ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Mürsid İmana Nasil Kefil Olur
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mürsid İmana Nasil Kefil Olur  (Okunma Sayısı 453 defa)
21 Temmuz 2010, 16:40:21
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 21 Temmuz 2010, 16:40:21 »MÜrŞİd İmana Nasil Kefİl Olur ?

Bir mürşidin müridlerinin imanını kurtarma meselesi, çok tartışılan konulardan biridir Gerçekten de bu konuyla ilgili cevaplanması gereken birçok soru var Son nefesin nasıl verileceğini Allah’tan başkası bilebilir mi? O’ndan başka kim cennet garantisi verebilir? Bir mürşidin kendi imanı garanti altında mı ki, başkalarına kefil olsun? İnsanoğlunun böyle bir yetkisi var mı? Ölüm anında yanında olmadığı birine mürşid uzaklardan nasıl yardımcı olabilir? Mürşid eli tutan herkesin imanı garanti altında olabilir mi? Cevaplanması gereken sorulardan sadece birkaçı bunlar

Hepimiz inanıyoruz ki, sonumuzun ne olacağını ancak Allahu Tealâ bilir Hüküm O’nun elindedir Cennet ve cehennem O’nun emrindedir

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de cehennemi şeytana uyanlarla dolduracağını, insan ve cinlerden pek çoğunun da şeytana uyup bu sonuca gideceğini bildirir (Araf/179; Sad/84-85) Bununla beraber, hiç bir ayette isim verilerek “falan kimse iman üzere ölüp cennete gidecektir” şeklinde bir haber yoktur Ancak başta peygamberler olmak üzere, Allah’a iman ve itaat eden bütün müminlerin ebedî saadete erecekleri, cennete girecekleri bildirilir (Bakara/25, 82; Nisa/57, 122, 124)
Kur’an kime cennet garantisi verir?

Demek ki Allahu Tealâ, salih amel işleyen erkek-kadın bütün müminlere cennet garantisi vermiştir Hatta, Rasulullah AS Efendimiz’in müjdesine göre, Allahu Tealâ kalbinde zerre kadar iman taşıyarak huzuruna gelen herkesi, geçici bir süre affedilmeyen günahları sebebiyle cehenneme atsa da sonuçta oradan çıkarıp cennete koyacaktır (Buharî, Müslim, Tirmizî)
Allahu Tealâ, inananları, kalplerine yerleşen kelime-i tevhid üzerinde dünya ve ahirette sabit tutacağını bildirmiştir (İbrahim/27) Ayrıca, kendisine dost olan müttakilerin, dünyada, ölüm anında ve ölüm ötesinde emniyette olduklarını, hiçbir korku ve hüzün yaşamayacaklarını müjdelemiştir (Yunus/62-64)Yine Kur’an’da, Allah yolunda şehit olanların Cennetteki güzel halleri anlatılmıştır
Bunların yanı sıra, Rasulullah AS Efendimiz de sahabeden bazılarının ismini vererek, onların cennetlik olduklarını bildirmiştir Ayrıca, kendisine tabi olup yolundan giden bütün ümmetinin Cennet’e gireceğini de haber vermiştir (Buharî, Ahmed) Dilini ve edep yerini haramdan koruyanların cennete gireceğine kefil olmuştur (Buharî) Buna benzer çok sayıda hadis ve haberler bulunur
Bütün bunlardan şunu anlıyoruz: Kur’an ve hadiste cennetliklerin isim listesi değil, sıfatları yani halleri zikredilmiştir Kimde o sıfatlar bulunuyorsa, Allah ve Rasulü’nün müjdesine ulaşır
Bütün peygamberler insanları Allah’ın rahmetiyle buluşturmak için çırpınmışlardır Kendilerinin Allah yolunda bir davetçi olduklarını söylemişlerdir Davetleri, vaadleri, müjdeleri, tehditleri kendilerine ait değildir Hepsi Alemlerin Rabbi’ne aittir Onlar, ilahî emaneti yerine getirmek, rahmet ve nurdan nasibi olanları nasipleri ile buluşturmakla görevlidirler Peygamber vârisi kâmil mürşidlerin, derecelerine göre yaptıkları da aynıdır
Mürşid cennetin yolunu tarif eder
Kâmil mürşid, kimseye cennet bileti dağıtmaz Sadece herkesi cennete giden yola davet eder Elinden tutanın artık bütün tehlikelerden kurtulduğunu söylemez; “elimden sıkı tut!” der ve onu Allah rızasına giden yolda koşturur
Onlar, Allah’ın hükmünü ve hukukunu, iyi bilir Allah rasulü’nün yolunu başına taç, gönlüne ilaç yapar Allah ve Rasulü’nün hükümlerine teslim olur Vaatlerine hiç şüphesiz inanır ve güvenir Kendisine tabi olanları da bu müjde ve rahmetle buluşturmak için gayret eder Talebelerini edeple terbiye edip Allah’a teslim etmek ister Onlara iman dersi verir Salih ameli öğretir İhlasa yapıştırır Bu yolda sadık ve sabırlı olmalarını tavsiye eder Ölene kadar başlarını bekler, önlerinde örnek olur, yolu gösterir, engelleri geçirir Şeytana karşı uyarır, nefsin hileleri karşısında uyandırır Devamlı zikir ve fikir ile meşgul eder, Allah sevgisini kalplere iyice yerleştirir Bunu kalbi boş kuruntu ve korkulardan kurtarmak için yapar Ölürken ve ölümden sonra kula fayda verecek ve ondan istenecek tek şeyin kalb-i selim olduğunu bilir Kalb-i selim, Allah ile huzur bulan kalp demektir Mürşidin bütün hedefi kalbi bu hale getirmektir Bu şekilde Allah’a bağlanan kalbin sahibine Yüce Mevlâmız’ın hediyesi iman selameti, cennet ve Cemalullah nimetidir (İbrahim/27; Kaf/31-33; Yunus/26)
Kâmil mürşidin kendi elinde bir fayda ve zarar verme yetkisi yoktur Fayda ve zarar Yüce Allah’ın takdiri ve yaratmasıyla olur Mürşid, ilâhi nimetlerin kula ulaşmasında bir vasıtadır
Velileri sevmenin asıl meyvesi ahirettedir
Hemen şunu belirtelim ki, bir velinin Allah için sevilmesi büyük bir saadettir Onun terbiyesine girilmesi ayrı bir nimettir Bu nimetin ahirette de fayda vermesi için ilk şart samimiyettir İkinci şart, ölene kadar bu yolda sabır göstermektir İhlassız ve sabırsız olanlar hayırlı sonuçtan mahrum olurlar Allah yolunda kurulan bir dostluğun fayda vermesi için, onun ölene kadar muhafazası şarttır Bir önemli şart da, güç yetebildiği nisbette amel etmek ve sevginin hakkını vermektir Allah yolunda rehber olan kâmil mürşide ve hak yola muhabbetini koruyan, bunda samimi olan, münkirlik yapmayan herkes, bu sevgisinin faydasını mutlaka görür
Şu hadiseden payımıza düşeni alalım:
Hz Enes RA anlatıyor: Bir adam Hz Rasulullah AS’a yedi sene hizmet eder Efendimiz AS bir gün:
“Onun bizim üzerimizde hakkı vardır; çağırın da bir ihtiyacı varsa bize bildirsin, yerine getirelim” buyurur Adamı çağırırlar Efendimiz AS: “İhtiyacını bize söyle yerine getirelim” buyurur Adam:
“Ya Rasulallah! Bana sabaha kadar müsaade buyurun; benim için hayırlı olanı nasip etmesi için Allahu Tealâ’ya yalvarayım” der Sabah olunca, Efendimiz’in yanına gelir ve:
“Ya Rasulallah! Sizden kıyamet günü bana şefaat etmenizi ve sizinle cennette beraber olmayı istiyorum” der Rasulallah AS, ‘Allah müminleri dünya ve ahirette sağlam ve sabit söz (kelime-i tevhid) üzere sabit tutar’ ayetini okur ve peşinden:
“O halde bu isteğinin gerçekleşmesi için çokca secde ederek, kendi adına bana yardımcı ol!” buyurur (Müslim, Ebu Davud, Nesaî)
İmana kefil olmanın gerçek anlamı
İşte bir mürşidin müridine diyeceği de aynen budur Önce iman, itaat, hizmet Sonra istiğfar, peşinden dua ve ümit Bundan sonrası Alemlerin Rabbi’nin hüküm ve rahmetine kalmıştır O dilerse kulunu rahmetiyle kuşatır, ölüm halinde onu melekleriyle destekler, güzel ruhlarla şenlendirir; şeytanın hilelerinden kurtarır, hesabını kolaylaştırır
Bir mürid, mürşidine: “Benim imanıma kefil olur musunuz?” diye sorunca, mürşid şu cevabı vermiştir: “Eğer sen ölene kadar Allah ve Rasulü’nün yolunda gidersen ve bizim tavsiyelerimize uyarsan, senin imanla öleceğine kefil olurum!”
İşte herkese vaad edilen iman emniyeti budur Mürşidin kefil olması da böyledir Mürşid-i kâmilin elinden tutup hak yolunda yürüyen insan, aslında bir cemaat desteğinde imanını ve edebini korumaya çalışıyor Çünkü, kendisiyle aynı hedefi paylaşan müminlerin en mühim işi, iyilik ve takva yoluyla birbirlerine yardımcı olmaktır Ölüm anına kadar bu niyetini koruyan, Allah için sevdiği mürşidinden ve kardeşlerinden ayrılmayan, bu şevk ve sevgi desteği ile ibadete devam eden, hizmeti terketmeyen, zikir, şükür, sabır ve ilâhi takdire rıza içinde ömrünü tamamlayan bir insan, inşaallah iman selametiyle ahirete göçecektir Bu bizim tahminimiz değil, Yüce Rabbimiz’in vaadi ve müjdesidir
Temiz ruhlara verilen yetkiler

Ruhlar, Allahu Tealâ’nın emrinde ve hükmündedirler Ruhlar, melekler aleminin özelliklerine sahiptirler Allah’ın nuru ile nurlanmış, boyası ile süslenmiş ruhlar, özel yetkilerle donatılmışlardır Allah onları sevmiş, meleklerine sevdirmiş, kendilerine bizim bilemediğimiz nice kerametler vermiştir
Allahu Tealâ bir kudsi hadiste, sevdiği salih kullarının özel bir nur ve destekle gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olacağını; onların gözüne, kulağına, diline, eline, ayağına başkalarına vermediği özellikler ve tasarruf gücü vereceğini müjdelemiştir (Buharî, İbnu Mace, Beğavî)
İşte Allah dostlarının, Allah’ın izniyle insanlar ve eşya üzerindeki tasarrufu, uzaktaki insanlara yardım etmesi, bu hadiste belirtilen yetkiye girmektedir Bu bir keramettir; Allahu Tealâ’nın kuluna verdiği özel bir nimettir
Büyük veli Mevlâna Halid Bağdadî KS, velilerin, ölüm halindeki müridlerine yardımlarının ruh vasıtası ile olduğunu belirtmiştir Ruhlar nurla hareket ettiklerinden, Allah’ın izniyle bir anda gökleri ve yerleri dolaşma ve görme imkanları vardır İkinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbanî KS Mektubat isimle eserinde, Allahu Tealâ’nın, bu üstün kabiliyetli ruha sahip irşad kutbu dostu vasıtasıyla, dilediği kullarına pek çok yardımlarda bulunacağını, bazen bu yardımdan o ruhun sahibi velinin haberinin olmadığını, olmasının da gerekmediğini bildirir
Ölene kadar delil olan, ölürken kefil olur
Kâmil mürşid, yeryüzünde Allah’ın şahididir; insanların haline şahitlik yapar Hidayet yolunun rehberidir, kendisine tabi olanları hak üzere terbiye eder, kalpleri dünyadan çözüp Allah’a bağlar Onların iyiliğine sevinir, kusurlarına üzülür Sevgisi ve kızması Allah içindir Gülmesi ve ağlaması Allah içindir
Kâmil veli, iman, ihlas, takva ve edeb yolunun imamıdır Kim onları ölene kadar bu yolda kılavuz yaparsa, onlar da o kişinin imanına şahitlik yaparlar Allahu Tealâ bu şahitliği kabul eder Bir ömür süren bu dostluk ölümle bitmez, ölümden sonra daha tatlı, daha menfaatli olur Allah için yapılan dostluğun asıl faydası ölümden sonra ortaya çıkar
Mümin vefat ederken, ölüm meleği canını almaya geldiğnde yalnız gelmez Yanında yardımcıları vardır Ayrıca vefat eden müminin ruhunu karşılamak, onu sevindirmek, yeni yurdunda rahat ettirmek, endişe ve korkusunu gidermek için Allahu Tealâ bir çok meleğini ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2010, 16:58:56 Gönderen: Sumeyye »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mürsid İmana Nasil Kefil Olur
« Posted on: 16 Eylül 2019, 03:31:32 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mürsid İmana Nasil Kefil Olur rüya tabiri,Mürsid İmana Nasil Kefil Olur mekke canlı, Mürsid İmana Nasil Kefil Olur kabe canlı yayın, Mürsid İmana Nasil Kefil Olur Üç boyutlu kuran oku Mürsid İmana Nasil Kefil Olur kuran ı kerim, Mürsid İmana Nasil Kefil Olur peygamber kıssaları,Mürsid İmana Nasil Kefil Olur ilitam ders soruları, Mürsid İmana Nasil Kefil Olur önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &