ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2  (Okunma Sayısı 948 defa)
03 Ocak 2011, 18:32:25
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Ocak 2011, 18:32:25 »CENNETLE MÜJDELENEN ON KİŞİDEN DİĞERLERİNİN MENKIBELERİ


8745- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte oturuyordum. Sa'd çıkageldi. Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurdu: 7f/e bu benim dayımdır. Kimin (böyle bir) dayısı varsa bana göstersin.'"'

Tirmizî dedi ki: 'Sa'd İle Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'in annesi, Zühre oğullanndandılar."

8746- Sa'd radiyallahu anh'dan:

"Hakkımda, Kur'ân'dan dört âyet nazil olmuştur:

Müslüman olduğum zaman, annem tekrar küfre dönünceye dek, benimle konuşmayaca­ğına ve yiyip içmeyeceğine dair Allah'a ye­min etmişti ve şu iddiada bulunmuştu: 'Allah sana anne-babana itaati emretti. Ben sana di­nini bırakmanı emrediyorum, fakat sen dinle­miyorsun.' Ondan sonra üç gün aç ve susuz beklediğinden dayanamayıp bayıldı. Umâre adındaki diğer oğlu kalkıp ona su verdi. O da

Sa'd'a beddua etmeye başladı, bunun üzerine şu âyet nazil oldu: 'Biz insana anne babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Senin ilminin bu­lunmadığı bir hususta, eğer seni sirke zorlar-larsa onlara itaat etme, ancak dünyada iyilik İle davran/' (Lokman, 15)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bü­yük bir ganimet elde etmişti, ganimetin içinde güzel bir kılıç vardı. Hemen o kılıcı aldım. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdim ve dedim ki: 'Bu kılıç benim olsun, sen benim durumumu biliyorsun.'

'Onu aldığın yere götürüp koy!' buyurdu. Gittim, tam koyacağım zaman nefsim buna razı olmadı ve tekrar ona gidip başvurdum. Bu defa daha yüksek bir sesle: 'Git onu aldı­ğın yere koy!' diye bağırdı. Bunun üzerine şu âyet nazil oldu: 'Ey Muhammedi Sana gani­metlere dair soru sorarlar, de ki: Ganimetler Allah'ın ve Peygamber'inindir.' (Enfâl, 1)

Bir keresinde hastalanmıştım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gönder­dim, beni ziyarete geldi; dedim ki: 'Bırak be-nİ de malımı istediğim gibi taksim edeyim.' Razı olmadı, dedim ki:

'Malımın yarısını vasiyet edeyim mi?'

'Olmaz" buyurdu.

'Üçte birine ne dersin?' diye sorunca, ses çıkarmayıp sükût etti. Ondan sonra üçte bi-ri(ni vasiyet) yürürlüğe girdi.

Ensâr ve muhacirlerden bir grubun yanma gittim, bana dediler ki:

'Gel sana yedirelim ve içki içirelim.' Bu, içki haram edilmeden önce idi. Yanlarına var­dım bir de baktım ki deve başım kızartmışlar. Bir de şarap fıçısı getirmişler. Yedik, içtik ve eğlendik. Derken yanlarında Ensâr İle muha­cirlerden söz açıldı. Ben Muhacirlerin Ensâr-dan daha hayırlı olduğunu söyleyince, En­sâr'dan bir adam, çene kemiklerinden birini alıp başıma've yüzüme vurdu ve burnumu ya­raladı. Hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şikayet ettim. Bunun üzerine kumar ve içkiyi haram eden şu âyet nazil ol­du: 'Şarap, kumar, dikili taslar ve oklar şey­tan işi pis şeylerdir'." |Mâide, 9]

8747- Câbir bin Semure radiyallahu anh'-dan:

"Kûfeîüer, Sa'd'ı Ömer'e şikayet ettiler. Ömer de onu azledip yerine Ammâr'ı tayin etti.

Olay şöyle cereyan etti: Onun güzel na­maz kıldırmadığını şikayet ettiler. Ona haber gönderip getirtti ve dedi ki: 'Ey Ebû İshak! Bunlar senin güzel namaz kıldırmadığım söy­lüyorlar. Ne dersin?' Cevap verdi:

'Vallahi ben onlara Allah Resulü sallalla-hu aleyhi ve sellem'in kıldırdığı gibi namaz kıldırıyorum, eksik kıldırmıyorum. Yatsı na­mazının ilk iki rekatını yavaş son iki rek'atını ise çabuk kıldırıyorum.'

'Demek ki, onlar senin hakkında böyle bir zanda bulunmuşlar' dedi. Onunla beraber bir veya iki adamı da gönderdi ki, Kûfelilere so­rup durumu iyice öğrensinler. Giden adam da hemen her mescide uğrayıp onun hakkında soruşturma yaptı. Hemen her mescidin cema­ati ondan övgüyle bahsettiler.

Nihayet Absîoğullannm mescidine varıp soruşturmada bulununca içlerinden künyesi Ebû Sa'de olan Usâme bin Katâde adında bir adam şöyle dedi:

'Madem bize Allah aşkına diyorsun, sana (işin hakikatini) anlatayım: 'Sa'd müfrezeye katılıp (savaşa) gitmiyor, sonra ganimetleri adaletle taksim etmiyor. Doğru dürüst hük­metmiyor.'

Bunun üzerine Sa'd şöyle dedi: 'Ben bu adama üç beddua edeceğim: Allahim! Eğer senin bu kulun riya ve gösteriş yaparak yalan söylüyorsa, ömrünü uzat, fakirliğini uzat ve onu fitnelere maruz bırak!'

Daha sonraları fitneye uğramış o yaşlı adama sorulduğu zaman, 'Bana Sa'd'ın bed­duası tuttu' derdi."

(Râvi) Abdü'l-Melİk bin Umeyr der ki: "Sonradan ben onu, yaşlılıktan kaşları gözle­rine düşmüş bir halde yolda yürürken cariye­lerin -ya da genç kızların- karşısına geçip ona göz kırptığını gördüm." [Buhârî]

8748- Sa'd radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Sa'd sana dua ettiği zaman onun duasını kabul buyur!" [Tirmizî.l

8749- Sa'd radiyallahu anh'dan: "Araplar içinde Allah yolunda ilk ok atan

kişi benim. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte harp ederken, semr ağa­cının yapraklarından başka hiçbir yiyeceği­miz yoktu. Hatta bizlerden herbirimiz, haceti­ni yaparken, devenin yahut koyunun çıkardı­ğı gibi kum dışkı çıkarırdı, bu dışkı da katılı­ğından dolayı birbirine karışmazdı. Sonra Esedoğulları beni 'Neden müslüman oldun?' diye durmadan tazir ediyorlardı. Eğer ben on­ları dinleseydim, sapıtıp mahvolurdum."

8750- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

Medine'ye gelişinde bir gece uykusuz kaldı ve buyurdu ki:

'Keşke bu gece ashabımdan salih bir adam nöbet tutsaydı da beni korusaydı.' Der­ken bir silah hışırtısı duyduk. Hemen sordu:

'Kimdir o?' Sa'd cevap verdi:

'Benim Sa'd.'

'Ne işin var burada, neden geldin?' 'Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in başına bir şey gelir, diye korktum da onu korumak için geldim." Bunun üzerine ona dua etti ve rahatça uyudu."

[İkisi de Buhârî, Müslim ve Tİrmizî'ye aittir.]

8751- Ahmed bin Hanbel'den:

"Sa'd, seksenüç yaşında vefat etti. Medi­ne'den on mil uzakta öldü. Adamların omuz­larında Medine'ye getirildi. O zaman Medine valisi Mervan idi. Sa'd, onyedi yaşındayken müslüman olmuştu."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de]

8752-  Ahmed bin Hanbel, Zübeyr bin Bekkârradiyallahu anh'dan:

"Sa'd, Medine'den on mil uzaklıktaki Akik'te kendi evinde, vefat etmiştir..." Benzeri.

8753- Şebâb el-Usfurî'den, dedi ki: "Saîd bin Zeyd, İbn Amr bin Nüfeyl bin

Abduluzza bin Rebâh bin Abdullah bin Kurat bin Rezâh bin Adiyy bin Kâ'b'dır.

Annesi: Fâtrma bint Ba'ce bin Ümeyye bin Huveylid olup, Huzâa'dandır."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de.]

 

8745- Bu hadisi Tirmizî (3752), Ebû Usâme an Mücâlid ani'ş-Şa'bî an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "hasen garîb" hükmü verdi.

8746- Bu hadisi Müslim (fad. sah. 43-5, s. 1877-8) ve Tirmizî (3079), Mus'ab b. Sa'd an ebîhî asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8747- Bu hadisi Buhârî (ezân 95, I, 183-4), Mûsâ an Ebî Avâne an Abdilmelik b. Umeyr an Câbir senedi ile tahrîc etti.

8748- Bu hadisi Tirmizî (3751), Recâ b. Muh. an Ca'fer b. Avn an İsmaîl b. e. Hâlid an Kays b. e. Hâzım an Sa'd senedi ile tahrîc ettikten sonra Kays'ın mürseli olarak gelen tarikin daha sahîh olduğunu söylemiştir.

8749- Bu hadisi Buhârî (fadâilu'l-ashâb 15/4, IV, 212), Müslim (zühd 12-3, s. 2277-8) ve Tirmizî (2366), İsmâil b. e. Hâlid an Kays b. e. Hâzım an Sa'd asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8750- Bu hadisi Buhârî (cihâd 70/1, III, 222-3), Müslim (fad. sah. 40, s. 1875) ve Tirmizî (3756), Yahyâ b. Saîd an Abdillah b. Âmir b. Rabîa an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8754- Bu hadisi Buhârî (menâkıbu'l-Ensâr 34, IV, 242), Kuteybe an Süfyân an İsm. an Kays senedi ile tahrîc etti.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 19:01:53 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2 rüya tabiri,Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2 mekke canlı, Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2 kabe canlı yayın, Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2 Üç boyutlu kuran oku Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2 kuran ı kerim, Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2 peygamber kıssaları,Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2 ilitam ders soruları, Cennetle müjdelenen on kişiden diğerlerinin menkıbeleri 2önlisans arapça,
Logged
10 Temmuz 2019, 18:26:40
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2019, 18:26:40 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
10 Temmuz 2019, 21:00:06
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 156


« Yanıtla #2 : 10 Temmuz 2019, 21:00:06 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
11 Temmuz 2019, 03:51:52
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.481« Yanıtla #3 : 11 Temmuz 2019, 03:51:52 »

Allah sizlerden razı olsun kardeşim vesileniz ile bir çok bilgiler ediniyoruz
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &