ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Tıp ve ilgili kitapların konuları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tıp ve ilgili kitapların konuları  (Okunma Sayısı 1133 defa)
04 Ocak 2011, 20:53:10
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 20:53:10 »TIP VE İLGİLİ KONULARIN KİTABI


7473- İbn Amr bin el-Âs radİyallahu anh'-dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Tutup tiryak içtiğimde, muska taşıdığım­da veya şiir söylediğimde başıma gelen ken-dimdendir, artık umursamam" [Ebû Davudi

7474-   el-Muğîre bin Şu'be radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Dağlama ya da rukye yapan tevekkül et­memiş olur." |Tirmizî]

7475- Ukbe bin Âmir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hastalarınızı, yemeğe içmeye zorlama­yın! Şüphesiz Allah onlara hem yedirir, hem de içirir." (İkisi de Tirmizî'ye aittir.]

7476- Aişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e hastalandığında ağızdan ilâç içirdik. Bize 'Bana ilaç îçirmeyin' diye işaret etti. Ga­liba (hastaların çoğunda olduğu gibi) ilaçtan hoşlanmadığı için böyle işaret ediyor, dedik. Ayilınca şöyle dedi: 'Ben size bana ilâç içir-meyin demedim mi?' Yalnızca ilâçtan hoşlan­madığını sandık' dedik. Abbâs hariç, (ceza olarak) evde ilâçtan içmedik kimse kalmaya­caktır. Zira o, sizler beraberce bana ilâç içi­rirken burada yoktu'." fBuhârî]

7477- Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Şüphesiz Allah, hastalığı ilâcı ile birlikte indirmiştir. Her hastalığa karşı bir ilâç var et­miştir. Öyleyse tedavi olun; ancak haram olan Şeylerle tedavi olmayın!" [EbûDâvud|

7478-  Üsâme bin Şerik radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Tedavi olun! Yaşlılık hariç Allah ilâçsız hiçbir hastalık yaratmamıştır." | Ebû Davud ve Tİrmizî]

7479- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah, şifasını vermedik hiçbir hastalık yaratmamıştır. Siz inek sütü içmeksiniz. Çün­kü o süt, her türlü (şifayı) bünyesinde taşıyan otlardan meydana gelmektedir."

[Bezzâr layyin bir senedle.]

7480- el-A'meş radiyallahu anh'dan: "İbn Ebhur el-Kebîr'in dedesi Hayyân'm şöyle dediğini duydum: 'Vücudun hastalığa tahammül ettiği sürece ilâcı bırak!'"

[Taberânî, Mu' cemu' I-Kebîr'de]

7481- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mide bedenin havuzudur. Damarlar ona gelirler. Mide sağlıklı olursa damarlar da sağ­lıklı olur. Mide hasta olursa damarlar da hasta olur." [Taberânî, Mu'cemu'l-Evsût'ta, zayıf bü isnadla.]

7482- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burnuna ilâç çekti." [Ebû Dâvud]

7483- Ümmü'l-Münzir bint Kays el-Ensâ-riyye radiyallahu anhâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ali yanıma girdi. Ali henüz (geçirdiği bir has­talığın) nekahat devresindeydi. Evimizde asıl­mış (çağla) hurmalarımız vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yemek için ayağa kalktı. Ali de yemek için kalkınca ona: 'Yavaş ol, sen daha iyilesemedin, hastasın!' deyince Ali, elini çekti. Sonra ona arpa unu ve (bir tür) pazıdan yemek yapıp gelirdim.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona: 'Haydi bundan ye, bu sana daha yarar­lıdır' buyurdu. |Ebû Dâvud ve Tirmizî]

7484- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in

yüzü yaralandı. Ön dişleri kırıldı. Başı yarıldı. Fâtıma ondan akan kanları yıkıyordu. Ali de kalkan ile ona su döküyordu. Fâtıma, suyun kanı daha da çoğalttığını görünce, bir hasır parçası alıp yaktı, küllerini alıp yaranın üstü­ne sürdü ve ondan sonra kanı dindi." |Buhârî ile Müslim.]

7485- Tirmizî:

"İnsanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yarasının ne ile tedavi olduğu hu-

susunda ihtilâfa düştüler. Medine'de kalan son sahabi Sehl bin Sa'd'a sordular, şöyle dedi: 'Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'in ne ile tedavi olduğunu benden daha iyi bilen kimse kalmamıştır; Fâtıma onun yü­zünü yıkıyordu...'" Yukarıdakinin benzerini nakletti.

7486- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Tedavi oldukarımz arasında kan aldır­mak, en faydalı olanıdır!" |Ebû Dâvud]

7487-  Ebû Kebşe el-Enmârî radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, başının tepesinden ve omuzlarının arasından kan aldırıp hacamat yaptırır ve şöyle derdi: 'Kim bu kanları akıtırsa, bundan başka bir şeyle tedavi olmamak ona bir zarar vermez'."

[İkisi de Ebû Davud'a ait.]

7488- Rezîn'in rivayeti: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o zehirli koyunun yüzünden başının tepesinden kan aldırdı."

Ma'mer der ki; "Ben zehirlenmeksizin, başımın üst kısmından kan aldırdım, hafızam gitti. Hatta namazda Fatiha'yi okuyamazdım da başkaları hatırlatırd."

7489- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir ağrıdan dolayı kaba etinden kan aldırdı."

[Ebû Dâvud]

7490- Nafi' radiyallahu anh'dan:

İbn Ömer dedi ki: "Ey Nâfi! Kanım taşı­yor, bana bir haccâm (kan alıcı) çağır! Deli­kanlı olsun, yaşlı ve çocuk olmasın Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bu­yurduğunu duydum: 'Aç karnına hacamat yaptırmak daha elverişlidir. O (kan aldır­mak), aklı ve anlayışı artırır. Hafızayı kuvvet-

lendirir. Kim kan aidırırsa Allah'ın adıyla perşembe günü aldırsın. Cuma, cumartesi ve pazar günü kan aldırmayın. Pazartesi, salı günleri de kan aldırmayın. Çarşamba günü kan aldırın! Çünkü Eyyûb o gün hastalanmış­tır. Ayrıca Cüzzam ve sedef hastalığı da ancak çarşamba günü ve gecesi başlar'." [îbn Mâce zayıfbir senedle.]

7491- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

boynunun iki tarafındaki damarlar ile iki omuzun arasındaki damarlardan kan alduırdı. (Ayın) onyedinci, ondokuzuncu ve yirmibi-rinci günleri kan aldırırdı." [Tirmizî]

7492- Ebû Davud'un rivayeti:

"Üç defa boynunun iki tarafındaki damar­lar ile sırtından kan aldırdı."

7493- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Onun üç haccâm (kan alan) kölesi vardı. Onların ikisi onu ve ailesini tedavi ederdi. Biri de ondan ve ailesinden kan alırdı."

7494- İbn Abbâs merfu olarak rivayet etti: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:)

"Hacamat yapan köle ne güzeldir! Kanı gideriyor ve sulbü hafifletiyor, gözü cilalandı-rıyor (görüşü güçlendiriyor)."

7495- Dedi ki:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mi'rac'a çıktığı gece hangi meleklerin yanın­dan geçtiyse hepsi de: 'Hacamat yaptırmalı­sın' dediler."

7496- Buyurdu ki:

"Hacamat yaptıracağınız en uygun gün­ler: Onyedinci, ondokuzuncu ve yirmibirinci günlerdir."

7497-Buyurdu ki:

"Tedavi olacağınız en iyi şey, burun dam­lası, içilecek ilâç, hacamat ve müshildir."

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Abbâs ve ashabı (rızası olmadan) ilâç içirmişür.

(Kendine gelince) "Bana kim ilâç içirdi?" dedi. Hepsi susup ses çıkarmadılar.

Bunun üzerine evde, amcası Abbâs'tan başka ağzına içilecek ilâç akıtılmayan kimse kalmadı. [Tirmizî]

7498- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"(Ayıtı) onyedinci, ondokumncu ve yirmi birinci günleri kan aldırana bu, her hastalığı­na şifa olur." [Ebû Dâvud]

7499- Rezîn'in rivayeti:

"Eğer onyedinci gün, salıya rastlarsa, o günde hacamat yaptırana tam bir sene bir şey olmaz."

7500-  Kebşe bint ebî Bekre radiyallahu anhâ'dan:

"Babası, salı günü ailesini hacamat ol­maktan alıkor ve:

'Peygamber sallallahu aleyhi ve sellenı'in, salı gününün kan günü olduğunu ve o gün be­lirli bir saatte (açılan yarada) kanın dinmedi­ğini söylediğini iddia edermiş'." |Ebû Davud]

7501- Rezîn şunu da İlave elti:

"Kanı güçlü olduğu (salı) gün(ü) aldır­mayın! Çünkü o gün demirin iz bıraktığı gün­dür. O halde demirin güçlü olduğu günde kan aldırmayın!"

7502- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hadîd sûresi, salı günü inmiştir. Demiri Allah, salı günü yaratmıştır."

Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem, salı günü hacamat yaptırmayı yasaklamış­tır. [Taberânî, Mu' cemu'l-Kebîr'de zayıf bir senedle.|

7503- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Baştan kan aldırmak, deliliğe, cüzzama, sedef hastalığına, uyuklamaya ve azı dişi ağ­rısına karşı iyi bir devadır."

Taberânî, Mu' cemıt'l-Evsatla zayıf bir senedle.

7504- Âsim bin Ömer bin Katâde radiyal­lahu anh'dan:

"Câbir ailemize geldi. Bir adam yara bere­den şikayetçi idi. Ona 'Ne'n var?' dedi.

'Yara (çıban) çıktı beni perişan etti" de­yince: 'Ey delikanlı! Haydi bana bir haccâm (kan alıcı) çağır!' dedi. Adam: 'Haccâmı ne yapacaksın; ey Ebû Abdullah?'diye sordu.

'Ona hacamat şişesiyle kan aldırtacağım.'

'Vallahi sinek veya elbisem o yaraya deği­yor da ben acıdan duramıyor, kıvranıp duru­yorum, ona nasıl tahammül ederim?" dedi, Câbir adamın hacamat yaptırmaktan çekindi­ğini görünce şöyle dedi:

'Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-Iem'in şöyle buyurduğunu duydum: "Eğer te­davi olduğunuz şeylerin herhangi birinde bir fayda varsa; hacamatçının aletinin darbesin­de, bal şerbetinde, ya da ateşle dağlamada, mutlaka bir fayda vardır.' Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: 'Yaramı dağlat­mam hoşuma gitmez' buyurmuştur. (Râvi) de­di ki: Nihayet haccâm geldi ve o...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Tıp ve ilgili kitapların konuları
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:57:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tıp ve ilgili kitapların konuları rüya tabiri,Tıp ve ilgili kitapların konuları mekke canlı, Tıp ve ilgili kitapların konuları kabe canlı yayın, Tıp ve ilgili kitapların konuları Üç boyutlu kuran oku Tıp ve ilgili kitapların konuları kuran ı kerim, Tıp ve ilgili kitapların konuları peygamber kıssaları,Tıp ve ilgili kitapların konuları ilitam ders soruları, Tıp ve ilgili kitapların konularıönlisans arapça,
Logged
08 Temmuz 2019, 21:48:00
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 08 Temmuz 2019, 21:48:00 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
09 Temmuz 2019, 19:31:24
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.878


« Yanıtla #2 : 09 Temmuz 2019, 19:31:24 »

Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Temmuz 2019, 12:37:42
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimiçi Çevrimiçi

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.468« Yanıtla #3 : 10 Temmuz 2019, 12:37:42 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &