ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri  (Okunma Sayısı 988 defa)
03 Ocak 2011, 18:26:13
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Ocak 2011, 18:26:13 »ABBÂS, CA'FER, HASAN VE HÜSEYİN'İN MENKIBELERİ


8767- Abdulmuttalib bin Rabîa radiyalla-hu anh'dan;

"Abbâs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanma öfkeli olarak girdi. Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem sordu: 'Seni öf­kelendiren şey nedir?' Cevap verdi:

'Ey Allah'ın Resulü! Kureyş'ten birtakım adamları görüyorum, aralarında güler yüzlü oluyorlar, bizimle karşılaştıklarında ise somur­tuyorlar. ' Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Öfkelendi ve öfkesinden yüzü kıpkırmızı kesildi. Sonra şöyle buyurdu:

'Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizi Allah ve Resulü için sevinceye kadar, kişinin kalbine iman girmez.' Sonra şöyle buyurdu: 'Ey insanlar! Kim amcama eziyet ederse, bana eziyet etmiş olur. Çünkü kişinin amcası, babası gibidir'." [Tirmizî]

8768- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Ey amca! Pazartesi sabahı sen, çocu­ğunla beraber bana gel de, ben .sana ve çocu­ğuna yarayacak bir dua edeyim."

Sabah oldu, biz de geldik; üzerimize bir örtü örtüp şöyle dua etti:

"Allahım! Abbâs'in ve çocuğunun açık ve gizli tüm günahlarını, hiçbir günah bırakma­malıya bağışla! Allahım! Çocukları hususun­da onu gözet!"

Rezîn'in ilavesi: "(Allahım) hilafeti onun neslinde daimi kıl!"

8769- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Horasan'dan siyah sancaklar çıkacak ve İlyâ'ya dikilinceye kadar onları hiçbir şey ön-leyemiyecektir." |Tirmizî.j

8770- Sa'd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bu Abdulmuttalib'in oğlu Abbâs (var ya) Kureys'in en eli açık ve cömertidir. Akrabası­na en fazla yardım edenidir."

[Ahmed, Bezzâr ve Ebû Ya'lâ.]

8771- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ca'fer'in, cennette meleklerle uçtuğunu gördüm." İTirmizî.l

8772- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "İnsanlar diyorlar ki: Ebû Hureyre amma da çok hadis rivayet ediyor.

Ben, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in yanından hiç ayrılmazdım, boğaz tok­luğuna hep onunla beraber olurdum. Ben ne mayalı ekmek yerdim, ne de yeni elbise giye­bilirdim. Falan erkek (hizmetçi) bana hizmet etmediği gibi, benim cariyem de yoktu. Açlık­tan kamıma taş bağladığım da olurdu. Beni yemeğe çağırsın, diye ezberimdeki bir ayeti

insanlara tekrar okutmak isterdim. Yoksullara insanlar içinde en cömert davranan, Ca'fer bin Ebî Tâlib'dir. Bizi evine götürüp bulabil­diğini yedirirdİ. Hatta bazen İçi boş olan bir yağ tulumu bulurdu da bize verir, biz de onu yarıp içindekini yalardık." [Buhârî.J

8773-  Tirmizî de benzerini şu ilave ile nakletmiştir:

"Ca'fer yoksulları sever, yanlarında otu­rurdu. Onlarla konuşur, onlar da onunla konu­şurlardı. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu '(Ebû'l-Mesâkîn) Yok­sullar babası' olarak künyelendirirdi."

8774- Ebû Hureyre radiyallahu anh'daıı: "Peygamber sallallahu  aleyhi ve sellem'den sonra, en güzel pabuçları giymek, en güzel develere binmek ve eğerlere kurulmak­ta Ca'fer bin Ebî Tâlib'den daha üstünü yok­tu." ITirmi/î.j

8775- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "O, Abdullah bin Ca'fer'e selâm verdiği zaman, şöyle derdi: 'Esselâmü aleyke yâ İbn Zî'1-Cenâhayn (Ey iki kanatlının -Ca'fer'in-oğlu, selâm sana!)'" [Buharı.]

8776- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otururken, Esma bint Umeys yakınmdaydı. Kendisine verilen selâmı alıyorken şöyle bu­yurdu: 'Ey Esma! işte Ca'fer, Cibril ve Mîkâ-il'le beraber geçip bize selâm verdiler ve ben de selâmım aldım. (Ca'fer) Bana sunu bildir­di: 'Ben falan gün müşriklerle karşılaştım. Vücudumun ön tarafından yetmişüç yara al­dım. Sonra sancağı sağ elime aldım. 0 da ke­sildi. Sonra onu sol elime aldım; o da kesildi. Bunların yerine Allah bana iki kanat ihsan et­ti ve bu kanatlarla ben cennette Cibril ve Mî-kâîl ile birlikte uçuyorum'."

ITaberânî, Mu'cemu't-Kebîr'ûe. daha uzun bir me­tinle ve hafi bir isnadla.]

8777- el-Berâ radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Hasan omuzunda iken gördüm. Şöyle dua et­ti: 'Allahım! Ben bunu (Hasan'ı) seviyorum, sen de bunu sev!'

Diğer rivayette: "O Hasan ile Hüseyin'i gördü ve şöyle dua etti:

"Allahım, ben bu ikisini seviyorum; sen

de sev!" |Buhârî, Müslim ve Tirmizî.]

8778- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e:

'Ehl-i beytinden en çok kimi seviyorsun?' di­ye sordular. Şöyle buyurdu: 'Hüseyin'i.' Fâti-

ma'ya şöyle derdi: 'Haydi şu oğullarımı çağır bana!' Ondan sonra o ikisini göğsüne basar, koklardı." [Tirmizi]

8779- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le gündüz sokağa çıktım. Ne bana konuştu ve ne de ben onunla bir kelam ettim. Derken Kay-nuka' çarşısına geldi. Sonra dönüp Fâtıma'mn hanesine vardı. Dedi ki: 'Ufaklık (Hasan) or­da mıdır?' Anladık ki annesi onu yıkıyor ve de gerdanlık takıyor. Çok geçmeden koşarak geldi. Dedesine sarıldı, dedesi de ona sarıldı. Sonra şöyle dua buyurdu:

'Allahım! Ben bunu çok seviyorum. Onu ve sevenlerini sen de sev!'" |Buhârî ve Müslim.]

8780- Hâlid bin Ma'dân radiyallahu anh'­dan:

"Mikdâm bin Ma'dî Kerb, Amr bin el-Es-ved ve Kınnesrin ehlinden olan Esedoğulla-nndan bir adam Muâviye'ye geldiler.

Muâviye, Mikdâm bin Ma'dî Kerb'e dedi ki: 'Ali'nin oğlu Hasan'ın öldüğünü bilmiyor musun?' Bunun üzerine Mikdâm bin Ma'dî Kerb: 'înnâ lillahi ve innâ İleyhi râciûn' dedi. Muâviye şöyle dedi:

'Ey fülan! Sen onun ölümünü musibet mi sayıyorsun?'

'Onun Ölümünü ben nasıl musibet saymı-yayım ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kucağına alıp şöyle demiştir: 'Bu, benimdir; Hüseyin Ali'nindir.' Esedoğulların-dan olan dedi ki: 'O, Allah'ın söndürdüğü bir ateş kıvılcımıdır.' Bunun üzerine Mikdâm de­di ki: 'Ben bugün seni kızdırıncaya, hoşlan­madığın bir şeyi de sana duyuruncaya kadar buradan ayrılmayacağım.' Sonra Muâviye'ye dedi ki:

'Ey Muâviye! Eğer ben doğru söylersem, beni doğrula! Yalan söylersem, beni yalanla!'

O da: 'Olur' dedi.

'Allah aşkına söyle; Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem'in altın giymeyi yasak kıldığını duydun mu?'

'Evet.'

'Allah aşkına söyle; Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem'in ipek giymeyi yasakla­dığını duydun mu?'

'Evet.'

'Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in vahşi ve yabani hayvanların derileri­nin giyilmesi ve üzerlerine binilmesini yasak kıldığını duydun mu?'

'Evet.'

'Vallahi bütün bunları ben senin evinde gördüm' deyince, Muâviye şu cevabı verdi: 'Ey Mikdâm, anladım ki ben senin elinden kurlulamıyacağım!'

Bunun üzerine Muâviye, Mikdâm'a, o iki arkadaşından fazlasının verilmesini emretti. Oğluna ikiyüz kadar takdir etti. Mikdâm, aldı­ğı paralan, arkadaşlarına taksim etti. Esedî olan ise aldıklarından kimseye bir şey vermedi.

Muâviye bunu duyunca, şöyle dedi: 'Mik-dâm eli açık pek cömert kimsedir. Esedî ise, eli sıkı, kimseye bir şey vermeye kıyamayan kim­sedir'." (Nesâî ve aynı lafı/la Ebû Dâvud.l

8781- Ya'lâ bin Murre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'de­nim. Hüseyin'i seveni Allah sever. Hüseyin to­runlardan torundur." [Tirmizî|

8782- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Hasan ite Hüseyin, cennet gençlerinin

efendileridir." | İkisi de Tirmizî'ye aittir. |

8783- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Bir adam ona sivri sineği öldüren (ihramlı) kişinin durumunu sordu. Bunun üzerine ona dedi ki:

'Sen kimlerdensin?'

'Irak ehlİndenim' deyince İbn Ömer şöyle dedi:

'Adama bakın! Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem'in haklarında: 'Bu ikisi benim (öpüp hakladığım) dünya çiçeklerimdir' buyur­duğu oğlunu (Hüseyin'i) öldürdüler de bir de bana kalkmış sivri sineklerin kanım soruyor'."

8784- Diğer rivayet:

"Ona sinek öldüren ihramh hakkında sor­du. Şu cevabı verdi: 'Ey Irak ehli! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızmm oğlunu öldürdünüz. Şimdi kalkıyor bana sinekleri öl­dürenin cezasını mı soruyorsunuz?'."

8785- Diğer rivayet:

"Büyük günahlara son derece cüretlidirler, fakat küçük günahlar hakkında sorup duru­yorlar!" [BuhârîveTirmizî.l

8786- Abdullah bin Şeddâd, babasından: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazlarının birinde, sırtında Hasan ya da Hüseyin'le çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti, onu yere bırakıp namaz için tekbir aldı. Namazın arasında uzunca bir secde yaptı. Merak edip başımı kaldırınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'in sırlında, kendisi secdedeyken bir ço­cuk gördüm. Tekrar secdeme döndüm. Namaz bitince, cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu:

'Ey Allah'ın Resulü! Namaz'ın arasındaki secdeyi bayağı uzattın, sana bir şey oldu, ya da vahiy geldiğini sandık.' Cevap verdi:

'Bunların hiçbiri olmadı. Lâkin oğlum (torunum) geldi sırtıma bindi, kendisi İnince­ye dek onu sırtımdan aşağı indirmek isteme­dim'." | Nesâî. |

8787- Bureyde radİyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize hutbe okurken, Hasan ile Hüseyin üzer­lerinde kırmızı gömlek olduğu halde gelirler, oynayıp zıplarlardı. Peygamber sallallahu a...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri
« Posted on: 23 Temmuz 2019, 10:10:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri rüya tabiri,Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri mekke canlı, Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri kabe canlı yayın, Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri Üç boyutlu kuran oku Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri kuran ı kerim, Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri peygamber kıssaları,Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleri ilitam ders soruları, Abbâs Cafer Hasan ve Hüseyin menkıbeleriönlisans arapça,
Logged
10 Temmuz 2019, 14:37:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.875Site
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2019, 14:37:22 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
10 Temmuz 2019, 20:59:42
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 159


« Yanıtla #2 : 10 Temmuz 2019, 20:59:42 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &