ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye  (Okunma Sayısı 891 defa)
09 Ocak 2011, 15:59:10
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Ocak 2011, 15:59:10 »Âriye (Ödünç, Emanet) Umrâ (Kayd-ı Hayat Şartıyla Hibe), Rukbâ, Hibe Ve Hediye (Hükümleri)


4804- Abdullah bin Safvân'ın ailesinden bir takım insanlardan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey Safvân! Silahın var mıdır?"

"Ödünç mü, yoksa gasp mı?"

"Hayır, ödünç" buyurdu. Bunun üzerine (Safvân) ona otuz ile kırk arasında zırhı ödünç verdi. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn harbine çıktı. Müş­rikleri yenilgiye uğratınca, Safvân'ın zırhları­nı topladı, fakat zırhların birkaçı da kaybol­muştu. Gelip Safvan'a verirken:

"Ey Safvân senin zırhlarından birkaçını kaybettik, onları sana ödeyecek miyiz?" diye sorunca,

"Hayır ey Allahın Resulü! O gün gönlüm­de olmayan (iman) bu gün gönlümde var" de­di. [Ebû Davud][279]

 

4805- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullanmak için büyük bir tabak aldı, kaybetti ve sonra onu ödedi (tazmin etti)." [Tirmizî][280]

 

4806- Semure radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü saHallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"El, verinceye (ödeyinceye) dek aldığını korumaya mecburdur."

Katide dedi ki: "Hasan bu hadisi unuttu da sonra şöyle dedi: «O, (yani ödünç aldığın şey) emanetindir. (Kaybolması halinde) Sana tazmin etmek gerekmez»."[281]

 

4807- Ebû Ümâme radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Emanet olarak alınan mal sahibine öde­nir. Kefil borçlu sayılır. Borç ödenmelidir."

[İkisi de EM Dâvud ve Tirmizî'ye aittir.][282]

 

4808- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu):

"Sağılı deveyi kullanmak için vermek ne güzel bir lütuftur. Sağılı koyunun sütünü sağ­mak ve sonra geri vermek şartıyla birine ver­mek ne güzel bir lütuftur. Sabah bir kap süt ve­rir, akşam da bir kap süt verir." (Buhârî ve Müslim][283]

 

4809- Cabir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu):

"Herhangi bir adama umrâ suretiyle (ya­ni ömür boyu kullanması için) bir mal bağış­lanırsa o mal, artık hibe edilen kimsenin ve onun çocuklarınındır. O mülk artık verdiği kimsenin olur, vazgeçip bağışını geri alamaz. Çünkü onu bir bahşiş olarak vermiştir. Miras haklan da ona (bağışa) dahil olmuştur."[284]

 

4810- Diğer rivayet: "Kim, bir insanın kendisine ve çocuklarına umrâ suretiyle bir bağışta bulunursa, artık onda hiçbir hakkı kalmaz, hak iddiası kesilir. O şeyi (arazi veya evi) kime vermişse onun ve neslinin olur."[285]

 

4811- Diğer rivayet: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cevaz verdiği umrâ, kişi­nin bağışlarken şöyle demesidir: "Bu, senin ve neslinindir." Ancak: "Ben yaşadığım süre­ce bu senindir" denilirse, o mal hibe edilen ölünce sahibine döner.

Ma'mer dedi ki: "Zührî'nin fetvası da bu merkezdeydi."[286]

 

4812- Diğer rivayet: "Mallarınızı üzeri­nizde tutun ve o mallan ifsâcl etmeyin! Çünkü kim bir malı umrâ suretiyle bir ömür boyu başkasına bağışlarsa, bağışlanan hayatta ol­sun, ölü olsun mal artık o kimsenin ve onun çocuklarının olmuş olur."[287]

4813- Başka rivayet: "Rukbâda bulunma­yın, umrâda bulunmayın! Kim bir rukbâda bulunursa ya da umrâda bulunursa o verdiği şey, artık (hibe edilenin) vârislerinin olur."[288]

 

4814- Atâ'dan nakledilen diğer rivayet: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, rukbâ ve umrâ suretinde hibe yapmayı yasakladı. (Abdiilkerîm dedi ki: Atâ'ya) dedim ki:

"Rukbâ nedir?" Cevap verdi:

"Rukbâ: Kişinin, kişiye «O, yaşadığın süre­ce senindir» demesidir. Böyle bir şey yaparsa­nız caizdir." [Altı hadis imamı.][289]

 

4815- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Umrâ da yapmayın, rukbâ da yapmayın! Yaparsanız, o malı kime hibe yapmış iseniz onun olur." Dedim ki:

"Bu nasıl olur?" Şöyle buyurdu:

"Umrâ: «Bu (mal), ömrün oldukça senin­dir» demendir. Rukbâ: «Benden ve senden olarak o başkasının olacaktır, (yani ben önce ölürsem, bağışladığım bana geri dönecektir, aksi durumda senindir) demektir."

[Taberânî, Mu'remu'I-Kebîr'de leyyin bir isnadla. İbn Mâce benzerini Rukbâ hakkında rivayet etti.][290]

 

4816- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mallarınızı rukbâ usulüyle hibe yapmayın. O mal, kime rukbâ yapmış iseniz onun olur."[291]

 

4817- Diğer rivayet: "Umrâ kimin için ya­pılmış ise onun için geçerli ve caiz olur. Ruk­bâ da kimin için yapmış ise onun için caiz ve geçerli olur. Hibesinden dönen kişi, kusmuğu­na dön(üp yiy)en kimse gibidir." [Nesâî][292]

 

4818- İbn Abbâs ve İbn Ömer radiyallahu anhumâ'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir bahşiş veren ya da bir bağışta bulu­nan kimsenin, cayıp verdiklerini tekrar geri alması onun için helâl olmaz; ancak baba ço­cuğuna verdiği şeyi cayıp geri alabilir. Bağış ve hibesinden dönen ve cayan kişi, yiyip do­yan ve doyduktan sonra kusup, tekrar kusmu­ğuna dönen köpek gibidir." [Sünen ashabı][293]

4819- Nu'mân bin Beşîr radiyallahu anh'dan: Babam beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e götürüp dedi ki: "Ben bu oğluma bana ait olan bir kölemi verdim (bağışla­dım)."

"Bütün çocuklarına da böyle bir bağışta bulundun mu?» diye sordu.

"Hayır" deyince:

"Öyleyse buna verdiğin köleyi geri al!" buyurdu.[294]

 

4820- Onun rivayetlerindendir: "Babam bana malının bir kısmını bağışla­dı. Annem Amre bintî Revâha dedi ki:

«Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanık göstermedikçe ben buna razı olmam.» Bunun üzerine bana yaptığı bağışa şahit tut­mak üzere babam beni Allah Resulü sallalla-hu aleyhi ve sellem'e iletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

«Bunu bütün çocuklarına da yaptın mı?» «Hayır» diye cevap verince, şöyle buyurdu: «Allah'tan korkun, çocuklarınıza adaletli davranın!» Babam döndü; verdiği o sadakayı geri aldı."[295]

 

4821- Başka bir rivayette:

"Hepsine buna verdiğin gibi verdin mi?" "Hayır."

"Öyleyse beni şahit tutma! Çünkü ben adaletsizliğe şahit olmam."[296]

 

4822- Başka bir rivayet:

"Buna benden başkasını şahit tut!" Sonra şöyle dedi: "Sana iyilik yapma hususunda on­ların (oğullarının) eşit olmaları seni sevindi­rir mi?"

"Evet" dedi.

"Öyleyse olmaz" buyurdu. [Altı hadis imamı.][297]

 

4823- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

Ebû Bekr, Gâbe denilen yerden bana top­lanacak yirmi vesak hurma bağışladı. Ölüm döşeğine düştüğü zaman bana dedi ki:

"Kızım! Vallahi ölümümden sonra senin zengin olmanı herkesten çok ben isterim. Fa­kir olmana da en çok ben üzülürüm. Sana top­lanacak yirmi vesak hurma bağışlamıştım. Şimdiye kadar oradan topladıkların senindir; ama bugün o, vârisin malıdır (hakkıdır). Vâ­risler ise senin iki erkek kardeşinle iki kız kar­deşindir. Geri kalanı Allah'ın Kitabına uygun olarak bölüşün." Bunun üzerine dedi ki:

"Babacığım! Şu ve şu kadar malım olsay­dı yine (vârislere) terk ederdim. Kızkardeşlerimden birisi Esma, diğeri kim?" Ebû Bekr şu cevabı verdi:

"Hârice'nin kızının karnındaki çocuktur, sanırım o çocuk kız olacaktır." [Mâlik][298]

 

4824- Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Neden birtakım insanlar çocuklarına bir bağışta bulunuyorlar da sonra onu vermeyip ellerinde tutuyorlar? Birinin oğlu öldüğü za­man, şöyle derler:

«Malım elimdedir, kimseye vermedim ki?» O kendisi daha önce ölürse:

«O benim oğlumdur, daha önce ben malı­mı ona vermiştim'der. Kim birisine bir bağış­ta bulunup da, ölünceye kadar bağışta bulun­duğu kişi onu kendi korumasına ve mülkiye­tine almamışsa, bağışı batıl olur ve mal varis­ler arasında paylaştırılır." [Mâlik][299]

 

4825- Osman radiyallahu anh'dan: "Kini küçük bir çocuğuna bir şey bağışlar­sa, bu bağışı kendine geçirinceye kadar büyü­meden babası bunu ilan edip şahit gösterirse, babasının zimmetinde olsa da bu bağış caiz olur." [Mâlik][300]

 

4826- Ömer radiyallahu anh'dan: (Dedi ki:) "Bir akraba yardımı olarak ya da bir sada­ka niyeti ile her kim bir bağışta bulunursa, on­dan bir daha dönüş yapamaz. Kim de yalnız sevaba girmek maksadıyla bir bağışta bulunur da, bu herkes tarafından bilinirse, ondan razı olmadığı takdirde o hibesinden cayabilir ve sözünden dönüp tekrar malına sahip çıkabi­lir." [Mâlik][301]

 

4827- Câbir radiyallahu anh'dan: "Hayber'e gitmek istedim, gelip durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bil­dirdim, şöyle dedi:

«(Hayber'de) vekilime gittiğin zaman, on­dan onbeş vesak hurma al, senden bir alâmet isterse, elini onun boğazına koy! (bu aramız­da paroladır)»" [EbûDâvud][302]

 

4828- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethettiği zaman, hutbe irâd etti ve hutbesinde şunu söyledi: «Bir kadın, kocasın­dan izinsiz bir bağışta bulunamaz»."[303]

 

4829- Diğer rivayet:  "Kocasının nikâhı altında olan kadın, kendi malında herhangi bir yetkiye sahip değildir." [Ebû Dâvud ve Nesâî][304]

 

4830- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:22:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye rüya tabiri,Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye mekke canlı, Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye kabe canlı yayın, Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye Üç boyutlu kuran oku Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye kuran ı kerim, Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye peygamber kıssaları,Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediye ilitam ders soruları, Ariye umrâ rukbâ hibe ve hediyeönlisans arapça,
Logged
03 Temmuz 2019, 12:40:57
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 03 Temmuz 2019, 12:40:57 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri doğru işler yapanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 21:10:49
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.878


« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 21:10:49 »

Esselamu aleykum. RABBİM razi olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &