ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Kadınlarla geçim
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kadınlarla geçim  (Okunma Sayısı 1891 defa)
09 Ocak 2011, 16:56:42
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 16:56:42 »Kadınlarla Geçim (Muaşeret)
 


4325- Âişe radwiyallahu anhâ'dan: Dedi ki:

"Tam onbir kadın oturup kocalarının hal­lerinden haber verme hususunda gizlemiyeceklerine dair birbirlerine söz verip anlaştılar.

Birincisi şöyle dedi: «Kocam (sarp) dağın tepesinde bulunan cılız bir deve eti gibidir; sırtı düz değildir ki yukarıya çıkarılsın, semiz değil ki yerinden kımıldatılıp başka yere götürülsün.»

İkincisi şöyle dedi: «Ben kocamın hâlleri­ni ifşa edemem. Çünkü anlatmaya başlarsam büyük-küçük nesi varsa hepsini anlatırım.»

Üçüncüsü şöyle konuştu: «Benim kocam uzun boyludur. Konuşursam boşanırım, ko­nuşmazsam muallakta bırakılırım.»

Dördüncüsü: «Benim kocam Tihâme ge­cesi gibidir. Ne sıcaklığı vardır ve ne de so­ğukluğu. Ondan ne korkulur, ne de bezilir» dedi.

Beşincisi: «Kocam girdiği zaman kaplan, çıktığı zaman arslandır. Bana bıraktığı (ev iş­lerinden) hesap sormaz» dedi.

Altıncısı: «Kocam yediği zaman katlar (çok yer); içtiği zaman hepsini içer, sömürür; yattığı zaman yorgana iyice sarılır. Kederimi anlamak için elini (elbiseme) sokmaz» dedi.

Yedincisi: «Kocam tohumsuzdur, her dert onundur. Başımı yarar, vücudumu yaralar, (bunları yapmak için) her şeyi toplar (eline geçenle vurur)» dedi.

Sekizincisi: «Kocamın kokusu zaferân, teni ise tavşandır» dedi.

Dokuzuncusu: «Kocam, direği uzun (evi rahat), kılıcının kını uzun, ocağının külü çok, evi meclise yakın (misafirperver) bir adam­dır» dedi.

Onuncusu: «Kocam mâlik (sahip)tir. Hem de ne mâlik! Akıldan geçen her hayrın sahibi­dir. Onun çok çöken, yürümesi az olan deve­leri vardır. Çalgı sesini duydular mı, helak olacaklarını (kesileceklerini) anlarlar" dedi.

Onbirincisi: «Kocam Ebû Zer'dir. Amma ne Ebû Zer'dir! Kulaklarımı küpe ile şakır­dattı, kolumu yağla doldurdu. Beni sevindir­di, benim de gönlüm ferah oldu. Beni Şıkk adı verilen dağ kenarında bir koyun sürüsü ile ge­çinen bir ailenin kızı olarak buldu da at kişne­mesine ve deve sesine sahip harman döğen ve tınas savuran bir aileye kattı. İşte onun yanın­da konuşuyor, fakat kötü ve çirkin bir şey söylemiyorum. Akşam yatarım, sabaha kadar uyurum. İçerim ve kanarım. Ebû Zer'in anne­si. Ebû Zer'in annesi ne annedir! Ambarları büyük ve evi geniştir. Ebû Zer'in oğlu; Ebû Zer'in oğlu ne oğuldur! Yatağı soyulmuş hur­ma lifi gibidir. Kendisini bir kuzu budu doyu­rur. Ebû Zer'in kızma gelince, Ebu Zer'in kı­zı ne kızdır! Babasına ve annesine itaatli kız. Vücudu elbisesini doldurur ve endamıyla et­rafını çatlatır. Ebû Zer'in cariyesi, Ebû Zer'in cariyesi ne cariyedir! Konuşmalarımızı yay­maz, sırrımızı saklar. Azıklarımızı saçıp sa-vurmaz. Evimizi de kuş yuvasına çevirmez.

Bir gün süt tulumları çalkalanmakta iken Ebu Zer çıktı gitti. Böğrünün altında meme-leriyle kaplan gibi oynaşan iki çocuklu bir kadınla karşılaştı. Kadından hoşlanmış olacak ki, beni boşadı ve onu aldı. Ondan sonra ben de şeref sahibi bir adamla evlendim.

(Yeni kocam) bir dediğimi iki etmedi, beni konfor ve nimetlere boğdu. Her hay­vandan bana bir çift verdi. Bana 'Ey Ümmü Zer, ye, ailene de yedir! Ama yine de bana verdiklerinin hepsini bir araya toplarsam, Ebû Zer'in en küçük kabını bile doldur­maz' dedi»."

Âişe dedi ki:

"Bunları anlattığımda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyur­du:

«Ben senin için, Ebû Zer'in Ümmü Zer karşısındaki durumu gibi oldum»."


[Buhârî ve Müslim)[265]

 

4326- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de: Âişe şöyle dedi:

"Ben Cahiliyette babamın malına hâiz ol­dum."

"Sus ey Âise! Ben senin için Ebû Zer'in Ümmü Zer karşısındaki durumu gibiyim" bu­yurdu.

Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem anlatmaya başladı: Cahiliyette onbir ka­dın toplanıp aralarında kocalarının durumları­nı hiç yalan söylemeden anlatmak üzere bir­birlerine söz verdiler.

Benzerini zikretti. Sonu şöyledir:

"Ey Âişe!" dedi.

Ben de şu cevabı verdim:

"Ey Allah'ın Resulü! Sen benim için Ebû Zer'in Ümmü Zer'e karşı olan durumundan daha hayırlısın."[266]

 

4327- Ahmed, Âişe'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den: Buyurdu ki:

"Onbir kadın toplandı." Benzerini zikretti.[267]

 

4328- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yataktayken bir şey anlatmış. Âişe, şöyle demiş:

«Ey Allah'ın Resulü! Babam annem sana feda olsun, eğer sen onu bana anlatmasaydın, onun Hirâfe hadisi olduğunu zannedecektim.»

«Nedir Hirâfe hadisi ey Aişe?» diye so­runca, şu cevabı verdi:

«Olmayan bir olay anlatılınca, ona Hurafe hadisi denilir.» Şöyle buyurdu:

«En doğru hadis, Hirâfe'nin hadisidir; Hirâfe Uzreoğullarından bir adamdır. Cinler onu esir etmişti; onlarla beraberdi. (Cinler) Gizli dinleme yoluyla haber edindiklerinde, ona (Hirâfe'ye) bildirirlerdi, o da insanlara bildirirdi, ve söylediklerini onun dediği gibi gerçek bulurlardı»." [Ahmed, Taberânî Mu'ce-mu'I-Evsat'ta, Ebû Ya'lâ ve Bezzâr.)[268]

 

4329- Âişe radiyallahu anhâ'danf "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kendisi için pişirdiğim bulamacı getirdim. Sevde'ye: «Ye!» dedim; yemedi.

«Bunu ya yersin ya da yüzüne atar berbat ederim» dediğim halde yine yemedi. Bu defa elimi bulamaca soktum, yüzünü onunla iyice sıvadım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem güldü, onun elini bulamaca sokturdu ve:

«.Haydi sen de onun yüzünü bir iyi sıva!» dedi. O da yüzümü sıvadı. Berbat etti. Buna da güldü. Ömer uğradı, içeri gireceğini sandı ve bize:

«Haydi kalkın, yüzünüzü yıkayın!» dedi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ondan çekindiği için, ben de devamlı olarak ondan (Ömer'den) çekinirim." [Ebû Ya'lâ][269]

 

4330- Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in azatlısı Rezîne radiyallahu anhâ'dan:

"Şevde gayet güzel bir şekilde süslenerek Âişe ile Hafsa'nın yanma girdi. Hafsa, Âi-şe'ye:

«Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yanımıza girecek, bunu pırıl pırıl terte­miz, son derece süslü görürken, bizi kaba, gi­yim kuşamdan yoksun bir halde görecek; ben onun bu süsünü bozacağım» dedi. Sonra şöy­le dedi:

«Ey Şevde! Tek gözlü (Deccâl'i kastedi­yor) çıkmış biliyor musun?»

Çok korktu, titremeye başladı ve sordu:

«Nereye saklanayım?» Şöyle dedi:

«Herkesin gizlendiği şu hurma dalların­dan yapılan çadıra gitmelisin.» Hemen gitti ve orada gizlendi. Orası pislik dolu ve örüm­cek ağı bulunan kötü bir yerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi, onlar gülü­yorlardı. Gülmekten konuşamıyorlardı. Üç kere neden güldüklerini sordu, elleri ile çadı­rı gösterdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derhal çadıra gitti; Sevde'yi titrer hal­de görünce, sordu:

«Ne'n var ey Şevde?»

<Ey Allah'ın Resulü! Tek gözlü çıkmış..» deyince:

«O henüz çıkmadı, bir gün mutlaka çıka­caktır, korkma» dedi ve onu, üstünü başını tozdan ve örümcek ağından silkeleyerek çı­kardı." lEbû Ya'lâ ve Taberânî zayıfbir senedle.][270]

 

4331- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

bal ve helvayı (tatlıyı) severdi, ikindi nama­zından çıktıktan sonra, hanımlarından birinin yanına girerdi. Bir seferinde Hafsa'nın yanına girdi, orada her zamankinden fazla kaldı. Kıs­kandım ve sebebini sordum.

Hafsa'ya kavminden biri bir tulum bal he­diye etmiş, o da ondan şerbet yapıp Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'e içirmiş.

Bunun üzerine dedim ki:

«Vallahi ona bir oyun yapacağız.» Sevde'ye dedim ki: «O mutlaka sana yaklaşacak­tır, yaklaştığı zaman, şöyle de: «Ağzın meğâ-fir (fena kokan urfut ağacının sakızı) koku­yor.» O da sana mutlaka «Hayır» diyecektir. O zaman «Öyleyse bu koku nedir?» diye sor. O da sana: «Hafsa bana bal şerbeti içirdi» di­yecek. O zaman sen de şöyle de: «Demek ki an, (balını) urfut ağacından almış.»

«Olur; bana yaklaştığı zaman bunu kendi­sine söyliyeceğim» dedi.

Öbür taraftan Safiyye'ye dönerek, ona da şöyle dedi: «Ey Safıyye! Sen de aynısını söy­le..»;

Âişe anlatıyor: "Şevde şunu dedi: «Ken­dinden başka hiçbir tanrı olmayan Allah'a ka­sem ederim ki, o kapıda durduğu zaman, sen­den korktuğum için bana tenbih ettiklerini söy­lemek istedim, bana yaklaşınca, şöyle dedim: «Ey Allah'ın Resulü! Meğâfir mi yediniz?»

«Hayır.»

«Öyleyse sende bulduğum bu koku nedir?»

"Hafsa bana bal şerbeti içirdi.»

«Demek ki arı bunu urfut ağacından al­mış» dedim. Benim yanıma gelince ben de aynısını söyledim. Safiyye'nin yanına gidince o da aynısını söyledi. Hafsa'nın sırası gelip de ona gidince, Hafsa şöyle dedi:

«Ey Allah'ın Resulü! Sana yine bal şerbe­ti vereyim mi?»

«İstemem, ihtiyacım yoktur» dedi.

Şevde dedi ki: «Vallahi biz onu (bal şerbe­tinden) mahrum ettik.» Ben ona: «Sus!» de­dim." [Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][271]

 

4332- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in zamanında kadınlarımızla kelâm et­mek ve onlarla neşeli konuşmaktan, hakkı­mızda bir şey nazil olur diye korkardık. O (Peygamber) ölünce, artık (biz de kadınlar gi­bi, söz eder olduk ve onlara karşı kusurda açı­lıp yayıldık." [Buhârî][272]

 

4333- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellenı buyurdu:)

"Aklı ve dini noksan olanlardan akıl sa­hiplerine sizden daha galip gelen kimseyi gör­medim."

"Aklın ve dinin noksanlığı ne demekt...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Kadınlarla geçim
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:55:40 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kadınlarla geçim rüya tabiri,Kadınlarla geçim mekke canlı, Kadınlarla geçim kabe canlı yayın, Kadınlarla geçim Üç boyutlu kuran oku Kadınlarla geçim kuran ı kerim, Kadınlarla geçim peygamber kıssaları,Kadınlarla geçim ilitam ders soruları, Kadınlarla geçimönlisans arapça,
Logged
06 Temmuz 2019, 17:47:09
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2019, 17:47:09 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri hayatını İslam a uygun yaşayan kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
06 Temmuz 2019, 18:29:52
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 147


« Yanıtla #2 : 06 Temmuz 2019, 18:29:52 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &