ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Once Yakin Akrabalarini Inzar Et
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Once Yakin Akrabalarini Inzar Et  (Okunma Sayısı 573 defa)
21 Haziran 2010, 12:19:36
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 21 Haziran 2010, 12:19:36 »ÖNCE YAKIN AKRABALARINI İNZAR ETGözlerimizin nuru Sevgili Peygamberimiz (sav)’in Mekke dönemindeki gizlice tebliğ faaliyetleri, ashabıyla birlikte tüm hızıyla devam ediyorduSahabeden oluşan çekirdek kadro ile birlikte bıkmak usanmak nedir bilmeyen bir tempo ile insanlara kurtuluş reçetesi olan ilahi dini ulaştırıyorlardı Vahiy olunan ilahi emirlerle inananlar hayatlarına yeniden şekil veriyor ve bu emirleri yakınlarına, dostlarına ve güvendikleri kişilere sunuyorlardı İlahi emirler, Sevgili Peygamberimizin şahsında, insanlığı tedricen yeniden inşa ediyordu
Mekke döneminde Erkam (ra)’nın evinde devam eden gizlilik henüz sürüyordu Bu Nebevi mektepte, eğitim görenler bu evi gizlice kullanıyorlardı Bu evi bu iş için tercih eden sevgili Peygamberimiz (sav)’in teşkilatçı dahası tüm ihtişamıyla kendini gösteriyor
Hz Erkam, henüz on altı yaşındayken Müslüman oluyor Kendisi, Ebucehil’in kabilesi olan Mahzun oğullarındandı, stratejik olarak da bu ev çok kullanışlıydı Müslümanların sayısı otuzu bulduğunda bu evi kullanmaya başlamışlardı Bundandır ki, iki yıl kadar bu ev kullanıldığı halde deşifre olmadı Sahabeler bu evi sürekli kullanıyorlardı Bazen her gün, bazen de haftada bir bu evde Hz Resulullah (sav) ile birlikte bir araya geliyorlardı Burada yetişen gençler, ileride davanın sağlam burçları olacaklar ve davanın ağır yükünü taşıyacaklardı Kıyamete kadar sürecek bir davanın temel dinamiklerini oluşturacak kişiler tamamen Hz Resulullah (sav)’in terbiyesinde ve kontrolünde yetişmeleri gerekirdi
Tebliğin ve ibadetin gizli yapıldığı bu dönemde; “Önce yakın akrabalarını uyar”(şuara 215) İlahi ferman ile davet yeni bir merhaleye girmeye başlıyordu Bu emir karşısında Hz Peygamber (sav), evinde bir ziyafet hazırlar ve beni muttalib’ten akrabalarını yemeğe davet eder Yemeğe beni Muttaliblilerden kırk kadar kişi katılır Yemekten sonra asıl konuyu açmaya çalışan sevgili Peygamberimiz henüz sözlerine başlamıştı ki, amcası ebu Leheb, fırsat vermeden toplantıyı sabote eder Ebu Leheb’in bu olumuz tavrı sebebiyle amacına ulaşamayan Allah’ın Resulü (sav), birkaç gün sonra yeniden bir ziyafet tertipler ve akrabalarını davet eder Bu sefer ebu Leheb’e fırsat vermeden kendisi söze başlar akrabalarına hitaben:
“Hamd, Allah'a mahsustur Ben, O'na hamdederim Yardımı da, O'ndan dilerim O'na inanır, O'na dayanırım Şüphesiz bilir ve bildiririm ki: Allah'tan başka ilâh yoktur O, birdir; O'nun eşi, ortağı yoktur!
Herhalde, otlak aramaya gönderilen kimse, gelip de ailesine yalan söylemez Vallahi, ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam, yine, size karşı yalan söylemem! ben bütün insanları aldatmış olsam, yine, sizi aldatmam! Sizi Kendisine davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur!
Vallahi, sizler, uyur gibi öleceksiniz! Uykudan uyanır gibi de, dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz! İyiliklerinizin mükâfatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz! Bunların sonucu ya temelli Cennette, ya da temelli Cehennemde kalmaktır! İnsanlardan, ilk inzar ettiğim kimseler, sizlersiniz!
Ey Abdulmuttalib oğulları! Vallahi, Araplar içinde, benim size getirdiğim, dünya ve âhretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve hayırlısını kavmine getirmiş bir yiğit bilmiyorum! Ben, sizi, dile kolay gelen, Mîzan'da ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki, o da: Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve resûlü olduğuma şahadet etm¬enizdir! Yüce Allah, sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu
Ey Abdulmuttalib oğulları! Ben, özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber gön¬derildim! Siz, bu hususta, görmediğiniz mucizelerden bazısını da görmüş bulunuyorsunuz Üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı ve kardeşim olmayı, Cennet kazanmayı hanginiz kabul eder? Hanginiz, bu yolda kardeşim ve sahibim olmak üzere, bana bey'at eder?” şeklinde hitapta bulunur
Kainatın efendisi’nin bu çağrısına küçük yaşına rağmen ilkin Hz Ali müspet cevap verir ve her hususta yardımcı olacağına dair biat eder Hz Ali den sonra Cafer b Ebutalib ve Ubeyde b Haris b Abdulmuttalib Müslüman olurlar ve desteklerini izhar ederlar Ayrıca Sevgili Peygamberimizin halaları ve Ebutalip de yumuşak bir tavır sergileyerek yeğenlerine destek verirler Ancak azılı bir müşrik olan Ebuleheb düşmanlığını izhar ederek akrabalarına hitaben:
“'Ey Abdulmuttalib oğulları! Bu, vallahi, bir şerdir, kötülüktür! Başkaları onun elini tutup bundan alıkoymadan önce, sizler onun ellerini tutup bundan alıkoyunuz!Eğer siz bugün ona boyun eğecek olursanız, zillete, hakarete uğrarsınız!Bunu korumaya kalkışacak olursanız, öldürülürsünüz!” şeklinde küstahça bir tavır sergiler Böylece toplantı müspet bir neticeyle son bulur
Sevgili Peygamberimiz (sav), Allah (cc)’nun emrini yerine getirmiş olmanın rahatlığı içinde akrabalarına yönelik görevini de ifa etmiş oluyordu
Daha öncede zikredildiği gibi davetçi için ilk sorumluluk akrabalarına daveti götürmesidir Herkesten önce davetçinin başta ailesi ve akrabalarına davayı tebliğ etmesi gereklidir Bu ilahi bir metottur Sevgili Peygamberimiz (sav) bunu yaşantısında müminlere ne şekilde yapılacağını göstermiştir Davetçiye akrabalarının desteği olduğu zaman daha sağlam ve daha verimli bir kadronun oluşması mümkündür Çünkü davetçi, akrabalarını her yönüyle tanımaktadır Bunun için de onların üzerinde tasarrufu da daha sağlıklı ve daha sağlam olur Ayrıca akrabaların hamiyet duyguları da yabancıların düşmanlığına karşı daha kuvvetlidir Bu duygu fıtridir Cahillerde bile akrabaları koruma ve kollama toplumsal bir prensip halini almıştır Hakeza akrabanın düşmanlığı da aşırı bir düşmanlık şeklini almaktadır Bunu Ebuleheb’in düşmanlığında bariz bir şekilde görmekteyiz
Akrabalara davetin götürülmesi onların davaya kazandırılmaları ya da en azında düşman olmamaları açısından önemlidir Bunun için davetçi, akrabalarını ihmal etmemelidir Bazen akrabalardan bir kısmının menfi kişilik ve bozuk düşünceleri sebebiyle ilişkiye girmemektedirler Halbuki daha çok bu bozuk yapılı insanların ıslahına çalışılmalıdır Eğer bunlar ıslah olurlarsa hem kendileri ateşten kurtulurlar ve hem de müminler onların şerlerinden emin olurlar
Davetçiler akrabalarını davet ederken Hz Resulullah (sav) gibi yumuşak bir üslup ve metotla davet etmelidir Onlara akideyi, nübüvveti başta izah etmek gerekir Onların içinden şiddetli tepki ve baskı göstereni olsa bile kendisi yumuşak üslubu bozmamalı ve onların kurtuluşu için ilişkisini kesmemelidir Her haluklarda akrabalarla ilişkiler sürekli esnek tutulmalı ve onlardan umut kesilmemelidir
Kuran-i Kerim de Allah (cc), Hz Lut (as)’ın kıssasını zikrederken dikkatleri belirgin bir tabloya celp etmektedir Hz Lut (as)’ın evindeki misafirlerine yönelik sapık topluluğun saldırısı sırasında mahzun bir şekilde saldırganlara: “Keşke size yetecek bir kuvvetim veya sağlam bir sığınağım olsaydı”(Hud 80) şeklinde üzüntüsünü dile getirmişti Malumdur ki, Hz Lut (as)’ın gönderildiği kavim onun akrabaları ve kavmi değildiBunun için de Ebutalib gibi bir şahsiyete sahip bir yakından mahrumdu Kavminden kendisine destek çıkan hiç kimsesi de yoktu Hatta eşi bile küfredenlere yardımcı olmuştu
Diğer taraftan Hz Şuayb (as) kavmine gönderildiği için inkarcılar ona zarar vermek istedikleri halde güçlü kabilesi sebebiyle ona zarar veremiyorlar İnkarcılar Allah’ın peygamberini tehdit ettiklerinde de bunu dile getiriyorlar ve: “Ey Şuayb! … biz seni içimizde zaif biri olarak görüyüruz Kabilen olmasaydı elbette seni recm etmiştik Sen bize göre güçlü-kudretli değilsin”(Hud 91) demişlerdi
Anlaşıldığı kadarıyla davetçi, rehber edindiği Sevgili Peygamberi gibi başta eşine, çocuklarına, ev halkına ve daha sonra da akrabalarına daveti götürmelidir Bu konuda iyi bir ümit ve azimle çalışırsa inşAllah-u Taala çabası boşa gitmez Başta ailesi ve akrabalarından bazıları onun davetine icabet eder de Hz Harun (as), Hz Ali (ra) ve Hz Ebutalip gibi zatlar ona da yardımcı olurlar inşAllah Yeter ki, gayret olsun Allah gayret edenin çabasını boşa çıkarmaz Bu Allah (cc)’nun vadidir Şüphesiz Allah vadine sadıktır
KAYNAKLAR
-İslam Tarihi: MAsım Köksal
-El Esas Fi Sünne: Said Havva
-Fukhu’s Siyre: DrM S Ramazan El Buti
-İslam Peygamberi: Prf Dr MHamidullah
-Peygamberimizin Hayatı: İmam Şibli
-Siret-i İbn-i Hişam
-Tarihü-l İslam: İmam Zehebi
-Muhammed Aleyhisselam: imamüddin Halil
-Hz Muhammed’in Hayatı: Mustafa Sibai
-Son Peygamber Hz Muhammed: Prf, Dr M EZehra


MBahaddin Temel

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Once Yakin Akrabalarini Inzar Et
« Posted on: 26 Haziran 2019, 11:48:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Once Yakin Akrabalarini Inzar Et rüya tabiri,Once Yakin Akrabalarini Inzar Et mekke canlı, Once Yakin Akrabalarini Inzar Et kabe canlı yayın, Once Yakin Akrabalarini Inzar Et Üç boyutlu kuran oku Once Yakin Akrabalarini Inzar Et kuran ı kerim, Once Yakin Akrabalarini Inzar Et peygamber kıssaları,Once Yakin Akrabalarini Inzar Et ilitam ders soruları, Once Yakin Akrabalarini Inzar Et önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &