ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak  (Okunma Sayısı 1458 defa)
04 Ocak 2011, 16:37:49
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 16:37:49 »MÜNAFIKLIK, ŞAKA YAPMAK VE TARTIŞMAK


8097- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kimde dört vasıf varsa halis münafık olur. O dört şeyden biri bulunan kişi ise onu terkedinceye dek, münafıklıktan bir haslet vardır. Bunlar:

(Münafık) Kendisine bir emanet bırakıldı­ğı zaman hıyanet eder. Konuştuğunda yalan konuşur. Anlaştığı zaman sözünde durmayıp bozar. Bir kimseyle çekiştiği zaman aşın gide­rek karşısındakinden fazla kötülük yapar."

8098- Diğer rivayet:

"Söz verdiği zaman sözünden cayar."

[Mâlik hariç, altı hadis imamı.)

Tirmizî der ki: Alimler nezdinde bunun (münafıklığın) anlamı, amel nifakıdır. Çünkü tekzib nifakı (itikadda nifak) Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaydı.

8099-  Müslim, Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan:

"Oruç tutup, namaz kılarak müslüman ol­duğunu iddia etse dahi münafığın alameti üç­tür..." Benzeri rivayet.

8100- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Münafıkta bir araya gelmeyen iki haslet: Ahlâkî güzellik ve dinde kavrayıcılıL" [Tirmizî]

8101- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Münafık, iki sürü arasında, kâh birine, kâh ötekine yanaşan şaşkın koyun gibidir." [Müslim ve Nesâî]

8102- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Ona denildi ki: 'Biz sultanlarımızın ve yöneticilerimizin yanına giriyoruz. Onların yanlarından çıktığımız zaman, onlarla konuş­tuklarımızın hilâfına konuşuyoruz. Ne der­sin?' Cevap verdi:

'Biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında münafıklık sayardık, ancak şimdi bu, imandan sonra küfürdür'."

8103- Diğer rivayet:

Dedi ki: "Bugünkü münafıklar, Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında­ki münafıklardan daha kötüdür."

"Bu nasıl olur?"

"Çünkü o gün onlar nifaklarını gizliyor­lardı. Şimdi ise çekinmeden dışa vuruyorlar."

[Buhârî]

8104- Huzeyfe radİyallahu anh'dan: "Peygamber saİlallahu aleyhi ve sellem, ona oniki münafığı(n isimlerini) bildirmiş. Onlardan sekizinin deve iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete giremeyeceklerini söyle­miş ve kalan dördü hakkında ne buyurduğunu hatırında tutamamış."

8105- Diğer rivayet:

"Bunlardan sekizine küçük bir alevin kâfi geleceğini söylemiş. Yani ateş, omuzlarında ateşten bir lamba halinde zuhur edip, sıcaklı­ğı göğüslerine kadar işleyecektir." [Müslim]

8106- Ebu't-Tufeyl radİyallahu anh'dan: "(Tebûk yolundaki münafıkların toplan­mış olduğu) Akabe ehlinden bir adamla Hu­zeyfe arasında insanlar arasında geçen olay gibi bir olay geçmişti. Adam dedi ki: 'Allah aşkına söyle Akabe ashabı (münafıklar) kaç kişi idi?' Cemaat ona şöyle dedi: 'Madem o bunu sana sordu, bildir ona!' Şöyle dedi: 'Bize onların ondört kişi olduğu söylenirdi, eğer sen de onlardan isen, onbeş olur. Allah'a şe-hadet ederim ki, onların on ikisi hem dünyada hem de şahitlerin ayağa kalkacakları günde Allah ve Resulüne düşmandırlar. Bunlardan üçünün Özrünü kabul etmiştir.' Cemaat dedi­ler ki: 'Bizler Allah Resulü saİlallahu aleyhi ve sellem'in münâdisini duymadık. Sözkonu-su bu grubun da ne yapmak istediğini de bil­miyorduk. O saİlallahu aleyhi ve sellem, taş­lık bir yerde idi, yürüyüp şöyle buyurdu: 'Su azdır. Benden önce oraya kimse varmasın.' Kendisini geçen bir kavmi (münafıkları) ora­da bulunca onlara o gün lanet etti." [Müslim]

8107- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de: "Peygamber saİlallahu aleyhi ve sellem Tebûk gazvesinde Akabe'ye vardı. Tellâla: 'Akabe'ye bizden Önce kimse varmasın' diye seslen! 'Çünkü oraya (önce) Peygamber sal-lallahu aleyhi ve sellem varacak.' Peygamber saİlallahu aleyhi ve kellem yürüyor Huzeyfe de O'nun devesinin yularından tutup gidiyor­du. Ammâr da arkadan sürüyordu. Develeri üstünde ağızlan yüzleri kapalı birtakım adamlar gelip orayı (Akabe'yi) çevrelemişler. (Onları gören) Ammâr dönüp develerin yüzü­ne vurdu. Peygamber saİlallahu aleyhi ve sel­lem Huzeyfe'ye 'Haydi çek, haydi çek!' dedi. Ammâr'a da 'Haydi sür, sür!' dedi. Nihayet deveyi çökertti ve Ammâr'a sordu: 'Adamla­rı tanıyor musun?' 'Hayır, ağızlarım yüzlerini sarmışlardı. Dedi ki:

'Ne istediklerini biliyor musun?' 'Allah ve Resulü bilir' dediler. Dedi ki: 'Galiba Allah Resulünü Akabe'de yalnız bıra­kıp, uzaklaştırmak istiyorlar,'

Daha sonra Ammâr ile onlardan (Aka­be'de bulunan) bir adamın arasında bir hadise oldu.

Dedi ki: 'Allah aşkına söyle! Peygamber saİlallahu aleyhi ve sellem'e hile yapmak iste­yen Akabe'deki adamların sayısı ne kadardı?' Cevap verdi: 'Galiba ondört kişi idiler.' -Ön­ceki hadiste geçtiği gibi- 'Şahitlerin ayağa kalkacakları günde' ibaresine kadar zikretti."

Bu (Tebûk) Akabe(sin)'de bulunan (münafık)ların adları:

Mu'teb bin Kuşeyr. Bedir'e iştirak eden ve şunu diyen kişidir: "Bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik." Ayrıca şöyle demişti: "Muhammed bize Kisrâ'nın ve Kay­ser'in hazinelerini vaad ediyor. Halbuki kim­se daha sağ kalacağından dahi emin değildir."

Vedîa bin Sabit. Şunu diyen odur: "Biz (Akabe suyuna) dalıyorduk ve oynuyorduk."

Hudeyr bin Abdullah bin Nebtel. Onun hakkında Cibril Aleyhisselâm şöyle demiştir: "Ey Muhammed! Şu kaşı, kirpiği gür olan si­yah adam kimdir? Sanki onlar iki bakır tence­resini andırıyor. Şeytan gözleriyle bakıyor. Ciğeri eşek ciğerine benziyor. Senin hakkında durmadan münafıklara bilgi sızdırıyor."

Haris bin Yezîd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden önce kimse oraya gitmesin diye nehyettiği Akabe suyunun başı­na koşan kişidir. Gidip herkesten önce oradan su almıştır.

Bu sayılan dördü, Amr bin Avfoğulların-dandır.

Evs bin Kıbtî. O da şöyle demişti: "Evle­rimizde kimse kalmadı."

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı duman tüttüren Saîd bin Zürâre.

Süveyd.

Raîş bin Bulahbelî. Bu ikisi, Tebûk gazve­sinde insanları yüz üstü bırakmak için, İbn-i Ubeyy'i teçhiz eden kişilerdir.

Kays bin Amr.

Zeyd bin Musîb.

Sülâle bin Hamam ki, bunlar, Kaynukâ' yahudilerindendir.

Culâs İbn Süveyd. Bazılarına göre o, bu olaydan sonra tevbe etmiştir.

8108-   Seleme bin el-Ekva' radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sıtmaya yakalanmış bir adamın zi­yaretine gittik, elimi başına koydum ve şöyle dedim: 'Vallahi bugünkü kadar ateşi yüksek bir adama rastlamadım.' Şöyle buyurdu: 'Kı­yamet gününde bundan daha yüksek ateşli ki­şiyi bildireyim mi?' (O gün ashabı arasında bulunan iki adamı göstererek:) 'Hayvanlara binmiş giden şu iki adanı' buyurdu."

[Müslim]

8109- İbn Ebû Müleyke radiyallahu anh'­dan, dedi ki:

"Bedir'de bulunan otuz kadar sahabeye eriştim; hepsi de kendi namına münafık ol­maktan korkup: 'Benim imanım, Cibril ve Mikan" in imanı gibi sağlam ve nifak arız ol­maktan korunmuş' dİyemiyorlardı."

[Buhârî, bir babın girişinde.]

8110- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Münafıkların kendilerini ele verecek ala­metleri vardır: Selâmları lanettir. Yemekleri kapma ve yağmalamadır. Ganimetleri hile ve desisedir. Mescidlere ancak öğlende gelirler. Namaza ancak üsene üşene gelirler. Kibirli­dirler, ne severler ve ne de sevilirler. Gece odun gibi sessiz, gündüz gürültücüdürler."

[Ahmed ve Bezzâr.]

8111- Selıl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli ise, niyetinden hayırlıdır. Her biri niyetine göre amel eder. MÜ'min bir amelde bulunduğu zaman, kalbinden nur yükselir."

[Taberânî, Mu'cemu'I-Ke.bîr\\t. İsnadında Hâlim bin Abbâd bin Dinar adlı râvj yer almaktadır.]

8112- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Eğer biriniz, kapısı ve penceresi olma­yan som bir kaya içinde amel etse bile, o ame­li er veya geç meydana çıkar."

[Ahmed ve Ebû Yâlâ. |

8113- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: Dediler ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Sen bize şaka yapı­yorsun." Şöyle buyurdu:

"Ben ancak doğruyu söylerim." |Tirmizî]

8114- Enes radiyallahu anh'dan:

Bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

'Bizi bir deveye bindir!'

'Sizi devenin yavrusuna bindireyim' bu­yurdu.

'Biz devenin yavrusunu ne yapalım? (ona binilmez ki)?'

'(Her deve yavrudur yani) onu başka bir deve doğurmuştur?' buyurdu."

|Ebû Dâvud ve Tirmizî]

8115- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

'Ey iki kulaklı!' diye hitap ederek ona şaka

yaptı." [İkisi de Ebû Dâvud ile Tirmizî'ye ait.]

8116-   Ümmü Seleme radiyallahu an-hâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden bir sene önce, Ebû Bekr, berabe­rinde, Bedir savaşına katılan, Nuaymân ile Suveybit bin Harmele ile birlikte Busra'ya ti­carete çıktı. Azık Nuaymân'daydi. Suveybil şakacı bir adamdı. Nuaymân'a dedi ki: 'Hay­di bana biraz yiyecek ver!' 'Ebû Bekr gelsin de öyle' diye cevap verdi.

'Ben seni mutlaka kızdıracağım' dedi. Ni­hayet bir kavme uğradılar; onlara dedi ki: "Benim bir kölem vardır; satın almak ister misiniz?"

'Evet' dediler.

'Amma o dili olan bir köledir, kendisi hür olduğunu iddia edecektir. O size bunu söylediği zaman, onu bırakırsınız. Böyle bir d...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 18:49:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak rüya tabiri,Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak mekke canlı, Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak kabe canlı yayın, Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak Üç boyutlu kuran oku Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak kuran ı kerim, Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak peygamber kıssaları,Münafıklık şaka yapmak ve tartışmak ilitam ders soruları, Münafıklık şaka yapmak ve tartışmakönlisans arapça,
Logged
13 Temmuz 2019, 19:19:19
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2019, 19:19:19 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri doğru işler yapanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
14 Temmuz 2019, 15:49:11
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.481« Yanıtla #2 : 14 Temmuz 2019, 15:49:11 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri kendine lâyık hayırlı kullarından olmayı nasip etsin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Temmuz 2019, 11:31:56
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 575« Yanıtla #3 : 15 Temmuz 2019, 11:31:56 »

leyküm selâm. Rabbim bizleri razı olmıcağı her türlü kötü işlerden uzak durmayı nasip etsin inşaAllah
Bu faydalı bilgileri bizlerle paylaştığınız için Allah sizlerden razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Temmuz 2019, 21:01:53
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.898


« Yanıtla #4 : 15 Temmuz 2019, 21:01:53 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri ıslami hakkiyla yasayan ve munafiklikdan musriklikden uzak kalan kullardan eylesin inşAllah. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &