ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: betigül üzerinde 28 Kasım 2009, 21:00:33Konu Başlığı: islam tarihi soruları
Gönderen: betigül üzerinde 28 Kasım 2009, 21:00:33
5 )
Gazneli hükümdarı Sebüktegin kendisinden sonra oğlu İsmail’i veliaht olarak göstermesine rağmen onunla mücadele ederek iktidarı alan meşhur Gazneli hükümdarı kimdir?


 
Sultan Mesud
 
II. Mesud
 
Melik Arslan
 
Gazneli Mahmud
 
Hiçbiri)
Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların isim babası olan Selçuk’un çocuklarından biri değildir?


 
Mikail
 
Arslan
 
Yusuf
 
Musa
 
Çağrı3 )
Osmanlı Devleti’ni ordusunda önemli bir kuvvet olan Yeniçeri Ocağı hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?


 
Orhan Bey
 
I. Murad
 
Çelebi Mehmed
 
II. Murad
 
Fatih Sultan Mehmed
Bursa Osmanlı Devleti’nin hangi hükümdarı döneminde fethedilmiştir?


 
Osman Bey
 
Orhan Bey
 
I. Murad
 
Çelebi Mehmed
 
II. MuradSelçuklu saray teşkilatında Hacibü’l-Hüccab’dan sonraki en yüksek makam sahibi olan ve sultanın verdiği cezaların uygulanmasıyla görevli kişinin adı nedir?


 
Vekil-i Has
 
Emir-i Hares
 
Vekil-i Der
 
Emir-i Alem
 
Emir-i Candar
)
Selçuklu saray teşkilatında üst düzey yöneticilerden biri olan Emir-i Candar’ın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
“Raye-i devlet” denilen bayrağı koruyan ve taşıyan
 
Sarayın mutfak işlerini yöneten
 
Hükümdarın çocuklarının özel eğitmeni
 
Hükümdar ve sarayın muhafızı
 
Sarayın terzihanesinin sorumlusu2 )
İlk Müslüman Türk Devletlerinden İhşidiler Devleti’nin Kurucusu kimdir

 
Ahmed b. Tolun
 
Hasan b. Tolun
 
Bayık Bey
 
Gazneli Mahmud
 
Muhammed b. Togaç3 )
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulardan sonra kurulan bağımsız Selçuklu devletlerinden değildir?

 
Irak Selçukluları
 
Kirman Selçukluları
 
Suriye Selçukluları
 
Mısır Selçukluları
 
Türkiye Selçukluları
4 )
Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın, Tuğrul Bey’den sonra da Anadolu fetihlerini sürdürme planının iki temel gayesi vardı. Birincisi fetih ve sınırların genişletilip güçlendirilmesi idi. İkincisi aşağıdakilerden hangisidir?


 
Abbasi halifesini memnun etmek
 
Gaznelileri zor duruma düşürmek
 
Bizans’a akınların devam edeceğini düşündürmek
 
Devlette devamlılığı göstermek
 
Sınır bölgesindeki Türkmenler üzerinde devlet nüfuzunu sağlamlaştırmak5 )
İhşidiler’de kurucu hükümdardan sonra ikinci olarak idareyi ele alan kimdir?

 
Ebul-Kâsım Unûcur
 
Ebu'l-Hasan Ali
 
Ebu'1-Misk Kâfur
 
Muhammed b. Togaç
 
Muhammed b. Râik)
İlk Müslüman Türk devletlerinden Gazneliler hangi bölgede kurulmuştur?

 
Mısır
 
Suriye
 
İran
 
Afganistan
 
Horasan7 )
Emeviler’in son Horasan valisi Nasr b. Seyyar, Arap hakimiyetine karşı mukavemet eden Maveraünnehir halkını teskin edip güvenlerini kazanmış ve bu durum İslam’ın Türkler arasında yayılmasını hızlandıran bir etken olmuştur. Vali hangi uygulama ile bunu sağlamıştır?

 
Fetih hareketlerine son vererek
 
Merkezden bağımsız hareket ederek
 
Türkler ile Araplar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırarak
 
İktisadi iyileşmeler yaparak
 
Emevilere isyan ederek8 )
 İlk Müslüman Türk Devletlerinden İhşidiler Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür?
 
 
868-965
 
668-709
 
935-969
 
650-700
 
1050-11009 )
Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra önce hapis sonra idam ile cezalandırdığı veziri kimdir?

 
Sokullu Mehmet Paşa
 
Rüstem Paşa
 
Bayezid Paşa
 
Çandarlı Halil Paşa
 
Mahmud Paşa10 )
Şerefü'd-Devle Ebû Şucâ lâkabını taşıyan Doğu Karahanlıların ilk hükümdarı kimdir?

 
Süleyman Arslan Han
 
Osman Han
 
Tuğrul Kara Han
 
İbrahim b. Muhammed
 
II. Mesud Han
Konu Başlığı: Ynt: islam tarihi soruları
Gönderen: Airmehme üzerinde 29 Kasım 2009, 19:00:14
2.SORU çağrı bey
Yeniçeri 1. Murad

ceza uygulayan emir-i hares

Emiri candar saray muhafızı
Mısır selçukluları