ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında  (Okunma Sayısı 996 defa)
03 Ocak 2011, 21:08:58
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Ocak 2011, 21:08:58 »ÇEŞİTLİ MUCİZELERİ, ÖMRÜ VE ÇOCUKLARI HAKKINDA


8527- Câbir radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüdük. Nihayet geniş bîr vadide ko­nakladık.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem def-i hacet İçin uzaklaştı. Ben de ardından elimde ibrik ile gittim. Bakındı kendini örte­cek bir şey bulamadı. Vadinin kenarında sade­ce iki ağaç gördü. Bunlardan birinin yanına vardı, dallarından bir dal tutarak: 'Allah'ın İz­ni ile bana boyun eğ!' dedi.

Ona hemen sahibine huysuzluk eden bur­nu gemli deve gibi boyun eğdi. Ötekine gitti de, ondan da bir dalı tuttu ve: 'Bana Allah' in izni ile boyun eğ.' dedi. O da ötekisi gibi bo­yun eğdi. Onların aralarındaki mesafeyi yarı­layınca biraraya getirerek: 'Haydi Allah'ın iz­ni ile etrafımda bir araya gelin!' buyurdu ve bir araya gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e siper oldular. Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem benim yakınında oldu­ğumu hisseder de uzaklaşır korkusuyla ora­dan çıkarak koştum ve sonra oturup kendi kendime konuşmaya başladım. Bir an ken­dimden geçmiş ve dalgın bir vaziyette iken baktım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem yanıma geliyor; ağaçlar da birbirlerinden ayrılıp her biri gövdesinin üzerine doğrulmuş. Onu gördüm, bir an için durdu. Başını sağa sola çevirdi -bunu naklederken ravi de başını sağa sola çevirdi- ve sonra bana doğru geldi ve dedi ki: 'Ey Câbir! Benim durduğum yeri gördün mü?'

'Evet ey Allah'ın Resulü!' dedim.

'Haydi o iki ağaca git, her birinden birer dal getir! Benim yerime gelip durunca, dallardan bir tanesini sağma, ötekini de soluna salıver!'

Kalkıp bir taş aldım, kırdım ve biledim. O iki ağaca gidip her birinden bir dal kestim. Sonra onları sürükleyerek Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem'in yerine gelip dur­dum, birini sağıma, diğerini de soluma doğru salıverdim. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yetişip: 'Emrini yerine ge­tirdim, ey Allah'ın Resulü! Bunu bana neden yaptırdın?' dedim. Şöyle buyurdu:

'İçindekilerin azap çekmekte olduğu iki kabrin yanından geçtim, bu dallar yaş kaldığı müddetçe azaplarının kaldırılmasını istedim ve onlara bu hususta .şefaat ettim' buyurdu.

Sonra askerlerin bulunduğu yere geldik. 'Abdest suyu var mıdır? diye seslen!' emrini verdi.

'Abdest suyu yok mu!' diye üç defa ses­lendim. Sonra dedim ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Kafilede bir damla su yoktur.' Ensâr'dan bir adam hurma dalından bir askı üzerinde bulunan eski bir tulumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İçin su soğuturdu. 'Haydi fa­lan Ensârî'ye git, tulumunda su var mı bir bak!' dedi. Hemen ona gittim. Dibinde biraz­cık su buldum. Onu boşaltacak olsam tulu­mun kuru tarafı suyu çekecekti. Gelip Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durumu bildirdim.

'Haydi git onu bana getir!' dedi. Gidip ge­tirdim. Mübarek eliyle onu alıp anlamadığım bir şeyler söyleyip onu güzelce bir sıktı, bana verdi sonra: 'Haydi git "büyük bir çanak!" diye seslen!' dedi. Ben de: 'Ey kafilenin ça­nak sahibi!' diye seslendim. Hemen onu geti­rip Önüne koydum. Onun da içine mübarek elini yayıp parmaklarının arasını açmak sure­tiyle bilahare elini çanağın dibine koydu. Sonra: 'Ey Câbir! Al da üzerime dök ve Bis­millah de!' buyurdu.

'Bismillah' diyerek dökmeğe başladım. Mübarek parmaklarından bir pınar misali su akmaya ve fışkırmaya başladı, büyük çanak

bir anda doluverdi. 'Ey Câbir! Şimdi suya ih­tiyacı olanlara seslen!' buyurdu. Hemen her­kes koşarak geldiler ve ondan kana kana su içtiler. Sonra 'İçmedik kimse kaldı mı?' diye seslendim, kalmadığını anlayınca, hemen el­lerini çanaktan kaldırdı ve hâlâ o çanak su ile dopdolu idi.

Sonra insanlar açlıktan ona şikayet ettiler. 'Allah yakında size yiyecek bir sey inşaallah ihsan edecektir" buyurdu. Yürüdük, nihayet deniz kenarına varınca deniz dalgalandı ve dı­şarıya büyük bir hayvan attı. Biz de bu hayva­nın yarısı üzerine ateş yakıp, onu pişirip afi­yetle yedik ve doyduk. (Câbir dedi ki:) Ben, fülan ve fülan -beş kişi saydı- onun göz ke­miğinden girdik, kimse bizi görmedi, kabur­galarından alarak çıktık ve kaburgalardan yaylar yaptık. Sonra en büyük kişiyi, en bü­yük deveyi ve en büyük deve semerini getirt­tik onun altından başım eğmeden rahatça ge­çiverdi." |Daha uzun bir metinle Müslim.|

8528- Dârimî:

(Câbir) Biraz önceki iki ağacın kıssasını nakletti ve şu ilaveyi yaptı:

"Sonra hayvanlarımıza binip yürüdük. Kucağında bir çocuk olan bir kadın Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'e rastladı ve şöyle dedi: 'Ey Allah'ın Resulü! Şeytan bu çocuğu günde üç kez çarpıyor.' Hemen çocu­ğu elinden alıp semerle kendi arasına koydu ve şöyle dedi: 'Çekil ondan ey Allah'ın düş­manı! Çekil ondan ey Allah'ın düşmanı! Çekil ondan ey Allah'ın düşmanı! Ben Allah'ın Re­sulüyüm, -üç kere-.' Sonra çocuğu ona verdi. Bilahare seferden dönerken aynı kadın bera­berinde o çocuk ve iki koç olduğu halde önü­müze çıktı ve: 'Buna şeytan bir daha uğrama­dı. Hediyeni ne olur benden alıp kabul et!' di-

ye Resûlullah'a ricada bulundu. Bunun üzeri­ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere: 'Bir koçu alın, ötekini ona ge­ri verin!' buyurdu.

8529- Sahabeden bir adamdan.

'(Hendek savaşında) Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem Hendek kazılmasını em­rettiği zaman, kazı sırasında büyük bir kaya çıkıverdi, kıramadılar. Bunun üzerine Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını çıkardı, balyozu alıp: 'Ve temmet kelimâtü Rabbike sıdkan ve adlen lâ mübeddile li-keli-mâtihî ve huves-Semtul-Alîm' (= Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamam­lanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. İşiten de bilen de odur) âyetini (En'âm, 115) okudu ve kayaya vurmasıyla bir kıvılcım çıktı ve kayanın üçte biri kopup düş­tü. Selmân el-Fârisî de ayakta durmuş bakı­yordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in darbesiyle bir kıvılcım meydana geldi. Sonra ikinci kez yine 'Ve-temmet kelimâtü Rabbike'yi okuyarak darbe indirdi. Diğer üç­te biri de kıvılcım çıkararak kopup düştü. Sel­mân el-Fârisî bunu da gördü. Yine aynı âyeti "Ve-temmet kelimâtü Rabbike'yi okuyarak üçüncü darbeyi indirdi, kalan üçüncü kısmı da parçaladı. Ondan sonra Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem hendekten çıkıp hır­kasını aldı ve oturdu.

Selmân dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Her vuruşunda bir kıvılcım çıkıyordu.

'Ey Selmân sen kıvılcımı gördün mü?'

'Hak ile seni gönderene yemin ederim ki evet.'

'Ben tasa ilk vuruşumda Kisrâ'nın şehir­leri ile civarındaki diğer bir çok şehir bana gösterildi ve bizzat gözlerimle gördüm.' Asha­bından orada bulunanlar şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Resulü! Allah'a dua et de orayı bize fethetmeyi, zürriyetlerini, mallarını harap edip ganimetler elde etmemizi müyes­ser kılsın.' Bunun üzerine Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem onlara dua etti.

Sonra ikinci darbeyi vuruşunda, Kay-aer'in şehirleri ve diğer birçok şehirler bana gösterildi, onları gözlerimle gördüm' buyur­du. Orada bulunan sahabiler: 'Allah'a dua et de orayı fethetmeye, ülkelerini helak edip ço­cuklarını ve mallarını almamıza bizi muvaf­fak kılsın!' diye rica eltiler. O da onlara bunun için dua elti.

'Sonra üçüncü darbeyi indirdiğinde, Ha­beşistan ve etrafındaki ülke ve kasabalar ba­na gösterildi, bizzat gözlerimle onları gör­düm' buyurdu. Ondan sonra Allah Resulü sal-lallalıu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 'Habeşli-ler size ilismedikçe, siz de onlara dokunma­yın. Size ilismedikçe Türklere de ilişmeyin, sataşmayın!'" [Nesâî.l

8530- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "Biz Allah Resulü saüallahu aleyhi ve sel-

lem ile Mina'da bulunurken aniden ay ikiye bölündü. Bir parçası dağın arkasına, diğer parçası da önüne düştü. Allah Resulü salialla-hu aleyhi ve sellem bize: 'Şahit olun, bakın.1' buyurdu." [Buhârî, Müslim ve Tirmizî]

8531- Enes radiyallahu anh'dan: "Mekke ehli Peygamber sallallahu aleyhi ve seilem'den kendilerine bir mucize göstermesini istediler. O da onlara ayın ikiye bölünüşünü gösterdi." itkisi de Buhârî, Müslim ve Tirmizî'ye aittir.]

8532-   O (Tirmizî) ayrıca Cübeyr bin Mut'im radiyallahu anh'dan:

"Ay, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in zamanında bölünüp iki parça oldu. Kureyş dedi ki: 'Muhammed bize büyü yap­tı.' Kimileri de dedi ki: 'Bize büyü yaptı ise tüm insanlara büyü yapamaz ya?'

Rezîn şunu da ekledi:

"Ondan sonra uzaklardan gelen kafileleri karşıladılar ve sordular. Onlar da ayın gerçek­ten ikiye bölündüğünü bildirdiler. Fakat buna rağmen onlar yine yalanlamayı sürdürdüler."

8533-  Umeys kızı Esma radiyallahu an-hâ'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını Sehbâ'da kıldırıp Ali'yi bir işe gönderdi. Dönünce Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem'in ikindi namazını kıldığını gördü.

Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem başını Ali'nin kucağına koyup uyudu. Güneş batıncaya dek onu kımıldatmadı. On­dan (uyandıktan) sonra Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: 'Allahım! Kulun Ali kendini Peygamberi için hapsetti. Ne olur güneşi onun için geri çevir!' Esma de­di ki: 'Dağların ve yerin üzerinde görününce-ye dek güneş onun için tekrar doğdu. Bunun üzerine Ali, kalktı, abdest alıp ikindi namazı­nı eda etti. Ondan sonra güneş tekrar battı. Bu olay, Sehbâ'da cereyan etmiştir."

8534- Diğer rivayet:

Dedi ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy indiği zaman, nerdeyse bayıla­cak gibi olurdu. Bir gün onun başı Ali'nin ku-cağırıdayken kendisine vahiy indi. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aley...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında
« Posted on: 23 Temmuz 2019, 10:47:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında rüya tabiri,Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında mekke canlı, Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında kabe canlı yayın, Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında Üç boyutlu kuran oku Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında kuran ı kerim, Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında peygamber kıssaları,Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkında ilitam ders soruları, Çeşitli mucizeleri ömrü ve çocukları hakkındaönlisans arapça,
Logged
11 Temmuz 2019, 08:20:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.875Site
« Yanıtla #1 : 11 Temmuz 2019, 08:20:22 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri Peygamberimiz in yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
11 Temmuz 2019, 20:13:36
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.918


« Yanıtla #2 : 11 Temmuz 2019, 20:13:36 »

Esselamu aleyküm. Binler salatu selam peygamber efendimizin üzerine olsun inşAllah. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Temmuz 2019, 13:35:06
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.496« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2019, 13:35:06 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin yolundan hiiiç ayırmasın hakkıyla gidebilmeyi nasip etsin inşaAllah
Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &