ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler  (Okunma Sayısı 1067 defa)
09 Ocak 2011, 16:26:53
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 16:26:53 »Kazanç Elde Etme, Geçim Ve Ticaretle İlgili Meseleler


4526- Ebu't-Tufeyl radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim haram para kazanıp da o para ile köle azat etse ve akrabaya yardım etse bu onun için günah olur."


[Taberânî Mu'cemu' I-Kebîr'de zayıf bir senedle.][1]

 

4527- Meymûne bint Sa'd radiyallahu an-hâ'dan:

Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bize çalıntı para hakkında fetva ver!"

Şöyle buyurdu: "Onun çalıntı olduğunu bilerek kim yerse, çalınma günahına ortak ol­muş olur."

[Taberânî, Mu'cemu' I-Kebîr'de zayıf bir senedle.][2]

 

4528- Ebû Bekr radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Haramla beslenmiş vücut cennete gire­mez." [Ebû Ya'lâ, Bezzâr ve Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta.][3]

 

4529- Onun (Mu'cemu'l-Evsat'ta) Huzey-fe'den olan rivayeti:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Haramdan beslenip gelişmiş olan et, cennete giremez; ateş ona daha lâyıktır."[4]

 

4530- en-Nu'man bin Beşîr radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Helâl bellidir, haram da bellidir; arala­rında insanların bir çoğunun bilmediği şüp­heli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakı­nırsa, hem dinini, hem de ırzını temize çıkar mış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, ha­rama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü koruluğun etrafında otlatan çoban gibi ki, hayvanları her an koruluğa düşebilecek durumdadır.

Dikkat edin, her melikin bir koruluğu var­dır. Dikkat edin, Allah'ın koruluğu da haram­larıdır. Dikkat edin, cesette bir et parçası var­dır; o doğru olursa cesedin hepsi doğru olur. O bozuk olursa cesedin tümü bozuk olur. Dik­kat edin; o da kalptir." [Altı hadis imamı.][5]

 

4531- Vâbisa radiyallahu anh'dan:

O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'e iyilik ve kötülük hakkında soru sorma­yı içinden geçirerek geldi. Peygamber sallal­lahu aleyhi ve sellem sordu:

"Sen mi söyliyeceksin yoksa ben mi sana haber vereyim?"

"Sen bana haber ver!" dedi.

"Sen bana iyilik ve kötülüğün ne olduğu­nu sormak için geldin, değil mi?" Adam:

"Evet" dedi.

Bunun üzerine üç parmağını bir araya top­layıp göğsüme koydu ve buyurdu ki:

"Evet Vâbisa, kendi nefsine sor, kendi nef­sine sor! —üç kere tekrarladı— İyilik ruhu­nun yatıştığı (mutmain olduğu) şeydir. Kötü­lük ise, insanlar sana fetva verseler de, içini kazıyan ve göğsünde tereddüt duyduğun şey­dir." [Ahmed ve Ebû Ya'lâ leyyin bir senedle.][6]

 

4532-  Selmân ve İbn Abbâs radiyallahu anhumâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Helâl, Allah'ın, kitabında helâl kıldıkla­rı şeylerdir; haram ise Allah' in, kitabında ha­ram ettikleri şeylerdir. Sükût ettiği şeyler ise affedilen şeylerdir, sakın böyle şeyler hakkın­da soru sorma külfetine girmeyin." [Rezîn][7]

 

4533- el-Mikdâm radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hiç kimse, kendi iki elinin emeğinden meydana gelen kazançtan daha güzel ve daha helâl bir yiyecek yiyemez. Allah'ın Peygam­beri Dâvud Aleyhisselam iki elinin emeğinden kazandıklarını yerdi." [Buhârî][8]

 

4534- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişinin aldığı helâlden midir yoksa haram­dan mıdır, aldırmayacak." [Buhârî ve Nesâî][9]

 

4535- Rezîn şunu da ekledi: "İşte o zaman onların duaları kabul olunmayacaktır."[10]

 

4536- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey insanlar! Allah temizdir; ancak temiz olanı kabul eder. Allah, müminlere, peygam­berlere emrettiğini emretti ve şöyle buyurdu: «Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyin! Salih amel işleyin! Doğrusu ben yaptığınızı bilirim.» (Mü'minûn, 51) Yine şöyle buyur­muştur: «Ey İnananlar! Size rızık verdikleri­mizin temizlerinden yiyin.» (Bakara, 172)"

Sonra uzun bir yolculuk yapıp saçı başı birbirine kansan bir adamdan bahsetti:

"Yediği haram, içtiği haram, giydiği ha­ram ve haramla beslenmiş bir kimse ellerini kaldırmış: «Yâ Rabbi, Yâ Rabbi!» diye dua ediyor; onun duası nasıl kabul olunur ki?" buyurdu. [Müslim ve Tirmizî][11]

 

4537- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"En helâl ve güzel yediğiniz şey, kendi kazancınızdır. Çocuklarınız da kendi kazançlarınızdandır."[12]

 

4538- Diğer rivayet: "Kişinin çocuğu ken­di kazanandandır. Hem de en iyi kazancın­dan. Onun için onların (çocukların) malların­dan afiyetle yiyiniz!" [Sünen ashabı][13]

 

4539- Sa'd radiyallahu anh'dan:

"Kadınlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiklerinde Mudar kabilesi ka­dınlarından olduğu zannedilen cüsseli bir ka­dın ayağa kalkıp şöyle dedi: «Ey Allah'ın Re­sulü! Biz (kadınlar) hepimiz, babalarımıza, çocuklarımıza ve kocalarımıza yüküz. Onla­rın mallarından bize (izinsiz) ne helâl olur?» «Sebze, meyve, pişmiş yemek gibi çok da­yanmayan ve saklanması mümkün olmayan­lar size helaldir. Onlardan hem yiyin, hem de başkalarına hediye edin»." [Ebû Dâvud]

Ebû Dâvud dedi ki: "Tazeden maksat kal­dığı zaman, bozulan yiyecektir.[14]

 

4540- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Bir adam ona dedi ki: "Benim bir yetimim var, onun da devesi vardır. Ben o devenin sütünden içebilir miyim?" İbn Abbâs dedi ki: "Eğer kaybolduğu zaman devesini ararsan, uyuz vesîresini ilâç sürerek tedavi edersen, sulanacağı gün götürüp sularsan, o zaman yavrusuna ve sütüne zarar vermeksizin (me­mesini kurutmadan), içebilirsin." [Mâlik][15]

 

4541- Dırâr bin el-Ezver radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir dişi koyun hediye edildi, bana sağmamı emretti; sağmakta fazla gayretli davranınca:

«Süt isteyene de biraz bırak!» buyurdu." [Dârimî][16]

 

4542- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"En haklı ücret, Allah Kitabı'na karşılık alınan Ücrettir." [Buhârî bir bâb başlığında.][17]

 

4543- Ebu'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim Kur'ân öğretme karşılığında bir yay alırsa, Allah onu ateş yayı ile kuşandırır."

[Taberânî, Mu'cemu'i-Kebîr'de][18]

 

4544- el-Müstevrid bin Şeddâd radiyalla­hu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bizim memurumuz olursa, kendine bir zevce edinsin. Eğer bir hizmetçisi yoksa bir de hizmetçi edinsin. Evi yoksa kendine bir de ev edinsin. Bunların dışında kendisine bir şey edinen, hem hain hem de hırsız sayılır."

[Ebû Dâvud][19]

 

4545- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

Ebû Bekr halife olunca, şöyle dedi: "Kav­mim biliyor ki benim kazancım, çoluk çocu­ğumu geçindirir. Şimdi ise müslümanlann işi ile meşgul olacağım. Ebû Bekr'in ailesi, bu maldan (Beytu'l-mâl'dan) yiyecek ve müslü-manlar için çalışacaktır." [Buhârî][20]

 

4546- Kesîr bin Abdillah bin Avf el-Mü-zenî'den, o da babasından, o da dedesi radi­yallahu anh'dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bi­lâl bin el-Hâris el-Müzenî'ye Kabaliyye ma­denlerini verdi. Ubeyy b. Ka'b'a şöyle yazdırdi: "Bismillahir-Rahmani' r-Rahîm. Bu, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sel­lem'in Bilâl bin el-Hâris'e verdiği (bir se­nedidir. (Buna göre ona.) Deresiyle tepesiyle el-Kabeliyye isimli nahiyeyi Zâtu'n-Nusub ve (Necid'de bulunan) Kuds dağında ekine elve­rişli yerleri kullanma imtiyazı vermiştir. Bu­nunla birlikte ona herhangi müslümanın bir hakkı verilmemiştir."

Bu yazıyı Ubeyy bin Ka'b yazdı. [Ebû Dâvud][21]

 

4547- Mâlik'in rivayeti: "Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem, Bilâl bin el-Hâris'e Kabaliyye madenlerini verdi. O, Fur' semtin-dedir. O madenlerden bugüne kadar sadece zekâtı alınmıştır."[22]

 

4548- Ebyad bin Hammâl radiyallahu

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'e kavnSin temsilcisi olarak geldi.Ondan tugayı   (tuz mad&runı) istedi.   UTa5im ona verdi. Adam ayrılıp giderken, mecliste bulunan müslümanlardan bir adam şöyle dedi: «Ey Allah'ın Resulü! Ona ne verdiğini bi­liyor musun? Ona durmadan su gibi akan tuz madenini verdin.» Bunun üzerine onu (tuzla­nın işletme hakkını) ondan geri aldı."

(Râvi) dedi ki: "Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den misvak ağacı koruluğundan istedim. Cevaben şöyle buyur­du: «Develerin tabanının yetişmediği yerler­den veriniz»."[23]

 

4549- Diğer rivayet: "O, Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'den misvak ağaçları­nın koruluğundan istedi. Ona şöyle buyurdu: «Erak (misvak ağaçların)da özel mülkiyet ol­maz.» Bunun üzerine Ebyad: «Özel mülkiyet sınırları içinde bulunan erak (misvak) ağacı» dedi. Peygamber: «Misvak ağacında özel mül­kiyet yoktur» buyurdu." [Ebû DâvuAveTirmizî.][24]

 

4550- Kayle bint Mahreme radiyallahu anhâ'dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldik; arkadaşım (Hureys bin Hassan'ı kas­tediyor) —ki o, Benû Bekr bin Vâil'in temsil­cisi idi öne geçip ona İslâm üzerine, hem kendi na...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 19:04:39 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler rüya tabiri,Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler mekke canlı, Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler kabe canlı yayın, Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler Üç boyutlu kuran oku Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler kuran ı kerim, Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler peygamber kıssaları,Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meseleler ilitam ders soruları, Kazanç elde etme geçim ve ticaretle ilgili meselelerönlisans arapça,
Logged
04 Temmuz 2019, 21:11:10
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.898


« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2019, 21:11:10 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri islama uygun şekilde ticaret yapan kullardan olalim inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Temmuz 2019, 12:28:14
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2019, 12:28:14 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
05 Temmuz 2019, 15:19:28
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 156


« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2019, 15:19:28 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Temmuz 2019, 16:45:17
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.481« Yanıtla #4 : 06 Temmuz 2019, 16:45:17 »

Aleyküm selâm rızkımızı helâl yoldan kazanmalıyız haram  kazanarak hayır yapsak bile günah olur
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &