ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak  (Okunma Sayısı 1780 defa)
10 Ocak 2011, 18:51:32
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:51:32 »Şeytan Taşlamak, Traş Olmak Ve İhramdan Çıkmak3480- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kurban yeri ile Mina mescidinin hemen ya­nında olan yerdeki Şeytan'ı taşladığı zaman, yedi taş atardı. Her bir taş atışında tekbir ge­tirirdi (Allahu ekber! derdi). Sonra önüne ge­lip kıbleye karşı ellerini kaldırarak durup uzunca dua eder ve vakfeyi uzun tutardı. Son­ra ikinci Şeytan'a gelip ona da yedi taş atardı. Her taş atışında tekbir getirirdi. Sonra sol ta­raftan ayrılıp kıbleye karşı durup ellerini kal­dırarak dua ederdi. Sonra Akabe'yi takip eden Şeytan'a gelip yedi taş da ona atardı. Fakat orada durmazdı." [Buhârî ve Nesâî][366]

 

3481- Abdurrahman bin Yezîd radiyallahu anh'dan:

"İbn Mes'ûd, Cemretu'l-Akebe'yi (Büyük Şeytan'ı) vadinin dibinden doğru yedi taş ata-

rak taşladı; her taş atışında tekbir getiriyordu. Bu sırada Beyt'i soluna Mina'yı sağına alı­yordu. Ona denildi ki: «İnsanlar taşları ona yukarısından atıyorlar.» Cevap verdi:

«Kendinden başka hiçbir ilah olmayan Al-lah'a kasem ederim ki burası, üzerine Bakara sûresinin indiği makamdır»."

[Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][367]

 

3482- Diğer rivayette:

"O, vadinin içine indi; Kabe'ye karşı yö­neldi ve Şeytan'ın sağ kaşına (taş) attı."[368]

 

3483- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in, ikinci Cemre'nin yanında birincisin­den daha uzun durduğunu gördüm. Sonra Cemretü'l-Akabe'ye geldi ve jbnu taşladı ve orada beklemedi."

[Ahmed leyyin bir isnadla.][369]

 

3484- Sa'd radiyallahu anh'dan: "Hacda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile döndük. Kimimiz: «Yedi taş attım»; kimimiz de «Altı taş attım» diyordu da bu se­beple kimse kimseyi ayıplamıyordu." [Nesâî][370]

 

3485- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Taharetlenme taşları tek, Cemre taşları tek, Safa ile Merve arasındaki sa'y da tek, ta­vaf da tek sayıdır. Biriniz taşla taharetlendi­ğinde tek sayı taşlarla taharetlensin."

[Müslim][371]

 

3486- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Akabe (Şeytan taşlama) sabahı devenin üstünde bana şöyle buyurdu: «Bana taş topla-yıver.» Onun \çm saçan ile. ahlan taşlarav bü­yüklüğünde taşlar toplamıştım. Onları eline koyduğumda: «İşte taşlar böyle olacaktır! Dinde sakın aşırı gitmeyin! Çünkü sizden ön­cekiler dinde aşırılık yüzünden helak olmuş­lardır» buyurdu."[372]

 

3487- Câbir radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i, Kurban bayramının birinci günü kuşluk vakti, ondan sonraki günlerde ise öğle vaktin­den sonra şeytan taşladığını gördüm." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][373]

 

3488- Nâfi' radiyallahu anh'dan: "Abdullah bin Ömer'in karısı Safiyye'nin erkek kardeşinin kızı, Müzdelife'de hayız ol­du. O ve Safiyye bu yüzden geri kaldılar.

Ancak Kurban bayramının birinci günü güneş battıktan sonra Mina'ya gelebildiler. İbn Ömer onlara Mina'ya geldiklerinde he­men şeytan taşlamalarını emretti ve bunda bir sakınca görmedi."[374]

3489- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Kişi teşrik günlerinde, Kurban bayramı­nın birinci günü Güneş batıncaya kadar Mi-na'dan çıkamazsa, ertesi gün şeytanı taşlaym-caya dek Mina'dan çıkmasın."

[İkisi de Mâlik'e aittir.][375]

 

3490- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "O, Kurban bayramının birinci gününden sonra, üç gün süreyle şeytan taşlamaya gelip giderdi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de böyle yaptığını söylerdi."

[Ebû Dâvud. Tirmizî'nin de benzeri rivayeti vardır.][376]

 

3491-Câbir radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'i, Bayram günü devesinin üstünde şeyta­nı taşlarken ve şöyle derken gördüm: «Gelin, menâsikinizi benden alın! Kim bilir belki bu haccımdan sonra, bir daha haccedemem»."

[Müslim ve Ebû Dâvud.][377]

 

3492- Nesâî'nin lafzı:   "Ben bu yılımdan sonra yaşayacağımı bilmiyorum."[378]

 

3493- Kudâme bin Abdülah radiyallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'i, devesi üzerinden şeytanı taşlarken gör­düm. Vurmak yok, itip kakmak yok ve çekil demek de yoktu." [Tırmizî ve Nesâî][379]

 

3494- Ümmü'l-Husayn radiyallahu anhâ'dan:

"Veda haccmda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile hacca gittik. Üsâme ile Bilâl'i de gördüm, biri devesinin yularını tu­tuyordu, ötekisi ise onu güneşten korumak için elbisesini yukarıya kaldırıyordu. Cemre-tü'1-Akabe'yi taşlayana kadar böyle devam etti." [Ebû Dâvud]

Nesâî şunu ilâve etti: "Sonra hutbe okudu; Allah'a hamd-ü senada bulunduktan sonra birçok şeyler söyledi."[380]

 

3495- İbn Ömeıvradiyallahu anh'dan: "Şeytanları taşlarken, şöyle derdi: «Allahım! Kabul edilmiş bir hac, bağışlanmış bir günah (diliyorum)»."[381]

 

3496- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan (de­di ki):

"Taşlamadan dolayı kabul edilen amel (sevabı) eğer görünseydi Sebîr dağından daha büyük olurdu." [İkisi de Rezîn'e aittir.][382]

 

3497- Ebû't-Tufeyl radiyallahu anh'dan:

İbn Abbâs'a dedim ki: "Kavmin Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'in Safa ile Merve arasında sa'y ettiğini ve bunun bir sün­net olduğunu iddia ediyor (ne dersin?)"

Cevap verdi: "Doğru söylemişlerdir. İbra­him'e hac ibadetleri emredilince, Şeytan önü­ne çıktı ve ona mâni olmak istedi. Yarıştı ve nihayet İbrahîm koşup onu geçti. Sonra Cibril onu alıp Cemretü'l-Akabe'ye iletti. Şeytan yi­ne orada önüne çıktı. Bunun üzerine ona yedi taş attı. Devam etti, sonra Cemretü'1-Vus-tâ'nın yanında gene önüne çıktı. Bu sefer ona yedi taş daha attı. Derken İsmail'i alıp yanı üzerine yatırdı. İsmail'in sırtında beyaz göm­lek vardı.

Dedi ki: "Babacığım bundan başka kefe­nim olacak bir gömleğim yoktur. Bunu sırtım­dan çıkart. Bana onu kefen olarak sararsın." Tam gömleğini çıkarmaya hazırlanırken arka­sından bir ses:

"Ey İbrahîm, rüyanı doğruladın (rüyana sadık kaldın!)" Arkaya bir baktı ki ne gör­sün: Beyaz, boynuzlu ve büyük gözlü bir koç! (Allah tarafından fidye olarak gelmiş, boğazlanmaya hazır duruyor)" İbn Abbâs ilave etti:

Biz genellikle bu çeşit koçları kurban ederdik. Sonra Cibril onu alıp Cemretü'1-Kus-vâ'ya iletti. Şeytan yine orada önüne çıktı. Bu defa ona yedi taş daha attı. Şeytan oradan uzaklaştı. Sonra (Cibril) onu alıp Mina'ya gö­türdü ve: "İşte burası insanların konakladıkla­rı Mina'dır" dedi. Sonra onu Müzdelife'ye götürdü ve "işte Meş'ar-i Haram" dedi. Ora­dan da Arafat'a götürdü." (Sonra İbn Abbâs:) "Oraya neden Arafat denildi, biliyor musun?" diye sordu, "Hayır" dedim. Dedi ki: "Cibril İbrahim'e «Bildin mi?» diye sordu. «Evet!» dedi. İşte bunun için oraya Arafat denildi.

"Telbiye neden olmuştur?" diye sordu.

"Nasıl oldu?" dedim. Şöyle dedi:

"İbrahim'e haccı ilân etmesi emrolunduğu zaman, dağlar başlarını eğdiler, köyler ve ka­sabalarda (onun göreceği şekilde) yükseltildi ve tüm insanlara haccı böylece (telbiye ile) İlân etti." [Ahmed ve Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de][383]

 

3498- Enes radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi, Cemre'ye varıp taş attı. Sonra Mina'daki yerine döndü ve orada kurban kes­ti. Sonra berbere, önce sağ tarafını, sonra sol tarafını göstererek «Saçlarımdan al!» buyur­du. Sonra onu (kesilen kılları) insanlara dağıt­maya başladı."[384]

 

3499- Diğer rivayet:

"Berbere sağ tarafını gösterek saçını kes­tirdi. Yanındaki insanlara dağıttı. Sonra sol ta­rafını gösterdi. Orasını da traş edip (kesilen kılları) Ümmü Süleym'e verdi."[385]

 

3500- Diğer rivayet:

"Sağ tarafından alman saçları birer ikişer halka dağıttı. Sol tarafından alınanları da Ebû Talha'ya verdi."[386]

 

3501- Diğer rivayet:

"O, sağ tarafından alman saçları Ebû Tal­ha'ya verdi, sol tarafından alınanları da ona verdi ve: «Haydi bunları insanlara paylaş­tır!» buyurdu."

[Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][387]

 

3502- Onların ayrıca İbn Ömer'den şöyle bir rivayetleri bulunmaktadır:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccmda traş oldu. Ashabından birkaç kişi de traş oldular. B azılan ise saçlarını kı­salttılar."[388]

 

3503- Ömer radiyallahu anh'dan (dedi ki): "Kim saçmı topuz, ya da örgü yaparsa, ya da bir araya toplarsa (keçelendirirse) artık berber ona vacip olur."[389]

 

3504- Nâfi' radiyallahu anh'dan:

"İbn Ömer, Ramazan bittikten sonra hac yapmayı istediği takdirde, hac yapıncaya dek ne saçından, ne de sakalından hiçbir şey kes­mezdi."

Mâlik dedi ki: "(İbn Ömer'in) bu hareke­ti, insanları bağlamaz." [İkisi de Mâlik'e aittir.][390]

 

3505- Ali radiyallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kadınm başını traş etmesini yasakladı."

Rezîn şu ilaveyi yaptı: "Hac ve umrede." (Rezîn ayrıca) dedi ki: "Kadına gereken şey sadece saçlarını kısaltmasıdır."[391]

 

3506- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:)

"Allahım! Traş olanları esirge!" Dediler ki:

"Ya saçlarını kısaltanlar?"

"Saçlarını kısaltanları da" buyurdu.

[Nesâî hariç. Altı hadis imamı][392]
...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak
« Posted on: 05 Haziran 2020, 03:28:06 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak rüya tabiri,Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak mekke canlı, Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak kabe canlı yayın, Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak Üç boyutlu kuran oku Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak kuran ı kerim, Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak peygamber kıssaları,Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmak ilitam ders soruları, Şeytan taşlamak traş olmak ve ihramdan çıkmakönlisans arapça,
Logged
01 Temmuz 2019, 19:19:47
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.892Site
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2019, 19:19:47 »

Esselamü Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &