ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Talâk lafızları zifafdan önce talâk
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Talâk lafızları zifafdan önce talâk  (Okunma Sayısı 1347 defa)
09 Ocak 2011, 16:50:16
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 16:50:16 »Talâk Lafızları, Zifafdan Önce Talâk, Akidden Evvel Talâk Ve Ay Başı Olan Kadının Talâkı


BOŞANMA BAHSİ

4365- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki:

"(Adam karısına) Tek ağızla (bir defada) «Sen üç kere boşsun» derse bu, bir talâk sayı­lır." [Ebû Dâvud][1]

 

4366- Rezîn'in rivayeti: İbn Abbâs şöyle derdi:

"Eğer: «Sen boşsun, sen boşsun, sen boş­sun» derse bu, bir sayılır. Yeter ki bunlarla bi­rinci söylediği «sen boşsun» sözünü vurgula­mak isteyip ve kadınla da henüz gerdeğe gir­memiş olsun."[2]         

 

4367- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Bir adam gelip, ona karısını üç kere boşadığını söyledi. Cevaben ona dedi ki:

"Sizden biriniz yürür, ahmaklığa biner de, sonra şöyle der:

«Ey İbn Abbas, ey İbn Abbas! Allah şöyle buyurmuştur: 'Kim Allah'tan korkarsa ona mutlaka bir çıkış yolu kılar.'» Sana bir çıkış yolu bulamıyorum; sen Rabbine âsi oldun, kadın da senden talâk-ı bâin ile ayrılmış oldu. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

«Ey Peygamber! Kadınları boşayacağı­nızda onların iddetlerini gözeterek boşayın ve sayın» (Talâk sûresi, 1)." [Ebû Dâvud][3]

 

4368- Mâlik radiyallahu anh'dan, ona ulaştığına göre:

Bir adam İbn Abbâs'a:

"Ben karımı yüz kere boşadım, ne dersin?" dedi. O ise şu cevabı verdi:

"Kadın senden üç talakla boşandı. Kalan doksan yedi ile de sen Allah'ın âyetlerini eğ­lenceye aldın."[4]

 

4369- Mahmûd bin Lebîd radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi Ve sellem'e, bir adamın karışım bir kerede üç talâkla boşa-dığı bildirildi. Kızarak ayağa kalktı ve sonra şöyle buyurdu:

«Ben aranızdayken Allah'ın Kitabıyla mı oynanıyor?» Bir adam ayağa kalkıp dedi ki:

«Ey Allah'ın Resulü! Onu öldürmeyeyim mi?»" [Nesâî][5]

 

4370- Abdullah bin Yezîd bin Rukâne ra­diyallahu anh'dan, o da babasından, o da de­desinden:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim, dedim ki:

«Ey Allah'ın Resulü! Ben karımı kesinlik­le boşadım.»

«Sen bu sözle ne kastettin?» diye soranca "Bir kere boşamayı kastettim» dedim. «Allah'a yemin edebilir misin?» buyurdu. «Allah'a yemin ederim» dedim. «Öyleyse o, senin kastettiğin gibi (bir ke-re)dir» buyurdu." [Tirmizî ve Ebû Dâvud.][6]

 

4371- Mâlik radiyallahu anh'dan: Ömer'den, karısına: "İpin benim elimde değil, senin omuzundadır (serbestsin)" djyen kimse hakkında fetva istediler. Tavaf ediyor­ken Ömer sordu:

"Bu binanın (Kabe'nin) hakkı için bu sö­zünle neyi kastettin?" Adam cevap verdi:

"Eğer sen benden bu mekanın dışında (başka bir şeyin hakkı için) yemin etmemi is­teseydin, doğru söylemezdim. Bu sözümle aynlmayı (talâkı) kastettim" dedi.

Bunun üzerine Ömer:

"Öyle ise o, kastettiğin gibidir" dedi.[7]

 

4372- Nâfi' radiyallahu anh'dan:

İbn Ömer, (karısına hitaben) haliyye (ipin­den kurtulmuş deve olasm) diyen ve beriyye (kocadan kurtulmuş kadın olasm) diyen hak­kında derdi ki:

"Bunlardan her birisi üç kere boşanmış sa­yılır." [Muvatta'][8]

 

4373- Mâlik radiyallahu anh'dan:

Ali radiyallahu anh, karısına: "Sen bana haramsın" diyen adam hakkında: "Bu, üç ta­lâktır" derdi.[9]

 

4374- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: De­di ki:

"Kim karısını kendisine haram ederse bu, (boşanma ifade eden) birşey değildir."

Ondan sonra: "And olsun ki, sizin için Al­lah Resulünde güzel bir örnek vardır" âyetini (Ahzâb 21) okudu.[10]

 

4375- Diğer rivayet:

"Kişi karısını kendi üzerine haram kılarsa bu, keffâreti gerektiren bir yemin olur; keffâ-retini verir." Sonra ilgili âyeti okudu. [Buhârî ve Müslim][11]

 

4376- Nesâî'nin rivayeti: Adam ona dedi ki:

"Ben karımı kendime haram ettim."

Cevap verdi:

"Sen yalan söylüyorsun. O sana haram değildir." Sonra: "Ey Peygamber! Allah'ın sana helâl kıldığını sen neden haram kılıyor­sun?" mealindeki (Tahrim sûresinin ilk) âye­tini) okudu ve:

"Sen en ağır keffâreti vereceksin, bir köle azat edeceksin" buyurdu.[12]

 

4377- Mâlik radiyallahu anh'dan: Bir adam İbn Ömer'e gelip dedi ki: "Ben boşama yetkisini kanma verdim. O

da kendini boşadı, ne dersin?" İbn Ömer dedi ki: "Sanırım o (kadının) dediği gibidir." Bunun üzerine dedi ki: "Ey Ebû Abdurrahman, böyle yapma!" "Bunu ben değil, sen yaptın" dedi.[13]

 

4378- Nâfi'den nakledilen diğer rivayet: İbn Ömer, boşanma işini karısının kararı­na havale eden adam hakkında şöyle derdi:

"Hüküm, kadının verdiği hükümdür. An-

cak kocası kabul etmeyip de: «Ben üç talâk kastetmedim, sadece bir talâk kastettim» der­se, yemin ettirilir, kadın iddetinde kaldığı sü­rece, adam ondan daha çok söz sahibi olur."[14]

 

4379- Hammâd bin Zeyd radiyallahu anh'dan:

Eyyûb'e dedim ki: "(Karısına:) «İşin ken­di elindedir» diyen adamın sözünden üç talak lazım geldiğini, Hasan'dan başka kimsenin söylediğini biliyor musun?"

"Hayır" dedi. Sonra "Bağışla Allahım! Ancak bu hususta bana Katâde, İbn Semu-re'nin azatlısı Kesîr tarikiyla, Ebû Seleme'den, o da Ebû Hureyre'den, o da Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu nak­lettiğini biliyorum: "(Kadın kendisini boşar-sa) üç talâk vâki olur" dedi. m Eyyûb dedi ki: "Kesîr'e rastladım, (bu ha­disi) sordum, fakat bunu bilemedi. Sonra Ka-tâde'ye döndüm ve durumu anlattım. Onun unutmuş olduğunu söyledi." [Sünen ashâh.][15]

 

4380- Mesrûk radiyallahu anh'dan:

"O beni seçtikten sonra bir yahut yüz ya da bin kere boşanmayı eline verip serbest bı­rakmama hiç aldırmam. Âişe'ye sordum; şu cevabı verdi:

«Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi boşanma hususunda muhayyer bıraktı, biz kendisini seçtik, bu talâk oldu mu? (ha­yır!)»" [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][16]

 

4381- İbn Mes'ud radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Hanımına: «(Boşanma) işin elindedir. İşinde serbestsin» derse, yahut karısını ailesi­ne verir de onlar da onu kabul ederlerse bu, bir bâin talâk (kesin boşama) sayılır."[17]

 

4382- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "O, (karısına, sen bana) haram(sın demek) hususunda, eğer (bu sözüyle) talâk kastetmişse bu, talâk sayılır; aksi halde yemin olur." [İkisi de Taberânî'ye aittir.][18]

 

4383- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kişi, gerdeğe girmeden önce karı­sını üç kere boşadığı zaman, onu bir talâk sa­yarlardı. Ebû Bekr'in, zamanında hatta Ömer'in hilâfetinin ilk senelerinde de bu böy­le idi.

İnsanlar bunu dillerine dolayıp işi azıtın­ca, Ömer şöyle dedi:

«Artık onların aleyhine (bunu üç talâk) olarak kabul ediyor ve geçerli kılıyorum»."

[Müslim, Nesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.][19]

 

4384- O ve Mâlik, İbn Abbâs ve Ebû Hu­reyre'den:

"Zifafa girmeden önce, karısını üç talâkla boşayan adam hakkında kendilerine sorulan soruya şu cevabı verdiler:

«Başka bir adamla evlenmedikçe, onu ala­maz»."
[20]

 

4385- Rezîn'in rivayeti: İbn Abbâs, Ebû Hureyre ve İbn Amr bin el-Âs dediler ki:

"Bir talâk uzaklaştırır, üç talâk haram kı­lar, ancak evlendikten sonra durum değişir.

Zifafa girilmeden önce, bir kere boşanan kadında iddet sözkonusu olmadığı gibi, üç ke­re boşananda da iddet yoktur. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

«Ey iman edenler, mü'min kadınlarla ni­kahlanıp onları, temasta bulunmadan boşadığınızda, onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur.» (Ahzâb, 49)

Yalnız mut'ası verilir ki, o da adı konan mehrin yarısıdır. Eğer mehrin adı konmamış-sa o zaman mut'a verilir. Mehir lazım gel­mez."[21]

 

4386- Malik radiyallahu anh'dan; Ömer, oğlu Abdullah ile onun oğlu Salim, ayrıca İbn Mes'ûd, el-Kâsım bin Muhammed, İbn Şihâb, Süleyman bin Yesâr hepsi şöyle derlerdi:

"Kişi, evlenmeden önce (evleneceği) ka­dını boşayacağına dair yemin edip sonra ye­minini tutmasa, evlendiği zaman o kadını bo­şaması lazım gelir."[22]

 

4387- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: O, "Evleneceğim her kadın boştur" diyen "Eğer bu kimse, kadının mensup olduğu kabileyi ya da muayyen bir kadını ismen be­lirterek zikretmemişse, onun bu sözüne bir şey lazım gelmez" derdi. [Mâlik][23]

 

4388- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesi radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ancak malik ve sahip olduğun (kadın) hakkında boşama sözkonusu olur. Ancak mâ­lik ve sahip olduğun köle hakkında azat etmek sözkonusudur. Ancak mâlik ve sahib olduğun mal için alış veriş sözkonusu olur." [Ebû Dâvud ve Tirmizi][24]

 

4389- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Allah, boşanmayı evlilikten sonra kıl­mıştır." [Buhârî]

Ayrıca, sahâbi ve sahabe dışında tam yir­mi dört kişinin ismini zikrederek, bunların hepsinin "Evlenmeden önce boşanma yoktur" dediklerini söyledi.[25]

 

4390- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "O, hanımını âdet halinde boşamış. Bu durum, Ömer'e bildirilince, kızmış ve şöyle demiş:[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Talâk lafızları zifafdan önce talâk
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:40:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Talâk lafızları zifafdan önce talâk rüya tabiri,Talâk lafızları zifafdan önce talâk mekke canlı, Talâk lafızları zifafdan önce talâk kabe canlı yayın, Talâk lafızları zifafdan önce talâk Üç boyutlu kuran oku Talâk lafızları zifafdan önce talâk kuran ı kerim, Talâk lafızları zifafdan önce talâk peygamber kıssaları,Talâk lafızları zifafdan önce talâk ilitam ders soruları, Talâk lafızları zifafdan önce talâkönlisans arapça,
Logged
06 Temmuz 2019, 19:16:59
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.878


« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2019, 19:16:59 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri her konuda islama uygun yaşayan kullardan eylesin inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Temmuz 2019, 13:53:48
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2019, 13:53:48 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &