ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2  (Okunma Sayısı 1118 defa)
02 Ocak 2011, 17:44:32
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 02 Ocak 2011, 17:44:32 »ZEYD BİN HARİSE, OĞLU ÜSÂME, AMMÂR BİN YÂSİR, ABDULLAH BİN MES'ÛD VE EBÛ ZER EL-GİFÂRÎ'NİN MENKIBELERİ 2


8818-  Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ammâr'a dedi ki: 'Müjde! Seni azgın bir ce­maat öldürecektir' |Tirmizî]

8819- Rezîn şunu ilave etti: "(Ammâr) Sıffîn günü su istedi. İçinde süt bulunan bir maşrapa getirildi. Onu görünce 'Allahü Ekber' diye bağırdı. Sonra şöyle de­di: 'Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyadaki en son rızkımın bunun gibi maşrapadan süt içmek olduğunu bildirmişti.' Sonra hamle yaptı, Öldürülünceye dek dur­madan savaştı."

8820- Ebû Saîd radiyallahu anlı'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Vah Ammur'a! Kendisim azgın bir grup öl­dürecektir. Oysa o, onları cennete çağıracak, on­lar ise onu cehenneme çağıracaklardır." [Buhârî.]

8821- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ammât; ne zaman iki şey arasında mu­hayyer kılındı ise o, mutlaka çetin olanı tercih etmiştir." [Tirmizî.]

8822- Sahabeden bir adamdan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ammâr, çenesine kadar imanla dolmuş­tur." [Nesâî.]

8823- Ali radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ammâr' in kanı da, eti de ateşe haramdır. Kesinlikle ateş onu yakamaz." [Bezzâr.J

8824- Bilâl bin Yahya radiyallahu anh'dan: "Ammâr öldürüldüğü zaman Huzeyfe'ye dediler ki: 'Bu adam gördüğün gibi öldürüldü; insanlar onun hakkında ihtilâfa düştüler, sen ne dersin.?' Şöyle cevap verdi: 'Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum:

1Ebu'l-Yakazân (yani Ammâr, İslâm) fıtrat(t) üzeredir, ölünceye ya da yaşlanıncaya dek bu fıtrat onu bırakmaz.'

[Bezzâr ve Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta..]

8825- Osman radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Bathâ'da yürüyorduk. Nihayet Am­mâr ile babası ve annesinin işkence gördükle­ri yere geldik. Ebû Ammâr dedi ki:

'Ey Allah'ın Resulü! İşte durum böyle.' Şöyle buyurdu: 'Sabret!' Sonra şöyle dua etti: 'Allahım! Yâsir ailesini bağışla!' Öyle de oldu (yani Hakk'ın rahmetine kavuştular)." |Ahmed.J

8826-  "Ey Yâsir ailesi! Cennet size vaad edilmiş. Buluşma yeriniz cennettir." |Taberânî, Mu'cemu' I-Kebîr'de hafi bir senedle:|

8827- el-Hasan radiyallahu anh'dan: Ammâr şöyle derdi:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile, cinlere ve insanlara karşı savaştım. Beni Bedir kuyusuna gönderdi, insan şeklinde şey­tana rastladım. Kapıştık, ben onu yendim. Ya­nımdaki mızrağımla ona vuruyordum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem şöyle buyurmuş: 'Ammâr kuyunun yanın­da şeytana rastladı ve onunla çarpıştı.'

Çok geçmeden dönüp ona durumu bildir­diğimde, şöyle dedi: "işte o çarpıştığın kişi, şeytanın ta kendisiydi.'

|Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'de hafî bir senedle.]

8828- Hâlid bin el-Velîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Ammâr'ı hakir görürse, Allah da onu hakir görür. Kim Ammâr'a hakaret eder­se, Allah da ona kötü muamele yapar. Kim Ammâr'in eksiğini çıkartmaya çalışırsa Allah da onun eksiğini meydana çıkartır,"

8829- Diğer rivayet:

"Kim Ammâr'a düşmanlık yaparsa, Allah da ona düşmanlık yapar." Taberânî, Mn'remu'l-Kehîr'öe daha uzun bir melinle.l

8830- Amr bin el-Âs radiyallahıı aiıh'dan: "Ona İki adam, Ammâr'ın kanı ve malı hakkında davalaşmaya geldi. O ise şöyle dedİ: 'Bırakın onu! Ben Allah Resulü sallaılahu aleyhi ve sellem'in onun hakkında şöyle bu­yurduğunu duydum: 'Ammâr'ı öldüren ve malını alan cehennemdedir.'

8831-  Abdullah bin el-Hâris radiyallahıı anh'dan:

"Amr bin el-As, Muâviye'ye dedi ki: 'Ey mü'mİnlerin emîri! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, mescidi yaparken Am­mâr'a şöyle dediğini duymadın mı?'

'Ey Ammâr! Sen cihada karşı gayet hırslı­sın. Şüphesiz sen cennet ehlindensin. Seni az­gın bir cemaat öldürecektir.'

Muâviye: 'Evet' dedi. 'Öyleyse onu neden öldürdünüz?' 'Vallahi yanılıyorsun. Onu biz mi öldür­dük? Onu, getiren kişi öldürdü' diye cevab verdi."

8832- Gülsüm bin Cez'a radiyallahu anh'­dan:

"Ammâr'ın katiline soruldu:

'Ammâr'ın olayı nasıl cereyan etti?' Ce­vap verdi:

'Ben Resûllah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş biriyim. Biz Ammâr'ı seçkinlerimiz­den sayardık. Kûbâ Mescidinde Osman aley­hinde konuşuncaya dek bu kanaatteydim. (Ondan sonra dedim ki:) 'Onunla başbaşa ka­lırsam mutlaka ayağımla onu çiğneyeceğim. Ondan sonra bütün namazlarımda Allah'a şöyle dua ettim: 'Allahım! Beni Ammâr'la bu­luştur!' Sıffîn günü olunca, baktım bir adam gönüllüleri önüne katmış gidiyor. Hemen onu gördüm, karşılıklı iki darbe salladık, sonra ben ondan önce davrandım, vurdum yüz üstü ka­paklandı.  Sonra onu öldürdüm.' |Taberânî, Mu'cemu' l-Kebîr'de.]

8833- AH radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Eğer istişare etmeden birini onlara ku­mandan tayin etseydim onlara Ümmü Abd'ın oğlunu (İbn Mes'ûd'u) tayin ederdim." [Tirmizî]

8834- Abdurrahman bin Yezîd radiyallahu anh'dan:

Huzeyfe'ye: Kendisinden ilim almanız İçin ahval, hidayet ve yol göstermesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın olan birini sordum. Şöyle cevapladı:

"Ahval, hidayet ve yol göstermesi İbn Üm­mü Abd'dan daha üstününü bilmiyorum. O, (ashabın) Allah'a en yakın olanlarmdandır.'

8835- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: "Kardeşimle ben Yemen'den geldik. Epey

zaman, İbn Mes'ûd'la annesinin Ehl-i beytten olduğunu zannediyorduk. Çünkü onlar de­vamlı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanma girip çıkıyorlardı, ondan hiç

ayrılmıyorlardı." |Buhârî, Müslim veTirmizî.|

Mu'cemu' l- Ebû Musa ve Ebû Mes'ûd el-Ensâ-rî radiyallahu anhumâ'dan:

"İbn Mes'ûd öldüğü zaman, o ikisinden biri arkadaşına şöyle dedi:

'Acaba o, kendisinden sonra benzeri biri­ni bıraktı mı, ne dersin?'

'Buna imkan var mı. Biliyorsun ki (Resû-lullah sallailahu aleyhi ve sellem'İn huzuruna girmek için), bize izin verilmediği zaman ona izin verilirdi, biz olmadığımız zaman o (O'nun) yanında bulunurdu.' |Müslim,|

8837- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "Ebû Bekr ile Ömer, ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'İn kendisi hakkında şöyle buyurduğunu müjdelemişler:

'Kim Kur'ân'ı tıpkı indiği gibi okumak is­terse, İbn Ütnmü Abd'in (İbn Mes'ûd'un) kı­raati üzere okusun!' |İbn Mâce.l

8838- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "Ben kendimi, müslüman olanların altıncısı olarak gördüm. Yeryüzünde bizlerden ön­ce müslüman olan başka kimse yoktu."

|Taberânî, Mu'cemu' l-Kebîr'de]

 

8818- Bu hadisi Tirmizî (3800), Ebû Mus'ab el-Medenî an Abdilazîz b. Muh. ani'l-Alâ b. Abdirrahman an ebîhî an Ebî Hureyre senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "hasen sahîh garîb" hükmü verdi.

8820- Bu hadisi Buhârî (cihâd ve's-siyer 17, III, 207), İbr. b. Mûsâ an Abdilvehhâb an Hâlid an İkrime an Ebî Saîd senedi ile daha uzun mir metinle tahrîc etti.

8821- Bu hadisi Tirmizî (3799), el-Kâsım b. Dînâr an Ubeydillah b. Mûsâ an Abdilazîz b. Siyâh an Habîb b. e. Sâbit an Atâ b. Yesâr an Âişe senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "hasen garîb" hükmü verdi.

8822- Bu hadisi Nesâî (îmân 17/1, VIII, 111), es-Sevrî ani'l-A'meş an Ebî Ammâr an Amr b. Şurahbîl an racul senedi ile tahrîc etti.

İbn Hacer'e göre isnâdı sahîhtir (Feyd VI, 4).

8823- Râvileri güvenilir kimselerdir, ancak içlerinden birisinden zararsız bir zaaf vardır (Mecma‘ Iî, 295).

8824- Her ikisinin de râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ Iî, 295).

8825- Bu hadisi Ahmed (I, 62), Abdüssamed ani'l-Kâsım b. el-Fudayl an Amr b. Murre an Sâlim b. ebî'l-Ca'd an Osmân senedi ile tahrîc etti.

Râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ Iî, 293).

8826- Râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ Iî, 293).

8827- Râvilerinden Ya'k‍b b. İshâk el-Muharremî'yi Heysemî tanımadığını ve el-Hasan b. Atiyye hakkında ihtilâf olduğunu söylemiştir. Yine ona göre diğer râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ Iî, 293).

8828-8829- Taberânî bunu biri uzun, diğer daha kısa bir metinle tahrîc etti. Bir kaç isnâdından birisi Ahmed'e muvâfık olup râvileri güvenilir kimselerdir. İsnâdının biri de mürseldir (Mecma‘ Iî, 294).

8830- Râvilerinden Leys, tahdîs sîgası ile rivayette bulunmuştur. Râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ Iî, 297).

8831- Heysemî'ye göre râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ Iî, 297).

8832- Taberânî'nin isnâdlarından birisi Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ Iî, 298).

8833- Bu hadisi Tirmizî (3808), ed-Dârimî an Sâid el-Harrânî an Zübeyr an Mansûr an Ebî İshâk ani'l-Hâris an Alî senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "garîb" hükmü verdi.

8834- Bu hadisi Buhârî (fad. ash. 27/3, IV, 219) ve Tirmizî (3807), Ebû İsh. an Abdirrahman b. Yezîd asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8835- Bu hadisi Buhârî (fad. ash. 27/4, IV, 219), Müslim (fad. sah. 110-1, s. 1911) ve Tirmizî (3806), Ebû İshâk ani'l-Esved b. Yezîd an Ebî Mûsâ asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8836- Bu hadisi Müslim (fad. sah. 112, s. 1911), Muh. b. Ca'fer an Şu'be an Ebî İshâk an Ebî'l-Ahvas an Ebî Mûsâ asl-ı senedi ile tahrîc etti.

8837- Bu hadisi İbn Mâce (138), el-Hasan b. Alî el-Hallâl an Yahyâ b. Âdem an Ebî Bekr b. Ayyâş a...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:08:56 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2 rüya tabiri,Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2 mekke canlı, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2 kabe canlı yayın, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2 Üç boyutlu kuran oku Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2 kuran ı kerim, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2 peygamber kıssaları,Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2 ilitam ders soruları, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 2önlisans arapça,
Logged
10 Temmuz 2019, 13:15:03
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2019, 13:15:03 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &