savaşmaya yardım İçin çalışana yüzüne karşı dua etmek ve

 
Savaşanları Savaşa Teşvik Etmek Ve Bu   
 

Allah Tealâ buyurmuştur: "Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et! [7]

Yine Allah Tealâ buyurmuştur: '"Müminleri de (savaşa) teşvîk et![8]

513- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre.şöyle demiş­tir: ''Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hendek savaşı hazırlığına çıktı. O zaman Muhacirlerle Ensar bir sabahın soğuğunda hendek kazıyorlar­dı. Onlardaki yorgunluk ve açlığı Peygamber (S.A.V) görünce şöyle bu­yurdu: Allah'ım! Gerçek yaşayış âhiret yaşayışıdır. Sen Ensar'a (Medi-neli ashaba) ve Muhacirlere (Mekke'den Medineye göçenlere) mağfiret buyur."[9]

 
Savaş Zamanında Dua Edip Yalvarmak Ve Allah'dan İstemek
 

Azîz ve Yüce olan Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! (savaş için düşman) bir toplulukla karşılaştığını?, zaman ayak direyin ve Allah'ı çok anın ki, başanyaulaşasınız. Allah'a ve O'nun peygamberine itaat edin, birbirİııizle çekişmeyin; sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz kaybo­lur. Hem de sabırlı olun; çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bir de, yurdlarından şımarıklıkla ve insanlara gösteriş için çıkanlar ve Allah yo­lundan çevirenler gibi olmayın."[10]

Alimlerden bin demiştir ki, bu ayeti kerime, savaşın edebleri konusun­da gelenleri en iyi şekilde bir araya toplayandır.

514- İbni Abbas'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiş­tir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem (Bedir Savaşında) çadırında iken şöyle duâ etmiştir: "Allah'ım! (müminlere zafer vereceğine dair) verdiğin sözünü ve va'dını yerine getirmeni Senden istiyorum. Allah'ım! Eğer dilersen (müminler helak olur da) bu günden sonra Sana ibâdet edil­mez. Bunun üzerine Ebû Bekir (Radıyallahu Anh) Peygamberin elini tu­tup şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, Rabbinden İsrarla dilekte bulundun, (üzülme, duan) yetişir. Sonra şu ayeti okuyarak Peygamber (çadırdan çık­tı): "Kâfirler topluluğu yakında (Bedir savaşında) bozulacak ve arkaları­nı dönüp kaçacaklardır. Esasen onların vadedildikleri azab vakti kıya­mettir. Kıyametin azabı ise daha dehşetli ve daha acıdır."[11]

Buhârî'nin rivayetine göre bu olay Bedir gününde olmuştur. Müslim'­in rivayetinde ise, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıbleye döndü sonra iki elini kaldırıp Rabbine seslenerek şöyle söylemeye başladı:

"Allah'ım! Bana verdiğin sözü yerine getir. Allah'ım, bana va'd etti­ğini (zaferi) ver. Allah'ım, müslümanlardan ibaret bu topluluk helak olur­sa, yeryüzünde Sana ibâdet edilmez. Ellerini uzatmış bir halde Rabbine seslenerek duâ edip duruyordu; öyleki (sırtından) hırkası düşmüştü."

 
İslam Düşmanları Karşısında Okunacak Dualar
 

515- Abdullah İbni Abı Evfâ'dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edil­diğine göre şöyle anlatmıştır:

"Resûlüllah Sallaflahu Aleyhi ve Sellem, düşmanla karşılaştığı günler­den birinde, güneş (batıya doğru) meyledinceye kadar bekledi sonra in­sanlar arasında kalkıp şöyle buyurdu: Ey insanlar! Düşmanla karşılaş­mayı arzu etmeyin, Allah'dan afiyet isteyin. Fakat düşmanla karşılaştığı­nız zaman, sabredin (ve direnin). Biliniz ki Cennet, kılıçların gölgesi al­tındadır. Sonra buyurdu: Ey kitabları indiren, bulutlan yürüten ve düş­manları parişan eden Allah'ım! Düşmanları perişan et ve bizi. onlara ga­lip kıl."[12] ' Bir rivayette de şöyle duâ etmiştir;

Ey Kitabları indiren, çabuk hesab gören Allah'ım! Düşmanları peşiran et, Allah'ım onları perişan et ve onları dağıt."

516- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle anlat­mıştır: "Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabahleyin Hayber'e baskın yaptı. (Düşmanlar) onu ve orduyu görünce, Muhammed ve ordusu! de­diler de, kaleye sığındılar. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem iki eli­ni kaldırıp buyurdu: Allahu Ekber, Hayber harab olsun! Biz düşman bir kavmin bölgesine girdiğimiz zaman, azabla korkutulanların sabahı kötü olur."[13]

517- Sahih bir isnadla Sehl İbni Sa'd'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "İki duâ var ki, (boş) çevrilmezler, yahut nadiren çevri­lirler: Ezan zamanında duâ etmek, savaşta birbirine saldınldığı zaman ya­pılan duâ."[14]

518- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiş­tir: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem savaş yaptığı zaman:

"Allah'ım, Sen benim kuvvetimsin ve yardımcimsın. Seninle (düşma­nı) engellerim, Senin gücünle saldırırım ve Senin yardımınla çarpışırım" derdi.[15]

519- Sahih isnadla Ebû Musa El-Eş'ari'den (Radıyallahu Anh) rivaye­te göre şöyle anlatmıştır:

"Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir düşman kavmin saldırı­sından endişelendiği zaman:

"Allah'ım, Senin gücünle onların boğazlarını tıkarız ve kötülüklerin­den Sana sığınırız.”derdi.[16]

520- Umâre İbni Za'kere'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'im şöyle buyur­duğunu dinledim: Allah Tealâ buyuruyor ki, Benim mükemmel kulum o kimsedir ki, savaş zamanında dengi ile karşılaştığında beni anar"[...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Cihadın Zikirleri
« Posted on: 25 Şubat 2020, 16:23:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Cihadın Zikirleri rüya tabiri,Cihadın Zikirleri mekke canlı, Cihadın Zikirleri kabe canlı yayın, Cihadın Zikirleri Üç boyutlu kuran oku Cihadın Zikirleri kuran ı kerim, Cihadın Zikirleri peygamber kıssaları,Cihadın Zikirleri ilitam ders soruları, Cihadın Zikirleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &