ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > kelam 4. hafta sorular
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: kelam 4. hafta sorular  (Okunma Sayısı 3642 defa)
15 Mart 2010, 03:22:00
laz imam

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 57


« : 15 Mart 2010, 03:22:00 »                                        KELAM 4. HAFTA SORULAR

Soru-1. Kelam ilmi resulallah döneminde neden yoktu?
Cevap- Rasülüllah hayatta olup, vahiy süreci devam ettiği için kelama gerek duyulmamıştır.
Soru-2. İlk başlarda iyiliğin Allah’tan kötülüğün insanlardan olduğunu söyleyen kimdir?
Cevap- Hz. Ebu Bekir
Soru-3. İlk başlarda iyilik ve kötülüğün Allahtan olduğunu söyleyen kimdir?
Cevap- Hz. Ömer
Soru-4. Kader konusunda ilk konuşanlar kimlerdir?
Cevap- Cebrail ile Mikail
Soru-5. Hakkında konuşulup münakaşa yapılması yasaklanan konu nedir?
Cevap- Kader
Soru-6. Hz. Peygamberin son anlarında ashap arasında çıkan anlaşmazlık meseleleri nelerdir?
Cevap- 1-  Kalem kıstas meselesi.  2-  Üsame b. Zeyd ordusu meselesi.
Soru-7. Sahabe arasında çıkan ilk anlaşmazlık meselesi hangisidir?
Cevap- Kalem Kıstas meselesi
Soru-8. Kalem kıstas meselesinin özü nedir?
Cevap- Rasülüllah son anlarında’ bana bir kâğıt ve kalem getirin size bir kitap yazdırayım da benden sonra şaşkınlığa düşmeyiniz’ demesi ve bunların verilip verilmemesi olayıdır.
Soru-9. Şiilerin kalem kıstas meselesinde savundukları görüş nedir?
Cevap- Eğer Hz. Peygambere kalem kâğıt verilseydi hilafete Ali’yi vasiyet edecekti.
Soru-10. Usame b. Zeyd ordusu, anlaşmazlık sonucunda en son neye karar alınmıştır?
Cevap- Ordu sefere çıkmıştır.
Soru-11. Hz. peygamberin ölümü için‘Kim Muhammed öldü derse onu şu kılıcımla öldürürüm. O, İsa b. Meryem’in göğe çekilmesi gibi semaya çekilmiştir’ diyen kimdir?
Cevap- Hz. Ömer
Soru-12. Hz. Ömer’e ‘Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler’ ayetini okuyup ‘Kim Muhammed’e tapıyorsa şüphesiz O ölmüştür. Kim de Muhammed’in Rabbine tapıyorsa şüphesiz O Hayy’dır, hiç ölmez’ cevabını veren kimdir?
Cevap- Hz. Ebu Bekir
Soru-13. Hz. Peygamberin defin teklifleri nerelere olmuştur?
Cevap- Muhacirler Mekke’ye;    Ensar Medine’ye;   Bazı sahabiler Kudüs’e
Soru-14. Hz. Peygamber nereye gömülmüştür?
Cevap- Hz. Aişe’nin odasına (Peygamberler öldükleri yere defnedilir hadisi şerifi sebebiyle)
Soru-15. Hz. Peygamberin vefatından sonra ilk ciddi ihtilaf hangisidir?
Cevap- İmamet-Hilafet meselesi
Soru-16. Rasülüllahın vefatından sonra yönetime kimin geçeceği ilk nerede tartışıldı?
Cevap- Beni Said Çardağı altında
Soru-17. Evs ve Hazreç kabileleri kimi hilafete layık görüp karar aldılar?
Cevap- Sad b. Ubade
Soru-18. Hz. Ebu Bekir’e biat etmeyen kimdir?
Cevap- Beni Umeyyeden Ebu Sufyan
Soru-19. Hilafet meselesi yüzünden hangi ekoller doğmuştur?
Cevap- Şiilik, Haricilik, Mutezilik, Mürcilik, Ehli Sünnet
Soru-20. Ortaya çıkan ihtilaflar hangi konularda olmuştur?
Cevap- Usulud-din değil, Furuu’d-din; itikat değil fıkhı ve siyasi meselelerde olmuştur.
Soru-21. Hz. Ebu Bekir dönemi anlaşmazlıklar nelerdir?
Cevap-1-  Zekât vermekten kaçınanlar meselesi.  2-  Rasülüllahın mirası meselesi.  3-  Kur’an-ın kitap haline getirilmesi meselesi.
Soru-22.Hz. Ebu Bekir’den Rasülüllahın mirasını isteyenler kimlerdir?
Cevap- Hz. Fatıma ve Hz. Abbas
Soru-23. Kur’an-ın kitap haline getirilmesi teklifini kim verdi?
Cevap- Hz. Ömer
Soru-24. İlk fikri-itikadi hareketler farklılaşmalar hangi konularda olmuştur?
Cevap- İmamet-hilafet, Cebir, Kader, İnsan iradesi, Büyük günah işleyenlerin durumu, Tekfir, İhbat
Soru-25. İhbat nedir?
Cevap- Günahlar yüzünden salih amellerin geçersiz olması meselesidir
Soru-26. Önceden Hz. Ali taraftarı iken cemel, sıffın ve hakem olayı sebebiyle ondan ayrılan fırka hangisidir?
Cevap- Hariciler
Soru-27. Hz. Ali’nin tanrı olduğunu savunan kişi kimdir?
Cevap- Abdullah b. Sebe, sebeiyye ekolü
Soru-28. Tecsim inanışı nedir?
Cevap- Tanrıyı cisimleştirme inancıdır
Soru-29. Hulul inancı nedir?
Cevap- Tanrının insan bedeninde görülmesi inancıdır
Soru-30. Müslümanlar arsında kader konusunda cebir inancını yayan, savunan kimdir?
Cevap- Cad b. Dirhem, cehmiyye ekolü
Soru-31. Halku’l-Kur’an görüşünün temeli kime aittir?
Cevap- Cad b. Dirhem savunsa da temeli Yahudi Lebid b.Asam’a dayanır.
Soru-32. Kur’an-ın mahlûk olduğu hususunda kitap yazan kimdir?
Cevap- Ta’lüt
Soru-33. Ta’til ne demektir?
Cevap- Allahın sıfatlarını yok saymak demektir( cebir inancı)
Soru-34. Ru’yetullah ne demektir?
Cevap- Allahın ahirette görülmesi demektir.
Soru-35. Kaderi inkâr eden ekol hangisidir?
Cevap- Kaderiye
Soru-36. Mutezile ne anlama gelir?
Cevap- Bir şeyden ayrılma, uzaklaşma, bir tarafa çekilme anlamlarına gelir
Soru-37. Mutezilenin ortaya çıkış olayı nedir?
Cevap- Hasan Basri’nin ders halkasında iken bir kişinin ‘Büyük günah işleyenler haricilere göre kâfir, mürcilere göre mümin olmaktadır. Size göre nedir? Sorusuna Vasıl b. Ata’nın ‘mümin ile kâfir arasında bir yerdedir’ cevabını vermesiyle hocasından ayrılması meselesidir
Soru-38. Mutezileye verilen diğer isimler nelerdir?
Cevap- 1-  Kaderiyye (Kaderi red etmelerinden dolayı).  2-  Cehmiyye ( rü’yetullahı inkâr ve kur’an-ı mahlûk saymalarından dolayı)  3-  Muattıla (Allah’ın sıfatlarını radden dolayı)
Soru-39. Mutezile kendisi hangi ismi kullanır?
Cevap- Beş temel ilkeleri olduğu için; Ashabu’l-Adl ve’t-Tevhid
Soru-40. Kelam nedir?
Cevap- İslam inanç esaslarını savunmada dini nasların yanında akli ve felsefi delilleri de kullanan ilimdir.
Soru-41. Kelamı, İslam düşünce tarihinde hicri 1. asrın sonu ve 2. asrın başlarında ilk kullanan ekol hangisidir?
Cevap- Mutezile
Soru-42. Mürtekibu’l-Kebire ne anlama gelir?
Cevap- Büyük günah işleyenler meselesini ifade eder
Soru-43. Mutezile en etkili dönemini ne zaman yaşamıştır?
Cevap- Abbasi halifeleri Me’mun kardeşi Mutasım ve onun oğlu Vasık dönemlerinde
Soru-44. Mihne dönemi nedir?
Cevap- Abbasiler zamanında Me’mun, Mutasım ve Vasık dönemlerinde Mutezili görüşlerin halka zorla benimsetilmeye çalışılması ve âlimlerin baskı altına alınması dönemidir.
Soru-45. Me’mun, Mutasım ve Vasık’tan sonra gelen Mütevekkil, mutezile hakkında ne yapmıştır?
Cevap- 1-  Halkul-kur’an tartışmalarını yasaklamıştır.  2-  Mihne dönemi hapsedilen âlimleri serbest bırakmıştır.  3-  Devlet kadrolarına yerleşen mutezili mensupları görevden alınmıştır.
4-  Ehlisünnet âlimlerinin önü açılıp ilmi faaliyetler başlatılmıştır.  5-  bu uygulamalarla muteziliğin çöküşünü başlatmıştır.
Soru-46. Mutezile en büyük fikri darbeyi ne zaman almıştır?
Cevap- Ebu’l-Hasan el-Eşari’nin mutezileden ayrılıp ehlisünnet ekolüne girmesiyle
Soru-47. Mutezilenin yıkılışını etkileyen faktörler nelerdir?
Cevap- 1-  Bazı sahabi be âlimleri eleştirip hakaret etmeleri.  2-  Halkı tartışmalara katarak tefrika çıkarmaları.  3-  Akla aşırı derece önem vermeleri.  4-  Cedel ve münazara metodunu kullanmaları.  5-  Sert tutum ve birbirlerini tekfir etmeleri.  6-  Devlet ve siyaset içine girerek siyasileşmeleri.  7- Kendi görüşlerini zorla kabul ettirmeye çalışmaları
Soru-48. Zeydiyye kelam ekolü olarak kimin görüşlerini savunur?
Cevap- Mutezile( çünkü Zeyd b. Ali Zeynelabidin, Mutezilenin kurucusu Vasıl b. Ata’nın talebesidir)
Soru-49. Mutezilenin Usul’ü- Hamse-beş temel esası nedir?
Cevap- 1-  Tevhid.  2-   Adalet,  3-   Va’d ve vaid.  4-   el-Menzilü beyne’l- Menzileteyn.  5-   Emr-i bi’l- Maruf nehy-i ani’l-münker.
Soru-50. Kelam, Beleğat, Cedel, Münazara ilimlerinin kurucusu kimdir?
Cevap- Mutezile
                                      Hazırlayan: TOLGAY ÖZTÜRK-Laz imam

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: kelam 4. hafta sorular
« Posted on: 18 Temmuz 2019, 19:05:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: kelam 4. hafta sorular rüya tabiri,kelam 4. hafta sorular mekke canlı, kelam 4. hafta sorular kabe canlı yayın, kelam 4. hafta sorular Üç boyutlu kuran oku kelam 4. hafta sorular kuran ı kerim, kelam 4. hafta sorular peygamber kıssaları,kelam 4. hafta sorular ilitam ders soruları, kelam 4. hafta sorularönlisans arapça,
Logged
23 Mart 2010, 19:23:06
marziye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 48


« Yanıtla #1 : 23 Mart 2010, 19:23:06 »

Allah RAZI OLSUN hocam güzel olmuş
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &