ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Köle azad etme bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Köle azad etme bahsi  (Okunma Sayısı 999 defa)
09 Ocak 2011, 15:35:10
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 15:35:10 »KÖLE AZAT ETME BAHSİ 

Azat Etmenin Fazileti Ve Köle­lere Muamele Âdabı
 

4988- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Herhangi bir kişi müslüman bir (köle)yi azat ederse, onun her uzvuna karşılık kendi vücudunun bir uzvunu ateşten kurtarmış olur."

Saîd bin Mercâne dedi ki: "Bu haberi ben Ali bin el-Hüseyin'e iletince, Abdullah bin Ca'fer'in onbin dirhem ya da bin dinar verdi­ği bir köleyi azat etti."

Bir rivayette şu ek yer almıştır:

"Hatta fercine karşılık onun fercini de (ateşten azat eder)." [Buhârî, Müslim ve Tirmizî.][1]

 

4989- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Herhangi bir müslüman, bir müslüman köleyi azat ederse, onun her organına karşılık onun da her organı ateşten uzak olur. Her­hangi bir müslüman iki müslüman kadını azat ederse, o iki kadının her bir organı, o adamın her bir organının ateşten kurtulmasını temin eder. Herhangi bir müslüman kadın bir müs­lüman kadını azat ederse, azat ettiği o kadının her bir uzvuna karşılık kendi bir uzvu ateşten kurtulmuş olur." |Tirmizîl][2]

 

4990- Ebû Necîh radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bir mü'min cariye azat ederse bu, onun ateşten kurtulmasına bir fidye olur." | Ebû Dâvud.][3]

 

4991- el-Ğarîf bin ed-Deylemî'den:

Biz Vasile bin el-Eska'ya geldik ve dedik ki:

"Bize öyle bir hadis bildir ki içinde ne bir fazlalık olsun ve ne de bir eksiklik."

Kızdı ve şöyle dedi:

"Biriniz mushafi evinde asılı iken okudu­ğu zaman Kur'ân'da bir eksilme veya artma olur (mu?)" Dedik ki:

"Biz Peygamber sa\M\ah\ı aleyhi ve sel-lem'den duyduğun hadisi kastettik." Şöyle dedi:

"Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'e cinayet işlemesi sebebiyle cehennemi hak etmiş bir arkadaşımızın durumunu sor­mak için gittik. Şöyle buyurdu:

«Onun namına bir köle azat edin. Allah onun her azasına karşılık, ötekinin bir azası­nı ateşten azat eder»." |Ebû Davud][4]

 

4992- Râfi' bin Mekîs radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Güzel meleke (kölelere iyi muamele) be­reket ve mutluluktur. Kötü muamele ise uğur­suzluktur." [Ebû Dâvud.][5]

 

4993- Ebû Bekr radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Melekesi (muamelesi) kötü olan cennete giremez." [Tirmizî.][6]

 

4994- Ali radiyallahu anh'dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in en son sözü:

"Namazfa devam edin), sağ ellerinizin malik oduğu şeylere (köle ya da cariyelere) dikkat ediniz" idi.[7]

 

4995- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi

ve sellem'e gelip sordu:

"Ey Allah'ın Resulü! Hizmetçiyi ne kadar affedeyim?" Sustu. Bir daha sordu:

"Ey Allah'ın Resulü! Hizmetçiyi ne kadar affedeyim?" Şöyle buyurdu:

"Onu her gün yetmiş kere affet!"

[Ebû Dâvud, Tirmizî.][8]

 

4996- el-Ma'rûf bin Süveyd radiyallahu anh'dan:

"Ebû Zer'i üzerinde hülle (kıymetli elbi­se) oluduğu halde gördüm. Kölesinin sırtında da aynı değerde hülle vardı. Sebebini sorunca, şu açıklamada bulundu:

Ebû Zer, bir adamla atışmış ve onu annesinden dolayı ayıplamış. Adam gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e du­rumu anlatmış. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş:

«Sen, ruhunda cahiliyet bulunan bir adamsın.» Dedim ki:

«Şu anda meydana gelen kusur, yaşlılık­tandır.» Şöyle buyurdu:

«Evet onlar sizin kardeşleriniz ve hizmet-çilerinizdir. Allah onları ellerinizin altında kılmıştır. Kimin kardeşi kendi elinin altında olursa, ona yediklerinden yedirsin, giydikle­rinden giydirsin. Altından kalkamayacakları ağır yükü onlara yüklemeyin, şayet yüklerse­niz onlara yardım edin!»"[9]

 

4997- Diğer rivayet: "Ona taşımayacağı yükü yüklerse, o zaman onu satsın."[10]

 

4998- Diğer rivayet: "Huylarından hoş­landığınız kölelerinize, yediklerinizden yedi-rin, giydiklerinizde giydirin. Size uygun değil­se, onu satın ve Allah'ın yarattıklarına azap etmeyin!" fBuhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî.][11]

 

4999- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.)

"Biriniz, hizmetçisi ona bir yemek yapıp getirdiği zaman, -ki o hizmetçi yemeğin sıca­ğına, dumanına katlanmıştır- onu (hizmetçi­yi) beraberinde oturtsun ve o da kendisiyle birlikte yesin. Eğer yemek az ise, ondan alıp onun (hizmetçinin) eline bir ya da iki lokma koysun." [Buhârî, Tinnizî ve Ebû Dâvud.][12]

 

5000- Mâlik radiyallahu anh'dan: Ona ulaştığına göre:

"Hz. Ömer her gün Medine'nin kenar semtlerine gider, orada gücü yetmediği bir iş­le çalışan bir köleyi görürse hemen onu o iş-Ieb (acıyarak) alırdı."[13]

 

5001- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biriniz hizmetçisini döverken (hizmetçi) Allah'ı zikrederse hemen ellerinizi (ondan) çekin!" [Tirmizî][14]

 

5002- Zâzân radiyallahu anh'dan:

İbn Ömer'e geldim, kölesini azat etmişti. Yerden bir değnek ya da başka bir şey alıp şöyle dedi:

«Bunu azat etmekte, şu kadar bile bir se­vap yoktur. Ancak ben Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu duydum:

«Kim kölesine bir tokat vurursa yahut dö­verse, onun keffâreti onu azat etmesidir»." [Müslim ve Ebû Dâvud.][15]

5003- Diğer rivayet: "Kim kölesini yap­madığı bir şey için ceza olarak döver ya da tokatlarsa, onun keffâreti onu azat etmektir."[16]

 

5004- Süveyd bin Mukarrin radiyallahu anh'dan:

"Biz Mukerrin oğullarının sadece bir (ka­dın) hizmetçimiz vardı. İçimizden birisi onu tokatladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem bunu duyunca şöyle buyurdu:

«Onu azat edin!» Dediler ki:

«Bundan başka hizmetçimiz yoktur.» Bu­nun üzerine:

«Onu istihdam etsinler, ihtiyaçları kalma­dığında ise serbest bıraksınlar»."  [Müslim][17]

 

5005- Ebû Mes'ûd el-Bedrî radiyallahu anh'dan:

"Kölemi kamçı ile dövüyordum; arkam­dan:

«Ey Ebû Mes'ûd iyi bil!» diyen bir ses duydum. Öfkeden sesi anlayamadım. Bana yaklaşınca seslenenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu gördüm. Şöyle di­yordu:

«Ey Ebû Mes'ûd bil ki!»

Hemen kamçıyı attım. Şöyle buyurdu:

«Ey Ebû Mes'ûd iyi bil ki, Allah'ın sana karşı gücü, senin köle üzerindeki gücünden çok daha fazladır.» Dedim ki:

«Artık bundan sonra bir daha köle dövme­yeceğim»."[18]

 

5006- Diğer rivayet:  "Onun sallallahu aleyhi ve sellem heybetinden kamçı elimden düştü."[19]

 

5007- Diğer rivayet: "Dedim ki:

«Ey Allah'ın Resulü, bu köle Allah rızası için hürdür.» Şöyle buyurdu:

«Böyle yapmasaydın, ateş seni yalayacak-tı.» Ya da şöyle dedi:

«Ateş seni saracaktı.»

[Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.][20]

 

5008- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim suçsuz olduğu halde, kölesine zina iftirasında bulunursa, kıyamet gününde şer'î ceza (had) kendisine uygulanır." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî.][21]

 

5009- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hiç kimse sakın: «Kulum» ve «Cariyem» demesin. Köle de sakın «Rabbim (sahibim) ve hanım Rabbim (sahibem)» demesin!

Köle sahibi: «Oğlum» ve «Kızım» desin. Köle de: «Efendim» ve «Hanımefendim» de­sin. Çünkü hepiniz Allah'ın kullarısınız. Rab ise sadece Allah'tır."

[Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][22]

 

5010- Ebû Musa radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Üç kimse vardır ki iki ecir alır. Kendi peygamberine de Muhammed'e de inanmış olan kimse, Allah'ın hakkını ve efendilerinin haklarını yerine getiren köle ve cinsî ilişkide bulunduğu cariyesini mükemmel bir şekilde terbiye ve mükemmel bir tarzda eğitim verdik­ten sonra azat edip onunla evlenen kişi. İşte bunların herbirinin iki ecri vardır." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][23]

 

5011- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"İşine bağlı dürüst bir köle iki ecir alır. Ebû Hureyre'nin nefsi elinde olan Allah'a ye­min ederim ki, Allah yolunda cihad, hac ve anneye iyilik (meseleleri) olmasaydı, köle olarak ölmek isterdim."

[Buhârî, Müslim ve Tirmizî.][24]

 

5012- Cerîr radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir köle kaçarsa, ondan zimmet (ve hi­maye) kalkmıştır."[25]

 

5013- Diğer rivayet: "Köle kaçtığı zaman, namazı kabul olunmaz, dönmeden ölürse kâ­fir olarak ölür." Cerîr'in bir kölesi kaçtı. Bu­nun üzerine onu yakalayıp boynunu vurdu. [Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.][26]

 

5014- Muâz radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biriniz cariye satın aldığı zaman, ona yedireceği ilk şey, helva olsun. Çünkü bundan pek hoşlanır." [Taberânî, Mu'cemu'/-Evsat'ta.][27]

 

5015- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2011, 15:35:59 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Köle azad etme bahsi
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 18:35:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Köle azad etme bahsi rüya tabiri,Köle azad etme bahsi mekke canlı, Köle azad etme bahsi kabe canlı yayın, Köle azad etme bahsi Üç boyutlu kuran oku Köle azad etme bahsi kuran ı kerim, Köle azad etme bahsi peygamber kıssaları,Köle azad etme bahsi ilitam ders soruları, Köle azad etme bahsiönlisans arapça,
Logged
07 Temmuz 2019, 13:54:49
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2019, 13:54:49 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
07 Temmuz 2019, 15:44:29
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.898


« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2019, 15:44:29 »

Esselamu aleykum. RABBİM razi olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Temmuz 2019, 21:03:40
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 156


« Yanıtla #3 : 07 Temmuz 2019, 21:03:40 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
08 Temmuz 2019, 20:32:14
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.481« Yanıtla #4 : 08 Temmuz 2019, 20:32:14 »

Aleyküm selâm köle azad etmenin sevabı çok büyüktür kim bir köle azad ederse kendisini ateşten korumuş olur
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &