ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan  (Okunma Sayısı 1222 defa)
04 Ocak 2011, 16:59:00
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 16:59:00 »NİYET, İHLÂS, VAAD, DOĞRULUK VE YALAN


7922- Ömer radiyallahu anlı'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ameller ancak niyetlere göredir -diğer rivayette "niyete göredir" diye geçer- Herkes niyetine göre muamele görür. Hicreti, Allah ve Resulüne olanın hicreti, Allah ve Resulüne-dir. Hicreti, elde edeceği dünyalık ya da evle­nebileceği bir kadın için olursa, hicreti ne için ise onun için olur."

[Mâlik hariç, altı hadis imamı.)

7923- Diğer rivayet:

"Hicreti, elde edeceği dünyalık, ya da ni­kâh edeceği bir kadın için olursa, hicreti neye yapmışsa onun için olur."

7924- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah bir kavme azap indirirse, içinde bulunan (suçlu suçsuz) herkese isabet eder. Ancak dirilirlerken amellerine göre dirilir­ler." [Buhârî ve Müslim.]

7925- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Şüphesiz Allah, şekillerinize ve sözlerini­ze bakmaz; O, amellerinize ve kalplerinize bakar." [İbn Mâce]

7926- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Allah'a kırk sabah ihlaslı amel ederse, kalbinden diline hikmet pınarları fış­kırır." [Rezin]

7927- Abdullah bin Ebi'1-Hums radiyalla­hu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile henüz peygamber olarak gönderilmeden önce bir alış verişte bulundum. Onun lehine bir he­sabım kaldı, falan yerde buluşalım diye ona randevu verdim. Fakat unuttum. Üç gün son­ra hatırladım ve gittim ki onun hâlâ orada be­ni beklemekle olduğunu gördüm. Bana şöyle dedi: 'Ey delikanlı, beni yordun! Ben tam üç gündür seni burada bekliyorum''." [Ebû Dâvud]

7928-  Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir kimse sözünde durmak niyetiyle biri­ne birsey vaad edip sonra vaadini (herhangi bir sebepten dolayı) yerine getiremezse, gü­naha girmez."

[Ebû Dâvud ve Tirmizî. Lafız Tirmizî'nİndir.J

7929- Rezîn:

"Kim, biriyle (namaz vaktine kadar bir yer­de) buluşmak üzere sÖzleşir ve arkadaşı namaz vaktine kadar gelmediği için buluşma yerine gelmiş olan namaza giderse günaha girmez."

7930- Câbir radiyallahu anlı'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana: 'Bahreyn'in sadaka malı geldiği zaman sana ondan ŞU kadar vereceğim.' demişti. Fa­kat Peygamber ölünceye dek Bahreyn'in ma­lı gelmedi.

Sonra Ebû Bekr halife olunca o mal geldi ve Ebû Bekr şöyle ilân ettirdi: 'Kimin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den alaca­ğı varsa bize gelsin.'

Hemen gidip durumu ona bildirdim. 'Bek­le!' dedi, ancak vermedi. Sonra yine geldim, yine vermedi. Üçüncüsünde dedim ki: 'İste­dim vermedin. Sonra yine gelip istedim, yine vermedin. Ya ver ya da seni cimri bileceğim.' Bunun üzerine dedi ki: 'Sen, 'Ya ver ya da se­ni cimri bileceğim' mi dedin? Cimrilikten da­ha büyük hastalık var mıdır? Seni geri çevir­diğim zaman hep vermek istiyordum (fakat ne kadar ve nasıl vereceğimi kestiremiyordum).'

(Câbir) dedi ki: Sonra benim için bir avuç daldırıp verdi." (Râvi) Süfyân, bu hadisi riva­yet ederken iki avucunu birleştirdi. Sonra Süfyân dedi ki: (Hocam) İbnü'l-Münkedir bi­ze Câbir'den naklederken de böyle yaptı. (Câbir): Bana (Ebû Bekr) "Say bakalım!" de­di; saydım onu beşyüz dirhem olarak buldum. Sonra "İki kere daha bu kadar al!" dedi.

[Buhârî ve Müslim.]

7931- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Doğruluk iyiliğe götürür; iyilik cennete iletir. Kişi doğrulukta devam eder durur, niha­yet Allah katında sıddîk olarak yazılır.

Yalan fücura iletir; fücur ise ateşe götü­rür. Kişi yalan söylemekte devam eder, niha­yet Allah katında yalancı olarak yazılır."

7932- Diğer rivayet:

"Kişi devamlı olarak doğru söyler, doğru­yu talep eder; nihayet Allah indinde o, sıddîk olarak yazılır.

Yalan hakkında ise şöyle dedi: "(Kişi) de­vamlı olarak yalan söyler, yalanı talep eder de Allah katında nihayet yalancı olarak yazılır."

[Nesâî hariç, altı hadis imamı.]

7933-  Ebû'l-Havrâ' es-Sa'dî radiyallahu anh'dan:

Hasan bin Ali'ye: "Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem'den aklında tuttuğun ne var?" diye sordum.

Şöyle cevapladı: Ondan şunu duyup ez­berledim: "Şüphelendiğini at, şüphelenmedi­ğine bak! Doğruluk kalbinin yatıştığında; ya­lan ise şüphelendiğindedir." [Tirmizî ve Nesai]

7934-   Safvân bin Süleym radiyallahu anh'dan:

Dedik ki:

"Ey Allah'm Resulü! Mü'min korkak olur mu?"

"Evet olabilir" buyurdu. Şöyle denildi: "Peki mü'min cimri olur mu?"

"Evet olabilir" buyurdu.

"Mü'min yalancı olabilir mi?"

"Hayır asla!" buyurdu. [Mâlik]

7935- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kul yalan söylediği zaman, yaptığı şeyin kötü kokusundan melek ondan tam bir mil uzaklaşır." [Tirmizî]

7936- Behz bin Hakîm'den, o da, babasın­dan, o da dedesinden:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"imanları güldürmek için yalan yanlış konuşan kimsenin vay haline! Onun vay hali­ne! Onun vay haline!" [Ebû Dâvud ve Tirmizîl

7937-  Süfyan bin Es'ad el-Hadremî radi­yallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Senin doğru söylediğine inanan bir ada­ma yalan söylemen, en büyük hıyanettir."

[Ebû Dâvud]

7938- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kişiye yalan olarak her duyduğunu an­latması yeter!" [Müslim ve Nesâî]

7939- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

"Bir kadın: "Ey Allah'ın Resulü! Kocamın bana vermediği bir şeyi, verdi diyeyim mi?" dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sel­lem de:

"Kendisine verilmeyen bir şeyle doymuş görünen, iki sahte elbise giyen gibidir" bu­yurdu. [Müslim ve Nesâî]

7940-  Abdullah  bin  Âmir radiyallahu anh'dan:

"Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evimizde oluruyorken annem beni ça­ğırdı ve 'Gel de sana bir şey vereceğim' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki:

'Ne vermek istedin?'

'Hurma.'

'Eğer ona bir şey vermezsen bu söz, aley­hinde yalan olarak kayda geçerdi'."

[Ebû Davud]

7941- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ahir zamanda yalancı deccallar olacak­tır. Sizin ve babalarınızın duymadıkları hadis­leri size sunacaklar. Dikkat edin ve onlardan uzak durun da sizi şaşırtıp fitneye sürükleme-sinler." [Müslim]

7942- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: Dedi ki: "Şeytan, insan kılığına girip bir cemaate gelir ve onlara yalan şeyler anlatır. Böylece onlar tefrikaya düşerler. Sonra arala­rından biri der ki: Şahsen tanıyıp da ismini bilmediğim bir adam gelip bize şunu şunu an­lattı." [Müslim!

7943- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: De­di ki:

"Denizde (Hz.) Süleyman'ın sımsıkı bağ­layıp hapsettiği şeytanlar (cinler) vardır ki, bunların çıkıp İnsanlara Kur'ân okumaları ya­kındır." [MüslimJ

7944-  Esma bint Yezîd radiyallahu an-hâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey insanlar! Pervanelerin (kelebeklerin) ateşe üşüştüğü gibi, yalana üşüşmenize sebep nedir? Hanımını hoşnut etmek için ona yalan söylemek. Harpte yalan söylemek. Çünkü harp bir aldatmaca (taktik)tir. iki kişinin ara­sını bulmak için yalan söylemek durumları hariç yalan Ademoğlunun her yönden aleyhi­nedir." IRezîn.]

Tirmizî'nin de benzeri bir rivayeti bulun­maktadır.

7945- O (Tirmizî), Buhârî, Müslim ve Ebû Davud'un, Ümmü Gülsüm bint Ukbe'den benzeri rivayetleri bulunmaktadır. Onun met­ninde: 'Üçüncüsü kişinin karısına anlatırken yalan söylemesi, kadının da kocasına anlatır­ken yalan söylemesi.' şeklinde geçmektedir.

7946-  SafVân bin Süleym ez-Zurakî radi­yallahu anh'dan:

Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Karıma yalan söyleyebilir miyim?' diye sordu.

'Yalanda hayır yoktur' buyurdu.

'Ona bir şey vaad ediyorum ve bu esnada yalan söylüyorum' deyince, şöyle buyurdu: 'Bunda senin için bir sakınca yoktur'," [Mâlik]

7947- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İbrahim aleyhisselam sadece üç yalan söylemiştir: Bunlardan biri: 'Ben hastayım' demesi. (Diğeri:) 'Belki bu işi büyükleri olan Şu put yapmıştır' demesi. Bir diğer yalanı da Sâre hakkındadır. O, Sâre ile birlikte cebbar (zalim) bir kralın ülkesine geldi, Sâre insanla­rın en güzeli idi. İbrahim ona dedi ki: 'O kral eğer senin benim karım olduğunu bilirse seni elimden alır. Onun için sana kim olduğunu sorarsa benim kız kardeşim olduğunu söyle! Çünkü sen benim islâm'da kız kardeşimsin. Şu anda yeryüzünde senle benden başka müs-lüman tanımıyorum.'

O cebbar hükümdarın ülkesine geldikle­rinde, Sâre'yi o kralın adamlarından biri gördü ve krala gidip şöyle dedi: 'Ülkene öy­lesine güzel bir kadın geldi ki o, ancak sana lâyıktır.' Sâre'ye hemen haber gönderip yanı­na getirtti. Bu esnada İbrahim namazdaydı. Cebbar kral Sâre'ye el uzatınca, eli uyuştu kaldı ve dokunamadı. 'Haydi Rabbine dua et de elim iyileşsin, sana dokunmayacağım ve

dövmiyeceğim.' dedi. İbrahim dua etti, eli iyi­leşti, fakat tekrar dokunmak isteyince eli es­kisinden beter oldu. Kımıldatamaz bir hale geldi. Ona yalvardı ve...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 10:56:20 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan rüya tabiri,Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan mekke canlı, Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan kabe canlı yayın, Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan Üç boyutlu kuran oku Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan kuran ı kerim, Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan peygamber kıssaları,Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalan ilitam ders soruları, Niyet ihlâs vaad doğruluk ve yalanönlisans arapça,
Logged
09 Temmuz 2019, 01:33:07
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 09 Temmuz 2019, 01:33:07 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
09 Temmuz 2019, 19:20:28
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.878


« Yanıtla #2 : 09 Temmuz 2019, 19:20:28 »

Esselamu aleyküm.Niyeti salih ameli dogru olan ve Allahın rızasına kavuşan kullardan olalım inşAllah.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &