ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Diriyiz Daim Ölmeyiz
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Diriyiz Daim Ölmeyiz  (Okunma Sayısı 3396 defa)
16 Haziran 2010, 10:01:13
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 16 Haziran 2010, 10:01:13 »“Diriyiz Daim, Ölmeyiz…”Anadolu’yu mayalayan büyük bilgelerin ilahi aşk şarabıyla sermest olanı ve melametiyye ahlakının önde geleni Somuncu Baba’ya, Şeyh Hamid-i Veli’ye ait olan bu mısra bize der ki : “Aşıklar ölmez…”
Bunu büyük bilge/şair Yunus Emre şöyle dile getirir : “Ölürse tenler ölür/Canlar ölesi değil…”
Zira Ekberi irfanın takipçisi Molla Cami’nin deyişiyle, ‘insan candan ibarettir, geri kalan kemiktir, kandır ve kıldır…”
Madde çürür, dağılır, çözülür, ölür ama, ona hakikat veren büyük sır asla ölmez, o, Allah’ın Hayy sıfatıyla ebediyen dirilmiştir, bir daha ölmemek üzere canlanmıştır
Şeyh Hamid-i Veli hazretleri, Osmanlı’ya ruh veren büyük bilgelerdendir Bugün Darende’de hala manevi bir çekim merkezi olan kabrindeki mübarek bedeni de Allah bilir çürümemiştir Zira, O, şiirin girişinde beyan ettiği üzere, ‘uşşak’tandır Asıl adı Hamid Hamidüddin'dirSomuncu Baba olarak da bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Han zamanında yaşamıştır Miladi 1331 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğmuştur Anadolu'yu manevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayseri'nin oğludur Soyu Peygamber Efendimiz (sas)'e ulaşır, 24 kuşaktan torunudur, Seyyittir Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ilk tahsilini babası Şemseddin Musa Kayseri'den almıştır Bilge kişiliği olan Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, ilim alanındaki çalışmalarını Şam, Tebriz ve Erdebil'de sürdürmüştür Alaaddin Erdebili'den ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden manevi terbiye almıştır Dini ve dünyevi ilimlerle ilgili icazet alarak, irşad vazifesi için Anadolu'ya dönmüş Bursa'ya yerleşmiştir Bursa'da çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip çarşı pazar dolaşarak “Somunlar Müminler!” nidasıyla insanlara ekmek dağıtmıştır Bu sebeple Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, Somuncu Baba ve Ekmekçi Koca olarak da tanınmıştır Zamanın Padişahı Yıldırım Beyazıd Han Niğbolu zaferini kazanınca Allah'a şükür nişanesi olarak Bursa Ulu Camiini yaptırmıştır Ulu Cami’nin açılış hutbesini Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri okumuş, hutbede Fatiha Suresini yedi farklı şekilde yorumlamıştır Bu olağanüstü hutbeyi dinleyen cemaat Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerine büyük bir teveccüh ve tazim göstermiştir Manevi kişiliği ve bilgelik yönü ortaya çıkan Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri şöhretten korktuğu için talebeleriyle birlikte Bursa'dan ayrılarak Aksaray'a gelmiştir Aksaray'da Hacı Bayramı Veli Hazretlerini dünyaya ve ahirete ait ilimlerde eğiterek yetiştirmiş, irşad vazifesi için Ankara'ya görevlendirmiştir Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, 1412 (h 815) tarihinde Darende’de ebedi âleme göç etmiştirKabri şerifleri, kendi zamanında halvethane olarak kullanılan, misk ü anber kokulu, şimdiki Şeyh Hamid-i Veli Camii içerisinde olup, estetik yapılı cevizden oyma sanduka ile de kaplıdır Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Yusuf Hakiki ve Halil Taybi adında iki oğlu bilinmektedirYusuf Hakiki Aksaray'da kalarak burada vefat etmiştir Diğer oğlu Halil Taybi ise, hacdan döndükten sonra babası ile birlikte Darende'ye gelerek yerleşmiş ve burada vefat etmiştir Kabr-i şerifleri Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin yanındadır
Somuncu baba, nefes’ine şöyle girer :

Biz ol uşşak-ı serbazız
Akıl rüşd bize yar olmaz
Mey-i aşk ile sermestiz
Bize hergiz humar olmaz

Burada ‘akl’ı, rasyonel yetiyi, İlahi hakikat’i bulmak bakımından eksik gören, geleneksel irfani cevhere bir gönderme buluyoruz Akıl, İbn Arabi’nin dediği gibi, insanı ‘nihai yakine ulaştıramaz’ Bunun için aklı aşmak, onu terk etmek, onun, bir sınırlama, bağlama, kayıt altına alma olduğunu bilmek, idrak etmek gerekir Bu bağlamda Nasnettin Hoca’nın, ‘bindiği dalı kesmesi’ veya merkebe ters binmesi hatırlanabilirMerkebe ters binmekle, Hocda, aklın ancak, geride kalanı, olup biteni görebileceğini, geleceği ve olmakta olanın ilerisine geçemeyeceğini, bunun yolunun ancak gönülden geçtiğini ima etmektedir Keza bindiği dalı kesmek, insanın akıl bağından kurtulması, aşk iklimine kanatlanması anl----- gelmektedir Prof Dr Yalçın koç’un Anadolu Mayası adlı kitabında belirttiği üzere, insan bindiği dalı kesmeden zemine, toprağa inemez Toprağa inmeyen, zemin bulumaz ve toprak üzerinde gerçekleşecek olan yola giremez Akıl, bağdır Gerçeği bir esasa bağlamaya, onu sınırlamaya çalışır Oysa İlahi Hakikat sınırlanamaz, o sonsuz ve mutlaktır O halde, akıl bağını terk etmek ve kanatlanmak gerekir Aşk, uçmaktır, hakikat semasına doğru kanatlanmaktır
Şeyh Hamid-i Veli hazretleri, ‘akıl rüşd bize yar olmaz’ derken, Şeyh Galib’in ifadesiyle, ‘tedbirini terk et, takdir Hüda’nındır’ demek istemektedir Aklı terk eden, İlahi Aşk’ın şarabından içer, onunla sarhoş olur, dolayısıyla sarhoşluktan da kurtulur, zira, o, ilahi sarhoşluğa erişmiştir İnsanın benliğini terk etmesi halinde kendisinde tecellilerin olacağı, müşahadelere mazhar edileceği, bu durumda da, Allah’a ulaşma yollarının irade ve tedbiri dışında açılacağı söylenir Şeyh Hamid-i Veli, tıpkı Hz Mevlana gibi, ‘üzün sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum/benim sarhoşluğumun sonu yok’ demektedir
İkinci bentte,

Diriyiz daim, ölmeyiz
Karanularda kalmayız
Çürüyüp toprak olmayız
Bize leyl ü nehar olmaz

Derken de, ancak tenlerin öleceğini, canların ebediyen diri kılınmış olduğunu söylemekte ve örtük olarak da, ‘ölmeden evvel ölünüz’ hadisine atıfta bulunmaktadır
Bu durumda insanın ruhunun karanlıklarda kalmayacağı, en-Nur olan Allah’ın ilahi nuruyla ışıyacağını, çevresine de ışıklar saçacağını ifade etmektedir
Böyledir, Şeyh Hamid-i Veli gibi zatlar, Eşrefoğlu Rumi’nin dediği gibi, ‘kendi derdin söyler, gayrı hikayet etmez’ler…Bu nefeste olduğu gibi, onların şiirleri, insan-ı kamil olarak kendi hikayeleridir Kendi hakikatleri ve sırlarıdır
Zira, Şeyh Hamid-i Veli hazretleri, ‘yapmayacağınızı ne söylersiniz’ uyarısının ne anlama geldiğini iyi bilir
Sözleri de bir nevi Salih amelleridir
Bu mısrada buyurduğu gibi, karanlıklarda kalmaz, çürüyüp toprak olmaz onlar
Onların katında ne gece vardır ne gündüz
Onlar ne Doğu’dandır ne de Batı’dan, onlar güneş gibidir, güneş ne Doğuludur ne Batılı

Bizim illerde ay ü gün
Sebat üzre durur daim
Televvün erişip ona
Gehi bedr ü hilal olmaz

Bu bent, önceki bendin devamı mahiyetindedir
“Bize leyl ü nehar olmaz” ifadesindeki sırlar bu bentte açılmaktadır
Bizim katımızda, bizim ilimizde, bizim mekanımızda, hakikatimizde ne ay vardır ne gün Biz, daima sebat üzere dururuz
Burada yine örtük biçimde ‘sekine(t)’ hakikatine atıf vardır
‘Sebat üzre durur daim’, aynı zamanda, ‘Göz ne şaştı, ne de başka bir yana baktı’ ayetine de atıf bulmak mümkündür Pir Sultan Abdal’ın bir dizesi de aynı sırrı söyler : ‘Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz…”
Sekine’nin sözlük anlamı, ‘karar, rahat, sakinlik, dinlenme, yerleşme, gönül rahatlığı, kendisine güven, düşmanlarına korku verme’dir
‘Büyük Huzur’ anl----- gelen ıstılahî yönünü ise doğru yansıtabilmek için Guénon’un bir belirlemesine başvurmak yerinde olacaktır İslâm Maneviyatı ve Taoculuğa Giriş adlı eserinde Guénon şöyle der:
“Kozmik çarkın merkezine yerleşmiş olan bilge kişi, bu çarkı, görülüp farkedilemez bir biçimde, onun hareketine katılmaksızın, yalnızca varlığıyla hareket ettirir Onun mutlak ilgisizliği, kendini herşeye egemen kılar, çünkü artık hiçbir şeyle etkilenemez ‘Mükemmel Sessizlik’e ulaşmıştır Hayat ve ölüm onun için birdir Evrenin çökmesi hiçbir şekilde onun telaşlanmasına neden olmaz İnceden inceye, iç denetim yapa yapa, o değişmez gerçeğe ulaşmış, biricik evrensel ilkeyi tanımayı başarmıştır Varlıkları alınyazılarına göre serbestçe hareket etmeleri için kendi kendilerine bırakır Kendisi ise bütün yazgıların merkezinde hareketsiz durur Bu iç durumun zahirî belirtisi, ‘sarsılmazlık’tır Zafer uğruna savaş halindeki bir ordunun üzerine tek başına saldırıya geçen bir kahramanın sarsılmazlığı değil elbet, ama gökyüzünden, yeryüzünden ve bütün varlıklardan üstün olan, kendisinin hiç bağlı olmadığı bir bedende duran, duygularının kendisine sağladığı görüntülerden hiçbirisini gözönünde bulundurmayan, hareketsiz ünitesinde, evrensel bilgisiyle herşeyi bilen ruhun sarsılmazlığıdır bu”
Guénon’un anlattığı bu hikmet, insanlara egemen olan ruh’la ilgilidir
Nitekim, gerçek arif, kendine rağmen hareket etmeme fiili içinde bulunarak gücünü üstlenmemeye özen gösterecek olsa, hiçbir şeye karışmamaktan doğacak zamanlarını, ‘doğal’ eğilimlerini serbestçe akmaya bırakmada kullanırdı Kuşkusuz kudret, bu bilgenin ellerine düşmüş olmaktır Organlarını devreye sokmadan, bedeni duyularından yararlanmadan hereketsiz şekilde konumlanmışken, manevî gözle herşeyi görebilecektir Tefekküre dalmış bir durumda gökgürültüsü gibi herşeyi sarsıp inletecektir Fizikî gökyüzü, hava, uysalca onun ruhunun hareketlerine uyarlanacaktır Bütün varlıklar tozun rüzgarı takip ettiği gibi, onun hiçbir şeye karışmama eğilimini izleyecektir
Bu bize örneğin şeylerin, arif ve bilgelerin fiziksel olarak da sürekli aynı konumda ve sessiz bir biçimde oturuşlarını da açıklar Gerçi o maddî bir duruştur ama, o duruşu da manevî konum belirlemektedir
Bir şeyh veya bilge ile karşılaşan herkes bu gözleme sahip olacaktır
Martin Lings’in ünlü Şazelî şeyhi Şeyh el-Alevî’yi anlattığı Yirminci Yüzyılda Bir Veli kitabında bu hikmetle ilgili bir bahis yer alır Şeyhin bir süre hekimliğini üstlenen Fransız agnostik Dr Marcel Carret’in gözlemleri konuya ışık tutar niteliktedir:
“Onu ilk gördüğümde edindiğim izlenim, karşımda alelâde bir şahsiyetin olmadığıydı Davet edildiğim oda diğer bütün Müslüman odaları gibi mobilyasızdı Yalnızca sonradan kitap ve elyazmalarıyla dolu olduğunu öğrendiğim iki sandık vardı Yer boydan boya halı ve hasırla kaplıydıBir köşede kilimle kaplı bir şilte vardı; Şeyh, burada arkasında birkaç yas...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Diriyiz Daim Ölmeyiz
« Posted on: 23 Temmuz 2019, 22:38:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Diriyiz Daim Ölmeyiz rüya tabiri,Diriyiz Daim Ölmeyiz mekke canlı, Diriyiz Daim Ölmeyiz kabe canlı yayın, Diriyiz Daim Ölmeyiz Üç boyutlu kuran oku Diriyiz Daim Ölmeyiz kuran ı kerim, Diriyiz Daim Ölmeyiz peygamber kıssaları,Diriyiz Daim Ölmeyiz ilitam ders soruları, Diriyiz Daim Ölmeyizönlisans arapça,
Logged
26 Mart 2016, 22:12:29
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #1 : 26 Mart 2016, 22:12:29 »

Cok guzel istifadeli bir derleme olmus.
Ozellikle Hallac a sorulan sabir nedir sorusunun cevabi ve soyledigi Enel Hakk sozunun hakikatinin izahi cok hostu.Allah razi olsun paylsm icin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Mart 2016, 04:27:41
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.496« Yanıtla #2 : 27 Mart 2016, 04:27:41 »

  Esselâmü Aleyküm Ve Rahmetüllah.  Emeğinize yüreğinize sağlık kardeşim. Gerçekten çok güzel bir paylaşım olmuş. Aradaki beytlerdeki sözler çok güzeldi.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &