ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Borç ödeme adabı iflâs
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Borç ödeme adabı iflâs  (Okunma Sayısı 1462 defa)
09 Ocak 2011, 16:02:35
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 16:02:35 »Borç, Ödeme Âdabı, İflâs Ve  İflâsa Yakın Olan Durumlar


4763- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: "   (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah'ın yasakladığı büyük günahlardan sonra kulun karşılaşacak olduğu en büyük gü­nah, kişinin borçlu olarak ve borcunu ödeye­cek kimse bırakmayarak ölmesidir."
(Ebû Dâvud][238]

 

4764- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Şehidin borçtan başka tüm günahları bağışlanır." |Müslim][239]

 

4765- Suheyb radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Herhangi bir kimse ödememek niyetiyle bir adamdan borç para alırsa, Allah'a hırsız olarak kavuşur." [İbn Mâte leyyin bir isnadla.)[240]

 

4766- Semure radiyallahu anh'dan:

Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap edip şöyle buyurdu:

"Burada falanoğullarından biri var mı­dır?"

Kimse cevab vermedi. Tekrar: "Burada falanoğullarından biri var mıdır?" dedi. Üçüncü (sorusun)da bir adam ayağa kalkıp: "Ben varım, ey Allah'ın Resulü!" dedi.

"İlk iki keresinde bana neden cevap ver­medin? Ben sizin sadece iyiliğinizi isterim. Si­zin arkadaşınız (onlardan ölen birini kastedi­yor) borcu yüzünden mahpus (ve mahkum) ol­du. Borcunun ödenmesini uygun görüyorum ki, kimse ondan bir şey istemesin" dedi. [Nesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.][241]

4767- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim ödemek niyetiyle insanların malını alırsa, Allah onun namına onu öder (ödeme­sinde kolaylık ihsan eder). Kim de insanların malını, telef etmek niyetiyle alırsa Allah onu telef eder." {Buhârî][242]

 

4768- İmrân bin Husayn radiyallahu anh'­dan:

Meymûne çok para alır ve borcunu de­vamlı çoğaltırdı. Ailesi onu bu hususta kınadı ve o kadar çok borçlanmamasını söyledi. Bu­nun üzerine şöyle dedi:

"Borç almaya devam edeceğim, çünkü dostum ve can yoldaşım sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum:

«Herhangi bir kimsenin ödemek niyetiyle aldığı borcu Allah bilir ve daha dünyada iken onun borcunu ödemesinde mutlaka ona bir kolaylık ihsan eder»." |Nesâî][243]

 

4769- Abdullah bin Ca'fer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah'ın hoşlanmadığı hususlarda borç­lanmadığı sürece Allah, borcunu ödeyinceye dek, borçlu ile beraberdir."

Abdullah vekil harcına derdi ki:

"Haydi benim için borç al, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den:

«Allah'ın borçlu ile beraber olduğu» sözünü duyduktan sonra, Allah benimle beraber olmadan (yani borç almadan) herhangi bir ge­ceyi geçirmek istemem." (İbn Mâce][244]

 

4770- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Zenginin, ödeyecek durumu olduğu hal­de borcunu ödemeyi uzatması zulümdür. Biri­niz (alacağı) bir zengine havale edilirse kabul etsin." [Altı hadis imamı.][245]

 

4771- Ali radiyallahu anh'dan: (Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.)

"Allah, zalim zengine, cahil ihtiyara ve ki­birli fakire buğzeder." [Bezzâr ve Taberanî, Mu 'ce-mu'l-Kebfr'de leyyin bir senedle.)[246]

 

4772- eş-Şerîd (b.  Süveyd) radiyallahu anh'dan: (AUah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kişinin zorcunu ödeme imkânını bulup da ödememeyi, (alacaklısı tarafından) şikayet edilmesini ve cezalandırmasını helâl kılar."

İbnü'l-Mübârek bunu şöyle yorumladı: "Irzını helâl kılar (haysiyetini düşürür)" de­mek "Ona sert ve kaba davranmak helâl olur" demektir. "Cezalandırılması" ise, hapsedil­mesi demektir."

| Ebû Dâvud, Nesâî ve bâb başlığında Buhârî.][247]

 

4773- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki

kişinin (bir alacak yüzünden) yüksek sesle ka­pıda münakaşa ettiklerini duydu. Birini Ötekin­den borcunun bir kısmını bağışlamasını ve ala­cağını da yumuşaklıkla talep etmesini istiyor­du; öteki de: «Vallahi yapmam» diyordu. Bu­nun üzerine şöyle buyurdu:

«İyilik yapmayacağına dair yemin eden hanginizdir?» Adam:

«Ben ey Allah'ın Resulü deyince (o hal­de)! Artık borçlu nasıl arzu ederse öyle olsun» dedi." [Buhârî ve Müslim][248]

 

4774- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir adam hiç iyilik işlemezdi. Sadece (herkese) borç para dağıtırdı. Tahsil zamanı gelince, tahsildarına: «İmkânı olanlardan al, durumu müsait olmayıp sıkıntıda olanlardan alma, belki Allah da (bu sebeple) bizim gü­nahlarımızı bağışlar» derdi. Nihayet adam öl­dü. Allah ona sordu: «Herhangi bir iyi amelin var mıdır?» «Hayır, sadece halka borç para dağıtırdım, tahsil etme zamanı gelince, hiz­metçimi şöyle diyerek gönderirdim: 'Durumu müsait olanlardan al, olmayanlardan alma! Belki Allah da bunun sebebiyle bizi bağışlar' derdim.» Allah da ona şöyle buyurdu: «Ben de seni affedip, günahlarından geçiverdim»." IBuhârî ve Nesâî.][249]

 

4775- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim güç durumda (borçlu) olan kişiye mühlet verir ya da hiç (borcunu) almazsa Al­lah onu kıyamet gününde, kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde Arşının gölgesi altında gölgelendirecektir." |Tirmizî][250]

 

4776- Ebû Katâde radiyallahu anh'dan: O, kendisinden alacağı olduğu kişiyi aradi; o da ondan kaçıp gizlendi; nihayet buldu. Borçlu özür dilemeye başladı:

"Ben dardayım; verecek param yoktur." "Allah aşkına doğru mu söylüyorsun?" "Evet, Allah şahit ki doğru söylüyorum." "Öyle ise ben de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum:

«Kim, Allah'ın kendisini kıyamet üzüntü­lerinden kurtarmasından hoşlanırsa, güç du­rumda olan borçlusuna (alacağını erteleye­rek) rahat bir nefes aldırsın ya da alacağın­dan vazgeçsin» dedi." [Müslim][251]

 

4777- Ubâde bin el-Velîd bin Ubâde bin es-Sâmit radiyallahu anh'dan:

"Ben babamla birlikte Ensâr'ın bir kabile­sinde ilim öğrenmeye çıktık. İlk karşılaştığı­mız insan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'in sahâbisi Ebu'1-Yüsr oldu. Beraberinde hizmetçisi de vardı. Her birinin sırtında çizgili bir elbise ve meâfîr kumaşı vardı. Ona babam dedi ki:

«Ey amca! Yüzünde bir öfke eseri görüyo­rum.»

«Evet, falan adamda alacağım vardı, ailesi­ne vardım; 'O burada mı?' diye sordum. 'Ha­yır' dediler. Oğlu çıktı bu defa ona sordum: 'Baban nerede?' Bana dedi ki: 'Senin sesini duydu, annemin yatağının altına girdi.' Hemen yanına varıp 'Çık, ben senin yerini biliyorum' dedim. Çıkınca ona sordum: 'Benden gizlen­mene sebep nedir?' Cevap verdi: 'Vallahi şim­di sana doğrusunu söyliyeyim: Seninle konu­şup yalan söylemekten, söz verip sözümü yeri­ne getirememekten korktum. Ben Allah Resu­lü sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulundum. Ben gerçekten sıkıntılı bir halde­yim' deyince, ben de dedim ki:

'Allah aşkına hakikaten sıkıntılı durumda mısın?'

'Allah şahidimdir ki, gerçekten sıkıntılı du­rumum vardır' deyince, hemen kağıdı (senedi) verdim, kendi eliyle sildi. Sonra dedim ki:

'İlerde bir imkân bulursan ödersin, bula-mazsan sana helâl olsun.

Adam da ellerini gözlerine koyarak: 'Bu iki gözüm gördü, bu iki kulağım duydu'; elle­riyle kalbini göstererek: 'Bu kalbim kavradı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöy­le buyurdu: «Kim güç durumda olanın borcu­nu ertelerse, ya da hiç almazsa Allah onu ken­di gölgesinde gölgelendirir»' dedi».

Ubâde dedi ki: «Ey Amca! Sen kölenin çizgili elbisesini alsaydın da kendi meâfirini ona verseydin bu, (ahirette) hem senin için, hem de onun için birer hülle olurdu.» Bunun üzerine başımı okşadı ve şöyle dedi:

«Allahım, onu mübarek eyle! Bu iki gö­züm gördü, bu kulaklarım duydu, bu kalbim hıfzetti; Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem şöyle buyurdu: «Onlara yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin.» Ona dünya metâından vermem, benim için kıyamet gü­nünde sevaplarımdan almasından daha kolay­dır»." [Müslim uzun bir metinle.][252]

 

4778- Ka'b bin Mâlik radiyallahu anh'dan: "O, mescidde İbn Ebî Hadred'den borcu­nu istedi; çok geçmeden yüksek sesle konuş­tuklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem duydu. Hücresinin perdesini açarak çıktı ve şöyle seslendi:

«Ey Ka'bl»

«Buyur ey Allah'ın Resulü!» dedim. He­men eliyle alacağımın yansını bağışlamamı işaret etti.

«Olur ey Allah'ın Resulü!» dedim. Ada­ma da:

«Haydi kalk (şimdi) borcunu öde!» buyur­du." [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâl][253]

 

4779- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Bir adamın Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem'den bir baş deve alacağı vardı. Gel­di istedi.

«Haydi onu verin.'» dedi. Aradılar bula­madılar. Ancak değerde ondan üstün olan bir şey buldular,

«Onu verin!» buyurdu. Bunun üzerine adam:

«Bana borcunu çok güzel şekilde ödedin. Allah sana daha iyisini ihsan etsin!» dedi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine şöyle buyurdu:

«En hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyendir.»[254]

 

4780- Diğer rivayet: O, Peygamber sallal­lahu aleyhi ve sellem'den alacağını isterken biraz kaba konuştu.

"Ne yapalım onun devesinin yaşında bir deve bulamıyoruz" dediler. V...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Borç ödeme adabı iflâs
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 12:17:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Borç ödeme adabı iflâs rüya tabiri,Borç ödeme adabı iflâs mekke canlı, Borç ödeme adabı iflâs kabe canlı yayın, Borç ödeme adabı iflâs Üç boyutlu kuran oku Borç ödeme adabı iflâs kuran ı kerim, Borç ödeme adabı iflâs peygamber kıssaları,Borç ödeme adabı iflâs ilitam ders soruları, Borç ödeme adabı iflâs önlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2019, 20:36:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2019, 20:36:22 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri İslam yolundan ayırmasın
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 01:49:25
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.468« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 01:49:25 »

Aleyküm selâm affedilmeyen günah kul hakkıdır onun için borçlu olarak ölmeyelim yaşarken mutlaka borcumuzu ödeyelim inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &