ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Anne babaya iyi davranma
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Anne babaya iyi davranma  (Okunma Sayısı 1538 defa)
03 Ocak 2011, 21:49:59
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Ocak 2011, 21:49:59 »ANNE-BABAYA İYİ DAVRANMA


8206- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü!  Kendisine iyilik yapmaya kim daha lâyıktır?"

"Annen."

"Sonra kim?"

"Annen."

"Sonra kim?"

"Annen."

"Peki sonra kim?"

"Baban" buyurdu.

8207- Diğer rivayet:

"Annen, sonra annen, sonra baban, sonra yakınlık derecelerine göre diğer akrabaların." [Bııhârî ile Müslim.]

8208-   Kuleyb bin Menfaa radiyallahu anh'dan, o da dedesinden:

Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Kime İyilik yapayım?" Şöyle buyurdu:

"Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine, yanındaki azatlına. (Bunlara iyilik etmek) üzerine vacip olan sıla-i rahmin gere­ğidir." [Ebu Dâvud]

8209- İbn Amr bin el-As radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam gelip şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Resulü! Benim malım ve bir çocuğum var, babamın da malıma ihtiyacı var.'

'Sen ve malın, babana aitsiniz. Çünkü ço­cuklarınız en iyi kazançlarınızdandır. Bu ne­denle çocuklarınızın kazançlarından yiyi­niz!'" [İkisi de Ebû Davud'a aittir]

8210- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün!"

"Kimin ey Allah'ın Resulü?" diye soru­lunca, şöyle buyurdu:

"Yanında ana babası ya da onlardan biri yaşlanıp da (onların gönlünü hoş ederek) cennete giremiyen kimsenin." [Müslim]

8211- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir çocuk babasının hakkını, onu köle olarak bulup satın alıp azat etmedikçe ödeye­mez." [Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvud.]

8212- İbn Amr bin el-As radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah'ın hoşnutluğu babanın hoşnutlu­ğunda gazabı da babanın gazabındadır."

[Tirmizî]

8213- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'-daıı:

"Bir adam gelip, harbe katılmak için Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isledi.

Ona şöyle dedi:

'Annen baban yaşıyor mu?'

'Evet."

'O halde onlara hizmet etmek suretiyle ci-had et!' buyurdu." [Mâlik hariç, altı hadis İmamı.]

8214- Diğer rivayet:

"Bir adam gelip şöyle dedi: 'Hicret üzere sana biat ediyorum. Ancak ana babamı ağlar vaziyette bırakıyorum.' Şöyle buyurdu:

'Haydi dön, onları ağlattığın gibi güldür!'

8215-  Muâviye bin Câhime radiyallahu anh'dan:

Câhime şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü! Harbe katılmak isti­yorum, seninle istişare etmeye geldim." Ona sordu:

"Annen var mı (yani hayatta mı)?"

"Evet."

"Onun yanından ayrılma! Çünkü cennet onun ayaklan yanındadır." [Nesâî.]

8216- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Nikâhımın altında çok sevdiğim bir ka­dın vardı. (Babam) Ömer ondan hoşlanmıyor­du. Bana: 'Onu boşa!' dedi. Boşamadim. Gi­dip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu durumu anlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana: 'Onu boşa!' buyurdu." [Tirmizîve Ebû Dâvud]

8217- Ebû'd-Derdâ radiyallahu anh'dan: "Bir adam ona dedi ki: 'Benim bir karım var, fakat babam onu boşamamı emrediyor.' Ebû'd-Derdâ şöyle dedi:

'Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum: Baba, cennet kapılarının ortasıdır, İstersen o kapıyı kapat, istersen koru!'" [Tirmizî]

8218- Esma bint Ebû Bekr radiyallahu an-hâ'dan:

"Müşrik olan annem yanıma geldi. Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum: 'Müşrik olan annem bana geldi, ona yardım edeyim mi?'

'Evet. Annene yardım et!' buyurdu.

[Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.]

8219- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki:

'Ey Allah'ın Resulü! Çok büyük bir günah işledim; acaba tevbe edebilir miyim?'

'Annen var mı?' buyurdu.

Hayır.

'Teyzen var mı?'

'Evet.'

'öyleyse ona bir iyilikte bulun!' buyurdu."

| Tirmizî |

8220-   Ebû Üseyd es-Sâidî radiyallahu anh'dan:

"Bir adam şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Resulü! Annem babam öl­dükten sonra onlara karşı yapabileceğim bir iyilik var mıdır?'

'Evet; onlara dua etmek, onların (günah­larının) bağışlanmasını Allah'tan dilemek, verdikleri sözleri (vasiyetleri) yerine getir­mek, anne-bahamn akrabalarına karsı sıla-i rahimde bulunmak, anne babanın dostlarına ikram etmek vardır' buyurdu." [Ebû Dâvud]

8221- İbn Ömer radîyallahu anh'dan: "İbn Ömer, Mekke'ye gitmek istediğinde, merkebine binerdi. Binmekten usandığı za­man, onu dinlendirirdi. Başına da sarık sarar­dı. Bir keresinde o, bu haldeyken bir bedevî yanından geçti ve İbn Ömer ona: 'Sen falanoğ-lu falan değil misin' dedi. Adam 'Evet' deyin­ce, merkebini ve sarığını ona vererek 'Haydi buna bin! Bu sangı da başına sar!" dedi.

Bunun üzerine arkadaşlarından birisi ona dedi ki: 'Allah seni bağışlasın! Üstüne binip rahatladığın merkebini bedeviye verdin. Sarı­ğını da onun başına sardın.' Şu cevabı verdi:

'Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in şöyle buyurduğunu duydum:

iyilikler içinde en güzel, -öldükten sonra-babanın dostlarına ilgi gösterip iyilikte bu­lunmaktır.'

Onun babası Ömer'in (yani babamın) dos­tu ve arkadaşı idi."

[Ebû Dâvud, Tirmizî ve aynı lafızla Müslim.]

8222- Ömer bin es-Saîb radiyallahu anh'­dan:

Ona şu haber ulaşmış:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyordu. Süt babası çıkageldİ. Ona hemen elbisesinin bir tarafını serdi. Süt baba­sı onun üzerine oturdu. Sonra süt annesi gel­di, elbisesinin öbür tarafının da ona serdi. O da onun üzerine oturdu. Sonra süt kaidesi gel­di. Hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı onu önüne oturttu."

[Ebû Davud]

8223- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Ümmü Eymen'e gitti. Ben de onunla beraber gittim.

(Ümmü Eymen) Ona içinde su bulunan bir kap verdi. Oruçlu muydu, yoksa canı mı çekmiyordu bilmiyorum -içmedi-. Bunun üzerine Ümmü Eymen ona karşı bağırıp ça­ğırmaya ve alıp tutmaya başladı." [Müslim]

8224- Ömer bin es-Sâib radiyallahu anh'­dan:

Ona şu haber ulaşmış:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hevâzin kabilesinden bağışlamasını rica etti­ği kimseler hakkında, süt annesine şefaat et­me yetkisini vermiştir. Ayrıca ona ve süt ba­basına ikramda bulundu. Elbisesini o ikisi için serip üzerlerine oturttu." |Rezîn]

8225-' Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim ana babasından birinin namına hac­cederse bu, (borcunu Ödemeye) kâfi getir ve semada babasının ruhuna müjdelenir. Âsi olsa bile bu .sebeple o kişi Allah katında itaatkâr olarak kayda geçer."

8226- Diğer rivayet:

"Babası için bir hac, kendisi için yedi hac (sevabı) yazılır." "Msi Rezîn'e ait.]

8227- Muâz bin nnes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ana babasına iyilik yapana ne mutlu! Al­lah onun ömrünü artırsın!"

[Ebû Ya'lâ ve Taherânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de]

8228- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam beraberinde yaşlı biri olduğu halde geldi. Ona sordu: 'Ey Fülan bu yanın­daki adam kimdir?'

'Babam' deyince; 'Onun önünde yürüme! Ondan önce oturma! Onu ismi ile çağırma! Ona sövdürme!' buyurdu."

|Taberânî, Mu' cemu' I-Evsat'tu teyyilt bir senedle.]

8229- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Babalarınıza iyilik edin ki oğullarınız da size iyilik etsin. Siz kendiniz iffetli olun ki ka­dınlarınız da iffetli olsunlar."

|Taberânî, Mu' cemu' I-Evsat'ta]

8230- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Çocuklarınızın size iyilik etmesinde on­lara yardımcı olun. (Böyle yardımcı olmayan kimse) isteyerek çocukları kendisine âsi ede­bilir." [Taberânî, Mu'cemû'I-Evsat'ta hafi bir senedle]


8206-8207- Bu hadisi Buhârî (edeb 2, VII, 69) ve Müslim (birr 1-4, s. 1974), Ebû Zür'a an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8208- Bu hadisi Ebû Dâvud (5140), Muh. b. İsâ ani'l-Hâris b. Murre an Küleyb b. Menfea an ceddihî senedi ile tahrîc etti.

8209- Bu hadisi Ebû Dâvud (3530), Muh. b. el-Minhâl an Yezîd b. Zurey' an Habîb el-Muallim an Amr b. Şuayb an ebîhî an ceddihî senedi ile tahrîc etti.

8210- Bu hadisi Müslim (birr 9-10, s. 1978), Süheyl b. e. Sâlih an ebîhî an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc etti.

8211- Bu hadisi Müslim (ıtk 25, s. 1148), Ebû Dâvud (5137), Tirmizî (1906) ve İbn Mâce (no. 3659), Süheyl b. e. Sâlih an ebîhî an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8212- Bu hadisi Tirmizî (1899), iki isnâd ile Şu'be an Ya'lâ b. Atâ an ebîhî an İbn Amr asl-ı senedi ile tahrîc etti. Sahîh olan tarikin İbn Amr'ın sözü olduğunu söyledi.

8213-8214- İlk rivayeti Buhârî (edeb 3, VII, 69; cihâd 138, IV, 18), Müslim (birr 5-6, s. 1975), Ebû Dâvud (2529), Tirmizî (1671) ve Nesâî (cihâd 5, VI, 10), Habîb b. e. Sâbit an Ebî'l-Abbâs an İbn Amr asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

İkinci r...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Anne babaya iyi davranma
« Posted on: 20 Temmuz 2019, 18:50:34 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Anne babaya iyi davranma rüya tabiri,Anne babaya iyi davranma mekke canlı, Anne babaya iyi davranma kabe canlı yayın, Anne babaya iyi davranma Üç boyutlu kuran oku Anne babaya iyi davranma kuran ı kerim, Anne babaya iyi davranma peygamber kıssaları,Anne babaya iyi davranma ilitam ders soruları, Anne babaya iyi davranmaönlisans arapça,
Logged
13 Temmuz 2019, 11:57:16
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.865Site
« Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2019, 11:57:16 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri edep ve saygı bilen bir toplum eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
14 Temmuz 2019, 15:26:29
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.481« Yanıtla #2 : 14 Temmuz 2019, 15:26:29 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman küçük ve büyüklerine karşı iyi davranan ve onların hayır duâsını alanlardan eylesin inşaAllah
Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Temmuz 2019, 11:38:48
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 575« Yanıtla #3 : 15 Temmuz 2019, 11:38:48 »

 Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde hayırlı ameller işleyenlerden eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Temmuz 2019, 20:54:09
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.898


« Yanıtla #4 : 15 Temmuz 2019, 20:54:09 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri ana babasına bakan iyi bakan seven sayan saygı duyan ve Allahın rahmetine kavuşan kullardan eylesin inşAllah. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &