ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > İyiliği emredip kötülükten alıkoymak
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İyiliği emredip kötülükten alıkoymak  (Okunma Sayısı 2277 defa)
04 Ocak 2011, 17:02:50
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 04 Ocak 2011, 17:02:50 »İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN ALIKOYMAK, NASİHAT VE MEŞVERET


7899- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İçinizden her kim kötü bir şey görürse, onu eliyle değiştirsin; buna gücü yetmezse di­li ile; buna da. gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin ki bu, imanın en zayıf noktasıdır."

[Müslim ve sünen ashabı]

7900- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İsrâiloğullannın basına gelen ilk zaaf söyle başlamıştır: 'Kişi (zalim olan) başka bir kişi ile karşılaşırdı ve ona: 'Allah'tan kork, yaptığın bu kötü hareketi bırak! Çünkü bunu yapman helâl değildir' derdi. Ertesi günü onunla tekrar buluştuğu zaman onda en ufak (müsbet) bir değişiklik görmemesine rağmen yine de onunla dostluğunu sürdürüp, beraber yer içer ve otururdu. Böyle yapmaya başla­yınca Allah (günah işleyenlerle arkadaşlık yapanların) kalplerini birbirine benzeterek kararttı. Sonra şöyle buyurdu: 'İsrâiloğulla-rından kâfir olanlar Davud'un diliyle lanet­lendiler ... yalnız onlardan çoğu yoldan çık­mışlardır' (Mâide 78 )

Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem şöyle buyurdu: 'Vallahi ya iyiliği emre­dip, kötülükten alıkoyacaksınız ya da zalimin elinden tutup tam anlamıyla onu Hakk'a çe­keceksiniz. Hak'tan ayrılmamayı temin ede­ceksiniz; yahut Allah bazılarınızın kalplerini (günah işleyenler gibi) karartıp, onlar gibi si­zi de lânetliyecektir'."

[Ebû Dâvud ve Tirmizî]

7901- Ebû Bekr radiyallahu anh'dan (dedi ki):

"Ey insanlar! Siz 'Ey iman edenler! Siz kendinize bakın! Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez.' (Mâide, 105) aye­tini okuyor fakat yanlış yorumluyorsunuz. Çünkü biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duyduk: 'İnsan­lar zalimi görüp de onu zulümden uzaklaştır -mazlarsa, Allah'ın, cezasının kapsamına on­ları da alması pek yakın olur'."

[Ebû Dâvud ve Tîrmizî]

7902-   Cerîr bin Abdullah radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İçlerinde günahlar (masiyet) işleyen bir adam bulunup da (insanlar) onu Önlemeye muktedir oldukları halde önlemezlerse, mut­laka Allah onlara ölümlerinden önce, onun yüzünden bir ceza verir." [Ebû Dâvud]

7903- Huzeyfe radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emredip kötülükten alıkoyacaksı­nız, ya da Allah, katından size mutlaka bir azap gönderecektir de sonra O'na yalvaracaksınız, ancak duanızı kabul etmiyecektir." [Tirmizî]

7904- Aris bin Umeyre el-Kindî radiyalla­hu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yeryüzünde suç işlenip de onu gören, bundan hoşlanmazsa, onu görmeyen gibi olur. Onu (kötülüğü) görmeyen kimse (duydu­ğunda) hoşnut olursa, o yerde hazır bulunmuş gibi olur." [Ebû Dâvud]

7905- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Zalim sultanın yanında doğru konuşmak, en büyük cihaddır." [Ebû Dâvud ve Tirmizî]

7906- Üsâme radiyallahu anh'dan:

Ona denildi ki: "Osman'ın yanına gitsen de onunla (halk arasındaki fitneyi gidermek hususunda) konuşsan." Şöyle dedi: "Benim onunla konuşmadığımı sanırsınız. Ona gizlice verdiğim öğütleri size duyuracak mıyım? Ben onunla, ilk açanı ben olmamı istemediğim bir işi gizlice konuştum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir sözden sonra üzerimde benim emirim dahi olsa bile bir adam hakkında: 'İnsanların en iyisi' deme­ğe dilim varmaz."

Dediler ki: "Nedir o?"

Şöyle dedi: "Allah Resulü sallallahu aley­hi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum:

'Kıyamet gününde kişi götürülüp cehenne­me atılır, bağırsakları dışarıya fırlar, merkebin değirmende dönüp dolaştığı gibi o da dönüp dolaşır. Cehennem ehli, onun yanında toplanıp şöyle derler: 'Neyin var? Bize iyiyi emredip kötüden nehyeden sen değil miydin? Nedir bu halin?' Şu cevabı verir: 'Evet, ben size iyiliği emrederdim fakat ben yapmazdım. Kötülükten akkordum, ancak onu ben yapardım'."

7907- Dedi ki: O'nun şöyle dediğini duy­dum:

"İsrâ (Mirâc) gecesi dudakları ateş ma-kaslarıyla kesilip doğranan birtakım insanla­rın yanından geçtim; 'Ey Cibril! Bunlar kim­dir?' diye sordum; şöyle dedi: 'Bunlar, ümme­tinin söylediklerini yapmayan hatipleridir'."

[Buharı ile Müslim.]

7908- Ali radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Delikanlılarınız yoldan çıktıkları, kadın­larınız azdıkları zaman haliniz nice olur?" De­diler ki: "Bu olacak mı ey Allah'ın Resulü?"

"Evet, hem de çok şiddetli" buyurdu.

"iyiyi emretmediğiniz, kötüden alıkoyma­dığınız zaman haliniz nice olur?"

"Ey Allah'ın Resulü, bu da olacak mı?" dediler.

"Evet; hem de çok şiddetti" buyurdu.

"Kötüyü emredip iyiden alıkoyduğunuz za­man haliniz nice olur?" buyurdu. Dediler ki:

"Ey Allah'ın Resulü bu da olacak mı?"

"Evet; hem de çok şiddetli" buyurdu. Yi­ne şöyle buyurdu:

"iyiyi kötü; kötüyü ise iyi gördüğünüzde haliniz nice olur?" [Rezîn]

7909- Sehl bin Hanîf radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir kimsenin yanında bir mü'min alçaltı-lıp da ona yardım etmeye gücü yettiği halde yardım etmezse, Allah onu kıyamet gününde tüm yaratıkların huzurunda alçaltır."

| Ahmed ve Taberânî, Mu' cemu'l- Kebîr 'de.]

7910- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah meleklerden bir meleğe: 'Falan ül­kenin altını üstüne getir!' diye vahyetti. Bu­nun üzerine melek söyle dedi: 'Orada sana bir göz ucu kadar isyan etmeyen kulun var­dır.' Şöyle buyurdu: 'Onun da, onların da al­tını üstüne getirip yık! Çünkü onun yüzü, (on­ların yaptıklarına karşılık) bir an bile olsun değişmedi. Yani Allah için onlara kızmadı'."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta leyyin bir senedle.]

7911- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Haccâc'ın hutbesini dinlerken hoşlanma­dığım bir sözünü işittim. Hemen ona itiraz edip değiştirmek istedim; fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden ötürü bundan vazgeçtim:

'Bir mü'minin kendini alçaltması yakışık almaz.' Dedim ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Kendi nefsini alçaltmak nasıl olur?' Şöyle buyurdu:

'Altından kalkamayacağı belâya kendisini maruz bırakmakla'."

|Bezzâr ve Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr vel-Evsat'ta.]

7912- Ebû Umâme radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Değİşdremiyeceğiniz bir iş görürseniz, onu değiştiren Allah oluncaya kadar sabre­din!" [Taberânî, Mu' cemu' I-Kebîr'tlc zay

7913- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her kim, kendisinin yapmadığı bir söz veya amele başkalarını davet ederse, o dedik­lerini uygulayıncaya kadar ya da yaptıkları o kötü şeylerden vazgeçinceye dek o, Allah'ın gazabında olur."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'de leyyin bir senedle]

7914- Enes radiyallahu anh'dan: Dedik ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Biz yapmadıkça iyi­yi emretmiyelim mi? Uzaklaşmadıkça da kö­tüden nehyetmİyelim mi?"

Şöyle buyurdu: "Kendiniz yapmazsanız bile iyiliği emredin, kendiniz tamamen uzak durmazsanız bile kötüden nehyedin!"

[Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ves-Sağfr'de.]

7915- Ebû Hureyre radiyallahu anh'daıı: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Dinleri salim olup, dünya hayatı husu­sunda baslarına gelene aldırmadan 'Lâ ilahe illallah' kelimesini söyleyeni, bu kelime de­vamlı olarak savunur.

Dünyalarının selâmeti için dinleri husu­sunda baslarına gelene aldırmayıp 'Lâ ilahe illallah' diyenlere, söyle denir: 'Siz yalan söy­lüyorsunuz/' " [Bezzâr, zayıf bil senedle.J

7916-  Temîm ed-Dârî radiyallahu anh'-dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Şüphe yok ki din samimiyettir."

"Kime karşı ey Allah'ın Resulü?" diye sorduğumuzda, şöyle buyurdu: "Allah'a, ki­tabına, Resulü'ne müslümanların liderlerine ve tüm tüm müslümanlara karsı."

[Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.]

7917- Cerîr bin Abdillah radiyallahu anh'-dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedim: 'Ey Allah'ın Resulü! Sana İslâm üzere biat ediyorum.' Bunun üzerine bana, her müslümana nasihat etmemi, onlara karşı samimi olmamı (ve iyi davranmamı) şart koştu." [Mâlik hariç, altı hadis imamı.]

7918- Ali bin Sehl radiyallahu anh'dan: Babası şöyle dedi: "Allah Resulü bizi bir müfreze ile harbe gönderdi. Muğar denilen yere ulaşınca atımı dehledim ve arkadaşlarımı geçtim. Gönderildiğimiz kimselere dedim ki: 'Lâ ilahe illallah' deyin de mallarınızı canları­nızı bizden koruyun!' Onlar da teklifimi kabul edip 'Lâ ilahe illallah' dediler. Arkadaşlarım beni kınadılar ve 'Bizi ganimetten mahrum ettin' dediler.

Medine'ye vardığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yaptığımı bildir­diler. O da beni çağırıp yaptığımı tasvip etti ve şöyle dedi: 'Allah senin için, onlardan müslüman olan her bir insan için (yaptığın İyiliğe karşılık) bir hayır yazmıştır.' Sonra ba­na şöyle dedi:

'Benden sonra ne yapacağınız hususunda kavmine vasiyet yazayım.' Hakikaten de bir yazı yazdı, onu mühürleyip elime verdi.

[Rezîn]

Derim ki: Bu hadis kitabın asl...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: İyiliği emredip kötülükten alıkoymak
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:42:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İyiliği emredip kötülükten alıkoymak rüya tabiri,İyiliği emredip kötülükten alıkoymak mekke canlı, İyiliği emredip kötülükten alıkoymak kabe canlı yayın, İyiliği emredip kötülükten alıkoymak Üç boyutlu kuran oku İyiliği emredip kötülükten alıkoymak kuran ı kerim, İyiliği emredip kötülükten alıkoymak peygamber kıssaları,İyiliği emredip kötülükten alıkoymak ilitam ders soruları, İyiliği emredip kötülükten alıkoymak önlisans arapça,
Logged
09 Temmuz 2019, 01:32:45
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 09 Temmuz 2019, 01:32:45 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri emr i bil mağruf ve neyh i anil münker yapanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
09 Temmuz 2019, 19:24:07
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.878


« Yanıtla #2 : 09 Temmuz 2019, 19:24:07 »

Esselamu aleyküm.Allahın emir ettiği şekil de iyiliği gözeterek yaşayan ve kötülükden uzak haramdan günahdan uzak yaşayan kullardan olalım inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &