ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ => Dini makale ve yazılar => Konuyu başlatan: Ekvan üzerinde 18 Kasım 2009, 18:28:58Konu Başlığı: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Ekvan üzerinde 18 Kasım 2009, 18:28:58
HZ. Aliden İnsanlık Adına  

İlim; güzel bir mîrâs, genel bir ni'mettir. İnsaf, ihtilâfı giderir, ülfeti getirir.

Adâlet; îmânın başıdır, ihsânın birleştiği noktadır ve îmânın en yüksek mertebesidir.

Âlim; sözü, işine uygun olandır. Âlim ilme doymaz.

Hikmet; akıllıların bahçesi, ermişlerin mesîresidir, gezinti yeridir.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, âhıreti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyâcı kadar ve delille konuşur, sâdece âhıretinin ıslâhı için çalışır. Akıllı, günâhlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günâhları siler, kalblere sevgi eker.

Câhil; dayakla uslanmaz, nasîhatlerden payını almaz.

İlim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır. İlim; rûhu ihyâ eder, diriltir. Aklı aydınlatır, cehâleti öldürür.

Zulüm; ayakların kaymasına, ni'metin yok olmasına, milletlerin helâkine sebep olur.

Gerçek mü'minin sevgisi, kızması, birşeyi alması, yapması ve terki, hep Allah için olur.

Kâmil mü'min gizli şükür eder, belâya karşı sabır eder, ümîd hâlinde iken bile korkar.

Akıllı kimse, ibâdetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. Câhil kimse, günâh işleyerek nefsin arzusuna uyandır.

Allaha kavuşmak, kötü insanlardan uzak durmakla olur.

İhtiraslı kimse, bütünüyle dünyaya mâlik olsa bile yine fakîrdir.

Doğruluk, İslâmın direği, îmânın desteğidir.

Allahın azâbından korkmak, müttakîlerin, takvâ sahiplerinin nişânıdır.

Dînin esâsı, emâneti yerine vermek, sözünde durmaktır.

Hased eden dâimâ hastadır, cimri insan, dâimâ fakîrdir.

Başa kakan, nefret ateşini körükler.

Kanâatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır.

Olgunluk üç şeyde gereklidir: Musîbetlere sabır, isteklerde aşırıya kaçmamak ve istiyene vermektir.

Yumuşaklık, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır.

Âlim, câhili hemen tanır, çünkü daha önce o da câhildi. Câhil âlimi tanımaz, çünkü daha önce âlim değildi.

Akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir.

Îmân ve hayâ, birbirinden kopmayan bir bütündür.

Îmân ve ilim, ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir.

Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur.

Ahmaklık, dermânı bulunmayan bir dert, şifâsı olmayan bir hastalıktır.

Allah için kardeş olanların sevgisi, sebebi dâim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için, kısa sürer, bir an gelir son bulur.

Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikir eder, baktığı vakit de ibret alır.

Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna çağıran kişi, oksuz yaya benzer.

Sükût, sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır.

İhtiras, gâfillerin kalbinde şeytanların sultânıdır.

Hasedcilerin en ehveni, hased ettiği kişinin elindeki ni'metlerin yok olmasını ister.

İlim, insanı Allahın emrettiği şeylere götürür, zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Korkaklık, ihtiras ve cimrilik, Allaha karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır.

Mal, harcandığı kadar sâhibine ikrâmda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihânet eder.

Fakîh öyle biridir ki, insanları Allahın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez ve onları Allahın rahmetinden yüz çevirtmez.

Mal ve çocuklar, dünya hayâtının zînetidirler. Sâlih amel de, dünyadan âhırete götürülen mahsûldür.

Allah için seven bir kardeş, en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir.

Amel eden câhil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyâcından uzaklaşmaktan başka birşey kazandırmaz.

İnsan, sözü ile tartılır veya işi ile değerlendirilir. Seni zînet yönünden ağır getirecek şeyi söyle ve kıymetini artıracak şeyi yap.

Yalancı, sözünde suçludur, isterse delîli kuvvetli ve ağzı lâf yapan biri olsun.

İstişâre, danışma sana rahatlık, başkasına yorgunluktur.

Dünya mü'minin hapishânesi, ölüm hediyesi, Cennet de varacağı yerdir.

Dünya kâfirin Cenneti, ölüm korkulu rü'yâsı, Cehennem de varacağı son duraktır.

Allaha tâatle uğraşmak en kârlı iş, doğru konuşan dil ise, en güzelidir.

Gaddarlık, herkes için kötü bir şeydir. Şan, şeref sâhibi ve büyük zâtlar için daha çirkindir.

Takvâ, dîni ıslâh, nefsi muhâfaza eder ve mürüvveti süsler.

Akıllı; alçak dünyadan el çeken, Cennet-i a'lâya göz dikendir.

Sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır.

Kalblerin gafletine, gözlerin uyanık olması fayda vermez.

Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur.

Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hâkim olmaktır.

Korku kaderi değiştirmez, yalnız sevâbın yok olmasına sebep olur.

İhtiras, rızkı artırmaz.

Kârlı olan, dünyayı âhıretle değiştirendir.

Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz, bütün malını mîrâsçılara vermeye râzı olur.

Mal, sâhibini dünyada yükseltir, âhırette alçaltır.

Hased, bir dert ve hastalık olup, hased eden veya olunan helâk olmadıkça çâresi bulunmaz.

Günâhlar birer dert olup, devâsı istigfârdır.

Sabır iki kısımdır: Sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

Sabır, en güzel îmân kisvesi ve insanların en şerefli ahlâkıdır.

Şek ,şüphe, yakîni bozar, îmânı yok eder.

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır.

Cömertlik ve cesâret, şerefli maksatlar olup, Allahü teâlâ bunları sevdiği ve denediği kişilere ihsân eder.

Sıkıntıya karşı sabır etmek, bolluk ânındaki âfiyetten daha efdaldir.

Akıllı, iyiliklerini canlandıran, kötülüklerini öldürendir.

Tûl-i emel, fazla yaşama arzusu, serâb gibidir, bunu gören su sanıp aldanır.

İyiliği tamamlamak, yeniden başlamaktan daha hayırlıdır.

Kendi nefsinden râzı olan, aldanmıştır. Ona güvenen, mağrûr ve yolunu şaşırmıştır.

Gerçek dost, ayıbını görüp nasîhat eden, gıyâbında seni koruyan ve seni kendisine tercîh edendir.

Ahmaklık; herşeyi fuzûliymiş gibi hiçe saymak ve câhil insanlarla arkadaşlık kurmaktır.

Allah için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibâdetlerinde yardımcı olandır.

İlim, maldan daha hayırlıdır. İlim seni, sen de malı korursun.

Fazîlet; çok mal ve büyük işlerle değil, güzel kemâliyet ve hayırlı işlerle olur.

İslâmiyet, teslimiyettir. Teslimiyet, yakîndir. Yakîn, tasdîktir. Tasdîk, ikrârdır. İkrâr, edâdır, yerine getirmektir. Edâ ise ameldir.

Fazîlet, en iyi maldır. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Akıl, en güzel zînettir. İlim, en şerefli meziyettir.

Adâlet, halkın dirliği ve düzeni, idârecilerin süsü ve güzelliğidir.

Akıllı kimse; dilini kötü söz ve gıybetten koruyan, mü'min; kalbini şek ve şüpheden temizleyendir.

İyilikle emretmek, insanların en fazîletli amelleridir.

İffet; nefsin koruyucusu ve kinlerden paklayıcıdır.

Sabır iki kısımdır; belâya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, harâmlara karşı sabırdır.

Harâmlardan çekinmek, akıllıların şânı, şereflilerin tabiatındandır.

Allah korkusundan dolayı göz yaşı dökmek, kalbi nûrlandırır. Tekrar günâh işlemekten insanı korur.

Yaptığı günâh bir işle öğünmek, o günâhı yapmaktan daha kötüdür.

Ârifin, yüzü nûr ve tebessüm, kalbi korku ve hüzün doludur.

Dünya; güzel, aldatıcı ve geçici bir serâb, çabuk yıkılan bir dayanaktır.

Sevgi, kalblerin birbirine yakınlaşması ve rûhların ünsiyetidir.

Yumuşaklık, öfke ateşini söndürür. Hiddet ise öfke ateşini körükler.

Mü'min, baktığında ibret alır. Bir şey verilirse, şükür eder. Musîbet ve belâya uğrayacak olursa, sabır eder. Konuşacak olursa, Allahü teâlâyı hatırlatır.

Akıl, mü'minin dostu; ilim, vezîri, sabır, askerlerinin komutanı ve amel ise silâhıdır.

Îmân ile amel, ikiz kardeş olup, birbirinden ayrılmazlar.

Hased edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır.

Yumuşak başlı olanlar; en sabırlı, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir.

Allahü teâlâdan hayâ etmek, insanı Cehennem azâbından korur.

Gaflet, insana gurûr getirir, helâke yaklaştırır.

Mü'min, dünyaya ibret gözü ile bakar. İhtiyâcı için karnını doyurur. Dünyadan konuşulduğu vakit, nefret ve tenkid kulağı ile dinler.

Fazîlet, gücü yettiğinde affetmektir.

Hayâ ve cömertlik, ahlâkların en efdalidir.

Kötü insan, hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o, herkesi kendisi gibi görür.

Kâmil olan kimse, aklı, arzu ve isteklerine galip gelendir.

Söz ilâç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır.  


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Aliden İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Ekvan üzerinde 18 Kasım 2009, 18:41:09
Nefs hastaliklarin karsi derman olan ogutlerle dolu bu mukemmel yazi icin Allah cc binbir kez razi olsun kardesimden...
Rabbim okuduklarimiz ile ihlasla amel etmeyi nasip etsin,nefsimiz ile mucadelemizde bizlere basari nasip etsin...

Konu sabitlenmistir.

Sevgi ve Dua ile...


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: zahdem üzerinde 22 Aralık 2009, 02:24:08
her satırı adeta bir kitap gibi olan bu paylaşımınız için Allah ebeden razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: akmina üzerinde 22 Aralık 2009, 08:57:06
Allah razı olsun okumaya değer bir paylaşım. ALLAHIM   nurların nuru,sırların sırrı ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammede temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam eyle!


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Asudecan üzerinde 30 Nisan 2010, 00:44:57
ÇOK GÜZEL BİR PAYLAŞIM  Allah RAZI OLSUN


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: mebruka üzerinde 09 Mayıs 2010, 18:43:20
Allah razı olsun çok güzelmiş.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: queen üzerinde 13 Mayıs 2010, 16:13:13
Allah razı olsun. Çok değerli bir paylaşım.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: elveda üzerinde 13 Mayıs 2010, 18:03:52
Hz Muhammed (sav) terbiyesi ile yetişen bir kişiden ancak böyle sözler beklerim


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: 01halil üzerinde 13 Temmuz 2010, 22:04:25
Allah RAZI OLSUN ÇOK GÜZEL BİR PAYLAŞIM.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Zehibe üzerinde 13 Temmuz 2010, 22:16:10
Allah c.c. razı olsun gerçekten  tefekkür etmemizi sağlayan çok güzel eşsiz sözler..İnsanın mahiyetini ve olması gerekenler sözlerde aşikar..Rabbim kendine layık kul habibine layık ümmet olabilmeyi nasip eylesin..


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Ekvan üzerinde 30 Ağustos 2010, 17:09:46
Hz Muhammed (sav) terbiyesi ile yetişen bir kişiden ancak böyle sözler beklerim
  arkadaşa katılıyorum çok güzel gerçekten  esselamu aleyküm...


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Safiye Gül üzerinde 19 Eylül 2010, 18:18:56
Radıyallahu anh.Ne kadar güzel anlamlı,insanı kendine getiren sözler.
''Mü'min, dünyaya ibret gözü ile bakar. İhtiyâcı için karnını doyurur. Dünyadan konuşulduğu vakit, nefret ve tenkid kulağı ile dinler.''Rabbim bizleri hayatını bu anlamlı söze göre yaşayan müminlerden eylesin inş.Rabbim razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Hadice üzerinde 07 Şubat 2012, 15:59:18
Hz Muhammed (sav) terbiyesi ile yetişen bir kişiden ancak böyle sözler beklerim
  arkadaşa katılıyorum çok güzel gerçekten  esselamu aleyküm...

ve aleyküm selam
Kâmil mü'min gizli şükür eder, belâya karşı sabır eder, ümîd hâlinde iken bile korkar.

Akıllı kimse, ibâdetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. Câhil kimse, günâh işleyerek nefsin arzusuna uyandır.


Rabbim ümidimizi kaybedenlerden eylemsin..


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 08 Şubat 2012, 21:40:27
Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikir eder, baktığı vakit de ibret alır.
Allah razı olsun birbirinden hikmetli, yolumuza ışık olan sözler bunlar.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Ekvan üzerinde 01 Mart 2012, 20:40:13
Olgunluk üç şeyde gereklidir: Musîbetlere sabır, isteklerde aşırıya kaçmamak ve istiyene vermektir. (hz. Ali) Allah razı olsunKonu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: buzdağı üzerinde 08 Mayıs 2012, 13:49:43
maşAllah paylaşım çok güzel olmuş insan sıkılmıyor hiç okurken


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Kevser 9 üzerinde 13 Şubat 2014, 19:20:16
Bu sözlerin her birinden sayfalarca anlam çıkarılabilir....
Peygamberimiz zamanında yaşamış insanlar çok şanslı ama biz Onu görmeden sevdik...


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Rabia nur kaplan 8.D üzerinde 13 Şubat 2014, 20:14:59
Gerçekten çok anlamlı ve güzel sözler.İnsan okudukça okuyası geliyor gerçekten harika olmuş..
Paylaşım için teşekkürler...Peygamber efendimizi göremesek bile o bizim kalbimizde yaşıyor ve yaşamayada devam edicek...


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Ceren üzerinde 13 Şubat 2014, 23:03:02
Hz.Ali diyince aklıma adalet ve ilim geliyor.Paylaşımlar çok güzel Allah razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Pelinay üzerinde 13 Şubat 2014, 23:28:25
Akıllı; alçak dünyadan el çeken, Cennet-i a'lâya göz dikendir.
Kârlı olan, dünyayı âhıretle değiştirendir
Hepsi de birbirinden değerli ve güzel sözler.Rabbim razı olsun....
Rabbim inşAllah bizlere  bu sözlerden en güzel şekilde istifade edebilmeyi ve hayırlı amellerde bulunabilmeyi nasip etsin....


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Nurcan 8/F üzerinde 14 Şubat 2014, 01:35:42
Bu sözler vahiy kokuyor ... Efendimizin nezaretinde büyüyen hz. Ali yani ilmin kapısı mesabesinde hulafa-i raşidin (4 büyük halife) in nübüvvet ağacına soyca en yakın kişi ... Beni haşimi kabilesine mensup o kutlu şecereye dahil Yüce şahsiyet. Rabbim bizi o Şahsiyetleri örnek alanlardan ve onların yollarından gidenlerden eylesin inşa-Allah.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Rüveyha üzerinde 23 Eylül 2014, 18:12:52
Mevlam razı olsun..Hepsi nadide nasihatler.Rabbim idrakimizi artırsın inşaAllah.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: İkraNuR üzerinde 30 Mart 2015, 19:11:57
İyiliği tamamlamak, yeniden başlamaktan daha hayırlıdır.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: MELİKE 7D üzerinde 02 Nisan 2015, 17:54:01
Dinin esası, emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. bu söz çok güzel


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 10 Nisan 2015, 20:47:56
Eselamu aleykum
Col guzel sozler ama bunlara guzel deyip gecmemek okudugumuz, ezberleyebildigimiz sozlerden de hayatimiza ders katabilmeliyiz..Rabbim bizleri hayirli yerlere ulastirsin inşAllah...


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Kaan Han üzerinde 10 Nisan 2015, 21:14:27
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
her satırı adeta bir kitap gibi olan bu paylaşımınız için Allah ebeden razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Ruhane üzerinde 30 Ocak 2016, 14:58:49

Âlim, câhili hemen tanır, çünkü daha önce o da câhildi. Câhil âlimi tanımaz, çünkü daha önce âlim değildi.HZ ALI (RA)
Rabbim cahillikten korusun bizleri..


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Melda üzerinde 30 Ocak 2016, 16:56:11
Selamün aleyküm. Hz. Ali çok güzel sözler söylemiş. Rabbim bu sözleri uyup uygulamayı nasip etsin inşAllah. İman ile amel ikiz kardeş gibidir. Birbirinden ayrılamazlar.  Yani iman ve amel gereklidir. Sadece iman ile cennete girilemez. Salih amelde gereklidir. Rabbim salih amelli kullarından eylesin inşAllah. Allah razı olsun bu arada konuyu okudum ama şifre istedi bende  okumadan yaptım daha önce okuduğum için...


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Damla üzerinde 30 Ocak 2016, 17:13:06
Selamun aleykum..Akıllı insan malın bu dünyada geçerli olup ahirette geçerli olmadığını bilir..
Ahireti mala tercih etmez..
Nefsine ve şerrine ibadetle karşı koyar..
Rabbim razı olsun..Bunları öğrenmiş oldum..


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Mehmed. üzerinde 30 Ocak 2016, 17:16:53
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Efendimiz Hz. Ali'yi ilim şehrinin kapısı diye nitelendirmiştir.  Rabbim paylaşım için razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: SeLiNaY 8 üzerinde 18 Şubat 2016, 19:26:21
Selamun aleykum
İlim; güzel bir miras , genel bir nimettir.
Basa kalan , nefret ateşini korukler.
Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Sevgi. üzerinde 20 Mart 2016, 20:03:44
  Esselâmü Aleyküm Ve Rahmetüllah. Her satırı çok manidar sözler. Mevlam bizleri hakkıyla uyguluyabilenlerden eylesin inşaAllah. Amin


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Büşra 8 üzerinde 20 Mart 2016, 21:27:14
Adâlet; îmânın başıdır, ihsânın birleştiği noktadır ve îmânın en yüksek mertebesidir


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: Rüveyha üzerinde 20 Mayıs 2016, 10:13:32
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah..Mevlam bu mübarek sözleri hakkıyla idrak etmeyi nasip eylesin İnşaAllah.Rabbim razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: HZ. Ali´den İnsanlık Adına Muhteşem Sözler ..
Gönderen: İsra Mirac (Esra) üzerinde 28 Ekim 2018, 00:33:52
Az sözle çok şey anlatmak.Üstün zekanın eseridir
Her bir söylediği ne kadar anlamlı selam olsun sana  ya mubarek