ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Şart istisna aldatma kusuru gizleme
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şart istisna aldatma kusuru gizleme  (Okunma Sayısı 979 defa)
09 Ocak 2011, 16:19:46
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 16:19:46 »Şart, İstisna, Aldatma, Kusuru Gizleme Ve Neceş Gibi Alış Verişte Caiz Olmayan Hususlar


4649- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "O, hanunı Zeyneb'den bir cariye satın al­dı. Zevcesi:

«Şayet onu satacak olursan aynı fiyatla o benim olacaktır» diye şart koştu. İbn Mes'ûd, Ömer'e danışınca Ömer ona:

«Onda (cariyede başka) birinin şartı var­ken sakın ona yaklaşma!» dedi." [Mâlik][124]

 

4650- Amr bin Şuayb'dan, o da babasın­dan, o da dedesinden radiyallahu anh:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem urban (kapora) alış verişini yasakladı."

[Ebû Dâvud ve Mâlik.]

Mâlik bunu şöyle açıkladı:

"Urban şu demektir: Kişi bir mal satın alı­yor ya da bir hayvanı kiralıyor ve satıcıya ya da kiraya verene: «Sana bir dinar vereceğim; ancak eğer ben malı satın alırsam ya da hay­vana binersem, bu verdiğim dinar, parasından ya da kirasından sayılacak. Eğer satın almak­tan vazgeçersem, sana verdiğim (kapora) bir şeye karşılık olmaksızın yanacak»."[125]

 

4651- Mâlik radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

sonra teslim edilmek üzere peşin para ödeye­rek yapılan alış verişi yasaklamıştır." Mâlik bu alış verişi şöyle açıkladı: "Bir adam bir diğerine şöyle der: «Senin malını şu şu fiyata alıyorum, şu zamanda teslim etmen şartıyla» demesidir. Bu çeşit bir muamele caiz değildir."[126]

 

4652- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hem veresiye, hem satış bir arada helâl olmaz. Bir satışta iki şart koşmak; mülkiyeti­ne geçmeyen malı satmak ve teslim alınma­mış malı satmak helâl değildir." [Sünen ashabı][127]

4653- Mâlik radiyallahu anh'dan:

"İbn Ömer'e, bir köle azat etmesi gereken bir adamın, azat etmek şartıyla köle satın alıp alamayacağı hakkında sordular. O da: «Ol­maz» diye cevap verdi."[128]

 

4654- Câbir radiyallahu anh'dan:

Bir yolculukta Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem ile beraberdim, ben ağır yürüyen bir deve üstündeydim, bu nedenle kavmin ar­kasında kalmıştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan geçip sor­du: "Kimdir bu?"

"Câbir" dedim.

"Ne'n var?"

'Tembel ve ağır yürüyen bir deve üstün­deyim."

"Yanında kamış değneği var mıdır?"

"Vardır."

"Onu ver bana!" dedi, verdim. Değneği deveye vurdu, bir anda hızlanıp kavmin önün­de oluverdi. Nihayet şöyle dedi:

"Bunu bana sat!"

“"O (parasız) senin olsun" dedim. "Hayır onu bana sat! Ben onu dört dina­ra aldım, Medine'ye kadar sen binebilirsin" dedi.

Medine'ye yaklaştığımızda ayrılıp gitmek istedim;

"Nereye?" diye sordu:

"Kocası ölmüş dul bir kadınla evlendim de."

"Karşılıklı oynaşacağınız (bakire) bir kız bulamadın mı?" diye sorunca, şöyle dedim:

"Babam vefat etti, geride kızlar bıraktı. Onun için tecrübeli ve kendinden toyluk git­miş bir kadınla evlenmek istedim."

"Şimdi oldu" buyurdu. Medine'ye geldi­ğimizde:

"Ey Bilâl! Bu deve için ona (Câbir'e) be­delini öde ve biraz da artır!" emrini verdi. Bunun üzerine ona dört dinar, bir kırat da faz­ladan verdi.

Câbir dedi ki: "Allah Resulü saüallahu

aleyhi ve sellem verdiği bu fazlalık hiç ya­nımdan ayrılmadı. Artık bu kırat, Câbir'in kı­lıcının kınından hiç eksik olmadı.[129]

 

4655- Onun rivayetlerindendir: "(Önce) onu azarladı, sonra ona dua etti." Onda ayrıca şöyle geçiyor:

"Onu bana satar mısın?" deyince, on­dan utandım. Ondan başka su çeken deve­miz yoktu. Medine'ye kadar sırtına binmek şartıyla onu ona sattım."

Onda şöyle de geçer:

"Beni dayım karşıladı; deveyi sordu, ne yaptığımı kendisine bildirince, beni kınadı."[130]

4656- Bir başka rivayette: "Bunun üzerine bineğinden inerek bastonu ile devemi çekti. Sonra: «Haydi bin!» dedi." Benzerini naklet­ti. Onda şöyle geçer. "Medine'ye vardığın za­man cima etmeye bak, cima etmeye bak."

Yine onda geçiyor:

"Ben de ertesi gün geldim. Onu Mescidin kapısında buldum. Bana:

"Şimdi mi geldin?" diye sordu.

"Evet" dedim.

"Haydi deveni bırak, içeriye gir ve iki re­kat namaz kıl!" buyurdu.

İçeri girdim, namaz kıldım ve döndüm. Bilâl'e benim için bir ukiye  tartması için emretti. O da tarttı, biraz fazla dolu dolu tarttı. Ben oradan çekildim. Giderken, be­nim için:

"Câbir'i çağır!" dedi. İçimden dedim ki:

"Şimdi bana deveyi geri verecek, ben de bu hayvana çok öfkeleneceğim."

Şöyle buyurdu:

"Deveni al, parası da senin olsun."[131]

 

4657- "Biz bir savaşta idik, oradan döner­ken, ağır ve tembel olan deveme acele olarak bindim. Derken arkamdan bir süvari yetişti ve deveme değneğiyle vurdu. Bunun üzerine kimsenin tahmin edemiyeceği bir hızla de­vem koşmaya başladı.

Bir de arkaya baktım ki, Allah Resulü sal-lallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda değil miyim?"

"Neden bu kadar acele ediyorsun ey Câ­bir?" diye sorunca; şu cevabı verdim:

"Yeni evliyim de ondan."[132]

 

4658- Başka bir rivayette:

"Bilâl bana bir kırat fazla verdi. O para devamlı olarak benim kesemde duruyordu. Sonra Harre vak'asında onu Şamlılar aldılar."

Diğer rivayet: "Medine'ye geldiğimizde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mesci­de girdi, ben de devemi mescidin kenarındaki taşa bağlayıp girdim. Ona dedim ki:

«İşte deven.» Çıktı, devenin etrafında do­laşmaya ve şöyle demeğe başladı:

«Bu deve bizim devemizdir.» Sonra bir kaç ukiye altın gönderip

«Haydi bunu Câbir'e verin!» dedi.

Sonra şöyle buyurdu:

«Parayı aldın mı?»

«Evet» dedim.

«Para da, deve de senindir» buyurdu."[133]

 

4659- Rivayetlerinden:

"Mekke'den Medine'ye Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ilerledik. Devem yorgun düştü."[134]

 

4660- Rivayetlerinden:

"Onu Tebûk yolunda satın aldı. Sanırım şöyle dedi: «Dört ukiyeye»."[135]

 

4661- Diğer rivayetlerde, ikiyüz dirheme; dört ukiyeye; yirmi dinara; beş ukiyeye; iki ukiye bir dirheme; iki dirheme; altından bir kaç ukiyeye (satın aldığı da) rivayet edilmiş­tir. [Mâlik hariç. Altı hadis imamı.][136]

 

4662- Abdü'l-Vâris radiyallahu anh'dan: Mekke'ye geldim, orada Ebû Hanife, İbn Ebî Leylâ ve İbn Şübrüme ile karşılaştım. Ebû Hanife'ye: "Bir şey alıp satışında şart ko­şan adam hakkında ne dersin?" diye sordum; "Satış da batıldır, şart da batıldır" diye cevap verdi.

Aynı soruyu İbn Ebî Leylâ'ya sorunca, şöyle dedi: "Satış caizdir; şart batıldır." İbn Şübrüme'ye sorunca, o şu cevabı verdi: "Satış da caizdir, şart da caizdir." Kendimi şöyle demekten alamadım: "Sübhanallah! Iraklı üç fakihe geldim, sordum üçü de ayrı ayrı fetva verdiler."

Tekrar Ebû Hanife'ye geldim, durumu kendisine anlatınca, şöyle dedi:

"Ben onların ne dediklerini bilmem; bana Amr bin Şuayb, babasından, o da dedesinden nakletti:

«Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, satış ve şarttan nehyetti. Satış da batıldır, şart da batıldır»."

Ondan sonra İbn Ebî Leylâ'ya gelip bunu söyleyince, şöyle cevap verdi:

"Onların ne dediklerini bilmem (beni ilgi­lendirmez); bana Hişâm bin Urve, babasın­dan, o da Âişe'den şunu nakletti:

«Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana Berîre'yi satın alıp azat etmemi emretti.»

Buna göre satış caizdir, şart ise batıldır."

Ondan sonra İbn Şübrüme'ye gelip duru­mu anlattım; şöyle dedi:

"Onların ne dediklerini bilmiyorum. An­cak bana Mis'ar bin Kidâm, Muhârib bin Dis-sâr'dan, o da Câbir'den şöyle nakletti:

«Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e deveyi sattım, Medine'ye kadar devenin bizi taşımasını şart koştum.» Onun için satış da caizdir, şart da caizdir."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta leyyin bir senedle.][137]

 

4663- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e alış verişte aldatıldığını anlattı; ona şöyle dedi: "Satış yaptığın kimseye: «Aldat­mak ve hile yapmak yoktur» de!" Onun için bundan sonra alış veriş yaptığında o adam: "Aldatma ve hile yoktur" derdi. [Tirmizî hariç, Altı hadis imamı][138]

 

4664- İbn Mâce başka bir tarîkten benze­rini rivayet etti: "Aldatmak yok" tan sonra şu­nu da ekledi: "Sonra sen aldığın her malda üç gün muhayyersin. Üç gün dolunca razı isen tutarsın, razı olmazsan sahibine malı geri ve­rirsin."[139]

 

4665- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir adam alış veriş yapardı, fakat pazarlık yapmakta zayıftı (çoğu kez aldanır­dı). Bu yüzden ailesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip: «Ey Allah'ın Resu­lü! Fülanı alış verişten menet. Çünkü pazarlı­ğı beceremediği için, çoğu kez aldanıyor» de­di. Bunun üzerine Resûlullah onu menetti. Adam: «Alış veriş yapmadan duramam» de­yince, şöyle buyurdu:

«Eğer alış veriş yapmadan duramazsan şöyle de: Al gülüm, ver gülüm aldatmaca yok­tur»." [Sünen ashabı][140]

 

4666- el-Addâ bin Hâlid radiyallahu anh'­dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için şöyle bir yazı (yazdırdı):

"Bu (yazı), el-Addâ bin Hâlid bin Hev-de'nin Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den satın aldığı bir köle veya cariyeyi tevsik etmektedir. Onun hastalığı yok, düşüklük ve çirkin durum...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Şart istisna aldatma kusuru gizleme
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 18:35:00 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şart istisna aldatma kusuru gizleme rüya tabiri,Şart istisna aldatma kusuru gizleme mekke canlı, Şart istisna aldatma kusuru gizleme kabe canlı yayın, Şart istisna aldatma kusuru gizleme Üç boyutlu kuran oku Şart istisna aldatma kusuru gizleme kuran ı kerim, Şart istisna aldatma kusuru gizleme peygamber kıssaları,Şart istisna aldatma kusuru gizleme ilitam ders soruları, Şart istisna aldatma kusuru gizlemeönlisans arapça,
Logged
03 Temmuz 2019, 12:02:25
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #1 : 03 Temmuz 2019, 12:02:25 »

Esselamü aleyküm Raqbbim bizleri doğru işler yapanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 21:14:43
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.898


« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 21:14:43 »

Esselamu aleykum. RABBİM razi olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &