ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması  (Okunma Sayısı 2839 defa)
03 Ocak 2011, 21:20:51
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Ocak 2011, 21:20:51 »HAYVANLARIN VE CANSIZ VARLIKLARIN ONUNLA KONUŞMASI


8468- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Bir kurt koyunlara saldırıp içinden bir ta­nesini kaptı. Çoban ise kovalayıp onu elinden kurtardı. Bunun üzerine kurt kuyruğu üzerine oturup şöyle konuştu: 'Allah'tan korkmuyor musun? Allah'ın bana verdiği rızkı elimden alıp kapıyorsun?'

Çoban kendini şöyle demekten alamadı: 'Hayret doğrusu! Benimle insan gibi konuşan bir kurt!'

'Sana bundan daha şaşılacak bir haber ve­reyim mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'de (Medine'de) İnsanlara geç­miş haberleri bildiriyor' deyince, çoban he­men koyunlarını önüne katıp Medine'ye var­dı. Koyunları bir kenarda bırakıp doğru Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve durumu bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellenr'/Vamaz toplayıcıdır!' diye nida edilmesini emretti. Sonra çıkıp Arabîye: 'Haydi onlara (o hadiseyi) anlat!' buyurdu. O. da onlara olan biteni anlattı."

|Ahmed ve daha uzun bir metinle Bezzar.|

8469- Ömer radiyallahu anh'dan: "Süleymoğullarından bir bedevi bir (iri) keler avlayıp, yenine koyarak Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve şöyle dedi:

'Ey Muhammedi Bir kadın senden daha yalancı ve eksik bir kişi doğurmamıştır. Eğer arapların benim için amma da acelecİymiş de­mesinden çekinmeseydim, seni öldürürdüm. Hem de hemen.'

Ömer dayanamadı ve şöyle dedi: 'Ey Al­lah'ın Resulü! Beni bırak da şunun boynunu vurayım.' Bunun üzerine Allah Resulü sallal-lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;

'Yumuşak huylu insanın nerdeyse peygam­ber olmağa namzet olduğunu bilmiyor mu­sun?.' Sonra adama sordu:

'Ey bedevi! Meclisime saygısızlık edip bu doğru olmayan sözü neden söyledin?'

'Lât ve Uzzâ'ya yemin ederim ki, şu keler sana iman etmedikçe ben de sana iman etmem.'

Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelere sordu:

'Ey keler! Kime tapıyorsun?' Keler fasih bir arapçayla:

'Lebbeyk ve sa'deyk yâ Resûlallah! Ben, semada Arş'ı, yerde saltanatı, denizde yolu, cennette rahmeti, cehennemde azabı bulunan Allah'a İbadet ederim.'

'Peki ben kimim?'

'Sen, âlemlerin Rabbi olan Allah'ın Resu­lüsün. Peygamberlerin sonuncususun. Seni doğrulayan kurtulur; seni yalanlayan mahvo­lur' diye cevap verdi.

Bunun üzerine bedevi büyük bir aşk ve heyecanla: 'Şehadet ederim ki Allah'tan baş­ka hiçbir tanrı yoktur. Sen Allah'ın gerçek peygamberisin. Vallahi sana geldiğimde yer­yüzünde en nefret ettiğim kimse sen idin. Ama şimdi seni kendimden ve çocuklarımdan daha çok seviyorum. Kıllarımla, derimle, içimle, dışımla, gizlim ile aşikâremle sana inandım.' Hadis devam ediyor.

Onda ayrıca şöyle geçmektedir: "O, bunu kendi kavminden bin kişiye bildirdi, hepsi de gelip müslüman oldular."

Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat ve's-Sağir'de daha uzun bir metinle.

Derim ki: Zehebî el-Mîzân'da bu hadisin son derece zayıf olduğunu söylemiştir.

8470- Ümmü Seleme radiyallahu an-hâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahradaydı. 'Ey Allah'ın Resulü!' diye çağı­ran bir ses duydu. Döndü kimseyi göremedi. Sonra bir daha bakındı, bağlı bir geyik gördü. Geyik şöyle konuştu: 'Şu dağda iki yavrum var, çöz beni de gidip onları emzireyim. Son­ra dönüp sana geleyim.' Hemen onu çözdü. Geyik de gitti yavrularını emzirdi, sonra dö­nüp tekrar geri geldi. Ve Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem onu bağladı.

Derken bedevî geldi ve sordu:

'Ey Allah'ın Resulü, bir isteğin var mı­dır?'

'Evet, bu hayvanı serbest bırakmanı isti­yorum' deyince, bedevî hemen onu çözüp serbest bıraktı, geyik de şöyle diyerek yürü­yüp gitti: "Şehâdet ederim ki, Allah'tan baş­ka hiçbir ilah yoktur ve sen de Allah'ın Re­sulüsün."

|Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'de zayıf bir senedle]

8471- Müzeyne ya da Cüheyne kabilesin­den bir adamdan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sa­bah namazını kıldırmışti, bir de baktılar ki yüz kadar kurt gelmiş. Kurtları temsilen kuyrukla­rı üzerinde oturmuşlar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurdu: 'Onlara yemeklerinizden bir şeyler ezip yal yapın ve onlardan zarar geleceğinden endişelenmeyin!'

'Kendimizin ihtiyacı var nasıl yapalım'?' diye yakındıklarında şöyle buyurdu: 'Öyleyse usulca çıkıp gitmelerini söyleyin, çıkıp gitme­lerini söyleyin!' Onlar da bu tavsiyeyi tuttu ve bunu söylediler. Kurtlar bunun üzerine kendi­lerine has sesler çıkartarak ve uluyarak çekip gittiler." [Dârîmî]

8472- Câbir radiyallahu anh'dan: "Hayber'de bir yahudi kadın kızartılmış

koyuna zehir kattı. Sonra getirip onu Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye etli.

Onun budunu alıp yedi ve ashabı da ondan yediler. Sonra (aniden) şöyle buyurdu: 'Elle­rinizi çekin (yemeyin)!'

Sonra (Yahudi) kadını çağırttı, kadın gel­di; ona sordu:

'Bu koyunu zehirledin değil mi?'

'Sana bunu kim bildirdi?'

'Bana bunu elimdeki şu but bildirdi.'

'Evet zehirledim.'

'Peki seni buna iten sebep nedir?'

'İçimden dedim kî: Eğer bu gerçek bir peygamber ise zaten ona bu (zehirli) et zarar vermez, değilse biz ondan kurtulmuş oluruz' dedi ve böylece suçunu itiraf etti.

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem onu affetti, cezalandırmadı. Buna karşılık onunla beraber o etten yiyen sahabî-ler derhal öldüler. Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem ise yediği etten dolayı omuzun-dan kan aldırdı."

8473- Diğer rivayet:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurdu (Yahudi) kadın (ölen sahabilere kısas olarak) öldürüldü." |Ebû Dâvud]

8474- Ali radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke'deydik. Bazı yerlerini gezmeye çıktık, yanından geçtiğimiz her ağaç, her dağ ona şöyle diyordu: 'Esselâmü aleyke yâ Resûlallah!'" [Tirmizî.]

8475- Câbir bin Semure radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mekke'de bir taş var, peygamberlik gel­diği zaman geceler boyu bana selâm verdi. O taşı şimdi bile tanıyorum." [Müslim ve Tiımizî.]

8476- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

'Senin Allah Resulü olduğunu ben nerden bileyim?'

'Bak şimdi şu hurma salkımını çağıraca­ğım ve beni/n Allah Resulü olduğumu söyliyecek ve sehadette bulunacaktır' dedi ve hurma salkımını çağırdı. Hurma salkımı ağacından inmeye başladı; gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne düştü ve şöyle dedi: 'Esselâmu aleyke yâ Resülallah!' Sonra ona: 'Haydi yerine dön!' dedi. Salkım gidip yerine döndü ve eski yerine kaynadı. Bunun üzerine bedevi derhal müslüman oldu." iTirmizî.]

8477- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: Ona sordular: "O gece cinlerin Kur'ân dinlediklerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kim bildirdi?" Şu cevabı verdi: "On­ların geldiğini bir ağaç bildirdi." [Buhârî ile Müslim.]

8478- Câbir radiyallahu anh'dan: "Ensâr'dan bir kadın Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem'e şöyle dedi:

'Sana bir şey yaptırayım da onun üzerinde otur, bunu istemez misin? Benim marangoz bir kölem var.'

'İstersen yaptır' buyurdu. Bunun üzerine ona bir minber yaptırdı.

Cuma günü olunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yaptığı minberin üstün­de oturdu ve hutbe okudu. (Daha önce) üze­rinde hutbe okuduğu hurma kütüğü öylesine bir çığlık attı ki, nerdeyse ikiye bölünecekti."

8479- Diğer rivayet:

"Çocuğun ağlaması gibi ağladı, Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem minberden İn­di ve onu alıp kucakladı. Durup sakin olunca­ya dek çocuk inlemesi gibi inleyip durdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (şöyle buyurdu:) 'O, yanında yapılan zikrıtl-lalı dolayısıyla ağladı'."

8480- Diğer rivayet:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuduğu zaman mescidin duvarların­dan bir hurma kütüğüne dayanırdı. Kendisine

minber yapılıp onun üzerine çıkınca o kütük tıpkı deve İniltisi gibi inlemeye başladı. Öyle­sine ki tüm mesciddekiler duydu. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağı­ya inip onu kucakladı." IBuhûrî ile Nesâî.j

8481- Tirmizî, Bureyde'den benzerini nakletti. Onda şöyle geçmektedir:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona (kütüğe) döndü, elini üzerine koydu ve şöyle dedi: 'İstersen, seni eskiden bulunduğun yere dikeyim de eski halini al! istersen seni cennette dikeyim de onun nehirleri ve pınarla­rından iç! İyi ol ve geliş, meyve ver de cennet ehli senin hurmandan ve meyvenden doya do­ya yesinler.' (Râvi) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den onun şöyle dediğini duy­duğunu söyledi: 'Olur evet' -iki kere-.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kötülüğün hangisini tercih ettiği sorulunca, buyurdu: 'Onu cennette dikmemi tercih et­ti' .buyurdu"

8482-  O (Tirmizî), Ubeyy bin Kâ'b'dan benzerini nakletti. Onda şöyle geçer:

"Mescid yıkıldığı zaman, o kütüğü Ubeyy bin Kâ'b aldı. Kurtlar tarafından yenip çürü-yünceye kadar o kütük onun yanında kaldı."

8483-   O (Tirmizî), Enes'ten benzerini nakletti. Onda şöyle geçmektedir:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona (kütüğe) ilgi gösterince sustu. Sonra şöy­le buyurdu:

'Muhammedi in canı elinde olana yemin ederim ki, eğer ona ilgi göstermeseydim, kı­yamete kadar öyle inleyip duracaktı.' Sonra emretti, o kütük gömüldü."

8484- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Bir seferde Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem ile beraberdik. Bir be...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 12:02:30 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması rüya tabiri,Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması mekke canlı, Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması kabe canlı yayın, Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması Üç boyutlu kuran oku Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması kuran ı kerim, Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması peygamber kıssaları,Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşması ilitam ders soruları, Hayvanların ve cansız varlıkların onunla konuşmasıönlisans arapça,
Logged
12 Temmuz 2019, 11:59:08
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz 2019, 11:59:08 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri Peygamberimizin yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
12 Temmuz 2019, 12:08:23
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 550« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2019, 12:08:23 »

Allah razı olsun selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &