ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Yıldızlar sihir ve kâhinlik
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yıldızlar sihir ve kâhinlik  (Okunma Sayısı 1023 defa)
04 Ocak 2011, 17:36:55
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 17:36:55 »YILDIZLAR, SİHİR VE KÂHİNLİK7618- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah'ın zikrettiğinden başka her kim yıl­dızlar ilminden bir bab iktibas ederse sihir­den bir parça iktibas etmiş olur. Müneccim kâhindir. Kâhin ise sihirbazdır. Sihirbaz ise kâfirdir." [Rezîn.J

Ebû Dâvud ise hadisin bir bölümünü tah-rîc etti.

7619-  Zeyd bin Hâlid radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize Hudeybiye'de, gece yağan yağmurun ar­dından sabah namazı kıldırdı. Namazı bitirip bize dönerek şöyle buyurdu: 'Ey cemaat, Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?'"

'Allah ve O'nun Resulü bilir' dediler. 'Şöyle buyurdu' dedi:

'Kullarımdan bir kısmı bana inanmış, bir kısmı ise inkâr etmiş olarak sabahladı.

'Allah'ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdı' diyenler bana inanmış ve yıldızlan in­kar etmiş oldu. 'Falan falan yıldız sayesinde bize yağmur yağdı' diyenler beni inkâr etmiş oldu. Yıldızlara da inanmış oldu'."

(Tirmizî hariç, allı hadis imamı.]

7620- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah Teâlâ buyurdu: Kullarıma bir ni­met verdiğim zaman mutlaka onların bir kıs­mı onu inkar etmişlerdir; çünkü onlar derler ki: '(Bu nimet) yıldız sayesinde (geldi)'."

[Müslim ve Nesâî]

7621- Malik:

"Ebû Hureyre, sabah olup da insanlar yağ­murla karşılaşınca, 'Rabbimiz bize yağmur göndermiş' der ve sonra şu âyeti okurdu: 'Al­lah'ın insanlara verdiği rahmeti önleyebile­cek hiçbir güç yoktur'." (Fâtir, 2)

7622- Katâde radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Allah şu yıldızları üç şey için yarattı; gö­ğün süsü için, (dinleme hırsızlığı yapan) şey­tanları kovalamak için; yolculara yol göster­mek için. Kim yıldızları bunun dışında yo-rumlarsa, bahtında yanılmış olur. Nasibini yi­tirmiş olur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri kendine dert etmiş olur. Peygamberler ve me­leklerin dışında kimsenin bilmediği şeylerle beyhude iştigal etmiş olur." |Rezîn]

(Müellif) Derim ki: Bunu Buhârî, "Kimse­nin bilmediği" ibaresine kadar, (Sahîh'inde) Bed'ul-halk (3, IV, 74) bölümünde nakletti.

7623- Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile

Medine'den çıktım. Sonra ona (Medine'ye) dönüp baktı ve şöyle buyurdu: 'Eğer onları yıldızlar saptırmazsa, Allah bu ülkeyi şirkten tertemiz eder'." [Ebû Yâ'lâ, Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr vel-Evsat'ta leyyin bir senedle.]

7624- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bir düğüm bağlayıp, da sonra ona üf-lerse, sihir yapmış olur. Kim de sihir yaparsa Allah'a sirk koşmuş olur. Kim de üzerine bir şey takarsa ona havale edilmiş olur," [Nesâî.]

7625-  İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, o da Ensâr'dan bir sahabîden:

"Onlar bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber otururlarken, bir yıldız kaydı ve ortalığı aydınlattı. Onlara sor­du: 'Siz cahiliyede böyle yıldız atılmasına (kaymasına) ne derdiniz?'

'Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ancak biz cahiliyette böyle bir olayda şöyle derdik: 'Ga­liba büyük bir adam doğdu. Ya da büyük bir adam Öldü." Bunun üzerine şöyle buyurdu: 'O ne bir adamın doğumuna ve ne de bir adamın ölümüne kaymaz. Lâkin Rabbimiz Teâla bir şey takdir ettiği zaman, Arş' in taşıyıcıları olan melekler) teşbih eder Sonra bunları takiben gelen sema ehli teşbih eder. Nihayet teşbihler dünya seması ehline kadar ulaşır. Sonra Arş'in taşıyıcıları takip edenler Arş'in taşıyı­cılarına sorarlar: 'Rabbiniz ne dedi?' Onlar da Rablerinin ne dediğini onlara bildirirler. Göklerin ehilleri birbirlerine sora sora niha­yet bilgi bu dünya seması ehline ulaşır. Cinler gizlice kulak verir ve bu haberi dostlarına ile­tirler, (Ancak bu esnada yıldızla) taşlanırlar Aldıkları gibi hiç saptırmadan onlardan gelen haber doğru olur. Ne var ki onlar o haberi ak­tarırlarken kendilerinden de yalan bir şeyler ilave edip Öyle aktarırlar'," [Müslim ve Tirmizî]

7626- Aişe radiyallahu anhâ'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kâhinler hakkında sordular; 'Onlar hiçbir şey değildir' buyurdu. Dediler ki:

'Ey Allah'ın Resulü! Onların bazen söyle­dikleri doğru çıkmaktadır.'

'Bu doğru olan sözdür. Cin onu kapıp dos­tunun kulağına söyleyiverir. Ne var ki onunla birlikte yüz tane de yalan katar'."

7627- Diğer rivayet:

"Dostunun kulağına tavuğun gıdaklaması gibi gıdaklar."

7628- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e

büyü yaptılar. Öyle ki yaptığı bir şeyi yapma­dı diye tahayyül etti. Hatta (sihre maruz kal­dıktan sonra) bir gün benim yanımdayken Al­lah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti. Sonra de­di ki: 'Biliyor musun ey Aişe? Allah bana sor­duğum hususta malumat verdi.'

'Hangi hususta ey Allah'ın Resulü?' diye sorduğumda şöyle buyurdu:

'Bana iki kişi gelip biri başucumda, diğe­ri ayakucumda oturdu; biri arkadaşına sordu:

'Adamın sancısı nedir'

'O'na büyü yapmışlar.'

'O'na kim büyü yapmış?'

'Zurayk oğullarında olan Yahudi Lebîd bin el-A'sam yapmış.'

'Hangi şey ile yapmış."

'Bir tarak kıl döküntüsü ve erkek hurma tomurcuğunun kapçığı ile.'

'Peki şimdi o, nerededir?'

'Zî Ervân kuyusunda.'

Râvilerden biri: "Zervan'ın kuyusunda" olarak rivayet etti. Zervân, Zuraykoğullannda bulunan bir kuyudur.

Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birtakım ashâbla o kuyuya gitti. Ona bir baktı üzerinde kuyudan beslenen hurma ağaçlan vardı. Sonra Aişe'ye dönüp dedi ki:

'Ey Aişe! Vallahi sanki kuyunun suyu kına katılmış (bulanık bir) su gibi idi. Hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başı gibi idi.'

Dedim ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Onu ora­dan çıkarsaydın.'

'Hayır. Allah bana şifa ihsan edip iyileş­tirdi, insanlara bir kötülük getirmesinden korktum.' Sonra emretti o (kuyunun üzeri top­rakla kapatılmak suretiyle) gömüldü."

7629- Diğer rivayet:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e büyü yaptılar, hatta kadınlara yaklaşmadığı halde yaklaştığını zannetmeye başladı." Ben­zerini nakletti.

Ayrıca onda şöyle geçer: "Büyü yapan, yahudi müttefiki ve dostu olan Zuraykoğulla-rından bir adamdı. Ayrıca o adam münafık İdi." [Buhârîve Müslim]

7630-  Zeyd bin Erkam radiyallahu anlı'-dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yahudilerden bir adam büyü yaptı. Bu yüzden birkaç gün rahatsızlaştı. Cibril ona gelip şöy­le dedi: 'Sana yahudilerden bir adam büyü yaptı, düğümler bağlayıp falan kuyuya attı.' Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem, bir adam gönderip onu oradan çıkarttı ve eliyle onu çözüverdi. Ondan sonra bağlardan çözülmüş gibi dimdik ve dinç olarak ayağa kalktı. Bu olayı o (sihri yapan) yahudiye an­latmadı ve yüzüne vurmadı." [Nesâî]

 

7618- Lafız Rezîn'e aittir. Bu hadisi Ebû Dâvud (3905), İbn Mâce (3726) ve Taberânî (11278), Ubeydullah b. el-Ahnes ani'l-Velîd b. Abdillah an Yûsuf b. Mâhek an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

7619- Bu hadisi Mâlik (istiskâ' 4, s. 192), Buhârî (ezân 156/2, I, 205-6; istiskâ 28, II, 23), Müslim (îmân 125, s. 83-4), Ebû Dâvud (3906) ve Nesâî (istiskâ 16, III, 165), Mâlik an Sâlih b. Keysân an Ubeydillah b. Abdillah Utbe an Zeyd asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

7620- Lafız Nesâî'ye aittir. Bu hadisi Müslim (îmân 126, s. 84) ve Nesâî (istiskâ 15/1, III, 164-5), İbn Vehb an Yûnus ani'z-Zührî an Ubeydillah b. Abdillah Utbe an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Müslim'de başka bir tariki daha yer almıştır.

7621- Mâlik (istiskâ 6, s. 192), bunu belâğan irâd etti.

7623- Bu hadisi Ebû Ya'lâ (6709), Ebû Kureyb ani'l-Hasan b. Atiyye an Kays an Yûnus b. Ubeyd ani'l-Hasan an Ahnef b. Kays ani'l-Abbâs senedi ile tahrîc etti.

Kays ihtilâtlı bir râvidir. Diğerleri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ V, 116). Başka bir yerde (VIII, 114), Heysemî: "Ebû Ya'lâ'nın isnâdı hasendir" demiştir.

7624- Bu hadisi Nesâî (tahrîmu'd-dem 19, VII, 112), Amr b. Ali an Ebî Dâvud an Abbâd b. Meysere ani'l-Hasan an Ebî Hureyre senedi ile tahrîc etti.

7625- Bu hadisi Müslim (selâm 124, s. 1750-1) ve Tirmizî (3224), ez-Zührî an Alî b. Hüseyin an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

7626-7627- Bu hadisi Ahmed (VI, 87), Buhârî (tıb 47, VII, 28; edeb 117, VII, 123; tevhîd 57/2, VIII, 218) ve Müslim (selâm 122-3, s. 1750), ez-Zührî an Yahyâ b. Urve an ebîhî an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

7628-7629- Bu hadisi Buhârî (cizye 14, IV, 68; tıb 47, VII, 28; 49, VII, 29; 50, VII, 30; edeb 56, VII, 88) ve Müslim (selâm 43-4, s. 1720-1), Hişâm b. Urve an ebîhî an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

7630- Bu hadisi Nesâî (tahrîmu'd-dem 20, VII, 112-3), Hennâd an Ebî Muâviye ani'l-A'meş an Yezîd b. Hayyân an Zeyd b. Erkam senedi ile tahrîc etti.

Râvileri Sahîh ricâlindendir.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Yıldızlar sihir ve kâhinlik
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:57:31 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yıldızlar sihir ve kâhinlik rüya tabiri,Yıldızlar sihir ve kâhinlik mekke canlı, Yıldızlar sihir ve kâhinlik kabe canlı yayın, Yıldızlar sihir ve kâhinlik Üç boyutlu kuran oku Yıldızlar sihir ve kâhinlik kuran ı kerim, Yıldızlar sihir ve kâhinlik peygamber kıssaları,Yıldızlar sihir ve kâhinlik ilitam ders soruları, Yıldızlar sihir ve kâhinlikönlisans arapça,
Logged
12 Temmuz 2019, 11:58:05
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz 2019, 11:58:05 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri yanlış işlere gidenlerden eylemesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
12 Temmuz 2019, 12:09:12
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 550« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2019, 12:09:12 »

Rabbim böyle işlerden mıhafaza buyursun inşAllah selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &