ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Memurluk ve Sınav Sistemleri ๑۩۞۩๑ > Diyanet İşleri Başkanlığı > Diyanet Duyurular > Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru  (Okunma Sayısı 649 defa)
18 Haziran 2012, 14:23:43
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 18 Haziran 2012, 14:23:43 »Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru ve E-Başvurusu (SOZPER-2012-II)

   İlan Tarihi    18.06.2012

 

D U Y U R U


 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 4/B maddesi uyarınca ve “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli yönetmen, kameraman ve tashihçi pozisyonlarına mesleki uygulamalı sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

 I. Alım Yapılacak Sözleşmeli Personelin Pozisyon Unvanları ve Kontenjan Sayıları

Sözleşmeli Pozisyonlar
   

Bulunduğu Yer
   

Adedi

Yönetmen
   

Başkanlık/Taşra Teşkilatı
   

2

Kameraman
   

Başkanlık/Taşra Teşkilatı
   

5

Tashihçi
   

Başkanlık/Taşra Teşkilatı
   

2

 II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

A.     Genel Şartlar


Devlet Memurları Kanunun 48/A maddesinin 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

B.     Özel Şartlar


1.     Yönetmen pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)    Yüksek öğrenim kurumlarının radyo, televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olmak,

b)    Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

2.     Kameraman pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)    Yüksek öğrenim kurumlarının radyo, televizyon, sinema veya fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerinden mezun olmak,

b)    Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

c)     Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3.     Tashihçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)   Yüksek öğrenim kurumlarının Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Arap dili ve edebiyatı veya ilahiyat bölümlerinin en az lisans düzeyini bitirmiş olmak.

b)   Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde, KPDS sınavında Arapça’dan en az 50 puan almış olmak veya en az bu puana denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)

III. Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

    A.      Başvuru İşlemleri


1.   Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 18.06.2012 (08:00)-02.07.2012 (17:30) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr adresindeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan program aracılığı ile müracaatlarını yapacaklardır.

2.   Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

3.   Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

4.   Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav müracaatının yapıldığına dair belgelerini başvuru yaptığı program aracılığı ile alacaklardır. Adayların almış olduğu bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

5.   Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

6.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 02.07.2012 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 B.      Sınav İşlemleri


1.    Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazananlar sınav giriş belgesini aynı internet sitesinden alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde mesleki uygulamalı sözlü sınava alınacaklardır.

2.    Adaylar sınava gelirken sınav komisyonuna teslim etmek üzere, sınav giriş belgesi ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve aşağıda IV- Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler başlığı altında sayılan belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

3.    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4.    Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.    Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

6.    İlan edilen münhal kadrolara başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

7.   Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

 C.      Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar


1.   Atamalar; mesleki uygulamalı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle yapılacaktır.

2.   Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek ve görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4.   Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.   Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler


1.   T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2.   Sınav giriş belgesi

3.   Sabıka kayıt belgesi, (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların, mahkeme kararlarını sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.)

4.   Adayın iş tecrübesini de içeren özgeçmişi,

5.   Adayların beyan ettikleri yüksek öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgelerinin aslı ya da onaylı sureti,

6.   Meslekte en az 3 (üç) yıl iş tecrübesi şart koşulan pozisyonlara başvuranlar için;

a)    Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları üç yıl çalıştıklarını gösterir belge veya iş sözleşmesi,

b)    Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

7.    Arapça dil puanı şart koşulan pozisyonlara başvuran adayların son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış Arapça dil puanlarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti (internet çıktılarının onaylanmış suretleri),

8.   Sözleşmeli pozisyonlarda çalışmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı,

9.   Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

NOT:
Söz konusu belgelerden herhangi birini sınav esnasında sınav komisyonuna teslim edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

 V. Sınav Konuları

A.  Yönetmenlik için;


1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (60 puan).

B.  Kameramanlık için;

1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (Mesleki teorik bilgi ve uygulamalı kamera kullanımı) (60 puan).

C.  Tashihçi için;


1)     Genel Kültür (20 puan),

2)     Genel Yetenek (20 puan),

3)     Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinlik (Mesleki teorik bilgi ve uygulamalı metin tashihi) (60 puan).

 

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


E-Başvuru için Tıklayınız
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru
« Posted on: 20 Ağustos 2019, 23:11:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru rüya tabiri,Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru mekke canlı, Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru kabe canlı yayın, Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru Üç boyutlu kuran oku Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru kuran ı kerim, Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru peygamber kıssaları,Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru ilitam ders soruları, Sözleşmeli Yönetmen,Kameraman ve Tashihçi Alım Duyuru önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &