ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Rüya tabiri bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Rüya tabiri bahsi  (Okunma Sayısı 1518 defa)
04 Ocak 2011, 20:55:00
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 20:55:00 »RÜYA TABİRİ BAHSİ


7443- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Zaman yaklaştığında müslümanın rüyası yalan çıkmayacaktır; sizin en doğru rüya gö­reniniz, en doğru söyleyeninizdir. Müslüma­nın rüyası, peygamberliğin kırkaltı parçasın­dan bir parçadır.

Rüya üç kısımdır:

Biri salih rüya ki bu, Allah'tan bir müjde­dir, (ikincisi) Şeytanın üzmek için gösterdiği rüya. (üçüncüsü) (Bir de şuur altı hadiseler­den ötürü) kişinin kendine konuştuğu şeyler­den ileri gelen rüya. Eğer biriniz hoşlanmadı­ğı bir rüya görürse, hemen kalkıp namaz kıl­sın ve o rüyayı kimseye anlatmasın."

Râvi diyor ki: "Rüyada köstek (bağ) gör­meyi severim, bukağıdan ise hoşlanmam. (Zi­ra rüyada) köstek dinde sebat demektir."

Ancak bu söz, hadiste mi yer almıştır, yok­sa onu İbn Sîrin mi söylemiştir bilmiyorum.

7444- Benzeri rivayet:

Onda şöyle geçmektedir: Ebû Hureyre de­di ki: "(Rüyada) Köstek görmek hoşuma gider, bukağıdan ise hoşlanmam. Zira köstek dinde sebattır." JBuhârî, Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvud.|

7445- Ebû Katâde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"iyi rüya Allah'tan; kötü rüya ise şeytan­dandır. Biriniz nefret ettiği kötü bir rüya gö­rürse, soluna tükürsün ve onun şerrinden Al­lah'a sığınsın; o zaman o kötü rüya (Şeytan.) ona asla zarar veremez."

7446- Diğer rivayet:

"Soluna üç kez tükürsün, Allah'a şeytanın ve o rüyanın şerrinden sığınsın. Kimseye de onu anlatmasın. Bu taktirde o rüya ona zarar veremez."

7447- Diğer rivayet:

Ebû Seleme dedi ki: "Ben (etkisi) bana dağdan daha ağır gelen rüyalar görürdüm. Bu hadisi duyduktan sonra artık kötü rüyalara al­dırmaz oldum." |Nesâî hariç, altı hadis imamı.]

7448- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve seliem buyurdu:)

"Kim hoşlanmadığı bir rüya görürse üç kere soluna tükürsün, üç kere de Allah'a taş­lanmış olan şeytandan sığınsın (Eûzü çeksin). Üzerinde yattığı yanından öbür yanına dön­sün." [Müslim ve Ebû Davud]

7449-  Ebû Rezîn el-Ukaylî radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Müminin rüyası, peygamberliğin kırk parçasından bir parçadır. Onu anlatmadıkça o rüya, kusun ayağında (asılı) kalır; anlattığı zaman ayağından düşer." Sanırım şöyle de dedi: "O rüyayı akıllı ve dostun olan kimse­lerden başkalarına anlatma!"

7450- Diğer rivayet: "Peygamberliğin kırkaltı parçasından bir parçadır." [Tirmizî ve Ebû Dâvüd]

7451- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İyi rüya, peygamberliğin yetmiş parça­sından bir parçadır."

7452- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Medineli bir kadın vardı; kocası ticaretle meşgul İdi. Kocası kendisinden her uzaklaş­tıkça (kötü) rüya(lar) görürdü. Kocası gurbete çıkarken çoğu kez o hamile iken çıkardı. O zaman o gördüğü rüyaları gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatırdı. Bir ke­resinde gelip şöyle anlatmıştı: 'Kocam gurbe­te ticarete çıktı. Giderken ben hamile idim. Herkesin gördüğü gibi ben de rüya gördüm; rüyamda evimin bir duvarı yıkıldı, çocuğumu da tek gözlü doğurdum.' Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem onun rüyasını şöyle yo­rumladı: 'inşaallah kocan sağ salim döner, çocuğun da kusursuz doğar.' Çok kere aynı rüyayı iki ya da üç kere görür, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip anlatırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona rüyasını yorumlardı; kocasının sağ salim döneceğini ve çocuğunu da kusursuz doğura­cağını söylerdi.

Bir keresinde aynı rüyayı gene görmüş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ta­bir ettirmek için gelmişti. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evde yoktu. Bunun üzerine ben ona sordum:

'Ey Allahın kadın kulu! Allah Resulünü neden soruyorsun?'

'Rüya gördüğümde, gelip Allah Resulü' (s.a.v.)ne tabir ettiriyorum. O rüyamı hayra yoruyor ve tabir ettiği gibi çıkıyordu.' dedi.

'Peki o gördüğün rüyayı bana anlatır mı­sın?' dedim.

'Hayır olmaz; Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelince tekrar ona gelir anla­tırım' dedi.

Ben de kadını, bana rüyasını anlatrncaya kadar bırakmadım. Bana rüyasını anlatınca, ben şöyle yorumladım:

'Rüyan doğru çıkacak olursa, kocan Öle­cek. Çocuğun(u da tek gözlü doğuracaksın. Üstelik) çok kötü bir çocuk olacak.' Oturup ağlamaya başladı. 'Neden ben sana rüyamı anlattım ki?' dedi. Tam o sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Onu ağlarken görünce, sordu: 'Ey Âişe, bunun ne­si var, neden ağlıyor?'

Ona durumu bildirdim; rüya gördüğünü ve ben de onun rüyasını tabir ettiğimi söyle­dim. O zaman şöyle buyurdu:

'Ey Âişe! Yavaş ol! Müslümanlara gör­dükleri rüyalarını tabir ederken, iyi söyleyin hayırla yorumlayın. Çünkü rüyalar yoruma göre çıkar.'

Vallahi kocası Öldü ve facir bir çocuk do­ğurdu."

|Darimî. (Muh.) îbn İshâk'ın "an" lafzı ile yaptığı rivayet vasıtasıyla.)

7453- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Benden sonra peygamberlikten geriye hiçbir şey kalmıyacak; ancak mübeşşirât ka­lacaktır." "Mübeşşirât nedir, ey Allah'ın Re­sulü?" diye sorduklarında, şöyle buyurdu: "Mübeşşirât, salih rüyadır." [Mâlik, Ebû Dâvud ve aynı lafızla Buhârî]

7454- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"En doğru rüya, seherlerde görülen rüya­dır." [Tirmizî]

7455- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim görmediği bir rüyayı (gördüm diye) uydurursa, kıyamet gününde iki arpa kılçığını birbirine bağlamakla yükümlü kılınır, bunu da

tabii ki yapamaz. Kim de bir topluluğun gizli konuşmasını onlar istemedikleri halde dinler­se, kıyamet gününde kulaklarına kursun dökü­lür. Kim de (bir canlının) resmini yaparsa, kı­yamet gününde ona ruh üflemekle yükümlü kı­lınır, oysa o, ruh üflemek kudretine sahip de­ğildir." [Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvud.]

7456- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Görmediği bir rüyayı gördüm demek, ya­lanların en büyüğüdür." [Buhârî]

7457- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim rüyasında beni görürse, muhakkak o, uyanık bir halde beni görecektir. Yahut uya­nıklıkta beni görmüş gibi olur. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez."

[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî]

7458- Ebû Katâde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim (rüyasında) beni görürse, beni ger­çekten görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim Şeklime girip görünemez." |Buhârî ve Müslim.]

7459- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüş olur, çünkü şeytan ne benim, ne de Kâ'be'nin kılığına girebilir"

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ves-Sağîr'de leyyin bir senedle.]

7460- Semure radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sık sık: 'İçinizde rüya gören var mı­dır?' diye sorar; Allah'ın dilediği doğrultuda rüya gören kimse rüyasını anlatırdı.

O bir sabah şöyle buyurdu:

'Bu gece bana iki kişi geldi ve beni götür­mek istediler ve: 'Haydi kalk gidelim!' dedi­ler, ben de onlarla beraber gittim. Derken uzanıp yatmakta olan bir adamın yanına var­dık. Bir adam önün başucunda durmuş bir ka^ yayı başına atıyor ve taş onun başını yarıyor­du. Taş yuvarlanıp gidiyor, tekrar gelip onu yakalıyordu. Bakıyor ki, başı tekrar eski hali­ne sapasağlam olarak gelmiş. Yine vuruyor, yine yanlıyor. Taş geliyor ve onu eski halinde sapasağlam buluyor, Onlara dedim ki: 'Sübhanallah! Bu ne­dir?' Bunun üzerine: 'Yürü yürü!' dediler; ilerledik, nihayet sırtı üzerine uzanıp yatmış bir adamın yanına vardık. Birisi de onun üze­rinde, elinde demir çengelleri olduğu halde duruyor, yüzünün bir tarafını çengelle çekip yırtarak ensesine kadar götürüyordu. Burnu­nu da gözünü de ensesine kadar soyuyordu. Böylece yardıktan sonra Öbür yanına geçiyor, yüzünün diğer tarafını da aynen öteki gibi ya­pıyordu. Bu sefer ilk defa yaptığı yanma ge­lince, derisi eski haline dönmüş sapasağlam duruyor. Bu İşkence böyle devam edip gidiyor. Bunu görünce de 'Sübhanallah.' Bu nedir?' dedim.

'Bu da bir şey mi, haydi yürü yürü!' dedi­ler; beraberce yürüdük. Fırın gibi bir yerin yanına vardık. Baktık ki içinden sesler ve gü­rültüler geliyor.

Bir de baktık ki çıplak erkekler ve kadın­lar içeride altlarından yükselen bir alevle kıv­ranıp duruyorlar. O alev onları yakaladığı za­man avazlarının çıktığı kadar feryat edip 'İm­dat!' diye bağınyorlardı.

'Bunlar kimdir ve nedir?' diye sorduğum­da, 'Haydi yürü, yürü!' dediler.

Yürüdük, kan renginde olan kırmızı bir nehirin yanına vardık. Baktık nehirde bir adam yüzüyor. Nehrin kenarında da birçok taşları toplamış bir adam duruyor. Yüzücü yü­zebildiği kadar yüzüp kıyıya yaklaşınca, o kenarda duran adamın yanına geliyor, ağzını açıyor, o da ona bir taş uzatıyor ve o da taşı yutuyor. Gidip tekrar yüzmeye başlıyor. Tek­rar geliyor ve tekrar kenardaki ona bir taş yutturuyor. Sordum, dedim ki: 'Bu adam kim­dir?' 'Haydi sorma, yürü, yürü!' dediler ve yürüdük. Çirkin görünümlü bir adamın -görebileceğim en çirkin adam- yanına vardık. Baktık ki adamın yanında (sürekli) karıştırıp tutuşturduğu bir ateş var ıV o adam ateşin et­rafında dönüp duruyor. 'Nedir bu?' di...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Rüya tabiri bahsi
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 10:55:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Rüya tabiri bahsi rüya tabiri,Rüya tabiri bahsi mekke canlı, Rüya tabiri bahsi kabe canlı yayın, Rüya tabiri bahsi Üç boyutlu kuran oku Rüya tabiri bahsi kuran ı kerim, Rüya tabiri bahsi peygamber kıssaları,Rüya tabiri bahsi ilitam ders soruları, Rüya tabiri bahsiönlisans arapça,
Logged
12 Temmuz 2019, 11:57:31
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz 2019, 11:57:31 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
12 Temmuz 2019, 12:09:42
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 545« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2019, 12:09:42 »

Allah razı olsun inşAllah selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &