ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > İslam’ın evrensel değerlerinden
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslam’ın evrensel değerlerinden  (Okunma Sayısı 1669 defa)
01 Ocak 2011, 15:33:36
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 01 Ocak 2011, 15:33:36 »         İslam’ın evrensel değerlerinden

İslam’ın evrensel değerlerinden
İslam’ın evrensel değerlerinden

SON vahiy olan Kuran-ı Kerim belli bir coğrafya, bir kavim veya bir ırka hitap etmez Hitapları geneldir Hükümleri kuşatıcıdır

Mesajları tarihsel değildir Değerleri zamanaşımına uğramaz İnsanlık yaşlandıkça anlamı gençleşir Ayetlerindeki derunilik kıyamete kadar araştırılmaya devam edecektir Kuran-ı Kerim’in ruhundan alınabilecek birçok evrensel değer vardır Bu değerlerin bir kısmını aşağıya alacağım Tabii ki aşağıda belirteceğim bu değerler, sadece bir açıdan bakışı yansıtır Yoksa bu değerlerin tümünün ifade edilmesi anlamına gelmez

1- Dinde zorlama yoktur

Gerek başkasının dine davet edilmesinde ve gerekse de dinin içindeki insanların ibadet ve dini yaşamında zorlayıcı hiçbir unsur kabul edilemez Zorlanarak ve baskı altında alınmış bir şehadet, tasdik sayılmayacağı için geçersiz olur Baskıyla yapılmış bir inkâr da inkâr sayılmaz Hz Peygamber (sav) sahabeden Ammar’ın (ra) işkence sonucunda İslam’ı reddetmesi üzerine ona teselli anlamında şöyle buyurmuştur: Ammar! Kalbin Allah’ı tasdik ettikten sonra, sana dinden dönmen için baskı yaparlarsa sen yine onların dediklerini kabul et, yani Yüce Allah’ı ve beni inkâr edebilirsin, bu sana zarar vermeyecektir
İslam’ın zorlamayla elde edilmiş bir imana ihtiyacı yoktur İslam yüreği hür olan insanların dinidir Başkasını Müslüman etmek için elimizdeki imkânları baskı aracı yapamayız Hz Ömer kendisinden yardım isteyen yaşlı bir Hıristiyan kadına Müslüman olmasını teklif etmiş, ama sonra da bundan ötürü tevbe etmiştir “Muhtaç bir insanın ihtiyacını istismar etmekten sana sığınırım ya rabbi” demiştir

2- Özel hayat korunma altındadır

Başkasının mahremini araştırmak anlamındaki tecessüs haramdır Dışarıdakilerden birinin, kişinin aile mahremiyetini deşifre etmesi bir yana; aile içindeki karı-kocadan herhangi birinin ötekini ifşa etmesi daha haramdır Aile içindeki çok önemli herhangi bir sapıklık veya sapkınlık bunun dışındadır
Hz Ömer geceleyin çalgıcı kadınların huzurunda âlem yapıp rakı içen bir ihtiyarın evine girdiğinde, ev sahibi halifeye, “Ben bir günah işledimse sen de evime habersiz ve rızam olmadan girme günahı işledin” diyebilmiştir Bunun üzerine Hz Ömer o anda orayı terk etmiştir Acaba bugün hangi insan, hangi yetkiliye karşı bu kadar rahat ve fütursuzca konuşabilir Günahı deşifre edip ilan etmek de, en azından o günah kadar günahtır Sorumluluk ister

3- Soy sop ve makam üstünlük sebebi değildir

Yaratıcı huzurunda en üstün insan günahtan en çok kaçınan insandır Takva üstünlük sebebidir Ama takva iç âlemde oluşan bir hal olduğu için dışarıdan anlaşılmaz Mevki, makam, soy, görev, zenginlik, şöhret, itibar, güç, kuvvet ve benzeri hiçbir sıfat kişiyi imtiyazlı kılmaz

4- Ezilmişin dini, dili, ırkı sorulmaz

Hakkını alamayan veya itilmiş olan kişinin hakkını takip etmek her Müslüman’ın görevidir Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun zulme uğramış kişinin yanında olmak mümine farzdır Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi farzdır

Ezilen kişi bir gayrimüslim, ezen kişi ise bir Müslüman olsa, Müslüman olmayanın hakkını alıncaya kadar gayrimüslimin yanında olmak dini bir görevdir
Ülkemizde veya dünyanın diğer ülkelerinde özellikle genç neslin mazlumlarla dayanışma göstermesi, yürüyüşler düzenleyip kamunun dikkatlerini o yöne çekmeleri alkışlanacak olaylardır Elbette kanuni sınırlar içinde kalmak koşuluyla Faraza, Somali veya Etiyopya’daki açlığa veya bir ülkenin işgal edilmesine karşı duyarlı olan gençliğin sağ veya sola mensup olması hiç önemli değildir Önemli olan İslam’ın kabul ettiği bu evrensel ve insani ilkeyi savunmaktır Bu açıdan Müslümanlar haklı olarak Filistin’e gösterdikleri duyarlılığı Somali veya Etiyopya’daki açlığa gösteremiyorlarsa vahiy bilinçlerinde problem var demektir Ben şu dindaşım olanla beraberim ama benim dinimden olmayana yapılan zulme duyarsızım diye düşünüyorsak Hz Muhammed’in (sav) Hilfu’l fudul dokunuşundan çok uzağız demektir Ve böyle bir duyarsızlık elbette kabul edilemez İlkeli ve evrensel bir duruş sergileyen İslam’ı, çağdaş siyasi ideolojilerle tanımlamak ve özdeş saymak yanlıştır Vahiy ideolojiler üstündedir ve herkesin sığınacağı bir limandır İslam, dalgalı ve hırçın okyanustan kaçan her yolcunun sığınacağı Rabbin limanıdır O limana sığınana dil, vatan, ırk, din, mezhep, meşrep, nesep, cinsiyet ve hatta niyet sorulmaz Gelmişse şayet, kapı açılır ve içeri alınır Niyetler Allah’a sunulur İnsanlara değil İnsanlar dilin ifadesine, Yüce Allah ise kalbin ifadesine bakar

İslam’ı, siyasi bir grubun veya oluşumun tekelinde saymak İslam’a yönelecek bütün kapıları kapatmaktadır İslam’ı yalnızlaştırmaktır Ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır Herkes kendini İslam’a mensup hissedebilmelidir İstiyorsa tabii

5- Mülkiyet hakkı mukaddestir

Sermayenin zenginler arasında dolaşıp duran bir baskı aracına dönüşmesini Kuran onaylamaz Çünkü, bazen sermaye hakkaniyet sahibi olmayan kişilerin elinde olur ve fakirleri parya gibi kullanır Bu nedenledir ki Hz Peygamber (sav) köylünün malını ucuza kapatıp pahalıya satanı karaborsacı sayar Çünkü üretici ve tüketici zarar görür

İslam fıkıhçıları kamu yararına bile olsa bir insanın elindeki malını veya gayrimenkullerini kamulaştırmayı ağır şartlara bağlar, dokunulmaz sayarlar
Hz Ömer (ra) bir köylünün arsasını, onun onaylamamasına rağmen elinden alıp camiye ekleyen valisini uyarır ve: “Ya adamı razı et veya caminin o bölümünü yık” talimatını verir İslam tarihinde bu tarzdaki kararlar ciltler dolusudur
İslam’ın önemsediği nokta, mülkiyetin hangi yolla edinildiği ve zekât gibi kamuya ait hakkın çıkarılıp çıkarılmadığıdır Haram yolla edinilen kapital meşru değildir ve sahibi için ahrette vebaldir Ama alın teriyle mal edinen insanın malını hile ve hurda ile elinden almak ve başkasına peşkeş çektirmek de altından kalkılması mümkün olmayan bir kul hakkına dönüşür

6- İnsanın onuru hiçbir gerekçeyle kirletilmez

Bir Müslüman’ın izzeti Kâbe’den daha üstün kabul edilmiştir Müslüman’ın da kendi onurunu küçük düşürmesi haramdır Kendini aşağılaması kabul edilmez
7- Suç ve günah şahsidir

Hiçbir çocuk babasından veya annesinden sorgulanamaz, baba ve anne de çocuğundan sorgulanmaz Herkesin günahı ve suçu kendisine aittir Birinin suçu ailesine yükletilmez Ailenin günahı da kişiyi kirletmez

8- Çocuklar hangi dine, dile mensup olursa olsun masumdurlar

Dünyanın her mazlum çocuğu Müslüman için kendi öz çocuğu gibidir Dünyanın herhangi bir bölgesindeki mazlum ve kimsesiz bir çocuk korunmaz da zulme uğrarsa, o bölgedeki bütün Müslümanlar günahkâr olurlar
Aynı ölçü fakir ve yoksul için de geçerlidir Mesela, bir bölgede bir insan açlıktan dolayı hayatını yitirirse o bölgedeki bütün Müslümanlar günahkâr olurlar

9- Kainatta esas olan barıştır Savaş arızidir

Müslümanlar dünya barışı için gayret etmek zorundadırlar Müslüman olmayanlarla da bu çerçevede ilişki kurarlar Ferit Vecdi’ye göre Hz Peygamber dönemindeki bütün savaşlar müdafaa amaçlıdır Saldırmazlık dinin temel amacıdır İslam dini savaşı onaylamaz Dinler hidayet, mutluluk ve erdemli bir hayatı hedefler, savaşı değil Onun için İslam’da savaş kutsalı korumak için değil, insanı korumak içindir Kutsalın korunmaya ihtiyacı yoktur

10- Üstün dil ve ırk yoktur

Hiçbir dilin veya ırkın kutsallığı yoktur İnsanı yücelten, ırkı, dili veya coğrafyası değil insanlığıdır, erdemidir, kişiliğidir, yararlılığıdır Kimse babasını, dilini, annesini seçemez Bundan dolayı övülemez de, kınanamaz da Selman-ı Farisi’yi (ra) İranlı olduğu için kınayan bir sahabeye karşı Hz Selman “Ben İslam’ın oğluyum” cevabını vermiş Böylece ırkından dolayı kınanamayacağını söylemek istemişti Bunu duyan Hz Ömer “Ben de Selman gibi İslam’ın oğluyum” diyerek onu anladığını belirtmiştir Bu tavır milliyeti inkâr demek değildir Milleti inkâr da değildir Ama ırkla övünmeyi kabul etmemek anlamınadır

11- Allah herkesin Rabbidir

Yüce Allah bir ırkın veya coğrafyanın ve hatta bir dinin Rabbi değil bütün kainatın ve ötesinin Rabbidir Yaşayan herkes yaratılmış olmanın bedeli olarak iman etmek zorundadır Allah hiçbir ırkı köle, diğer ırkı ise efendi olarak yaratmamıştır

12- İslam her yeniliğe açıktır

İslam dininin değişmez temel imani, ahlaki ve ameli ibadet ilkeleri vardır Ama İslam her türlü gelişmeye, ilmi faaliyete, yeniliğe, bilimsel çalışmaya, sanata açıktır Temel ilkeleri zedelenmedikçe her güzel şey, Müslüman’ın yitik malı kabul edilmiştir “İlim Çin’de bile olsa alınız” sözü hadis olmasa dahi böyle kabullenilegelmiş bir kriteri temsil eder

13- Eğitim Müslüman kadın ve erkeğe farzdır

Nihat hatipoğlu
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2011, 15:43:19 Gönderen: SevD@_GüLü »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İslam’ın evrensel değerlerinden
« Posted on: 20 Ekim 2019, 14:36:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslam’ın evrensel değerlerinden rüya tabiri,İslam’ın evrensel değerlerinden mekke canlı, İslam’ın evrensel değerlerinden kabe canlı yayın, İslam’ın evrensel değerlerinden Üç boyutlu kuran oku İslam’ın evrensel değerlerinden kuran ı kerim, İslam’ın evrensel değerlerinden peygamber kıssaları,İslam’ın evrensel değerlerinden ilitam ders soruları, İslam’ın evrensel değerlerindenönlisans arapça,
Logged
08 Nisan 2015, 15:59:17
cansu8/D

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 72« Yanıtla #1 : 08 Nisan 2015, 15:59:17 »

1- Dinde zorlama yoktur.Konusunu biliyorum.teşekkürler.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
08 Nisan 2015, 16:06:12
Haktann
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 934« Yanıtla #2 : 08 Nisan 2015, 16:06:12 »

İslam'ın Evrensel Değerleri :
1- Dinde Zorlama Yoktur .
2-Özel Hayat Korunma Altındadır .
3- Soy Sop Ve Makam üstünlük sebebi değildir .
4- Ezilmişin dini,dili,ırkı sorulamaz .
5- Mülkiyet Hakkı Mukaddesdir .
6- İnsanın Onuru hiçbir gerekçeyle kirletilemez .
7- Suç Ve Günah Şahsidir .
8- Çocuklar hangi dine, dile mensup olursa olsun masumdurlar .
9- Kainatta esas olan barıştır Savaş arızidir .
10- Üstün dil ve ırk yoktur .
11- Allah herkesin Rabbidir .
12- İslam Her yeniliğe açıktır .
13- Eğitim Müslüman kadın ve erkeğe farzdır .

Paylaşım İçin Allah Razı Olsun .

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
08 Nisan 2015, 16:43:24
Rabia K
Yeni Üyeler 2015
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 53


« Yanıtla #3 : 08 Nisan 2015, 16:43:24 »

Son vahiy olan Kur an ı Kerim  belli bir ırka hitap etmez . Hitapları genel ve hükümleri kuşatıcıdır.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Ağustos 2019, 19:00:59
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 286


« Yanıtla #4 : 29 Ağustos 2019, 19:00:59 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &