๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: s@re üzerinde 17 Temmuz 2010, 11:48:19Konu Başlığı: mantık quiz 1-2 vize soruları
Gönderen: s@re üzerinde 17 Temmuz 2010, 11:48:19
Vize soruları

1)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
    Kavram, deklaratif bir sözdür.       
    Kavram doğruluk ve yanlışlık ifade etmez.       
    Kavram, hüküm ifade eder.       
    Kavram, dil ile ifade edilen sözdür.       
    Kavram, beş duyu ile algılanan nesnelere verilen addır.    


2 )
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
    Mantık, zihni yanlışlara düşmekten koruyan bir ilimdir.       
    Mantık, bilgi peşinde koşan kişiye tasavvur ve tasdikte doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi sağlayan bir ilimdir.       
    Mantık, retoriği hedefleyen bilir ilimdir.       
    Mantık, bilinen şeyleri bilinmeyenlerden ayırmak ve zihni yanlışlıklara düşme ihtimalinden korumaktır.       
    Mantık, zihnin doğruluğu apaçık olan bilgilerden bilinmeyenlere nasıl ulaşacağını öğreten bir ilimdir.    
3 )
Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumsuzdur? 
    Canlı       
    Sonsuz       
    Sonlu ****      
    İyi       
    Adil    
4 )
Bölme nedir? 
    Bölme, bir olgunun temel niteliklerini zikretmektir.       
    Bölme, bir terimin içine aldığı fertleri ortak niteliklerine göre bir ayrıma tabi tutmaktır ****      
    Bölme, varlıkları yapay ve doğal olarak ayrıma tabi tutmaktır.       
    Bölme, nesneleri kolayımıza geldiği gibi sınıflamaya tabi tutmaktır.       
    Bölme, nesnelerin temel niteliklerine bakmaksızın sınıflandırmalar yapmaktır    
5 )
Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir? 
    Çekil önümden       
    Rica etsem bana kitabını ödünç verir misin?       
    Allah’ın beni af et.       
    Keşke bugün hava güzel olsaydı       
    Her yaratılanın bir yaratıcısı vardır****    
6 )
Aşağıdakilerden hangisi tanımlanabilir? 
    Renk       
    Yılan****      
    Ses       
    Tat       
    Kin    
7 )
Aşağıdakilerden hangisi mantığın İslam dünyasına giriş sürecinde mütercim olarak yer almamıştır? 
    İbn el-Mukaffa       
    Yahya İbn el-Bitrik       
    Huneyn b. İshak       
    İshak b. Huneyn       
    İbn Sina****    
8 )
Önerme nedir? 
    Bir kavramın mahiyetini ortaya koymaktır.       
    Hüküm ifade eden sözdür****       
    Bilinenlerden bilinmeyenlere ulaştıran metottur       
    Bir şey hakkında tasviri bilgi vermektir.       
    Zihinde düşünülen şeyi dile dökmektir.    
9 )
“Eğer yağmur yağarsa yerler ıslanır” önermesinin talisi hangisidir? 
    Yağmur yağar       
    Yağmur yağarsa       
    Yerler ıslanır ****      
    Yerler ıslanırsa       
    Yağmur yağar ve yerler ıslanır    
10 )
Aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisi değildir? 
    Uyumak       
    Oturmak       
    Yürümek       
    Gülmek      ****
    Üşümek    

1 )
Aşağıdakilerden hangisi sınıflamanın çeşitlerinden birdir? 
    Uyarıcı sınıflama       
    Rasyonel sınıflama       
    Kayıtlı sınıflama       
    Tasviri sınıflama       
    Doğal sınıflama ****
2 )
Önermenin kaç unsuru vardır? 
    1       
    3 ****      
    4       
    5       
    6    
3 )
Aşağıdakilerden hangisi beş tümelden biri değildir? 
    Cins       
    Hassa       
    İsagoci     *** 
    İliti       
    Ayrım    
4 )
Aşağıdaki kavramlardan hangisi soyut kavramdır? 
    Cesur       
    Siyah       
    Kitap       
    Ahmet       
    Yiğitlik ****   

Kur’an’dan örnekler getirerek mantığı İslam dünyasında meşrulaştıran mantık aşağıdakilerden hangisidir? 
    Kindi       
    Farabi       
    İbn Sina       
    Gazali ****      
    İbn Rüşd    
2 )
Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden değildir? 
    Çelişmezlik ilkesi       
    Yeter-sebep prensibi       
    Üçüncü halin imkânsızlığı prensibi       
    Özdeşlik prensibi       
    Eşitlik prensibi ****   
3 )
Aşağıdakilerden hangisinin mantığın uygulama alanlarından olan “felsefi alanla” ilgisi yoktur? 
    Felsefi bir takım teorilerin kurulması       
    Filozofların düşünce sistemlerinin tutarlılığı       
    Felsefi bir takım kavramların kullanımı       
    Felsefesi sistemlerin tutarlılığı       
    Sosyoloji ve psikolojinin temel problemlerini çözümler bulma. ****   
4 )
Aşağıdaki filozoflardan hangisi “Müallim-i-Evvel” olarak meşhur olmuştur? 
    Zenon       
    Sokrates       
    Aristoteles ****      
    Farabi       
    İbn Sina    
5 )
Aşağıdakilerden hangisi “mantığın uygulama” alanlarından değildir? 
    Hayali alan ****      
    Teknik alan       
    Sosyal alan       
    Teorik alan       
    Pratik alan    

cevapları kontrol ediniz