ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Ders Soruları => Konuyu başlatan: sakarya üzerinde 25 Kasım 2009, 20:21:00Konu Başlığı: Din Psikolojisi Soruları
Gönderen: sakarya üzerinde 25 Kasım 2009, 20:21:00
1 ) Aşağıdaki tanımlardan dini tasavvura en uygun olanı belirtiniz.  Zihnin yeni bir şey üretmesidir.  
  Dini objeleri algılamadır.  
  Varlıklar arasında ilişki kurmaktır  
 * Zihne alınan dini obje ve olguların zihinde yeniden şekillendirilmesidir.  
  Kutsal varlıklara isim bulma faaliyetidir

2 ) İnsanın varlık yapısının ayrı özelliklere sahip olan, benlik güdüsü (rabbaniyet), fizyolojik (hayvaniyyat), saldırganlık güdüsü (sebüiyyet) ve kötülük yapma duygusu (şeytaniyet) gibi dört duygudan oluştuğunu söyleyen kimdir?  Farabi  
  İbn Haldun  
  Ebu Talib-i Mekki  
 * Gazali  
  İbn Rüşd  

3 ) Aşağıdakilerden hangileri dindarlığı beş boyutta ele almıştır?  Fichter ve Bolley  
  Otto ve Müller  
  W. James ve Starbuck  
  *Glock ve Stark  
  Bolley ve Adler  


4 ) Aşağıdakilerden hangisi düşünceye dayalı metodlardan değildir?  Dini esaslara dayalı açıklama metodu  
 * Deney metodu  
  Fenomenolojik metod  
  Yorumlama metodu  
  Anlama ve açıklama metodu


5 ) Dini yaşantıyı bir bütün olarak görmek ve ele almak hangi ekolü çağrıştırmaktadır?  Psikanalizm ekolü  
  Hümanizm ekolü  
  Davranışçılık ekolü  
  İndirgemecilik ekolü  
 * Gestalt ekolü  

6 ) “Kişinin hayatında her şeyin isteklerle ilgisi vardır” sözü kime aittir?  J. J. Rousseau  
  J. Piaget  
  A. Adler  
  *G. W. Allport  
  R. Otto  

7 ) Allah’ı zikretme aşağıdakilerden hangisiyle doğru ifade edilir? * Allah’a ibadet etme  
  Allah’ı hatırlama  
  Allah’a dua etme  
  Allah’ı düşünme  
  Allah’ı tasvir etme  


8 ) Psikopatolojik olaylar din psikolojisinin hangi alanı içinde yer alır?  *Sağlık psikolojisi  
  Kişilik Psikolojisi  
  Sosyal psikoloji  
  Mistik psikoloji  
  Davranış psikolojisi  

9 ) Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın ilk basamağını teşkil eder?  İbadetlere başlama  
  Dini duygunun oluşumu  
 * Allah inancı  
  Dini taklit  
  Mistik yaşantı  

10 ) Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma alanları içinde değerlendirilemez.  Dini duygu  
  Dini tutum  
  *Dini naslar  
  Dini düşünce  
  Dini ilgi  
11 ) “Düşünce, dar anlamla kavramlar arasında ilişkiler kurma ve hükümler yürütülerek bir sonuca ulaşmadır” diyen kimdir?  Müller  
  *H. Werner  
  W. James  
  Rohracher  
  J. Dewey  

12 ) Görüşme yönteminde “ sondajlama” kavramı neyi ifade etmektedir?  Sorulan sorulara verilen cevabı  
  Soruların belli bir sistematik içinde sorulması  
  *Sorulan ana sorunun yan sorularla desteklenmesi  
  Sorulara verilen cevapların yetersizliği  
  Soruları derinlemesine tahlil etmeyi.  


13) İslam alimlerince beyinden sonra gelen ve psikolojik faaliyetlerin ikinci merkezi nedir?    Akıl  
  Vicdan  
  *Kalb  
  Zihin  
  İrade  

14 ) İslam alimlerinden hangisi “nefs” kavramını; insan kişiliğinde yer alan içgüdü, istek ve eğilimler olarak değerlendirir?  İbn Haldun  
  İbn Rüşd  
  *Haris el-Muhasibi  
  Muhammed İkbal  
  İbn Hazm  

15)Aşağıdakilerden hangisi şahsiyet psikolojisinin terimlerindendir?  Dini duygulanma  
  Dini tasavvur  
  Dindarlık tipleri  
  *Allah inancı  
  Dini müşahede  


16 ) Dindarlığın kaynağını doğrudan doğruya “ yüce aleme bağlanma duygusu”na dayandıran kimdir?*  Schleiermacher  
  Wundt  
  W. James  
  D. Piaget  
  Kant  

17 ) Davranışçı ekol din psikolojisine aşağıdakilerden hangisiyle karşı çıkmaktadır?  Din psikolojisi hayvanları araştırmaz.  
  Din Psikolojisinde metot genel psikolojiyle aynıdır.  
 * Din psikolojisi iç gözlemi kullandığı için bilimsel değildir.  
  Din psikolojisi tecrubi metodları kullanmaktadır.  
  Din psikolojisi çalışmalarında tarafsız değildir.


Konu Başlığı: Ynt: Din Psikolojisi Soruları
Gönderen: Zehibe üzerinde 22 Aralık 2009, 02:06:43
Paylaşım için teşekkür ederim
Sorular daha çok ezbere dayalı Allah kolaylık versin inş


Konu Başlığı: Ynt: Din Psikolojisi Soruları
Gönderen: elifsnmz üzerinde 04 Ocak 2010, 22:31:53
6- G. W. Allport
7-Allah’a ibadet etme
9-Allah inancı
12-Sorulan ana sorunun yan sorularla desteklenmesi
15-Dini müşahede(bundan emin değilim)


Konu Başlığı: Ynt: Din Psikolojisi Soruları
Gönderen: Zehibe üzerinde 04 Ocak 2010, 22:38:10
Onlarıda hemen işaretliyorum inşaallah
15.soru Allah inancı diye biliyorum başka bilen arkadaş varsa yanıtlasın inş
Buarada hoşgeldiniz sitemize efendim :)