ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2  (Okunma Sayısı 1825 defa)
30 Aralık 2010, 21:16:30
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 30 Aralık 2010, 21:16:30 »(BELLİ) BİR VAKTE BAĞLI OLMAYAN DUALAR


9477- İbn Ebî Evfâ radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:

'Allahım! Beni günahlardan temizle! Alla­hım! Beni günahlardan, beyaz elbisenin kir­den temizlendiği gibi temizle! Allahım! Beni kar, buz ve soğuk su ile temizle!' |Nes3î.|

9478- İbn Ebî Evfâ radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, (düşman) ordular(m)a beddua edip şöyle bu­yurdu:

'Ey Kitâb'ı İndiren, hesabı süratli olan Al­lahım! Şu Arap kabilelerini yenilgiye uğrat!

Allahım! Onları hezimete uğrat ve iradelerini sars!' [Buhârî ile Müslim ve Tirmizi]

9479- Mâlik radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

'Allahım! Senden, hayırlı işler yapmamı, kötü işleri bırakmamı ve yoksulları sevmemi niyaz ederim. Bir kavme karşı fitne murad et­tiğin zaman, beni o fitneye uğratmadan, cani­bine al!'

9480- Yahya bin Saîd radiyallahu anh'dan mürsel olarak: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey sabahı aydınlatan, geceyi sakin kılan, güneş ve ayı bir hesap üzere hareket ettiren Allahım! Bana borcumu Ödemekte kolaylık ve fakirlikten beni uzak kıl! Kulağımla, gözüm ve kuvvetimle senin yolunda beni faydalandır!"

| Mâlik. |

9481-   Ümmü  Habîbe radiyallahu  an-hâ'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, beni şöyle derken duydu: 'Allahım! Beni ko­cam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem, babam Ebû Süfyân ve kardeşim Muâvi-ye ile faydalandır!' Şöyle buyurdu: 'Sen Al­lah'tan, belirlenmiş süreleri, sayılmış günleri ve bölüştürülmüş olan nzıklan istedin. Bili­yorsun ki bunlar zamanından ne önce gelir ve ne de gecikir. Eğer sen Allah'tan, seni kabir azabından ve cehennem ateşinden kurtarma­sını isteseydin senin için daha iyi ve faziletli olurdu.' [Müslim|

9482- Ali radiyallahu anh'dan: "Kendisine bir mükâlep (borçlanma karşı­lığı hürriyetini kazanacak) köle gelip 'Ne olur mükâlebem konusunda bana yardımcı ol!' de­di. Ona şöyle dedi: 'Sana Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem'in bana öğrettiği duayı öğreteyim. Sen o duayı yaparsan, Subeyr da-

ğı kadar borcun dahi olsa Allah onu Ödemen­de mutlaka sana kolaylık İhsan eder. Şöyle dua et:

Allahım! Helâlinle beni haramından koru! Senden başka beni fazi u ihsanınla kimseye muhtaç etme!' |Tirmzî.|

9483- Muâz radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini cuma günü göremeyince namaz kıl­dıktan sonra Muâz'a gelerek şöyle buyurdu:

'Ey Muâz.1 Bugün seni neden görmedim?' Şu cevabı verdi:

'Ey Allah'ın Resulü! Bir yahudiye bir uki-ye altın borcum var, onun için çıkamadım.' Şöyle buyurdu:

'Ey Muâz! Sana bir dua Öğreteceğim, eğer o duayı yaparsan -Yemen'de bir dağ olan-Subeyr kadar borcun dahi olsa ödemende mutlaka Allah sana yardım eder. Ey Muâz! Dua ederek şöyle de:

Allahım! Sen mülkün yegâne sahibisin... O, dilediğini hesapsız olarak nzıklandırır. (Ali İmran, 26-27) Dünya ve âhiretin Rahman ve Rahîm'i(sin). Bu ikisinden dilediğine verir­sin, dilediğine vermezsin. Başkalarının rah­metine ihtiyaç bırakmayacak şekilde bana bir rahmet ile merhamet eyle!'

[Taberânî, M. ei-Kfbîr'tie. İsnadında Nasr b. Merzûk adlı bir râvi yer almıştır.|

9484- Osman bin Hanîf radiyallahu anh'­dan:

"Bir kör adam Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem'e gelip: 'Ne olur Allah'a dua et de bana afiyet versin!' dedi. Şöyle buyurdu:

'istersen sana dua edeyim de iyileş, ister­sen sabret ki bu, senin için daha hayırlı olur.'

'Dua et!" deyince, ona abdest alıp şu du­ayı yapmasını emretti: 'Allahım! Sana, rah­met peygamberi olan Peygamber'in yüzü su­yu hürmetine teveccüh ediyorum'

'Ey Allah'ın Nebîsi! Ben Allah'a işimin görülmesi için senin yüzün suyu hürmetine diye münâcâl ettim. Allahım onu hakkımda şefaatçi kıü'dedi." [Tirmizî.]

9485- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Fâtıma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir hizmetçi istemek İçin geldi. Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem ona: 'Sana verecek bir hizmetçim yoktur' deyince, Fâtıma evine döndü. Sonra bilahare Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem ona gelip şöyle dedi: 'Sana benden istediğin şeyi mi vereyim, yoksa ondan daha hayırlı olan bir şey ister misin?' diye sordu.

Ali hemen ortaya atılıp dedi ki: 'Ondan daha hayırlı olan bir şey iste!'

Bunun üzerine o, 'ondan daha hayırlı olan bir şey isterim' dedi. Sonra Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem ona: 'Şu duayı yap,' buyurdu: 'Allahım! Yedi kat göklerin ve aza­metli Arş'in Rabbi! Bizim ve her şeyin Rabbi! Tevrat'ı, İncil'i, Kur'ân-ı Azim'i İndirenisin). Sen, Öncesinde hiçbir şeyin bulunmadığı Ev­vel'sin (ilksin). Sen sonrasında hiçbir şeyin bulunmadığı Ahir'sin (sonsun). Sen üzerinde hiçbir şeyin olmadığı Zâhir'sin. Sen ötesinde hiçbir şeyin olmadığı Bâtınsın. Bizim borçla­rımızı öde ve fakirlikten bizi kurtar!'

|İbn Mâce|

9486- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim aklımızda tutamadığımız birçok duada bulundu. Dedik ki:

'Ey Allah'ın Resulü! Kavrayamadığımız birçok dualar ettin.' Şöyle buyurdu:

'Ben size o duaların hulâsası olan bir dua bildireyim mi? Şöyle dersiniz: Allahım! Biz senden Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği hayrı dileriz. Pey­gamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana hangi serlerden sığınmış ise, biz de o serlerden sana sığınırız. Sen kendinden yardım dilenensin. Varis yalnız sanadır. Kud­ret ve kuvvet ancak Allah iledir.' |Tirmizî.|

9487-  Hafsa ve Eşlem radiyallahu anhu-mâ'dan:

"Ömer şöyle dua etti: 'Allahım! Yolunda beni şehadetle rızıklandır ve ölümümü de Resulün sallallahu aleyhi ve sellem'in ülkesinde kıl!1

Hafsa: 'Ona "Bu nasıl olur?' dedim' dedi.

Ömer: 'înşaallah Allah bana bunu nasıp eder' dedi. " |Buhârî.|

9488- Enes radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti:

'Allahım! Acizlik, tenheltik, korkaklık, yaş­lılık ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir aza­bından, yaşam ve ölümün fitnesinden de .sana Slğllltnm.' ]Mâlİk hariç, altı hadis imamı.|

9489- Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Cüzzamdan, sedef hastalığın­dan, delilikten ve hastalıkların kötüsünden sana sığınırım." |Ebû Dâvud ve Nesaî.]

9490- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Tenbellikten, yaşlılık ve borçlu olmaktan, kabir fitnesi ve azabından, cehen­nem fitnesi ve ateşin azabından, zenginlik fit­nesi ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığı­nırım. Mesîhu'd-Devcâl fitnesinden de sana sığınırım. Allahım! Günahlarımı kar ve buz suyu ile yıka! Kalbimi beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle! Benim ile günahla­rım arasını doğu ile batı arası gibi uzak kıl!"

| Mâlik hariç, altı hadis imamı.]

9491- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Bütün yaptıklarımın ve yapma­dıklarımın şerrinden sana sığınırım."

[Mİislim, Ebû Dâvud ve Nesâî.]

9492- Aişe radiyallahu anhâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu duayı öğretti:

'Allahım! Şüphesiz ben senden acil olan, olmayan, bilebildiğim ve bilemediğim olmak üzere hayrın her çeşidinden isterim. Acil olan, olmayan, bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden de sana sığınırım. Şüphesiz ben, senin kulun ve Resulünün senden istediği ha­yırları ben de isterim. Kulun ve Resulünün sa­na sığındığı serlerden ben de sana sığınırım. Allahım! Şüphesiz ben, senden cenneti, cen­nete yaklaştıracak söz ve ameli isterim. Ce­hennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Benim için hükme bağladığın her kaza hükmünü de ha­yırlı kılmanı da senden dilerim.'

9493- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Korkmayan kalp, dinlenmeyen (kabul edilmeyen) dua, doymayan nefis ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım."

[Tirmizî ve Nesâî.]

9494- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Nimetinin zevalinden, afiyeti­nin değişmesinden, azabının ani olanından ve bütün gazabından sana sığınırım."

|Müslim ve Ebû Dâvud]

9495- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Fakirlikten, nafaka azlığından, zelîl olmaktan sana sığınırım. Başkasına zul­metmekten ve de zulme uğramaktan da sana sığınırım." [Ebû Dâvud ve Nesâî]


9477- Bu hadisi Nesâî (gusl 3, I, 198), Muh. b. İbr. an Bişr b. el-Mufaddal an Şu'be an Meczee b. Zâhir an İbn e. Evfâ senedi ile tahrîc etti.

9478- Bu hadisi Buhârî (tevhîd 34/2, VIII, 196; da'vât 58/1, VII, 164; cihâd 98/3, III, 234), Müslim (cihâd 21-2, s. 1363) ve Tirmizî (1768), İsmaîl b. e. Hâlid an İbn e. Evfâ asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9479- Muvattâ, kur'ân 40, s. 218.

9480- Bunu Mâlik, (Muvattâ, kur'ân 27, s. 212-3), an Yahyâ b. Saîd belâğan senedi ile tahrîc etti.

İbn Abdilberr, bunu tüm Muvattâ rivayetlerinde bu şekilde mürsel geldiğini söylemiştir.

9481- Bu hadisi Müslim (kader 32-3, s. 2050-1), Alkame b. Mersed ani'l-Muğîre b. Abdillah el-Yeşkerî ani'l-Ma'r‍r b. Süveyd an İbn Mes'ûd an Ümm Habîbe asl-ı senedi ile tahrîc etti.

9482-...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2
« Posted on: 18 Ağustos 2019, 01:57:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2 rüya tabiri,Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2 mekke canlı, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2 kabe canlı yayın, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2 Üç boyutlu kuran oku Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2 kuran ı kerim, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2 peygamber kıssaları,Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2 ilitam ders soruları, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 2önlisans arapça,
Logged
15 Mart 2018, 18:57:07
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.107


« Yanıtla #1 : 15 Mart 2018, 18:57:07 »

Esselamu aleykum.rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Mart 2018, 22:58:45
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #2 : 15 Mart 2018, 22:58:45 »

Ve aleykümselam.. Mevlam dilimizi duadan ayırmasın inşAllah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
16 Mart 2018, 00:03:38
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.585« Yanıtla #3 : 16 Mart 2018, 00:03:38 »

Aleyküm Selam.  Mevlam bizleri herşeyde Peygamberimizi örnek almayı nasip etsin.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
23 Haziran 2019, 14:00:41
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.981Site
« Yanıtla #4 : 23 Haziran 2019, 14:00:41 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri dua eden ve duası kabul olunanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &