ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri  (Okunma Sayısı 1003 defa)
03 Ocak 2011, 21:23:26
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Ocak 2011, 21:23:26 »Allah RESULÜ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN VERDİĞİ GAYB HABERLERİNDEN


8450- Câbir bin Semure radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kisrâ ölünce, artık ondan sonra Kisrâ gelmeyecek. Kayser öldüğü zaman, artık on­dan sonra da Kayser olmayacak. Nefsim kud­ret elinde olana yemin ederim ki, onların ha­zinelerini sizler Allah yolunda harcayacaksı­nız." [Buhârî ve Müslim.]

8451- Adiyy bin Hatim radiyallahu anh'­dan:

"Ben Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken, bir adam gelip fakirliğinden yakındı, sonra başka bir adam geldi ve eşkıyalıktan (yol kesmekten) yakın­dı. Sonrat bana dedi ki: 'Ey Adiyy! Hire şehri­ni gördün mü?'

'Hayır görmedim. Fakat duydum' dedim.

'Eğer ömrün olursa, Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan bir kadın kalkıp (devesi ile) Hire'den Kâ'be'yi tavaf etmeye gidecek­tir.' Kendi kendime dedinvki: 'Memleketi ka­sıp kavuran Tayy eşkıyalarının zulmü ne ola­cak ben nereden göreceğim?'

(Sözlerine devamla:) 'Yaşarsan Kisrâ bin Hürmüz'ün hazinelerini göreceksin' buyurdu.

'Kisrâ bin Hürmüz mü?'

'Evet, Kisrâ bin Hürmüz. Yaşarsan, kişi avuç dolusu gümüş ve ahunla çıkacak da (ze­kâtım kabul edecek kimseyi bulamıyacak. Kı­yamet gününde biriniz Allah'ın huzuruna çı-'

kaçak, Allah ile kendi arasında hiçbir tercü­man bulunmayacak. Allah, mutlaka ona diye­cek ki: 'Sana emirlerimi tebliğ edecek pey­gamber göndermedim mi?'

O da: 'Gönderdin ya RabbV diyecek.

'Sana mal verip lütuf ve ihsanda bulun­madım mı?'

'Evet' diyecek, sağına bakacak yalnız ce­hennemi görecek, soluna bakacak yalnız ce­hennemi görecektir.'

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in şöyle buyurduğunu da duydum: 'Ya­rım hurma ile bile olsa cehennemden koru­nun! Yarım hurma bulamayan bari hoş ve gü­zel söz söylesin.'

Adiyy dedi ki: "(Dedikleri çıktı) Allah'tan başka hiç kimseden korkmayarak bir kadının tek başına Kâ'be'yi tavaf etmeye gittiğini gördüm. Kisrâ'nın hazinelerini fethedip onla­rı elde edenler arasında bizzat ben de bulun­dum. Eğer siz uzun yaşarsanız sallallahu aley­hi ve sellem'in: 'Kişi avuç dolusu gümüş ve altınla çıktığı halde, zekât verecek kimseyi bu­lamayan insanlar göreceksiniz' sözlerinin ta­hakkuk ettiğini göreceksiniz." [Buhârî.|

8452- Sevbân radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yer bana dürüldü, yeryüzünün doğusunu ve batısını da gördüm, Ümmetim bana dürüle-rek gösterilen yerlerin hepsine hakim olacak­tır. Altın ve gümüş hazineleri bana verildi. Ben Rabbimden ümmetimi (genel bir) kıtlıkla helak etmemesini ve onlara kendilerinden bir düş­man musallat edip de köklerini kazımamasını diledim. Rabbim bana söyle karşılık verdi:

'Ey Muhammedi Ben bir şeye hükmettim mi bundan artık dönülmez. Ben ümmetinin genel bir kıtlıkla helak olmayacağı sözünü sa­na verdim. Onlara kendi nefislerinden başka köklerini kazıyacak bir düşman musallat et­meyeceğime dair de söz verdim. Hatta şayet

üzerlerine arzın her tarafından -yahut arzın memleketleri arasındakiler- biraraya gelse­ler dahi. Tâ ki (ümmetin) birbirlerini helak edip, esir alıncaya kadar.'

Ben, ümmetim hakkında saptırıcı liderle­rinden korkuyorum. Ümmetim içinde (bir ke­re) kılıç çekilirse kıyamete kadar artık bir da­ha indirilmez.

Ümmetimden birtakım kabileler, müşrikle­re katılmadıkça, ümmetimden birtakım kabi­leler de putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimin içinde -otuz tane yalancı (pey­gamber) çıkacaktır. Her biri kendisinin pey­gamber olduğunu iddia edecektir. Oysa ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden son­ra peygamber gelmeyecektir. Allah'ın emri gelinceye dek, ümmetimden bir taife devamlı olarak hakkın yanında yer alp onu savuna­caktır. Onlara muhalefet edenlerin kendileri­ne bir zararı dokunmayacaktır."

[Müslim, Tirmizî ve aynı lafızla Ebû Dâvud. İbnü'l-Medînî der ki: "Onlar (sözkonusu taife) hadis ashabıdır."]

8453- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Halınız var mıdır?"

"Benim halım nereden olacak ki?"

"İlerde sizin halınız olacaktır." Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem'İn dediği bu halılar gerçek olmuştur. Ben ona -karısını kastediyor- diyorum ki: "Şu halıyı benden uzaklaştır!" O ise şu cevabı veriyor:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "İlerde sizin halılarınız olacaktır' buyurmadı mı? Onları İste!'" [Mâlik hariç, altı hadis imamı.]

8454- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah bu ümmete her yüzyılın başında, dinini yenileyecek birini gönderecektir."

[EbÛ Dâvud. |

8455- Huzeyfe radiyallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aramızda ayağa kalkıp o zamandan kıyamete kadar meydana gelecek olan şeyleri anlattı; onu ezberleyen ezberledi, unutan da unuttu. Şu benim arkadaşlarım da onları akıllarında tutmuşlardır. 'Resûlullah'ın haber vermiş ol­duğu, ancak) unutmuş olduğum o hadiseler­den birisi meydana gelince, öyle canlı olarak hatirlayıveriyorum ki bu, tıpkı kişinin gördü­ğü bir kimsenin yüzünü, o şahıs kaybolunca unuttuğu halde daha sonra onunla tekrar kar­şılaşınca hemen tamyıvermesi gibidir'."

[Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.]

8456- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İslâm değirmeni, otuzbeş ya da otuzaltı ya da otuzyedi yıl dönüp duracaktır. Helak olanlar, geçmişte helak olanlar gibi helak ola­caktır. Eğer onlar (bu) dini ayakta tutarlarsa (değirmen) yetmiş yıl ayakta kalacaktır."

Dedim ki: "Bu yetmiş yıl kalan (37 sene) ile beraber mi yoksa geçen (yıllar da) dahil mi olacaktır?"

"Geçen (37) yıllar dahil olacaktır" bu­yurdu. [Ebû Dâvud]

8457- Sa'd radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Umarım, Rablerinin katında, onları (he­sapta) yarım gün geri bırakması, ümmetimi aciz bırakmaz." Sa'd'a soruldu:

"Yarım gün (dünya zamanı ile) ne kadar­dır?"

"Beşyüz (yü)dır" dedi.

|İkisi de Ebû Davud'a ait.]

8458- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Hayber fetholunduğu zaman, Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem'e (yemesi için) ze­hirli bir koyun hediye edildi. Şöyle buyurdu:

'Burada yahudilerden kimler varsa topla­yın, gelsinler.' Derhal toplanıp getirildiler. Şöyle buyurdu:

'Ben size bir şey soracağım, doğru söyle­yecek misiniz?'

'Evet ey Ebû'l-Kâsım!' dediler.

'Babanız kimdir?'

'Fülan kimsedir' dediler.

'Yalan söylediniz babanız o değil, falan kimsedir.'

'Doğru söyledin ve isabet buyurdun' de­diler.

'Size bir şey sorarsam doğruyu söyleyecek misiniz?' diye sordu.

'Evet, yalan söylersek anlarsın, tıpkı ba­bamız hakkında bilip anladığın gibi.'

'Peki cehennem ehli kimdir?'

'Biz orada biraz kalacağız, sonra siz gelip yerimizi alacaksınız.'

'Susun, vallahi asla biz sizin yerinizi orada almayacağız' buyurdu ve sonra şöyle sordu:

'Size bir şey sorarsam doğru söyliyecek misiniz?'

'Evet.'

'Bu koyuna zehir koydunuz mu?'

'Evet' dediler.

'Sizi bu harekete iten nedir?'

'Davanda eğer yalancı isen, biran evvel senden kurtuluruz, doğru İsen zaten bu (zehir) sana zarar vermez' dedik." [Buharî]

8459- Cabir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndü, Medine'ye yaklaşınca, büyük bir rüzgâr esti. Nerdeyse hayvanın üs-tündekini yerle bir edecekti. (Râvi) Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyur­duğunu iddia etti:. 'Bu rüzgâr, bir münafığın ölümü için gönderilmiştir.' Medine-'ye vardık­larında gerçekten ileri gelen bir münafığın öl­düğünü duydular."

8460- Âsim bin Küleyb, babasından, o da Ensâr'dan bir adamdan:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bir cenazeye çıktık. Onun mezarın başında mezar kazana şunu tavsiye ettiğini gördüm: 'Ayak tarafından genişlet, baş tarafından ge­nişlet!' (Defnetmekten) dönüşte, bir kadının davetçisİ onu karşıladı ve onu (yemeğe) davet etti; icabet edip gitti. Biz de beraberindeydik. Yemek getirildi. Önce o, elini uzattı, sonra ce­maat ellerini uzattılar ve yediler. Babalarımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in lokmayı ağzında çiğneyip durduğunun farkı­na vardılar. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

'Bu yemekteki etin sahibinin izni olmadan alındığı anlaşılıyor.'

Bunun üzerine (davet sahibi) kadına haber gönderdi; kadm dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Koyun satın alması için Bakî mahalline adam gönderdim. Orada koyun bulunamadı. Sonra koyun satın almış olan komşuma haber sal­dım, aldığın koyunu verdiğin para mukabilin-

de bize sat diye. Ancak o komşum da buluna­madı. Sonra karısına haber gönderdim, karısı da bu koyunu bize gönderdi.' Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadı­na: 'Haydi bu koyunun etini esirlere yedir!"7 [Ebû Dâvud.|

8461- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlarından birisi şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Resulü! Sen öldükten sonra hangimiz sana daha çabuk kavuşacağız?'

'Eli en uzun olanınız' buyurdu.

Hangisinin eli daha uzundur diye bir çu­buk alıp ellerini ölçmeye başladılar. En uzun elli Şevde çıktı.

Sonradan anladık ki uzun elden murad, sadaka veren elmiş. Zaten Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve seliem'e hepimizden önce o kavuşt...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.034


View Profile
Re: Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri
« Posted on: 16 Temmuz 2019, 11:00:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri rüya tabiri,Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri mekke canlı, Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri kabe canlı yayın, Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri Üç boyutlu kuran oku Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri kuran ı kerim, Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri peygamber kıssaları,Allah Resûlünün verdiği gayb haberleri ilitam ders soruları, Allah Resûlünün verdiği gayb haberleriönlisans arapça,
Logged
12 Temmuz 2019, 11:59:34
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.841Site
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz 2019, 11:59:34 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
12 Temmuz 2019, 12:08:01
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 545« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2019, 12:08:01 »

Rabbim ilmimizle yasatsın inşAllah amin...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &