Kuran 1 vize soruları

(1/2) > >>

Mehmed:
Kuran Vize&Quiz Sınav Soruları

1.Harfin sesinin akışı ile ilgili sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?

  Rihvet-Şiddet 
  İsti’la-İstifal 
  Cehr-Hems 
  İtbak-İnfitah 
  Terkik-Tağliz 

2. Mehâricü’l-hurûf” ne demektir?

  Harfleri Güzel Okumak 
  Harflerin Çıkış Yerleri 
  Harflerin Sesleri 
  Harflerin Sayıları 
  Harflerin Yazılışları 

3. Nefes akışı ile ilgili iki sıfat aşağıdakilerden hangisidir? C

  Rihvet-Şiddet 
  İsti’la-İstifal 
  Cehr-Hems 
  İtbak-İnfitah 
  Terkik-Tağliz 

4. Gunneli tam idğamın hükmü ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
  farz 
  sünnet 
  vacip 
  caiz 
  müstehap 

5. يَلْهَثْ ذٰلِكَ ayetindeki altı çizili yerde bulunan tecvid kuralının hükmü nedir?

  farz 
  sünnet 
  vacip 
  caiz 
  müstehap 

6. Aşağıdakilerden hangisi “tefhîm” ile okunan harflerden değildir?

  İsti’lâ harfleri 
  İstifâl harfleri 
  Öncesinde üstünlü veya ötreli bir harf bulunan “lafza-i Celâl”in lâmı 
  Üstünlü ya da ötreli “ra” harfi 
  Kalın harflerden sonra gelen ve med harfi olan “vâv” ve “elif” harfleri 

7. “Med harfi olan elifi, elif ile yâ arası bir sesle” okumaya ne denir?

  Tecvid 
  Terkik 
  İmale 
  Nakil 
  Tağliz 

8. “Tefeşşi” ne demektir?

  Harfin Ağızda Yayılması 
  Dilin Sürttürülmesi 
  Harfin Yumuşak Okunması 
  Dilin Ağız İçinde Üst Damağa Doğru Dönmesi 
  Harfin Çabuk ve Kolay Söylenebilir Olması 

9. “ كۤهٰيٰعۤصۤ ” ayetindeki “ع “ harfinde hangi tecvid kuralı vardır?

  meddi tabiî 
  medd-i muttasıl 
  medd-i munfasıl 
  medd-i lin 
  medd-i lazım 

10.Aşağıdaki cümlede boş bırakılan kısmı tamamlayınız.
“Zamirin med ile okunabilmesi için kendisinden önceki harfin…….olması gerekir.”  Cezimli 

  Sakin 
  Harekeli 
  Hemze 
  Med Harfi 

11. LA TE’MENNE  (Yusuf, 12/11 ) ayetinde Asım kıraatine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

İşmam
Teshil
Vücuh
Tağliz
Sekte

12. هو kelimesindeki  “ ه “ve “ و” harfleri nasıl okunur ? 

İnce – ince
İnce – kalın
Kalın – ince
İnce – imale
Kalın – kalın

13. Ha “ خ”  ve  “غ” ğayn harflerinde izhar yapmanın hükmü nedir ?

Farz-ı ayn
Farz-ı Kifaye
Vacip
Caiz
Müstehap

14. وانحر   ( venhar ) ayetinde hangi tecvid kuralı vardır ?

Meddi tabii
İzhar
İhfa
Sekte
İmale
15. Ğunneli tam idğamın hükmü ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi  doğrudur ?

Farz
Vacip
Sünnet
Caiz
Müstehap

16. Aşağıdaki cümleyi en doğru tamamlayan seçenek hangisidir ?
عبدتم  (abedtüm) Örneğinde dal د harfi kendinden sonra gelen ta ت harfine ------------- ve dal د harfinde-------

Dönüşür—kalkale de yapılmaz
Dönüşmez—kalkale yapılır
Dönüşür-- kalkale yapılır
Dönüşmez—kalkale de yapılmaz
Kalkale yapılır—kalkale yapılır

17. كم من فنة ayetindeki altı çizili yerde hangi tecvid kuralı bulunmaktadır ?

İdğam-ı mealğunne
İdğam-ı bilağunne
İhfa
İdğam-ı mütekaribeyn
İdğam-ı misleyn

18. Aşağıdakilerden hangisi izhar ın tanımıdır ?

19.Aşağıdakilerden hangisi idğamı en iyi tanımlamaktadır ?

20.Aşağıdakilerden hangisi hakiki mahrec bölgelerinden biridir ?

Nefes borusu
Dudak
Geniz
Ağız boşluğu
Boğaz boşluğu

21.Med ne demektir ?
Kalın okumak
Uzatmak
Sesi kesmek
İnce okumak
Okurken durmak

22. واصا أمين ( vessaimiyn ) kelimesinde sırasıyla hangi med’ler vardır ?

Meddi tabii—meddi munfasıl
Meddi tabii—meddi muttasıl
Meddi munfasıl—meddi tabii
Meddi muttasıl—meddi tabii
Meddi lazım—meddi tabii

23.Mim harfi aşağıdaki harflerden hangisine idğam edilebilir ?

م
و
ب
ط
ر

24. الحلق kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Okumak
Geniz
Tecvid
Boğaz
Dudak

25. En kuvvetli harf niteliği taşıyan harf aşağıdakilerden hangisidir ?

ض  dad
ق    kaf
ط    ta
ج    cim
ح    ha

26. Tecvidi teorik olarak bilmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?

Vacip
Farz-ı kifaye
Sünnet
Farz-ı ayn
Caiz

27. ق kaf harfinin mahreci aşağıdakilerden hangisidir ?

Dil
Boğaz
Dudak
Geniz
Ağız ve boğaz boşluğu

28.Kuranı tecvidle okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?

Vacip
Sünnet
Caiz
Farz-ı ayn
Farz-ı kifaye

29. harflerin üzerine konan ve üzerinde bulunduğu harfi sakin okutup iki harfi birbirine tutturmaya,birlikte okutmaya yarayan işaretin adı nedir ?

Hareke
Cezim
Med
Şedde
Kalkale

30. Aşağıdakilerden hangisi boğazdan çıkan harflerden birisi değildir ?

غ
خ
ح
ع
ج

esrac:
Allah razi olsun.
cevaplarinda emin olduklarinizi isaretliyeblrmisinz

su_gibi:
1-a 2-b 3-c 4-c 5-d 6-b 7-c 8-a 9-? 10-c(harekeli) 11-? 12-? 13-d 14-b 15-b 16-a 17-e 18-? 19-? 20-b 21-b 22-? 23-a 24-d 25-c 26-b 27-a 28-d 29-b 30-e  soru işaretli olanlardan emin olmadığım için yazmadım bilen arkadaşlar varsa yazabilirse sevinirim.

Rabiaa:
kur'an okuma ve tecvid I dersi quiz 1 soruları
[/color]

1) “صَرَفْنَا” kelimesindeki “ر: ra” harfi ile sonrasındaki “ف: fâ” harfi nasıl okunur?
ince-ince
ince-kalın
kalın-ince
ince-imale
kalın-kalın
 
2)“ha: خ” ve “ğayn: غ” harflerinde izhar yapmanın hükmü nedir?

farz-ı ayn
farz-ı kifaye
vacip
caiz
müstehap
 
3)Harfin sesinin akışı ile ilgili sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?

Rihvet-Şiddet
İsti’la-İstifal
Cehr-Hems
İtbak-İnfitah
Terkik-Tağliz
 
4)Nefes akışı ile ilgili iki sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

Rihvet-Şiddet
İsti’la-İstifal
Cehr-Hems
İtbak-İnfitah
Terkik-Tağliz

5)Kaç tane med harfi bulunmaktadır?

1
2
3
4
5

kur'an okuma ve tecvid I dersi quiz 2 soruları
[/color]

1) İdğam'ın arapça açıklaması hangisidir?

2)'' yelhes zâlike'' kelimesindeki tecvidin hükmü nedir?
caiz

3)ğunneli tam idğam'ın hükmü nedir?
vacip

4)idğam-ı misleyn örneği vardı..

5)İdğam yapılacak harfler arasında misliyyet,........ veya kurbiyyet sebeplerinden biri bulunmalıdır.boşluğa uygun kelime hangisidir?
cinsiyyet

kur'an okuma ve tecvid I dersi vize soruları
[/color]

1) Kamerî izharın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
vacip
2) “مَرْصُوصٌْ” kelimesindeki “ص: sad” harfleri nasıl okunur?
kalın-kalın
3)Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i meddir?
hemze-sukûn
4)Aşağıdakilerden hangisi “tefhîm” ile okunan harflerden değildir?
isti'fal harfleri
5)خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ harfleri hangi harflerdir?
isti'la harfleri

sena15:
1-a 2-b 3-c 4-c 5-d 6-b 7-c 8-a 9-? 10-c(harekeli) 11-? 12-? 13-d 14-b 15-b 16-a 17-e 18-? 19-? 20-b 21-b 22-? 23-a 24-d 25-c 26-b 27-a 28-d 29-b 30-e  soru işaretli olanlardan emin olmadığım için yazmadım bilen arkadaşlar varsa yazabilirse sevinirim.
9.soruyu medd-i lîn diye biliyorum.Ayyyyn denildiği için.
LA TE’MENNE  (Yusuf, 12/11 )   a)  işmam
12-a)ince-ince
 18-İzhar. Sakin nun veya tenvinden sonra boğaz harflerinden biri gelirse olur

19- İdğam.Sakin bir harfin harekeli bir harfle karşılaşması halinde şeddeli tek harfe dönüşmesine denir
benim bulabildiğim bunlar
       

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc